Ổ KHÓA VIỆT TIỆP BÁO GIÁ RẺ, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG NHẤT, Ổ KHÓA VIỆT TIỆP GIÁ TỐT THÁNG 1, 2023

-

Báo giá chỉ khóa Việt Tiệp. Sản phẩm chính hãng, giá niêm yết công ty. Bảng giá liên tục được update theo giá tiên tiến nhất do doanh nghiệp Cổ phần Khóa Việt Tiệp công bố.

Bạn đang xem: Khóa việt tiệp báo giá


Khóa cửa ngõ Việt Tiệpđược chia thành ba nhóm chính: khóa đồng, khóa inox với khóa hợp kim. Dười đây là báo giá chi huyết các thành phầm khóa cửa của Việt Tiệp.

Giá khóa cửa ngõ Việt Tiệp bởi đồng

VT-04190-NEW: Khóa đồng dùng cho cửa ngõ đại sảnh: 10,080,000 VNĐ/ Bộ

VT-04291: Khóa đồng dùng cho cửa ngõ đại sảnh:7,035,000 VNĐ/ Bộ

VT-04296: Khóa đồng cần sử dụng cho cửa ngõ đại sảnh / cửa ngõ chính:3,118,500 VNĐ/ Bộ

VT-04199:Khóa đồng dùng cho cửa ngõ đại sân / cửa chính:3,118,500 VNĐ/ Bộ

VT-04198:Khóa đồng sử dụng cho cửa ngõ chính:2,079,000 VNĐ/ Bộ

VT-04197:Khóa đồng dùng cho cửa ngõ chính:2,079,000 VNĐ/ Bộ

VT-04196:Khóa đồng sử dụng cho cửa ngõ chính:2,079,000 VNĐ/ Bộ

VT-04279:Khóa đồng dùng cho cửa thiết yếu / thông phòng:1,675,000 VNĐ/ Bộ

VT-04278:Khóa đồng rêu dùng cho cửa ngõ thông phòng:1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04277:Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng:1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04276:Khóa đồng rêu dùng cho cửa ngõ thông phòng:1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04089:Khóa đồng ốp rời sử dụng cho cửa chính:1,675,000 VNĐ/ Bộ

VT-04088:Khóa đồng ốp rời sử dụng cho cửa thiết yếu / thông phòng:1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04087:Khóa đồng ốp rời sử dụng cho cửa chủ yếu / thông phòng:1,328,500 VNĐ/ Bộ

VT-04086:Khóa đồng ốp rời cần sử dụng cho cửa thiết yếu / thông phòng:1,328,500 VNĐ/ Bộ

Giá ổ khóa Việt Tiệp bởi inox

VT-04292:Khóa đại sảnh bằng inox:6,814,500 VNĐ/ Bộ

VT-04824:Khóa tay gạt inox mang lại cửa chính:735,000 VNĐ/ Bộ

VT-04933:Khóa tay gạt inox cho cửa chính:2,079,000 VNĐ/ Bộ

VT-04195:Khóa tay gạt inox mạ titan đến cửa chính:1,617,000 VNĐ/ Bộ

VT-04194:Khóa tay gạt inox đến cửa chính:1,386,000 VNĐ/ Bộ

VT-04192:Khóa tay gạt inox mang lại cửa chính:1,155,000 VNĐ/ Bộ

VT-04935:Khóa tay gạt inox đến cửa chính:1,501,500 VNĐ/ Bộ

VT-04733:Khóa tay gạt inox cho cửa chính:999,000 VNĐ/ Bộ

VT-04825:Khóa tay gạt inox đến cửa chính:703,500 VNĐ/ Bộ

VT-04282:Khóa tay gạt inox mang lại cửa thông phòng:462,000 VNĐ/ Bộ

VT-04513:Khóa tay gạt inox đến cửa thông phòng:520,000 VNĐ/ Bộ

VT-04275:Khóa tay gạt inox mang đến cửa thông phòng:555,500 VNĐ/ Bộ

VT-04370:Khóa tay gạt inox mang đến cửa thông phòng:555,500 VNĐ/ Bộ

VT-04274:Khóa tay gạt inox mang lại cửa thông phòng:555,500 VNĐ/ Bộ

VT-04084:Khóa tay gạt inox ốp rời:987,500 VNĐ/ Bộ

VT-04083:Khóa tay gạt inox ốp rời:987,500 VNĐ/ Bộ

VT-04082:Khóa tay gạt inox ốp rời:987,500 VNĐ/ Bộ

VT-04081:Khóa tay gạt inox ốp rời:987,500 VNĐ/ Bộ

VT-04070:Khóa tay gạt inox ốp rời:560,000 VNĐ/ Bộ

Bảng giá bán khóa cửa ngõ Việt Tiệp bằng hợp kim

VT-04938:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ chính:866,500 VNĐ/ Bộ

VT-04939:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính:866,500 VNĐ/ Bộ

VT-04942:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ chính:797,000 VNĐ/ Bộ

VT-04827:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ chính:616,500 VNĐ/ Bộ

VT-04924:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ chính:616,500 VNĐ/ Bộ

VT-04922:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ chính:616,500 VNĐ/ Bộ

VT-04921:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính:616,500 VNĐ/ Bộ

VT-04908:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính:587,000 VNĐ/ Bộ

VT-04911:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính:524,500 VNĐ/ Bộ

VT-04912:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ chính:524,500 VNĐ/ Bộ

VT-04941:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ chính:797,000 VNĐ/ Bộ

VT-04934:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ chính:797,000 VNĐ/ Bộ

VT-04906:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ chính:587,000 VNĐ/ Bộ

VT-04338:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng:652,500 VNĐ/ Bộ

VT-04339:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa thông phòng:652,500 VNĐ/ Bộ

VT-04342:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ thông phòng:577,500 VNĐ/ Bộ

VT-04372:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa thông phòng:577,500 VNĐ/ Bộ

VT-04373:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ thông phòng:577,500 VNĐ/ Bộ

VT-04376:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ thông phòng:514,000 VNĐ/ Bộ

VT-04341:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng:577,500 VNĐ/ Bộ

VT-04271:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ thông phòng:420,000 VNĐ/ Bộ

VT-04511:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ thông phòng:420,000 VNĐ/ Bộ

VT-04509:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng:400,000 VNĐ/ Bộ

VT-04382:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ thông phòng:400,000 VNĐ/ Bộ

VT-04512:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ thông phòng:390,500 VNĐ/ Bộ

VT-04508:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng:390,500 VNĐ/ Bộ

VT-04504:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ thông phòng:390,500 VNĐ/ Bộ

VT-04381:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ thông phòng:315,500 VNĐ/ Bộ

VT-04380:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ thông phòng:315,500 VNĐ/ Bộ

VT-04507:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa ngõ thông phòng:315,500 VNĐ/ Bộ

VT-04503:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ thông phòng:315,500 VNĐ/ Bộ

VT-04936:Khóa tay gạt hợp kim cho cửa ngõ thông phòng:797,000 VNĐ/ Bộ

VT-01-15:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa thông phòng:433,000 VNĐ/ Bộ

VT-04502:Khóa tay gạt kim loại tổng hợp cho cửa thông phòng:371,500 VNĐ/ Bộ

Báo giá bán khóa cửa việt tiệp tay gắng tròn

VT-04206:Khóa tay rứa tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04215:Khóa tay chũm tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04216:Khóa tay cầm tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04213:Khóa tay nuốm tròn Việt Tiệp:231,000 VNĐ/ Bộ

VT-04212:Khóa tay thay tròn Việt Tiệp:231,000 VNĐ/ Bộ

VT-04207:Khóa tay nạm tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04211:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04210:Khóa tay gắng tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04208:Khóa tay cầm cố tròn Việt Tiệp:159,500 VNĐ/ Bộ

VT-04205:Khóa tay rứa tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04204:Khóa tay nắm tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

VT-04204:Khóa tay cố tròn Việt Tiệp:164,500 VNĐ/ Bộ

*
so sánh giá

Kh&#x
F3;a cửa treo Việt Tiệp đồng 1466/38M

Giá trường đoản cú 53.500 đ
*
so sánh giá

Kh&#x
F3;a treo gang bấm Việt Tiệp 01383

Giá trường đoản cú 35.500 đ
*
so sánh giá

Kh&#x
F3;a treo đồng bấm Việt Tiệp 01601

Giá tự 71.000 đ
*
so sánh giá

Kh&#x
F3;a cửa treo Việt Tiệp đồng 1466/52M

Giá từ bỏ 79.000 đ
*
đối chiếu giá

Kh&#x
F3;a treo chống cắt Việt Tiệp 01602

Giá trường đoản cú 116.000 đ
*
so sánh giá

Kho&#x
E1; treo đồng Việt Tiệp 0152M

Giá từ bỏ 77.000 đ
*
so sánh giá

Kh&#x
F3;a Việt Tiệp tay nắm tr&#x
F2;n 04213

Giá từ 192.000 đ
*
so sánh giá

Kh&#x
F3;a cửa treo Việt Tiệp gang bấm 1466/52-1

Giá từ 59.895 đ
*
đối chiếu giá

Kh&#x
F3;a treo đồng bấm Việt Tiệp 1466/38MB

Giá tự 67.000 đ

Thông tin về khóa việt tiệp

*

Top 3 kh&#x
F3;a cửa th&#x
F4;ng minh cao cấp tốt nhất 2022

Hi vọng những thông tin trong bài viết dưới đây giúp ích cho chính mình khi chọn thiết lập khóa cửa điện tử thông minh tốt nhất có thể 2022.
*

Ưu nhược điểm của kh&#x
F3;a cửa th&#x
F4;ng minh

*

K&#x
E9;t sắt mini Việt Tiệp chống ch&#x
E1;y si&#x
EA;u an to&#x
E0;n bảo mật tốt

*

K&#x
E9;t sắt v&#x
E2;n tay Việt Tiệp c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng? Gi&#x
E1; b&#x
E1;n bao nhi&#x
EA;u?

Két sắt vân tay Việt Tiệp sử dụng khối hệ thống khóa mật mã vân tay, tăng tài năng bảo mật, kháng trộm hiệu quả. Thành phầm có mức giá hợp lý, tương thích sử dụng cho các không gian nhỏ tuổi như văn phòng, nhà ở.
*

K&#x
E9;t sắt điện tử Việt Tiệp c&#x
F3; điểm mạnh g&#x
EC; khiến người d&#x
F9;ng ưa chuộng?

Két sắt điện tử Việt Tiệp được review là két fe đạt tiêu chuẩn chỉnh bảo mật giỏi nhờ các bước sản xuất ngặt nghèo cùng ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đây thuộc dòng két có tương đối nhiều ưu điểm nhấn nhưng chi phí cũng cực kì bình dân.
*

Review ch&#x
E2;n thực về k&#x
E9;t sắt v&#x
E2;n tay Việt Tiệp c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng?

Nếu các bạn đang do dự trong việc lựa chọn mẫu két sắt hiện tại đại, hoàn hảo và chi phí hợp lý thì két fe vân tay Việt Tiệp là lựa chọn không nên bỏ qua.

Xem thêm: Cận cảnh nội thất xe vios 2021 : chi tiết giá xe, màu sắc và hình ảnh thực tế


*

Hướng dẫn mở v&#x
E0; đổi mật khẩu nhanh ch&#x
F3;ng mang đến k&#x
E9;t sắt điện tử Việt Tiệp

Khi tuyển lựa két sắt áp dụng tại nhà, văn phòng thì két sắt năng lượng điện tử Việt Tiệp là sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu bởi sự chất lượng về thiết kế và tính năng.
*

K&#x
E9;t sắt mini Việt Tiệp c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng? N&#x
EA;n lựa chọn loại n&#x
E0;o?

Với thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng nhưng vẫn đảm bảo độ bảo mật thông tin tốt, chỉ số kháng cháy cao, két fe mini Việt Tiệp hiện nay đang là phân khúc hút khách trên thị trường.
*

Top c&#x
E1;c k&#x
E9;t sắt nhỏ Việt Tiệp để tủ gi&#x
E1; rẻ

Những mẫu két sắt nhỏ tuổi có thiết kế nhỏ gọn, rất có thể di đưa dễ dàng, cân xứng với phần đa diện tích mặc dù cho là rộng hay hẹp.
*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; k&#x
E9;t sắt Việt Tiệp c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng?

Hiện nay, bên trên thị trường có rất nhiều loại két sắt tuy nhiên nhiều quý khách hàng vẫn tin lựa chọn thương hiệu két fe Việt Tiệp.
*

Gi&#x
E1; bia Budweiser Budvar nhập khẩu từ Tiệp bao nhi&#x
EA;u tiền 1 th&#x
F9;ng dịp Tết 2019?

Là loại bia nước ngoài khoái khẩu của nhiều người dân Việt Nam, hiện tại bia Budweiser đang được hưởng không hề ít chương trình tặng ngay dịp tết 2019.
*

i
Phone bị kh&#x
F3;a i
Cloud: "&#x
C1;c mộng" của người d&#x
F9;ng Việt

Không tất cả hoặc quên mật tài khoản truy vấn i
Cloud hoàn toàn có thể khiến cái i
Phone của người dùng trở thành... Viên gạch.