Cách tắt định vị Facebook trên máy tính khi đăng "Status"

Admin AP06-Thg9-2017
Cách tắt định vị Facebook trên máy tính khi đăng "Status"
Cách tắt định vị Facebook trên máy tính khi đăng, cập nhật trạng thái

Người dùng Facebook hãy lưu ý, vị trí của bạn hoàn toàn có thể được tự động định vị và đưa ra công khai khi bạn đăng một bài viết (status) nào đó dù là trên máy tính mà bạn không để ý.

Vì vậy trước khi đẩy một bài viết nào lên Facebook, chúng ta cần biết để ý một chút xem Facebook có định vị được mình hay không để lựa chọn tắt hoặc không. Đó cũng là một trong các kỹ năng đảm bảo an toàn Facebook.

Cách tắt định vị Facebook trên máy tính khi đăng "status"

Khi viết "status", chúng ta hãy để ý phía dưới khung chữ. Nếu Facebook định vị được bạn, có thể sẽ có một thẻ vị trí tự động được gợi ý cho bạn. Để không tiết lộ vị trí, hãy bấm dấu x trên góc phải của thẻ vị trí.


Cách tắt định vị facebook trên máy tính khi đăng Status

Khi viết "status", chúng ta hãy để ý phía dưới khung chữ. Nếu Facebook định vị được bạn, có thể sẽ có một thẻ vị trí tự động được gợi ý cho bạn. Để tắt đi và không tiết lộ vị trí, hãy bấm dấu x trên góc phải của thẻ vị trí.

Nếu không để ý tắt, hậu quả là bài đăng của chúng ta có thể được kèm theo vị trí như thế này.

Cách tắt định vị Facebook trên "status" đã lỡ đăng

Để ẩn đi thông tin định vị Facebook kèm theo bài viết dù đã lỡ đăng, chúng ta chỉ cần thực hiện thao tác sửa quen thuộc. Lúc đó chúng ta lại tắt thẻ vị trí như trước khi chuẩn bị đăng., thu

Cách tắt định vị facebook trên máy tính khi đăng Status 2

Ngoài ra, trên các trình duyệt, khi facebook hỏi bạn có cho phép theo dõi,bật vị trí người dùng không thì bạn nên tắt đi hoặc " Don't allow".