Cách lấy lại mật khẩu facebook nhanh nhất

Admin AP04-Thg9-2017
Cách lấy lại mật khẩu facebook nhanh nhất
Cách lấy lại mật khẩu facebook nhanh nhất qua email, điện thoại

Ngày nay sau khi đăng nhập Facebook trên một trình duyệt nào đó thì người dùng thường sẽ được tự động nhớ tài khoản, mật khẩu trong những lần đăng nhập sau. Đó là sự thuận tiện nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến những trường hợp bị quên mất mật khẩu khi cần thiết. Để chuẩn bị trước cho những trường hợp lấy lại mật khẩu như thế này, chúng ta tốt nhất nên xac nhận cả số điện thoại với Facebook.

Lưu ý rằng cách lấy lại mật khẩu Facebook dưới đây là do bị quên, còn việc bị đánh cắp mật khẩu, xâm nhập tài khoản thì được hạn chế tối đa bằng việc tạo mật khẩu lớp thứ 2, ví dụ như cơ chế Code Generator. Trong trường hợp nhận thấy tài khoản Facebook bị hack, chúng ta cũng có thể thông báo để xử lý.
Lấy lại mật khẩu Facebook bằng điện thoại, bằng email, xác nhận bạn bè

Bước 1: Trong giao diện đăng nhập Facebook, hãy bấm đường dẫn Forgotten account.


Cách lấy lại mật khẩu bị quên

Lấy lại mật khẩu Facebook bằng điện thoại, bằng email: Trong giao diện đăng nhập Facebook, hãy bấm đường dẫn Forgotten account.

Bước 2: Nhập email, số điện thoại hoặc "username" để Facebook lấy cơ sở xác định tài khoản bị quên mật khẩu. Thông thường dùng email là tốt nhất nhưng nếu quên thì chúng ta dùng số điện thoại.


Cách lấy lại mật khẩu bị quên 2

Lấy lại mật khẩu Facebook bằng điện thoại, bằng email: Nhập email, số điện thoại hoặc "username" rồi bấm Search để Facebook lấy cơ sở xác định tài khoản bị quên mật khẩu.

Bước 3: Kiểm tra nếu thấy đúng tài khoản Facebook của mình thì bấm This is my account.

Bước 4: Với việc tìm tài khoản bằng email, chúng ta sẽ có 2 lựa chọn, hoặc đăng nhập luôn tài khoản email đó để xac nhận, hoặc xác nhận bằng thư gửi về tài khoản email đó. Nếu lấy lại mật khẩu Facebook bằng điện thoại thì sẽ có mã xac nhận gửi tin nhắn SMS đến điện thoại.

Lấy lại mật khẩu Facebook bằng điện thoại, bằng email: Với cách tìm tài khoản bằng email, sẽ có 2 lựa chọn, hoặc đăng nhập luôn tài khoản email đó để xac nhận (lựa chọn 1), hoặc xác nhận bằng thư gửi về tài khoản email đó (lựa chọn 2).

Bước 5: Nếu lựa chọn đăng nhập luôn tài khoản email (lựa chọn 1), chúng ta cần cho phép Facebook lấy một vài thông tin tài khoản Google trước khi nhập mật khẩu mới. Trong khi đó nếu xác nhận bằng thư gửi về tài khoản email (lựa chọn 2), chúng ta cần lấy mã xác nhận trong thư trước.

Lấy lại mật khẩu Facebook bằng điện thoại, bằng email: Nếu lựa chọn đăng nhập luôn tài khoản email (lựa chọn 1), chúng ta cần cho phép Facebook lấy một vài thông tin tài khoản Google trước khi nhập mật khẩu mới.

Lấy lại mật khẩu Facebook bằng điện thoại, bằng email: Nhập mật khẩu mới rồi bấm nút Continue.

Lấy lại mật khẩu Facebook bằng điện thoại, bằng email: Nếu xác nhận bằng thư gửi về tài khoản email (lựa chọn 2), chúng ta cần điề mã xác nhận trong thư trước nhập mật khẩu mới.

Bước 6: Sau khi đổi mật khẩu mới, Facebook sẽ có lựa chọn để bạn đăng xuất tài khoản Facebook trên tất cả máy tính, điện thoại khác thay vì tiếp tục giữ nguyên.

Hãy lưu giữ mật khẩu ở nơi bạn dễ thấy, dễ nhớ, có ý nghĩa riêng với bạn.