Giải Bài Tập Hóa 11 Chương 2 : Nitơ, Photpho Có Đáp Án, Ôn Tập Hóa Học 11 Chương 2 Nitơ

-

Dưới đấy là tài liệu Ôn tập Chương 2 Nitơ - Photpho được HOC247 soạn và tổng hợp với bám gần cạnh chương trình SGKcung cung cấp nội dung các bài học, lí giải giải bài xích tập vào SGK, phần trắc nghiệm online bao gồm đáp án và giải đáp giải nỗ lực thể, cụ thể nhằm giúp các em rất có thể tham khảo và so sánh với đáp án vấn đáp của mình. Bên cạnh đó cácđề kiểm soát Chương 2 được tổng hợp và sưu tầm từ nhiều trường thpt khác nhau, các em rất có thể tải tệp tin về tham khảo tương tự như làm bài xích thi trực tuyến trên khối hệ thống để được chấm điểm trực tiếp, tự đó review được năng lực của bản thân để sở hữu kế hoạch ôn tập hiệu quả.Hoc247hi vọng đấy là tài liệu hữu ích giúp những em ôn tập hiệu quả. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 chương 2


YOMEDIA

Đề cương ôn tập hóa học 11 Chương 2

A. Tóm tắt lý thuyết


1. Đơn hóa học Photpho
Photpho
Cấu hình e1s22s22p63s23p3
Độ âm điện2,19
Cấu sản xuất phân tửP đỏ và phường trắng → CTPT : P
Mức oxi hóa-3, 0, +3, +5
Tính chất hóa học

Tính thoái hóa : + KL, H2

Tính khử : + O2, Cl2.

P trắng vận động hơn p. đỏ

2. Axit Photphoric với muối Photphat

Axit H3PO4

Muối photphat

Tính chất vật lí

Tinh thể trong suốt, tonc=52,5o
C háo nước → dễ dàng chảy rữa, dd H3PO4không màu.

Tan nội địa theo bất kể tỉ lệ nào.


Muối đihiđrophotphat (H2PO4-) tan

Muối HPO42-, PO43-của kim loại Na, K, NH4+tan


Tính chấthóa học

Axit trung bình, tía nấc có tính chất chung của axit , tính năng với dd kiềm đến 3 các loại muối H2PO4-, HPO42-, PO43-

Không tất cả tính Oxi hóa

Có không hề thiếu tính chất tầm thường của muối

Khó sức nóng phân

Nhận biết ion PO43-

Thuốc thử: hỗn hợp Ag
NO3→ Ag3PO4↓ vàng

3. Amoniac và muối amoni
Amoniac (NH3)Muối amoni (NH4+)
Tính hóa học hóa học

Tính bazơ yếu

Tính khử

Tác dụng cùng với kiềm

Phản ứng nhiệt độ phân.

Điều chế

N2+ 3H2

*
NH3

NH4++OH-NH3

NH3+ H+→ NH4+
Nhận biếtDùng quỳ tím độ ẩm → hóa xanhDùng hỗn hợp kiềmkhí làm cho quỳ độ ẩm hóa xanh.
4. Axit nitric và axit photphoric
Axit nitric(HNO3)Axit photphoric(H3PO4)
Tính chất hóa học

Axit khỏe mạnh có không thiếu thốn tính chất phổ biến của axit.

Chất thoái hóa mạnh:

Tác dụng với số đông kim loại.

Tác dụng với một trong những phi kim.

Tác dụng với rất nhiều hợp hóa học cótính khử.

Axit trung bình, ba nấc bao gồm t/c bình thường của axit

Không bao gồm tính Oxi hóa

5. Muối hạt nitrat với muối photphat
Muối nitrat (NO3-)Muối photphat
Tính chất hóa học

Phân bỏ nhiệt:

- M: K → Ca

M(NO3)n→ M(NO2)n+ n/2O2

- M: Mg → Cu

2M(NO3)n→ M2On+ 2n
NO2+ n/2O2

- M: sau Cu

M(NO3)n→ M+ n
NO2+ n/2O2

Có đặc thù chung của muối.

Khó bị nhiệt phân.


Nhận biết: cần sử dụng dd Ag
NO3.Hiện tượng: kết tủa rubi Ag3PO4

B. Bài bác tập minh họa


Bài 1:

Lập những phương trình hoá học sau sống dạng phân tử và ion thu gọn:

a) NH3+ CH3COOH → ...

b) (NH4)3PO4→ H3PO4+ ...

c) Zn(NO3)2→ ...

d) K3PO4+ Ba(NO3)2→ ...

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm mồi câu cá lăng hiệu quả nhất trên sông, bài mồi câu cá lăng tự nhiên hiệu quả 100%

e) Ca(H2PO4)2+ Ca(OH)2→ ...

(Tỉ lệ 1:1)

Hướng dẫn:

a) NH3+ CH3COOH → CH3COONH4

b) (NH4)3PO4→ H3PO4+ 3NH3

c) Zn(NO3)2→Zn
O + 2NO2+ 1/2O2

d) 2K3PO4+ 3Ba(NO3)2→ Ba3(PO4)2↓ + 6KNO3

e) Ca(H2PO4)2+ Ca(OH)2→ 2Ca
HPO4+ 3H2O

(Tỉ lệ 1:1)

Bài 2:

Cho 60 gam hỗn hợp Cu cùng Cu
O tan không còn trong 3 lit hỗn hợp HNO31M, nhận được 13,44 lit khí NO(đkc). Tính tỷ lệ của Cu trong tất cả hổn hợp và tính nồng độ mol của axit trong hỗn hợp thu được?

Hướng dẫn:

3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O (1)

Cu
O + 2HNO3→ Cu(NO3)2+ H2O (2)

(eginarrayl n_Cu = frac3.n_NO2 = frac3.frac13,4422,42 = 0,9(mol)\ o m_Cu = 64.0,9 = 57,6g endarray)

⇒(n_HNO_3(1) = frac0,9.83 = 2,4mol)

⇒ m
Cu
O= 60-57,6=2,4g⇒(n_Cu
O = frac2,480 = 0,03mol)

⇒(n_HNO_3(2) = 0,03.2 = 0,06mol)

Tổng số mol HNO3phản ứng=2,4 + 0,06=2,46mol

Số mol HNO3ban đầu=3.1= 3 mol

⇒Số mol HNO3còn lại=3-2,46= 0,54mol

Xem thể tích hỗn hợp không đổi, mật độ axit còn lại sau phản ứng:(C_M = frac0,543 = 0,18M)

Bài 3:

Từ 10m3hỗn hòa hợp N2và H2lấy theo tỉ lệ 1:3 về thể tích, có thể sản suất được từng nào m3amoniac? Biết rằng năng suất chuyển hoá là 95% (các khí đo nghỉ ngơi đktc)

Hướng dẫn:

H=95% ⇒ Thể tích các thành phần hỗn hợp tham gia tạo nên sản phẩm:

(V_hh = frac10.95100 = 9,5(m^3))

Tỉ lệ(V_N_2:V_H_2 = 1:3)bằng tỉ lệ trong phản bội ứng

N2+ 3H2(leftrightarrows)2NH3

(V_N_2 = frac1.9,54 = 2,375(m^3));(V_NH_3 = 2.2,375 = 4,75(m^3))

Trắc nghiệm hóa học 11 Chương 2

Đề chất vấn Hóa học 11 Chương 2

Trắc nghiệm online hóa học 11 Chương 2 (Thi Online)

Phần này những em được gia công trắc nghiệm online với các thắc mắc để kiểm tra năng lượng và kế tiếp đối chiếu hiệu quả từng câu hỏi.

Đề kiểm soát Hóa học 11 Chương 2 (Tải File)

Phần này các em có thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ thắc mắc và giải đáp làm bài.

Lý thuyết từng bài bác chương 2 và giải đáp giải bài xích tập SGK

Lý thuyết chất hóa học 11 Chương 2Giải bài tập SGK hóa học 11 Chương 2

Trên đây là nội dung đề cương cứng ôn tập Hóa 11 Chương 2. Hi vọng với tư liệu này, những em sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức và kỹ năng thật tốt. Để thi online và download file đề thi về máy những em phấn kích đăng nhập vào trang hoc247.netvà ấn chọn tác dụng "Thi Online" hoặc "Tải về".Ngoài ra, các em còn tồn tại thể chia sẻ lên Facebook để giới thiệu anh em cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và có thời cơ nhận thêm nhiều phần quà có giá trị tự HỌC247 !

Bài tất cả đáp án. Bộ bài xích tập trắc nghiệm chất hóa học 11 chương 2: Nito- Photpho (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, gồm phần xem tác dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1:Nitơ biểu hiện tính khử trong làm phản ứng với hóa học nào sau đây ?

A. H2.B. O2.C. Mg.D. Al.

Câu 2: cùng hóa trị của Nito vào hợp hóa học nào sau đây là lớn nhất?

A. NCl$_3$B. NOC. NH$_3$D. Cả A cùng B

Câu 3:Để tách riêng NH3ra khỏi lếu hợp gồm N2, H2, NH3trong công nghiệp tín đồ ta đã

A. Cho các thành phần hỗn hợp qua nước vôi vào dư.B. Cho hỗn hợp qua bột Cu
O nung nóng.C. Nén và làm cho lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.D. Cho hỗn hợp qua hỗn hợp H2SO4đặc.

Câu 4:Chỉ sử dụng dung dịch HNO3loãng, rất có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn đơn nhất sau : Mg
CO3, Fe3O4, Cu
O, Al2O3?

A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.

Câu 5:Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ bội phản ứng nung lếu hợp các chất nào sau đây ?

A. Quặng photphorit, đá xà vân cùng than cốc
B. Quặng photphorit, mèo và than cốc
C. Diêm tiêu, than gỗ với lưu huỳnh
D. Mèo trắng, đá vôi với sođa

Câu 6:Thành phần chính của quặng photphorit là

A. Ca
PHO4B. NH4H2PO4.C. Ca(H2PO4)2.D. Ca3(PO4)2.

Câu 7:Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Supephotphat kép núm độ dinh dưỡng thấp hơn supephotphat đơn.B. Nitơ với photpho là hai nguyên tố luôn luôn phải có cho sự sống.C. Toàn bộ các muối bột nitrat số đông bị nhiệt độ phân hủy.D. Tất cả các muối hạt đihiđrophotphat đều rễ chảy trong nước.

Câu 8:Cho 2 muối hạt X, Y vừa lòng điều kiện sau:

X + Y → không xảy ra phản ứng.X + Cu → không xảy ra phản ứng.Y + Cu → không xảy ra phản ứng.X +Y + Cu → xảy ra phản ứng.

X với Y là

A. Mg(NO3)2và KNO3B. Fe(NO3)3và Na
HSO4.C. Na
NO3và Na
HCO3D. Na
NO3và Na
HSO4.

Câu 9:Cho Cu và dung dịch H2SO4loãng tính năng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy bay ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Còn mặt khác khí X tính năng với hỗn hợp Na
OH thì có mùi khai thoát ra. Hóa học X là

*

A. Amophot.B. Amoni nitrat.C. Urê.D. Natri nitrat.

Câu 10:Dãy nào dưới đây gồm các chất nhưng nguyên tố nitơ có chức năng vừa bộc lộ tính thoái hóa vừa tính khử khi tham gia phản ứng hóa học?

A. NH3, N2O5, N2, NO2B. NH3, NO, HNO3, N2O5C. N2, NO, NO2, N2O5D. NO2, N2, NO, N2O3

Câu 11:Cho khí NH3dư đi từ tốn vào dung dịch X (chứa các thành phần hỗn hợp Cu
Cl2, Fe
Cl3, Al
Cl3) nhận được kết tủa Y. Nung kết tủa Y ta được chất rắn Z, rồi mang lại luồng khí NH3dư đi thư thả qua Z nung lạnh thu được chất rắn R. Vào R chứa:

A. Cu, Al, Fe
B. Al2O3và Fe2O3C. Sắt D. Al2O3và Fe

Câu 12:Muối X là vừa lòng chất chứa nguyên tố N. X có những phản ứng sau:

X+ Na
OH→Y + Z+ A

X → T+ A

X thiết yếu là hóa học nào dưới đây?

A. NH4NO3 B. NH4Cl C. NH4HCO3 D. (NH4)2HPO4

Câu 13:Để pha chế ra 2 lít NH3từ N2và H2với hiệu suất 25% thì nên thể tích N2ở cùng đk là:

A. 8 lít B. 4 lít
C. 2 lít
D. 1 lít

Câu 14: Supephotphat đơn được sản xuất xuất phát từ 1 loại quặng chứa:

73% Ca$_3$(PO$_4)_2$; 26% Ca
CO$_3$ cùng 1% Si
O$_2$.

Tỉ lệ tỷ lệ của P$_2$O$_5$ vào supephotphat đơn là mang lại trên có mức giá trị là:

A. 26,75%B. 20,35%C. 20,5%D. 21,64%

Câu 15:Có những đánh giá và nhận định sau về muối bột amoni:

Tất cả muối bột amoni phần lớn tan trong nước;Các muối hạt amoni số đông là hóa học điện li mạnh, phân li trọn vẹn tạo ra ion NH4+ có môi trường bazơ;Muối amoni hầu hết phản ứng cùng với dd kiềm giải tỏa khí amoniac;Muối amoni kém bền so với nhiệt.

Nhóm gồm các nhận định đúng :

A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4

Câu 16:Nhúng thanh Al vào hỗn hợp HNO3loãng, ko thấy tất cả khí thoát ra. Kết luận nào sao đấy là đúng:

A. Al ko phản ứng cùng với dd
HNO3loãng
B. Al bị thụ động hóa trong dd
HNO3loãng
C. Al làm phản ứng với
HNO3tạo ra muối bột amoni
D. Cả A và B hầu như đúng

Câu 17:Để nhận biết ion NO3$^-$thường sử dụng thuốc demo là Cu cùng dung dịch H2SO4loãng do vì:

A. Tạo ra khí gồm màu nâu. B. Tạo nên dung dịch có màu vàng.C. Tạo ra kết tủa màu sắc vàng. D. Tạo ra khí ko màu hoá nâu trong ko khí.

Câu 18:Nhiệt phân Fe(NO3)2trong bình kín, không đựng không khí thu được

A. Fe
O, NO2, O2B. Fe(NO2)2, O2C. Fe2O3, NO2, O2D. Fe, NO2, O2

Câu 19:Hoá chất để phân biệt bố dd riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4:


A. Cần sử dụng giấy quỳ tím, dd bazơ, B. Cần sử dụng muối rã Ba$^2+$, Cu kim loại,C. Sử dụng dd muối hạt tan của Ag$^+$ D. Cần sử dụng dd phenolphtalein, giấy quỳ tím.

Câu 20: cho những phản ứng sau:

Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 3H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3Ca
SO$_4$ + 2H$_3$PO$_4$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 2H$_2$SO$_4$ đặc$ ightarrow $ 2Ca
SO$_4$+ Ca(HPO$_4)_2$Ca$_3$(PO$_4)_2$ + 4H$_3$PO$_4$ đặc$ ightarrow $ 3Ca(H$_2$PO$_4)_2$Ca(OH)$_2$ + 2H$_3$PO$_4$$ ightarrow $ Ca(H$_2$PO$_4)_2$+ 2H$_2$O

Những bội nghịch ứng xảy ra trong quá trình điều chế supephotphat kép từ bỏ Ca$_3$(PO$_4)_2$ là: