Kinh doanh thời đại mới- thương hiệu cá nhân là lợi nhuận

Admin AP13-Thg9-2017
Kinh doanh thời đại mới- thương hiệu cá nhân là lợi nhuận
Kinh doanh thương hiệu cá nhân là sự đảm bảo phát triển cho đầu tư có lãi

Trong bối cảnh thị trường mang tính xã hội hóa cao như hiện nay, thương hiệu mà bạn đã phát triển cho doanh nghiệp của mình có thể không phải là thương hiệu duy nhất ảnh hưởng tới doanh nghiệp của bạn. Các doanh nhân đang nhận ra rằng, họ có kết nối một cách rõ ràng với doanh nghiệp của họ hơn bao giờ hết, và việc phát triển thương hiệu cá nhân của riêng họ trên mạng có thể góp phần thu hút những tiềm năng mới, truyền tải những thông điệp chính và nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Trên tất cả, điều thường thấy ở khách hàng và đối tác tiềm năng là họ tương quan giữa những gì họ cảm nhận về một nhà lãnh đạo doanh nghiệp với chính doanh nghiệp đó.

Dưới đây là một vài lời khuyên để giúp bạn bắt đầu phát triển thương hiệu cá nhân của mình và qua đó phát triển thương hiệu của doanh nghiệp bạn:

1. XÁC ĐỊNH THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

Quyết định quan trọng nhất đối với việc làm thương hiệu cá nhân là xác định xem bạn muốn được mọi người biết đến về những phẩm chất gì, và những phẩm chất đó sẽ có mối liên hệ như thế nào đến doanh nghiệp của bạn. Ví dụ như, bạn có muốn thể hiện những giá trị, kiến thức hoặc thuộc tính nhất định nào đó của mình không? Bạn càng tập trung vào một lĩnh vực hẹp hay một quan điểm độc đáo thì càng tốt. Mục tiêu là giúp bạn trở nên khác biệt với những người khác và nêu bật tư tưởng lãnh đạo, nhưng nó cần phải tạo ra được tính xác thực và mang lại giá trị cho khách hàng của bạn.

Sau khi bạn đã có ý tưởng về định hướng mà bạn muốn sử dụng để triển khai thương hiệu cá nhân của mình, hãy đảm bảo là bạn đăng ký một tên miền hay một địa chỉ web để phản ánh định hướng đó. Trên tất cả, tên miền đó sẽ đại diện cho bạn trên mạng. Việc đăng ký tên của bạn bao giờ cũng là một cách an toàn, nhưng một tên miền mang tính miêu tả lại thể hiện tốt hơn về thương hiệu của bạn (và cũng dễ nhớ hơn). Bạn cũng sẽ muốn lựa chọn một phần mở rộng tên miền (nghĩa là phần nằm phía sau dấu chấm) đáng tin cậy và được công nhận rộng rãi để hỗ trợ cho thương hiệu cá nhân của bạn.

2. LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN PHÙ HỢP
Điều này liên quan đến quyết định về việc liệu một nền tảng mạng xã hội hiện tại có đủ năng lực để truyền tải thông điệp của bạn không, hay một trang web cá nhân với độ linh hoạt và khả năng kiểm soát mới là một lựa chọn tốt. Một số người sẽ đi đến kết luận rằng cả hai yếu tố trên đều cần thiết để có được mức độ nhận biết tối đa các thương hiệu cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp của họ. Nếu bạn lựa chọn sử dụng mạng xã hội, bạn vẫn có thể sử dụng địa chỉ web cá nhân mà bạn đã lựa chọn trong bước 1 bằng cách chuyển hướng hoặc “trỏ” nó đến trang mạng xã hội của bạn, và điều này mang lại cho bạn một địa chỉ trang web có thương hiệu để tiếp thị trang web của mình.

 

Kinh doanh thương hiệu cá nhân

3. NHẤT QUÁN TRONG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

Một trong những rủi ro lớn nhất ảnh hưởng tới tính hiệu quả của các thương hiệu cá nhân cũng như đối với thương hiệu công ty hoặc sản phẩm của bạn là tính nhất quán. Cũng giống như những thương hiệu công ty mạnh, những thương hiệu cá nhân mạnh cũng phải lựa chọn một cách cẩn trọng một số nguyên tắc và thông điệp cốt lõi và tuân thủ chúng một cách chặt chẽ trong mọi khía cạnh của quá trình làm thương hiệu. Tính nhất quán còn áp dụng với các mối liên hệ mà thương hiệu cá nhân của bạn tạo ra đối với các thương hiệu doanh nghiệp của bạn. Khi bạn không muốn tiếp thị một cách trực tiếp các sản phẩm của công ty mình thông qua các nền tảng thương hiệu cá nhân, bạn có thể tạo ra những mối liên hệ tinh tế hơn thông qua các blog, bài đăng trên mạng xã hội và nội dung khác liên quan đến cả thương hiệu cá nhân và thương hiệu công ty của bạn.