Các loại thuế, phí phải trả khi bán hàng qua Facebook

Admin AP30-Thg8-2017
Các loại thuế, phí phải trả khi bán hàng qua Facebook
Các loại thuế, phí phải trả khi bán hàng qua Facebook, Nếu doanh thu bán hàng đạt trên 100 triệu đồng/năm thì đóng phí qua hình thức thương mại điện tử

Bộ tài chính, thương mại có văn bản yêu cầu Nếu doanh thu bán hàng đạt trên 100 triệu đồng/năm, người bán hàng qua Facebook sẽ phải nộp đầy đủ các loại thuế, phí sau khi các cơ quan thuế hoàn thành việc rà soát đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử.

Cụ thể, các cá nhân kinh doanh có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ từ tất cả các hình thức kinh doanh (bao gồm cả hình thức kinh doanh qua mạng) trên 100 triệu đồng/năm có nghĩa vụ đăng ký, khai nộp thuế. Trong đó, Cục Thuế thống kê các loại thuế, lệ phí phải nộp sẽ bao gồm Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế bảo vệ môi trường (nếu có)…

Mức lệ phí môn bài thấp nhất đối với các hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 - 300 triệu đồng/năm) là 300 nghìn đồng/năm. Với cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm là 500 nghìn đồng/năm và trên 500 triệu đồng/năm sẽ có mức phí 1 triệu đồng/năm.

Phí, thuế phải nộp khi bán hàng trên Facebook

Cá nhân kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Ngoài ra, các đơn vị, cá nhân này còn phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của mình. Cụ thể, với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa thì tỷ lệ % thuế GTGT là 1% và tỷ lệ % thuế TNCN là 0,5%.

Với hoạt động dịch vụ thì tỷ lệ % thuế GTGT là 5% và tỷ lệ % thuế TNCN là 2%. Với hoạt động vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa thì tỷ lệ % thuế GTGT là 3% và tỷ lệ % thuế TNCN là 1,5%. Các hoạt động kinh doanh khác có thuế GTGT là 2% và thuế TNCN là 1%.

Trong thời gian vừa qua, cả Hà Nội và TP.HCM đã yêu cầu các cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua các trang mạng xã hội, trang web bán hàng trên mạng Internet phải kê khai, đăng ký thuế.

Cục Thuế Hà Nội và TP.HCM thực hiện rà soát và gửi tin nhắn đến các tài khoản có hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội Facebook để hướng dẫn kê khai và đăng ký hoạt động kinh doanh qua Facebook. Việc đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế là quyền và trách nhiệm của cá nhân kinh doanh. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử mà không chấp hành việc đăng ký, kê khai thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua rà soát trên hệ thống cơ sở dữ liệu, Hà Nội hiện có 13.422 chủ tài khoản Facebook có các hoạt động quảng cáo và bán hàng qua mạng, Cục Thuế đã thu thập được các thông tin về danh tính, số điện thoại và xác định trong số này có 1.950 cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế dùng để kê khai, nộp thuế.

Người kinh doanh nên chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật để tránh bị thiệt hại, tổn thất không đáng có