Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng theo kịch bản nào?

Admin AP15-Thg9-2017
Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng theo kịch bản nào?
Phương hướng phát triển của kinh tế Việt Nam trong năm 2018 sẽ theo hướng nào?

Bộ KH&ĐT vừa báo cáo Chính phủ 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2018. Theo đó, ở phương án thấp, dự kiến GDP tăng trưởng 6,4%; phương án trung bình, mức tăng trưởng là 6,5%; còn phương án cao, mức tăng trưởng là 6,81%.

Ông Trần Quốc Phương - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ KH&ĐT), Bộ KH&ĐT xây dựng dựa trên cơ sở ước thực hiện năm 2017, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2018, căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, cũng như dựa trên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch Phát triển KT-XH năm 2018, với tăng trưởng GDP dự kiến ở mức 6,4 - 6,8%.

Xây dựng 3 kịch bản như vậy, song với dự báo năm 2018 và các năm tiếp theo, ngành khai khoáng có thể tiếp tục giảm, ảnh hưởng tới tăng trưởng cả nước, trong khi mô hình kinh tế hiện nay chưa thể chuyển ngay từ chiều rộng sang chiều sâu trong thời gian ngắn…, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, trong các phương án nêu trên, phương án trung bình là phương án phù hợp nhất.

Đề xuất này cũng đã được nhiều thành viên Chính phủ đồng thuận, như vậy, nhiều khả năng, Kế hoạch Phát triển KT-XH năm 2018 sẽ được xây dựng với mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,5% - một mức tăng trưởng hợp lý.

Trước đó, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/7/2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cũng đề ra mục tiêu năm 2018, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng GDP khoảng 6,4-6,8%.

Chỉ thị yêu cầu các địa phương căn cứ số liệu tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương ước thực hiện cả năm và dự báo triển vọng phát triển để xác định chỉ tiêu GRDP năm 2018 cho phù hợp.