Tuyên Quang Điện Tử - Ubnd Huyện Sơn Dương

-

Xả nước phục vụ sản xuất Đ&#x
F4;ng Xu&#x
E2;n đ&#x
E3; đạt 1,41 tỷ m3

(Ch&#x
ED;nh phu.vn) -Trong đợt 1 cấp nước đổ ải vụ Đ&#x
F4;ng Xu&#x
E2;n khu vực vực Trung du v&#x
E0; Đồng bằng Bắc Bộ, c&#x
E1;c hồ chứa thủy điện H&#x
F2;a B&#x
EC;nh, Tuy&#x
EA;n quang quẻ v&#x
E0; Th&#x
E1;c B&#x
E0; đ&#x
E3; xả 1,41 tỷ m3 nước phục vụ sản xuất.Giao cơ quan lại chủ quản đầu tư đường nối TP Bắc Kạn - Tuy&#x
EA;n quang đãng

Chỉ đạo, quyết định của Ch&#x
ED;nh phủ - Thủ tướng Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Ph&#x
F3; Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ L&#x
EA; Văn Th&#x
E0;nh đồng &#x
FD; giao ubnd tỉnh Bắc Kạn l&#x
E0; cơ quan lại chủ quản Dự &#x
E1;n đầu tư tuyến đường nối th&#x
E0;nh phố Bắc Kạn - Hồ tía Bể kết nối với na Hang, tỉnh Tuy&#x
EA;n Quang.


*

Một số tỉnh miền n&#x
FA;i ph&#x
ED;a bắc ghi nhận người mắc COVID-19

(Chinhphu.vn) - Sau Ph&#x
FA; Thọ, H&#x
E0; Giang, ng&#x
E0;y 2/11, một số tỉnh miền n&#x
FA;i ph&#x
ED;a bắc đ&#x
E3; ghi nhận c&#x
E1;c ca mắc COVID-19 mới, vào đ&#x
F3; c&#x
F3; địa phương c&#x
F3; ca mắc m&#x
E0; yếu tố dịch tễ chưa r&#x
F5; r&#x
E0;ng.


*

Th&#x
E0;nh phố Tuy&#x
EA;n quang quẻ ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh nhiệm vụ x&#x
E2;y dựng n&#x
F4;ng th&#x
F4;n mới

Chỉ đạo, quyết định của Ch&#x
ED;nh phủ - Thủ tướng Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Ph&#x
F3; Thủ tướng Thường trực Ch&#x
ED;nh phủ Phạm B&#x
EC;nh Minh vừa k&#x
FD; Quyết định số 1666/QĐ-TTg ng&#x
F4;ng nhận th&#x
E0;nh phố Tuy&#x
EA;n Quang, tỉnh Tuy&#x
EA;n quang quẻ ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh nhiệm vụ x&#x
E2;y dựng n&#x
F4;ng th&#x
F4;n mới năm 2020.


*

“Chiến sĩ &#x
E1;o trắng” khắp Bắc – Trung – phái nam khẩn trương l&#x
EA;n đường chống dịch

(Chinhphu.vn) – C&#x
E1;c đo&#x
E0;n c&#x
E1;n bộ y tế, giảng vi&#x
EA;n, sinh vi&#x
EA;n của tỉnh Hải Dương, Tuy&#x
EA;n Quang, Gia Lai, Quảng Trị, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đ&#x
E3; xuất qu&#x
E2;n l&#x
EA;n đường hỗ trợ chống dịch tại tp hcm v&#x
E0; tỉnh B&#x
EC;nh Dương.


*

C&#x
F4;ng điện chỉ đạo ứng ph&#x
F3; mưa lớn, lũ qu&#x
E9;t, sạt lở đất, ngập &#x
FA;ng

(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&#x
F2;ng, chống thi&#x
EA;n tai, Ủy ban Quốc gia ứng ph&#x
F3; sự cố, thi&#x
EA;n tai v&#x
E0; t&#x
EC;m kiếm cứu nạn vừa ban h&#x
E0;nh C&#x
F4;ng điện số 08/CĐ-TW đề nghị Ban Chỉ huy Ph&#x
F2;ng thống thi&#x
EA;n tai v&#x
E0; T&#x
EC;m kiếm cứu nạn c&#x
E1;c tỉnh, th&#x
E0;nh phố, c&#x
E1;c Bộ, ng&#x
E0;nh chủ động ứng ph&#x
F3; với diễn biến mưa lớn, lũ qu&#x
E9;t, sạt lở đất, ngập &#x
FA;ng.


CẢNH B&#x
C1;O: 13 tỉnh c&#x
F3; nguy cơ cao xảy ra lũ qu&#x
E9;t, sạt lở đất

(Chinhphu.vn) -&#x
A0;Trong ng&#x
E0;y 13/6, ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ v&#x
E0; quần thể vực từ Thanh H&#x
F3;a đến H&#x
E0; Tĩnh tiếp tục c&#x
F3; mưa vừa, mưa to, c&#x
F3; nơi mưa rất khổng lồ v&#x
E0; d&#x
F4;ng với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, c&#x
F3; nơi tr&#x
EA;n 120mm. Từ chiều nay đến s&#x
E1;ng 14/6 ở quần thể vực T&#x
E2;y Bắc c&#x
F3; mưa to lớn đến rất lớn với tổng lượng mưa 50-120mm, c&#x
F3; nơi tr&#x
EA;n 120mm.


Sơn La, Tuy&#x
EA;n quang đãng kiện to&#x
E0;n c&#x
F4;ng t&#x
E1;c nh&#x
E2;n sự

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - C&#x
E1;c tỉnh Sơn La, Tuy&#x
EA;n quang vừa tiến h&#x
E0;nh kiện to&#x
E0;n nh&#x
E2;n sự ubnd tỉnh v&#x
E0; Văn ph&#x
F2;ng Tỉnh ủy.


Thủ tướng: Tuy&#x
EA;n quang quẻ phải trở th&#x
E0;nh cứ điểm quan liêu trọng của ng&#x
E0;nh gỗ Việt nam

(Chinhphu.vn) – “Với lợi thế v&#x
F4; c&#x
F9;ng lớn của m&#x
EC;nh, Tuy&#x
EA;n quang quẻ phải trở th&#x
E0;nh cứ điểm quan tiền trọng của ng&#x
E0;nh gỗ Việt nam v&#x
E0; quần thể vực”, Thủ tướng n&#x
F3;i. Tỉnh cần phấn đấu đi đầu đ&#x
F3;ng g&#x
F3;p v&#x
E0;o “v&#x
EC; một Việt nam xanh”.


Kh&#x
E1;nh th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh tu bổ c&#x
E1;c điểm di t&#x
ED;ch Văn ph&#x
F2;ng Trung ương Đảng

Văn h&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 27/12, tại x&#x
E3; Kim quan liêu (Y&#x
EA;n Sơn), Văn ph&#x
F2;ng Trung ương Đảng đ&#x
E3; tổ chức Lễ kh&#x
E1;nh th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh tu bổ, cải tạo, n&#x
E2;ng cấp c&#x
E1;c điểm di t&#x
ED;ch lịch sử của Văn ph&#x
F2;ng Trung ương Đảng.


Miền Bắc đ&#x
F3;n đợt r&#x
E9;t đậm, r&#x
E9;t hại đầu ti&#x
EA;n vào năm

X&#x

(Chinhphu.vn) - Từ ng&#x
E0;y 15/12 c&#x
E1;c tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt r&#x
E9;t đậm r&#x
E9;t hại đầu ti&#x
EA;n của m&#x
F9;a đ&#x
F4;ng năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, v&#x
F9;ng n&#x
FA;i 8-11 độ, v&#x
F9;ng n&#x
FA;i cao dưới 5 độ v&#x
E0; c&#x
F3; khả năng xảy ra băng gi&#x
E1;. Trọng t&#x
E2;m r&#x
E9;t hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, H&#x
E0; Giang, Tuy&#x
EA;n Quang, L&#x
E0;o Cai.


Tuy&#x
EA;n Quang, H&#x
E0; Giang bầu Ph&#x
F3; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp cuối năm 2020, HĐND tỉnh Tuy&#x
EA;n quang v&#x
E0; HĐND tỉnh H&#x
E0; Giang đ&#x
E3; tiến h&#x
E0;nh việc niễm nhiệm v&#x
E0; bầu c&#x
E1;c chức danh HĐND v&#x
E0; ủy ban nhân dân tỉnh.


Đồng ch&#x
ED; Chẩu Văn L&#x
E2;m t&#x
E1;i đắc cử B&#x
ED; thư Tỉnh ủy Tuy&#x
EA;n quang đãng

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Tiếp tục chương tr&#x
EC;nh l&#x
E0;m việc, s&#x
E1;ng 15/10, Đảng bộ tỉnh lần Tuy&#x
EA;n quang thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 b&#x
E1;o c&#x
E1;o kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&#x
E0;nh Đảng bộ kh&#x
F3;a mới.


Ph&#x
E1;t triển Tuy&#x
EA;n quang quẻ xứng đ&#x
E1;ng tầm v&#x
F3;c v&#x
F9;ng đất c&#x
E1;ch mạng

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuy&#x
EA;n quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 khai mạc trọng thể. Ủy vi&#x
EA;n Bộ Ch&#x
ED;nh trị, Thường trực Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự v&#x
E0; chỉ đạo Đại hội.


Nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương khai mạc Đại hội

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 14/10, Đảng bộ c&#x
E1;c tỉnh/th&#x
E0;nh phố: Hải Ph&#x
F2;ng, Th&#x
E1;i B&#x
EC;nh, Điện Bi&#x
EA;n, Bắc Giang, Tuy&#x
EA;n Quang, Vĩnh Ph&#x
FA;c, Quảng Trị, Đắk Lắk, Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n, S&#x
F3;c Trăng, Long An, Đồng Nai, B&#x
EC;nh Dương, B&#x
EC;nh Thuận tiến h&#x
E0;nh phi&#x
EA;n khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.


C&#x
F4;ng bố quyết định của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ ph&#x
EA; chuẩn 3 Chủ tịch, Ph&#x
F3; Chủ tịch ubnd tỉnh

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuy&#x
EA;n quang đ&#x
E3; tổ chức Hội nghị c&#x
F4;ng bố quyết định của Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ ph&#x
EA; chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Ph&#x
F3; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuy&#x
EA;n quang đãng v&#x
E0; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuy&#x
EA;n quang đãng về ph&#x
E2;n c&#x
F4;ng, điều động c&#x
E1;n bộ giữ chức vụ l&#x
E3;nh đạo.


Tổ c&#x
F4;ng t&#x
E1;c của Thủ tướng kiểm tra 6 địa phương

(Chinhphu.vn) – Theo Tổ c&#x
F4;ng t&#x
E1;c của Thủ tướng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhất l&#x
E0; ở v&#x
F9;ng s&#x
E2;u, v&#x
F9;ng xa, việc đẩy mạnh cải c&#x
E1;ch sẽ gi&#x
FA;p người d&#x
E2;n được hưởng lợi theo tinh thần “kh&#x
F4;ng để ai bị bỏ lại ph&#x
ED;a sau”, đồng thời tạo ra dư địa tăng trưởng lớn.


Bầu bổ sung 2 Ph&#x
F3; B&#x
ED; thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch ubnd tỉnh

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Hội đồng nh&#x
E2;n d&#x
E2;n (HĐND) tỉnh T&#x
E2;y Ninh kh&#x
F3;a IX, nhiệm kỳ năm nhâm thìn - 2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 18 kiện to&#x
E0;n chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.


Ph&#x
F3; B&#x
ED; thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch ubnd tỉnh

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuy&#x
EA;n quang kh&#x
F3;a XVIII đ&#x
E3; tiến h&#x
E0;nh bầu bổ sung chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v&#x
E0; 2 Ph&#x
F3; Chủ tịch ubnd tỉnh, nhiệm kỳ năm 2016 - 2021.


Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng chuẩn y nh&#x
E2;n sự mới

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuy&#x
EA;n quang đãng vừa tổ chức c&#x
F4;ng bố c&#x
E1;c quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Triển khai quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 21/4, tại Hội nghị Ban Chấp h&#x
E0;nh Đảng bộ tỉnh Tuy&#x
EA;n quang đãng lần thứ 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuy&#x
EA;n quang đ&#x
E3; c&#x
F4;ng bố c&#x
E1;c quyết định của Ban B&#x
ED; thư Trung ương Đảng về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Điều động, bổ nhiệm nh&#x
E2;n sự 5 tỉnh th&#x
E0;nh

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – T&#x
F2;a &#x
E1;n nh&#x
E2;n d&#x
E2;n tối cao v&#x
E0; c&#x
E1;c tỉnh: Ninh B&#x
EC;nh, Tuy&#x
EA;n Quang, H&#x
E0; Tĩnh, Ph&#x
FA; Y&#x
EA;n vừa tổ chức c&#x
F4;ng bố v&#x
E0; trao c&#x
E1;c quyết định về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Trao quyết định bổ nhiệm l&#x
E3;nh đạo C&#x
F4;ng an Tuy&#x
EA;n Quang, Kon Tum, b&#x
E1;o CAND

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 30/1, l&#x
E3;nh đạo Bộ C&#x
F4;ng an đ&#x
E3; trao c&#x
E1;c quyết định của Bộ trưởng Bộ C&#x
F4;ng an bổ nhiệm Gi&#x
E1;m đốc C&#x
F4;ng an tỉnh Tuy&#x
EA;n Quang, Gi&#x
E1;m đốc C&#x
F4;ng an Kon Tum v&#x
E0; Tổng Bi&#x
EA;n tập b&#x
E1;o C&#x
F4;ng an nh&#x
E2;n d&#x
E2;n.


Kiện to&#x
E0;n nh&#x
E2;n sự 3 tỉnh th&#x
E0;nh

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) – Th&#x
E0;nh phố H&#x
E0; Nội v&#x
E0; c&#x
E1;c tỉnh: Th&#x
E1;i B&#x
EC;nh, Tuy&#x
EA;n quang đãng vừa tổ chức kiện to&#x
E0;n c&#x
F4;ng t&#x
E1;c c&#x
E1;n bộ.


Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ dự Hội nghị tổng kết c&#x
F4;ng t&#x
E1;c năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ng&#x
E0;nh giao th&#x
F4;ng vận tải
tầm thường kết AFF Cup: Đội tuyển Việt nam giới buộc phải thắng trận cuối c&#x
F9;ng
PVCFC mang 'Tết ấm no, m&#x
F9;a sung t&#x
FA;c' đến b&#x
E0; con Khmer tại Tr&#x
E0; Vinh
Bộ GTVT: Kết quả giải ng&#x
E2;n vượt trội, đột ph&#x
E1; về tiến độ c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh giao th&#x
F4;ng
Miền Trung: mang Tết đến mang đến người ngh&#x
E8;o, gia đ&#x
EC;nh ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - ba Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

bạn dạng quyền ở trong Báo điện tử chính phủ nước nhà - Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ.

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử chính phủ", "Báo năng lượng điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi kiến thiết lại tin tức từ các nguồn này.

- Chiều 14-1, bè bạn Nguyễn Văn Sơn, Phó túng bấn thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh đã đi được thăm và tặng ngay quà đầu năm cán cỗ kiểm lâm làm trách nhiệm tại Chốt kiểm soát điều hành lâm sản cửa rừng phòng Mạ, hạt Kiểm lâm na Hang. Cùng đi bao gồm lãnh đạo Văn phòng ubnd tỉnh, Sở nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn, thị trấn Na Hang.

Bạn đang xem: Ubnd Huyện Sơn Dương


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư sở tại Tỉnh ủy, quản trị HĐND tỉnh trao đá quý Tết tại huyện Lâm Bình
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn đánh chúc Tết cỗ Tư lệnh Quân quần thể 2Bám cạnh bên nhiệm vụ, thực hiện xuất sắc công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
Thi vòng hai Kỳ thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý diện Ban cán sự Đảng ubnd tỉnh quản lí lýChủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn đánh thăm, khuyến mãi ngay quà mái ấm gia đình chính sách, bạn cao tuổi tại xã Mỹ Bằng
*

*
lắng tai cuộc sống

Phóng sự

Văn học - Nghệ thuật

Âm nhạc

Trình duyệt không hỗ trợ
Truyện ngắn: phần lớn ngày cuối năm
Xây dựng Đảng, nhà nước
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức hành động của tổ chức triển khai cơ sở đảng

- Trước vận hội new của quê hương, đất nước, Đảng bộ, chủ yếu quyền, quần chúng huyện Lâm Bình vững vàng niềm tin, đồng lòng vươn lên phân phát triển tài chính - làng mạc hội, đẩy mạnh công tác kiến tạo Đảng vững vàng mạnh, chế tạo ra đà cho sự nâng tầm trong mùa xuân mới.


Người dân tin yêu vào phần lớn quyết sách kịp thời của Quốc hội
Tiếp tục xây dựng, hoàn thành xong thể chế cải cách và phát triển văn hóa thỏa mãn nhu cầu yêu ước phát triển nước nhà thời kỳ mới
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên51 đồng chí lực lượng Công an được đào tạo thời thượng lý luận chủ yếu trị

- không khí xuân bắt đầu đang rộng phủ khắp các bản làng, nẻo mặt đường thôn quê của thị trấn Hàm Yên. Hân hoan đón xuân mới, nhân dân khu vực đây tất cả thêm niềm tự hào về bức ảnh nông thôn mới khởi sắc, diện mạo quê nhà đổi thay, sự đầy đủ, phong túc hiện hữu trong những nếp nhà...…


Luồng sinh khí mới
Phát huy vai trò bỏ ra bộ Đảng trong xây dừng nông xóm mới
Hướng tới xây dừng nông thôn bắt đầu thông minhỦng hộ trên 3,2 tỷ vnđ làm đường giao thông nông thôn

Đổi bắt đầu tư duy, bám đít thực tiễn, khốc liệt hành động, linh hoạt, trí tuệ sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, quyết chổ chính giữa để đạt mục tiêu đề ra

Xã luận - VĐKNKhông để “đầu năm thong thả, thời điểm cuối năm vất vả…”

- tuyên bố tại hội nghị triển khởi công tác thuế năm 2023 được cục Thuế tỉnh tổ chức mới đây, đồng minh Bí thư tỉnh giấc ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu, những cấp, những ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt tiến hành nhiệm vụ ngay từ trên đầu năm, ko để tình trạng “đầu năm thong thả, thời điểm cuối năm vất vả nhưng vẫn không kết thúc chỉ tiêu”.


Nỗ lực từ thời điểm ngày đầu, mon đầu
Niềm tin năm mới
Hướng cho nông thôn new thông minh
Quản lý chất lượng, nguồn gốc hàng hóa
Chính trị

Trong tỉnh

Trong nước

Đạo đức hồ nước Chí Minh

Đại đoàn kết

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn tô thăm và khuyến mãi quà Chốt kiểm soát và điều hành lâm sản cửa rừng Phoòng Mạ

- Chiều 14-1, đồng minh Nguyễn Văn Sơn, Phó túng thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh đã đi được thăm và bộ quà tặng kèm theo quà đầu năm mới cán bộ kiểm lâm làm trọng trách tại Chốt kiểm soát và điều hành lâm sản cửa ngõ rừng phòng Mạ, phân tử Kiểm lâm mãng cầu Hang. Thuộc đi gồm lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Sở nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn, thị trấn Na Hang.


Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta thăm chúc Tết tại gia Lai
Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng bộ quà tặng kèm theo quà đầu năm mới của túng bấn thư tw Đảng, chủ tịch Ủy ban tw MTTQ vn Đỗ Văn Chiến mang đến hộ nghèo trên địa phận huyện Lâm Bình
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó túng thư sở tại Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND thức giấc trao tiến thưởng Tết tại thị xã Lâm Bình
Đưa việt nam đến ngay sát hơn với quả đât và mang nhân loại đến sát hơn với Việt Nam
Kinh tế

Công nghiệp - Hạ tầng

Tài chủ yếu - yêu quý mại

Nông nghiệp - Nông thôn

Na Hang thả cá giống, tái tạo ra nguồn lợi thuỷ sản trên lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang

- Ngày 13-1, ủy ban nhân dân huyện na Hang tổ chức thả rộng 1 tấn cá giống tái tạo thành nguồn lợi thủy sản tại hồ nước thủy năng lượng điện Tuyên Quang. Tham gia sự kiện có đại diện Tổng viên Thủy sản, Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn; Sở nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn, công ty Thuỷ điện Tuyên Quang.


Tái tổ chức cơ cấu ngành theo phía bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng10 cửa hàng đồng hồ nước nữ giá thấp TPHCM đẹp, chính hãng 100%, góp 0%Những cây ước vùng khó
Gần 5.000 hội viên nông dân đk tham tài sản xuất marketing giỏi
Xã hội

Giáo dục

Cuộc sống

Cải bí quyết hành chính

Nguồn nhân lực

Sức khỏe

Văn bạn dạng - chủ yếu sách


Tặng quà Tết các chốt kiểm lâm bên trên lòng hồ nước thuỷ điện Tuyên Quang
Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang: Khánh thành 2 công trình xây dựng chào mừng Đại hội im Sơn tổ chức triển khai chợ 0 đồng “Xuân ấm áp - đầu năm yêu thương” đầu năm mới Nguyên đán Quý Mão 202313 Chuyến xe pháo “0 đồng” gửi gần 400 học viên về quê nạp năng lượng Tết
Du lịch

Tin tức

Trải nghiệm - đi khám phá

Du kế hoạch Tuyên Quang

Nhà hàng khách sạn - dịch vụ thương mại lữ hành

Du định kỳ bứt phá

- mau lẹ phục hồi sau đại dịch Covid-19, đồng thời đẩy nhanh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng cỗ tỉnh lần thiết bị XVII, Tuyên quang quẻ đã bao gồm một năm du lịch ấn tượng, mỗi bước hiện thực hóa mơ ước đưa du ngoạn trở thành ngành khiếp tế quan trọng đặc biệt của tỉnh.


Việt phái mạnh là điểm đến lựa chọn ẩm thực cuốn hút nhất châu Á năm 2023Nhà thờ lấp Cam
Du xuân nông thôn
Tảng đá rất linh thiêng của fan Khakass sinh sống Nga
Văn hóa

Tin tức

Điện ảnh - Truyền hình

Tinh hoa văn hóa

Hội chữ xuân 2023 - vinh danh “sư đạo tôn nghiêm“

Sau 2 năm vắng nhẵn vì tác động của dịch Covid-19, Hội chữ xuân văn miếu - văn miếu quốc tử giám sẽ đồng ý trở lại vào trong ngày 15-1 tới, nhằm mục tiêu tiếp nối, lan tỏa phong tục “xin, đến chữ” - một nét trẻ đẹp văn hóa lâu đời của người Việt.

Xem thêm: Giá Xe Liberty Việt Giá Bao Nhiêu ? Có Nên Mua Xe Liberty Nhập? Baocongai


Lễ hội xuân 2023: Sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu nhu cầu du xuân, trẩy hội của nhân dân
Nhiều nét bắt đầu ở Ngày Thơ vn lần trang bị 21Phố sách Xuân Quý Mão 2023 đang mở từ ngày 25 mon Chạp
Trao giải Vòng thông thường kết Cuộc thi hình ảnh “Vẻ rất đẹp Việt Nam” năm 2022

Tối 13/1, nhóm tuyển việt nam hòa xứ sở nụ cười thái lan với tỷ số 2-2 trong trận bình thường kết lượt đi. Tác dụng trận bình thường kết lượt về ngày 16/1 cho tới sẽ quyết định ngôi vương vãi AFF Cup 2022.


Một năm thành công
HLV đất nước xinh đẹp thái lan cho rằng vn đang cầm cố lợi thếHLV Park Hang-seo: chúng tôi muốn đòi món nợ trước Thái Lan
Gala Cúp thắng lợi lần trang bị 6, năm 2022
Quốc phòng - An ninh
Đại tá Đặng Văn Long, chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh kiểm tra chuẩn bị chiến đấu tại Ban CHQS thị xã Na Hang

- Ngày 12-1, bằng hữu Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban hay vụ thức giấc ủy, chỉ đạo trưởng cỗ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc tết cán bộ, sỹ quan liêu Ban CHQS huyện Na Hang nhân ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.


Lo đến Dân
Chuyện làm đại lý dữ liệu quốc gia về dân cư50 năm, nhớ lại…Phát huy niềm tin “Điện Biên bao phủ trên không” thời kỳ mới

Bị lừa hơn 1,4 tỷ việt nam đồng vì muốn cắt "duyên âm” để đưa chồng
Tuyên phát 18 tháng tù đối với bị cáo "Tàng trữ phi pháp chất ma tuý”Ngăn ngăn tình trạng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản dịch vụ du lịch trên mạng thôn hội
Quảng Bình: Khởi tố, bắt giam nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm phần đoạt tài sản
Khoa học

Công nghệ

Thiên nhiên

Môi trường

Ôtô - xe cộ máy

Người dùng việt nam ưa thích hợp Toyota Vios nhất trong những năm 2022

Năm 2022 chứng kiến mẫu xe pháo được ca ngợi “quốc dân” của thương hiệu Nhật bản có sức chào bán tại thị trường nước ta vượt xa mọi kẻ địch cạnh tranh.


Địa Chỉ Thay màn hình hiển thị i
Phone hà nội Uy Tín & Giá giỏi Hiện Nay
Đề tài cửa hàng phát triển du ngoạn Tuyên quang đạt các loại xuất sắc
You

Chính che Pháp sẽ lên kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm hai năm lên 64 tuổi vào khoảng thời gian 2030. Đề xuất này, cùng với thông báo về một cuộc “đại tu” hệ thống lương hưu, dự kiến sẽ gây nên tranh cãi khi vấp nên nhiều sự phản đối của công chúng.


Indonesia ra mắt ưu tiên vào nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023Chính tủ Brazil tăng cường bình yên trước nguy cơ tiềm ẩn bạo loạn
Khủng hoảng túi tiền sinh hoạt là rủi ro lớn nhất đe dọa toàn cầu
Lạm phạt tại EU hạ nhiệt

- Theo tín ngưỡng dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, fan dân bên trên khắp mọi miền giang sơn lại bái ông Công, ông táo nhằm báo cáo với Ngọc Hoàng kết quả một năm làm nạp năng lượng của gia chủ. Tại tp Tuyên Quang, ko khí bạn dân tràn ngập đi sắm Tết ông Công, ông Táo sống động ngay từ sáng sủa sớm.


Sắc hoa hút khách check-in dịp tiếp giáp Tết
Những cứu giúp tinh trên biển khơi miền Trung
Tỷ phú Xuân Vân livetream chào bán bưởi tết Chuyện về phần đa công nhân môi trường

- Dẫu phép màu đã không xảy ra cùng với Hạo nam giới nhưng có lẽ rằng những trong ngày hôm qua mãi là những giây phút không thể làm sao quên đối với mỗi người. Triệu trái tim hướng tới miền Tây, về Đồng Tháp, về khu vực em xẩy ra tai nạn đáng tiếc khi phải đi làm thêm vì mái ấm gia đình khó khăn.


Nghĩ về lớp học tập "i tờ" thời đổi khác sốỨng xử đúng với lễ hội du nhập
Giấc mơ World Cup
Nhớ phần đông mùa Đông cũ…
*
*
*
*
*
*
*
Ống kính phóng viên
*
*

*

*

Đặc sắc những nghi lễ sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời các dân tộc
Khởi hễ mùa Trung thu
Bế mạc giải láng đá bạn nữ Na Hang lần sản phẩm công nghệ nhất
Động Sơn giữ gìn phiên bản sắc dân tộc Cao Lan
Mưa khủng gây thiệt sợ tại những địa phương trong tỉnh
XEM BÁO IN

- gần 8 năm với phương châm Phó chủ tịch Hội Bảo trợ fan khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, ông Dương Phạm Tường (trong ảnh) là ước nối kêu gọi những tổ chức, cá nhân trong và bên cạnh tỉnh hỗ trợ nhiều yếu tố hoàn cảnh khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ nhỏ nghèo quá qua nghịch cảnh, định hình cuộc sống.


Đảng viên tiên phong cách tân và phát triển kinh tếTài năng quần vợt trẻ“Thủ lĩnh” nhân đạo nghỉ ngơi Tân Hòa
Đầu tàu ở Nà Khà

- tiến hành đường lối binh lửa toàn dân, toàn diện, ngôi trường kỳ và tự lực cánh sinh của Đảng, quân cùng dân Tuyên quang đãng đã gồm những sẵn sàng tích rất để tham gia kháng chiến, chuẩn bị sẵn sàng đánh trả các cuộc tấn công của địch.


Làng Chạp ghi nhớ ngày bác về
Đá thiêng Kim Long
Nơi chưng Hồ ở, lãnh đạo loạn lạc tại Tuyên Quang
Tuyên quang đãng in lốt chân Người

- mỗi lúc Tết đến, xuân về, tại những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các trò đùa dân gian được tổ chức, sinh sản không khí vui tươi, phấn khởi, hy vọng cho một năm gặp mặt nhiều may mắn. Vào đó, trò chơi đánh yến của đồng bào dân tộc Tày được diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem cùng cổ vũ.


Tết ở phiên bản người Mông
Người dân không bắt buộc xuất trình sổ hộ khẩu giao dịch
Phấn đấu cho năm 2030 xóa bỏ 100% phòng học thiếu nhi tạm
Múa chuông của đồng bào dân tộc Dao

Trên 64 triệu đồng ủng hộ mái ấm gia đình ông tướng mạo Văn Kiên, dân tộc bản địa Dao
Gia đình ông tướng mạo Văn Kiên, dân tộc Dao đề xuất sự giúp đỡ
Gia đình em Đặng Quốc Việt được nhận cung cấp thường xuyên 1,3 triệu đồng/tháng
Xót xa trả cảnh gia đình người Dao ở yên ổn Lâm