Hàng Tồn Kho Trong Chuẩn Mực Kế Toán 02 Hàng Tồn Kho (Vas 02

-

Hàng tồn kho được xem như là một khoản mục vô cùng đặc trưng của mỗi kế toán doanh nghiệp, bởi lẽ nếu bao hàm sai sót hay những dấu hiệu bất thường đều hoàn toàn có thể gây ra mọi hậu quả lớn về thuế hoặc report tài chính. Do vậy, đừng công ty quan hãy tham khảo thật kỹ bài viết của Easy
Books về phần đông nội dung đặc biệt quan trọng của sản phẩm tồn kho được nguyên tắc trong chuẩn chỉnh mực kế toán số 2.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán 02

Hàng tồn kho trong chuẩn chỉnh mực kế toán số 2

Hàng tồn kho là những tài sản được doanh nghiệp giữ giàng để chào bán trong kỳ sản xuất, marketing bình thường; là những gia sản đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dang dở cùng hàng tồn kho cũng đó là nguyên vật tư hay công cụ dụng cầm để thực hiện trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ…

Hàng tồn kho bao gồm những món đồ được tải về để bán, đa số thành phẩm tồn kho/gửi đi bán. Đồng thời, hàng tồn kho còn được xác minh là những thành phầm đang còn dở dang, những nguyên vật liệu CCDC tồn giữ hộ đi chế tao và đã mua đang đi trên đường và cả những túi tiền dịch vụ dở dang.

*
Hàng tồn kho trong chuẩn chỉnh mực kế toán số 02 là gì?

Thực hiện xác minh giá trị sản phẩm tồn kho tại chuẩn mực kế toán số 2

Việc xác định giá trị sản phẩm tồn kho cũng cần phải có những căn cứ cụ thể và rõ ràng nhằm giúp cho kế toán tất cả những phương pháp tính cực hiếm hàng tồn kho một cách chính xác, tại chuẩn mực kế toán số 2 sản phẩm tồn kho được xác định giá trị cụ thể như sau:

– hàng tồn kho sẽ được tính theo giá bán gốc, nếu giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện nay được thấp hơn giá nơi bắt đầu thì sẽ tính theo quý giá thuần mà hoàn toàn có thể thực hiện được.

– Gía nơi bắt đầu của sản phẩm tồn kho sẽ bao gồm các ngân sách mua/chế biến và những chi tiêu mà có tương quan trực tiếp khác gồm phát sinh để sở hữu những mặt hàng tồn kho sinh hoạt trạng thái bây giờ và địa điểm. Dưới đây, hãy cùng hiểu rõ các khoản giá thành như sau:

+ chi phí chế thay đổi hàng tồn kho tất cả những ngân sách chi tiêu sản xuất phổ biến cố định/biến thay đổi được gây ra trong quá trình chuyển hóa nguyên/vật liệu để trở nên thành phẩm.

+ chi phí liên quan liêu trực tiếp khác sẽ được tính vào giá nơi bắt đầu của sản phẩm tồn kho gồm những chi tiêu khác ở ngoài chi tiêu mua/chế thay đổi hàng tồn kho.

+ ngân sách không tính vào giá nơi bắt đầu hàng tồn kho bao gồm những giá cả nguyên thiết bị liệu, nhân công và những ngân sách sản xuất sale khác được gây ra trên mức bình thường, những bỏ ra phí bảo quản hàng tồn kho (không tính những khoản phí tổn về bảo vệ hàng tồn kho), chi tiêu bán hàng, đưa ra phí thống trị doanh nghiệp.

Phương pháp tính quý hiếm của hàng tồn kho theo chuẩn chỉnh mực kế toán số 2

Sẽ có 03 phương thức để kế toán tính quý giá hàng tồn kho chính là phương pháp:

– Tính theo giá đích danh: phương pháp này sẽ tiến hành áp dụng so với những doanh nghiệp gồm ít loại hàng hóa, bình ổn hoặc nhận diện được và được tính theo giá chỉ đích danh.

– bình quân gia truyền: theo cách thức này quý giá của mỗi các loại hàng tồn kho sẽ được tính theo cực hiếm trung bình của mỗi loại hàng tồn kho giống như đầu kỳ hoặc là giá trị hàng tồn kho được cài đặt hoặc là cung ứng tại thời gian gần cuối kỳ

– Nhập trước – xuất trước: là phương giả định hàng tồn kho được thiết lập trước hoặc tiếp tế trước thì sẽ tiến hành xuất trước cùng với phương pháp này cực hiếm hàng tồn kho và tính theo giá bán của lô hàng nhập kho tại thời điểm là đầu kỳ/gần đầu kỳ và giá trị của sản phẩm tồn kho sẽ tiến hành tính theo giá hàng nhập kho làm việc cuối kỳ/gần thời điểm cuối kỳ còn tồn.

– Nhập sau – xuất trước: đó cũng là phương pháp được áp dụng dựa trên mang định là mặt hàng tồn kho khi mua sau hoặc sản xuất tiếp đến nhưng xuất trước đi với hàng tồn kho sót lại cuối kỳ chính là hàng tồn kho được download hoặc tiến hành sản xuất trước đó. Tính quý giá hàng tồn kho theo cách thức này thì sẽ được tính theo giá chỉ của mặt hàng nhập kho vào đầu kỳ hoặc gần thời điểm đầu kỳ tồn kho.

*
Trình bày báo cáo tài thiết yếu về mặt hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán tài chính số 2

Về trình bày report tài chính

Kế toán cần trình bày những yếu tố sau về mặt hàng tồn kho trên report tài chính:

– trang bị nhất, những cơ chế kế toán áp dụng review hàng tồn kho (gồm cả cách thức tính)

– trang bị hai, giá gốc so với mỗi nhiều loại hàng tồn kho cùng tổng mặt hàng tồn kho

– sản phẩm ba, trình diễn về giá trị dự phòng ưu đãi giảm giá của hàng tồn kho

– thiết bị tư, trình diễn giá trị trả nhập dự phòng ưu đãi giảm giá của sản phẩm tồn kho

– sản phẩm công nghệ năm, những sự kiện hoặc là trường hợp liên quan đến việc trích dẫn hoàn nhập dự phòng hoặc là lập thêm ưu đãi giảm giá hàng tồn kho.

– thứ sáu, trình bày giá trị ghi sổ của hàng tồn kho đã dùng để thế chấp hoặc nắm nhằm bảo đảm cho các khoản nợ bắt buộc trả.

Đồng thời, kế toán đề nghị phản ánh rõ sự chênh lệch giữa quý hiếm hàng tồn kho trong bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp lớn tính cực hiếm hàng tồn kho bằng phương thức nhập sau – xuất trước cùng kế toán hãy nhờ rằng cần trình bày chi phí về hàng tồn kho trên report của công dụng kinh doanh và chế tạo được phân loại chi phí theo chức năng.

*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN, HỆ THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

chuan muc ke toan, he thong cac chuan muc ke toan viet nam, 26 chuẩn chỉnh mực kế toán

*
*


Chuẩn mực kế toán tài chính số 02 : HÀNG TỒN KHO

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

-------------------------------------------------

CHUẨN MỰC SỐ 02

HÀNG TỒN KHO

(Ban hành và chào làng theo đưa ra quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2001 của cục trưởng cỗ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục tiêu của chuẩn chỉnh mực này là mức sử dụng và hướng dẫn những nguyên tắc và phương thức kế toán hàng tồn kho, gồm: xác định giá trị với kế toán hàng tồn kho vào đưa ra phí; Ghi giảm ngay trị mặt hàng tồn kho cho phù hợp với quý hiếm thuần rất có thể thực hiện được và phương thức tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán cùng lập báo cáo tài chính.

02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán sản phẩm tồn kho theo nguyên lý giá nơi bắt đầu trừ lúc có chuẩn chỉnh mực kế toán khác quy định có thể chấp nhận được áp dụng phương thức kế toán khác mang đến hàng tồn kho.

03. Những thuật ngữ trong chuẩn chỉnh mực này được hiểu như sau:

Hàng tồn kho: Là đầy đủ tài sản:

(a) Được duy trì để chào bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;

(b) Đang trong quá trình sản xuất, marketing dở dang;

(c) Nguyên liệu, đồ dùng liệu, công cụ, hình thức để thực hiện trong quy trình sản xuất, kinh doanh hoặc hỗ trợ dịch vụ.

Hàng tồn kho bao gồm:

- sản phẩm & hàng hóa mua về để bán: sản phẩm & hàng hóa tồn kho, hàng sở hữu đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, sản phẩm & hàng hóa gửi đi gia công chế biến;

- kết quả tồn kho cùng thành phẩm giữ hộ đi bán;

- thành phầm dở dang: thành phầm chưa dứt và sản phẩm xong chưa làm giấy tờ thủ tục nhập kho thành phẩm;

- Nguyên liệu, vật dụng liệu, công cụ, phương pháp tồn kho, giữ hộ đi tối ưu chế biến và đã download đang đi trên đường;

- ngân sách chi tiêu dịch vụ dở dang.

Giá trị thuần có thể thực hiện nay được: Là giá bán ước tính của sản phẩm tồn kho vào kỳ sản xuất, tởm doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để xong sản phẩm và túi tiền ước tính quan trọng cho câu hỏi tiêu thụ chúng.

Giá hiện tại hành: Là khoản tiền phải trả để sở hữ một một số loại hàng tồn kho tựa như tại ngày lập bảng bằng vận kế toán.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO

04. Mặt hàng tồn kho được tính theo giá chỉ gốc. Ngôi trường hợp quý giá thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá cội thì nên tính theo giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện nay được.

GIÁ GỐC HÀNG TỒN KHO

05. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: ngân sách mua, giá thành chế đổi thay và các ngân sách liên quan trực tiếp không giống phát sinh để sở hữu được mặt hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại tại.

Chi chi phí mua

06. Giá thành mua của hàng tồn kho bao hàm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, ngân sách chi tiêu vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong vượt trình mua sắm chọn lựa và các giá thành khác có tương quan trực sau đó việc mua hàng tồn kho. Các khoản tách khấu thương mại và giảm giá hàng mua vì hàng mua không đúng quy cách, phẩm hóa học được trừ (-) khỏi chi phí mua.

Chi tổn phí chế biến

07. Ngân sách chế biến chuyển hàng tồn kho bao gồm những túi tiền có tương quan trực sau đó sản phẩm sản xuất, như ngân sách nhân công trực tiếp, giá thành sản xuất chung cố định và giá thành sản xuất chung chuyển đổi phát sinh trong quy trình chuyển hóa nguyên liệu, vật tư thành thành phẩm.

Chi phí chế tạo chung cố định là những chi tiêu sản xuất con gián tiếp, thường xuyên không chuyển đổi theo số lượng hàng hóa sản xuất, như túi tiền khấu hao, túi tiền bảo dưỡng máy móc thiết bị, bên xưởng,... Và đưa ra phí quản lý hành bao gồm ở các phân xưởng sản xuất.

Chi phí tiếp tế chung thay đổi là những ngân sách sản xuất loại gián tiếp, thường biến đổi trực tiếp hoặc gần như là trực tiếp sau số lượng hàng hóa sản xuất, như giá thành nguyên liệu, vật tư gián tiếp, túi tiền nhân công gián tiếp.

08. Chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt phân té vào giá cả chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất thông thường của trang thiết bị sản xuất. Công suất thông thường là số lượng sản phẩm đạt được ở tầm mức trung bình trong các điều kiện chế tạo bình thường.

- Trường vừa lòng mức thành phầm thực tế thêm vào ra cao hơn công suất thông thường thì ngân sách chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt được phân bổ cho từng đơn vị thành phầm theo ngân sách chi tiêu thực tế phạt sinh.

Xem thêm: 15+ ý tưởng trang trí lớp tiểu học đẹp sáng tạo, 9+ ý tưởng trang trí lớp học dễ thực hiện

- Trường thích hợp mức thành phầm thực tế cấp dưỡng ra thấp hơn công suất bình thường thì giá cả sản xuất chung thắt chặt và cố định chỉ được phân chia vào giá thành chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức hiệu suất bình thường. Khoản ngân sách chi tiêu sản xuất phổ biến không phân chia được ghi nhấn là ngân sách sản xuất, sale trong kỳ.

Chi phí cung ứng chung chuyển đổi được phân chia hết vào giá thành chế biến cho mỗi đơn vị thành phầm theo túi tiền thực tế phạt sinh.

09. Trường hòa hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà giá cả chế trở nên của mỗi loại thành phầm không được phản ảnh một cách bóc biệt, thì ngân sách chế thay đổi được phân chia cho những loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

Trường đúng theo có thành phầm phụ, thì giá bán trị thành phầm phụ được tính theo quý hiếm thuần có thể thực hiện nay được và cực hiếm này được trừ (-) khỏi giá cả chế biến hóa đã tập hợp thông thường cho sản phẩm chính.

Chi phí tương quan trực tiếp khác

10. Ngân sách liên quan trực tiếp không giống tính vào giá gốc hàng tồn kho bao hàm các khoản giá cả khác ngoài ngân sách mua và ngân sách chế thay đổi hàng tồn kho. Ví dụ, vào giá cội thành phẩm có thể bao gồm chi phí xây đắp sản phẩm cho một đơn đặt hàng cụ thể.

Chi phí ko kể vào giá nơi bắt đầu hàng tồn kho

11. Giá cả không được xem vào giá cội hàng tồn kho, gồm:

(a) giá thành nguyên liệu, vật dụng liệu, túi tiền nhân công cùng các chi phí sản xuất, marketing khác tạo ra trên nút bình thường;

(b) chi phí bảo vệ hàng tồn kho trừ các khoản đưa ra phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quy trình sản xuất tiếp theo và đưa ra phí bảo quản quy định ở đoạn 06;

(c) chi phí bán hàng;

(d) chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí cung cấp dịch vụ

12. Túi tiền cung cung cấp dịch vụ bao hàm chi phí nhân viên cấp dưới và các túi tiền khác liên quan trực tiếp nối việc cung ứng dịch vụ, như chi tiêu giám gần kề và các chi tiêu chung tất cả liên quan.

Chi giá thành nhân viên, ngân sách khác liên quan đến bán sản phẩm và làm chủ doanh nghiệp không được tính vào ngân sách chi tiêu cung cấp dịch vụ.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO

13. Việc tính cực hiếm hàng tồn kho được vận dụng theo một trong các các phương pháp sau:

(a) cách thức tính theo giá đích danh;

(b) cách thức bình quân gia quyền;

(c) phương pháp nhập trước, xuất trước;

(d) phương pháp nhập sau, xuất trước.

14. Phương thức tính theo giá đích danh được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại món đồ hoặc sản phẩm ổn định cùng nhận diện được.

15. Theo cách thức bình quân gia quyền, quý hiếm của từng một số loại hàng tồn kho được tính theo cực hiếm trung bình của từng nhiều loại hàng tồn kho tựa như đầu kỳ và quý hiếm từng một số loại hàng tồn kho được cài đặt hoặc cung cấp trong kỳ. Cực hiếm trung bình rất có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi một khi nhập một lô mặt hàng về, phụ thuộc vào vào thực trạng của doanh nghiệp.

16. Phương thức nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên mang định là sản phẩm tồn kho được mua trước hoặc thêm vào trước thì được xuất trước, với hàng tồn kho còn lại thời điểm cuối kỳ là sản phẩm tồn kho được tải hoặc cung cấp gần thời khắc cuối kỳ. Theo phương pháp này thì quý giá hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho sinh hoạt thời điểm thời điểm đầu kỳ hoặc ngay gần đầu kỳ, quý giá của sản phẩm tồn kho được xem theo giá bán của sản phẩm nhập kho sinh hoạt thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

17. Cách thức nhập sau, xuất trước áp dụng dựa trên mang định là mặt hàng tồn kho được mua sau hoặc cấp dưỡng sau thì được xuất trước, với hàng tồn kho còn lại thời điểm cuối kỳ là mặt hàng tồn kho được download hoặc thêm vào trước đó. Theo phương pháp này thì quý giá hàng xuất kho được xem theo giá bán của lô sản phẩm nhập sau hoặc ngay gần sau cùng, quý hiếm của mặt hàng tồn kho được tính theo giá chỉ của sản phẩm nhập kho thời điểm đầu kỳ hoặc gần vào đầu kỳ còn tồn kho.

GIÁ TRỊ THUẦN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VÀ LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

18. Quý hiếm hàng tồn kho không tịch thu đủ khi hàng tồn kho bị lỗi hỏng, lỗi thời, giá cả bị giảm, hoặc ngân sách chi tiêu hoàn thiện, túi tiền để bán hàng tăng lên. Việc ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá gốc mặt hàng tồn kho đến bằng với mức giá trị thuần rất có thể thực hiện được là cân xứng với nguyên tắc tài sản không được phản nghịch ánh lớn hơn giá trị thực hiện ước tính từ các việc bán hay được dùng chúng.

19. Vào cuối kỳ kế toán năm, khi quý hiếm thuần rất có thể thực hiện tại được của hàng tồn kho bé dại hơn giá gốc thì phải tạo dự phòng giảm ngay hàng tồn kho. Số dự phòng giảm ngay hàng tồn kho được lập là số chênh lệch thân giá cội của sản phẩm tồn kho to hơn giá trị thuần rất có thể thực hiện tại được của chúng. Vấn đề lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho được tiến hành trên cơ sở từng món đồ tồn kho. Đối với dịch vụ hỗ trợ dở dang, việc lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng loại hình dịch vụ có mức ngân sách riêng biệt.

20. Câu hỏi ước tính quý giá thuần có thể thực hiện tại được của mặt hàng tồn kho phải nhờ trên dẫn chứng tin cậy thu thập được tại thời điểm ước tính. Việc ước tính này yêu cầu tính mang đến sự biến động của ngân sách chi tiêu hoặc ngân sách trực tiếp liên quan đến các sự kiện ra mắt sau ngày dứt năm tài chính, mà những sự khiếu nại này được xác thực với những điều kiện hiện có ở thời khắc ước tính.

21. Khi cầu tính quý giá thuần có thể thực hiện tại được nên tính đến mục tiêu của vấn đề dự trữ sản phẩm tồn kho. Ví dụ, giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được của lượng hàng tồn kho dự trữ để đảm bảo an toàn cho các hợp đồng bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ chẳng thể hủy quăng quật phải phụ thuộc giá trị trong vừa lòng đồng. Nếu số hàng đã tồn kho to hơn số hàng cần cho vừa lòng đồng thì giá trị thuần rất có thể thực hiện nay được của số chênh lệch giữa hàng đang tồn kho to hơn số hàng yêu cầu cho phù hợp đồng được reviews trên cơ sở giá cả ước tính.

22. Nguyên liệu, vật tư và công cụ, khí cụ dự trữ để thực hiện cho mục tiêu sản xuất thành phầm không được đánh giá thấp hơn giá gốc nếu thành phầm do bọn chúng góp phần kết cấu nên sẽ được bán bằng hoặc cao hơn túi tiền sản xuất của sản phẩm. Khi có sự áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá của nguyên liệu, vật dụng liệu, công cụ, dụng cụ mà giá thành sản xuất thành phầm cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện nay được, thì nguyên liệu, thứ liệu, công cụ, chế độ tồn kho được đánh giá giảm xuống bằng với giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện được của chúng.

23. Vào cuối kỳ kế toán năm tiếp theo phải thực hiện review mới về quý giá thuần rất có thể thực hiện tại được của hàng tồn kho thời điểm cuối năm đó. Ngôi trường hợp cuối kỳ kế toán năm nay, nếu như khoản dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho phải tạo lập thấp hơn khoản dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm kia thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập (Theo quy định ở phần 24) để đảm bảo cho cực hiếm của sản phẩm tồn kho phản ảnh trên report tài chính là theo giá cội (nếu giá gốc nhỏ dại hơn quý giá thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được) hoặc theo quý hiếm thuần có thể thực hiện tại được (nếu giá chỉ gốc to hơn giá trị thuần rất có thể thực hiện nay được).

GHI NHẬN chi PHÍ

24. Khi bán sản phẩm tồn kho, giá nơi bắt đầu của hàng tồn kho đã bán được ghi dấn là chi phí sản xuất, sale trong kỳ cân xứng với lệch giá liên quan đến chúng được ghi nhận. Toàn bộ các khoản chênh lệch thân khoản dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối niên độ kế toán tài chính năm nay lớn hơn khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho sẽ lập sống cuối niên độ kế toán năm trước, những khoản hao hụt, mất non của sản phẩm tồn kho, sau thời điểm trừ (-) phần bồi hoàn do trách nhiệm cá thể gây ra, và chi phí sản xuất bình thường không phân bổ, được ghi dìm là ngân sách sản xuất, sale trong kỳ. Trường hòa hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập sống cuối niên độ kế toán năm nay nhỏ dại hơn khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho vẫn lập sống cuối niên độ kế toán tài chính năm trước, thì số chênh lệch to hơn phải được hoàn nhập ghi giảm chi tiêu sản xuất, gớm doanh.

25. Ghi nhận quý hiếm hàng tồn kho đã chào bán vào ngân sách trong kỳ phải bảo đảm nguyên tắc cân xứng giữa ngân sách chi tiêu và doanh thu.

26. Ngôi trường hợp một vài loại hàng tồn kho được áp dụng để sản xuất ra tài sản thắt chặt và cố định hoặc thực hiện như nhà xưởng, máy móc, thiết bị tự thêm vào thì giá gốc hàng tồn kho này được hạch toán vào giá chỉ trị gia sản cố định.

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

27. Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày:

(a) Các cơ chế kế toán áp dụng trong việc review hàng tồn kho, bao gồm cả cách thức tính cực hiếm hàng tồn kho;

(b) Giá nơi bắt đầu của tổng số sản phẩm tồn kho cùng giá cội của từng một số loại hàng tồn kho được phân loại cân xứng với doanh nghiệp;

(c) quý giá dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho;

(d) quý giá hoàn nhập dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho;

(e) hồ hết trường hợp hay sự kiện dẫn đến sự việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho;

(f) giá trị ghi sổ của sản phẩm tồn kho (Giá nơi bắt đầu trừ (-) dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho) đã dùng để làm thế chấp, nỗ lực cố bảo đảm cho những khoản nợ phải trả.

28. Trường hợp công ty lớn tính giá trị hàng tồn kho theo phương thức nhập sau, xuất trước thì báo cáo tài thiết yếu phải phản ánh số chênh lệch giữa quý hiếm hàng tồn kho trình diễn trong bảng cân đối kế toán với:

(a) giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo phương thức nhập trước, xuất trước (nếu giá trị hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ tính theo phương thức nhập trước, xuất trước nhỏ hơn quý hiếm hàng tồn kho cuối kỳ tính theo phương pháp bình quân gia quyền và cực hiếm thuần rất có thể thực hiện nay được); hoặc

Với giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền (nếu cực hiếm hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ tính theo phương pháp bình quân gia quyền nhỏ dại hơn quý hiếm hàng tồn kho vào cuối kỳ tính theo phương thức nhập trước, xuất trước và quý giá thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được); hoặc

Với quý giá hàng tồn kho vào cuối kỳ được tính theo quý giá thuần rất có thể thực hiện nay được (nếu cực hiếm hàng tồn kho vào cuối kỳ tính theo quý hiếm thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được nhỏ hơn quý giá hàng tồn kho tính theo cách thức nhập trước, xuất trước và phương pháp bình quân gia quyền); hoặc

(b) quý hiếm hiện hành của hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ tại ngày lập bảng bằng vận kế toán (nếu cực hiếm hiện hành của mặt hàng tồn kho trên ngày lập bảng bằng vận kế toán nhỏ tuổi hơn quý hiếm thuần có thể thực hiện nay được); hoặc với cái giá trị thuần rất có thể thực hiện tại được (nếu quý hiếm hàng tồn kho cuối kỳ tính theo cực hiếm thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được bé dại hơn quý hiếm hàng tồn kho cuối kỳ tính theo cực hiếm hiện hành tại ngày lập bảng cân đối kế toán).

29. Trình bày giá cả về hàng tồn kho trên báo cáo kết quả sản xuất, sale được phân loại túi tiền theo chức năng.

Phân loại chi phí theo tính năng là mặt hàng tồn kho được trình bày trong khoản mục “Giá vốn hàng bán” trong báo cáo kết quả gớm doanh, bao gồm giá nơi bắt đầu của mặt hàng tồn kho đang bán, khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho, các khoản hao hụt mất mát của mặt hàng tồn kho sau thời điểm trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, giá thành sản xuất phổ biến không được phân bổ.