Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014, luật số 64/2014/qh13 của quốc hội

-

Điểm mới của dụng cụ Thi hành dân sự sửa thay đổi 2014

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 64/2014/QH13

Hà Nội, ngày 25 mon 11 năm 2014

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa thôn hộichủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổsung một số điều của cơ chế thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.

Bạn đang xem: Luật thi hành án dân sự sửa đổi

Điều 1.

Sửa đổi, xẻ sungmột số điều của lao lý thi hành án dân sự:

1. Sửa đổi, bổsung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này hình thức nguyên tắc, trìnhtự, thủ tục thi hành bạn dạng án, ra quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch kí tàisản, truy vấn thu tiền, gia sản thu lợi bất chính, giải pháp xử lý vật chứng, tài sản, án phívà đưa ra quyết định dân sự trong bản án, ra quyết định hình sự, phần gia sản trong bảnán, quyết định hành chính của tand án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản,quyết định giải pháp xử lý vụ việc đối đầu của Hội đồng cách xử trí vụviệc cạnh tranh có liên quan đến gia sản của bên nên thi hành cùng phánquyết, ra quyết định của Trọng tài thương mại (sau trên đây gọi chung là phiên bản án, quyếtđịnh); khối hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụcủa tín đồ được thi hành án, tín đồ phải thực hiện án, người có quyền lợi, nghĩavụ liên quan; nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể trong hoạt độngthi hành án dân sự.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểmđ với điểm e; bổ sung cập nhật điểm g khoản 1 Điều 2 như sau:

“đ) Quyết địnhxử lý vụ việc đối đầu và cạnh tranh của Hội đồng giải pháp xử lý vụ việc tuyên chiến đối đầu mà sau 30 ngày,kể từ thời điểm ngày có hiệu lực luật pháp đương sự không tự nguyện thi hành, không khởikiện tại Tòa án;

e) Phán quyết, ra quyết định của Trọng tàithương mại;

g) quyết định của Tòa án giải quyết và xử lý phásản.”

3. Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau:

“9. Mỗi quyết định thi hành án là mộtviệc thực hiện án.”

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 7 như sau:

“Điều 7. Quyền, nhiệm vụ của ngườiđược thực hành án

1. Tín đồ được thực hành án có cácquyền sau đây:

a) Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hànhmột phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, vận dụng biện pháp bảo đảm, vận dụng biệnpháp cưỡng chế thực hành án được phương tiện trong hiện tượng này;

b) Được thông báovề thi hành án;

c) thỏa thuận hợp tác với người phải thi hànhán, người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan liêu về thời gian, địa điểm, phương thức,nội dung thi hành án;

d) yêu thương cầu tòa án nhân dân xác định, phân chiaquyền sở hữu, thực hiện tài sản; yêu mong Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đínhchính lỗi chủ yếu tả hoặc số liệu không đúng sót; khởi kiện dân sự để bảo đảm an toàn quyền, lợiích hòa hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về gia tài liên quan đếnthi hành án;

đ) Tự mình hoặc ủy quyền cho tất cả những người khácxác minh, cung cấp tin về đk thi hành án của fan phải thi hànhán;

e) chưa phải chịu túi tiền xác minh điềukiện thực hành án bởi Chấp hành viên thực hiện;

g) yêu thương cầu vậy đổi
Chấp hành viên trong trường hợp gồm căn cứ cho rằng Chấp hành viên ko vô tứ khilàm nhiệm vụ;

h) Ủy quyền cho tất cả những người khác triển khai quyền,nghĩa vụ của mình;

i) gửi giaoquyền được thi hành án cho người khác;

k) Được miễn,giảm tổn phí thi hành án vào trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiệnthi hành án của tín đồ phải thực hành án cùng trường thích hợp khác theo lý lẽ của
Chính phủ;

l) khiếu nại, cáo giác về thi hành án.

2. Tín đồ được thực hiện án có các nghĩavụ sau đây:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh phiên bản án,quyết định;

b) thực hiện các quyết định, yêu cầu của
Chấp hành viên trong thực hiện án; thông báo cho phòng ban thi hành án dân sự khicó chuyển đổi về địa chỉ, khu vực cư trú;

c) chịu đựng phí, ngân sách chi tiêu thi hành án theoquy định của phương tiện này.”

5. Bổ sung Điều 7a và
Điều 7b vào sau cùng Điều 7 như sau:

“Điều 7a. Quyền, nhiệm vụ củangười phải thi hành án

1. Tín đồ phải thực hành án có cácquyền sau đây:

a) từ bỏ nguyện thi hành án; thỏa thuận vớingười được thi hành án, người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan lại về thời gian,địa điểm, phương thức, ngôn từ thi hành án; từ bỏ nguyện giao tài sản để thi hànhán;

b) Tự bản thân hoặc ủy quyền cho tất cả những người khácyêu cầu thi hành án theo cơ chế của nguyên lý này;

c) Được thông báovề thực hiện án;

d) yêu thương cầu tòa án xác định, phân chiaquyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu mong Tòa án lý giải những điểm chưa rõ, đínhchính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi khiếu nại dân sự để bảo đảm an toàn quyền, lợiích thích hợp pháp của chính mình trong ngôi trường hợp bao gồm tranh chấp về tài sản liên quan đếnthi hành án;

đ) đưa giao nhiệm vụ thi hành án chongười không giống theo hiện tượng của pháp luật này;

e) yêu cầu cầm cố đổi
Chấp hành viên vào trường hợp tất cả căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khilàm nhiệm vụ;

g) Được xét miễn, giảm nhiệm vụ thi hànhán; được xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ giá cả cưỡng chế thực hành ántheo biện pháp của phương pháp này;

h) năng khiếu nại, cáo giác về thi hành án.

2. Tín đồ phải thực hiện án có những nghĩavụ sau đây:

a) thực hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyếtđịnh;

b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiệnthi hành án; cung ứng đầy đầy đủ tài liệu, sách vở và giấy tờ có tương quan đến tài sản của mìnhkhi gồm yêu ước của người dân có thẩm quyền và phụ trách trước pháp luật vềnội dung kê khai đó;

c) tiến hành các quyết định, yêu ước của
Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho ban ngành thi hành án dân sự khicó thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

d) Chịu chi tiêu thi hành án theo quy địnhcủa dụng cụ này.

Điều 7b. Quyền, nhiệm vụ của ngườicó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liênquan có những quyền sau đây:

a) Được thông báo, tham gia vào câu hỏi thựchiện biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thực hành án nhưng mình bao gồm liên quan;

b) yêu thương cầu tòa án nhân dân xác định, phân chiaquyền sở hữu, áp dụng tài sản; yêu mong Tòa án phân tích và lý giải những điểm chưa rõ, đínhchính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo đảm quyền, lợiích đúng theo pháp của mình trong ngôi trường hợp tất cả tranh chấp về tài sản liên quan lại đếnthi hành án;

c) năng khiếu nại, tố cáo về thực hiện án.

2. Người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quancó nghĩa vụ tiến hành nghiêm chỉnh các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viêntrong thực hiện án; thông tin cho cơ sở thi hành dân sự khi có chuyển đổi vềđịa chỉ, vị trí cư trú.”

6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Viện kiểm gần cạnh nhân dân kiểm gần cạnh việctuân theo luật pháp của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự.

Khi kiểm giáp thi hành án dân sự, Việnkiểm liền kề nhân dân có nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) Kiểm sát vấn đề cấp, đưa giao,giải thích, sửa chữa, té sung phiên bản án, quyết định của Tòa án;

b) Yêu mong Chấp hành viên, cơ sở thihành án dân sự cùng cấp, cấp dưới ra đưa ra quyết định về thi hành án, gửi những quyết địnhvề thực hiện án; thi hành đúng phiên bản án, quyết định; từ kiểm tra việc thi hành ánvà thông báo kết quả kiểm tra mang đến Viện kiểm gần kề nhân dân; yêu cầu cơ quan, tổchức và cá nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu, dẫn chứng có liên quan đến việc thihành án theo lao lý của phương pháp này;

c) thẳng kiểm sát chuyển động thi hànhán dân sự của ban ngành thi hành án dân sự cùng cấp cho và cấp dưới, Chấp hành viên,các cơ quan, tổ chức và cá thể có liên quan; phát hành kết luận kiểm giáp khikết thúc việc kiểm sát;

d) tham gia phiên họp của tòa án xét miễn,giảm nhiệm vụ thi hành án so với khoản thu nộp giá thành nhà nước và phát biểuquan điểm của Viện kiểm cạnh bên nhân dân;

đ) ý kiến đề nghị xem xét hành vi, quyếtđịnh liên quan đến thi hành án bao gồm vi phạm pháp luật không nhiều nghiêm trọng của tand án,cơ quan lại thi hành dân sự cùng cấp cho hoặc cấp dưới, yêu ước khắc phục vi phạmpháp phương tiện và xử lý fan vi phạm; ý kiến đề xuất cơ quan, tổ chức liên quan gồm sơhở, thiếu thốn sót trong hoạt động thống trị khắc phục nguyên nhân, đk dẫn tớivi bất hợp pháp luật cùng áp dụng các biện pháp chống ngừa;

e) phòng nghị hành vi, ra quyết định của
Thủ trưởng, Chấp hành viên phòng ban thi hành dân sự cùng cấp, cấp cho dưới gồm vi phạmpháp chính sách nghiêm trọng xâm phạm tiện ích của bên nước, quyền, tiện ích hợp phápcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu đình chỉ bài toán thi hành, thu hồi, sửa đổi,bổ sung hoặc diệt bỏ ra quyết định có vi phi pháp luật trong câu hỏi thi hành án,chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.”

7. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 7 Điều 14 như sau:

“7. Report công tác thực hành án dân sựtrước Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng. # theo vẻ ngoài của pháp luật; báo cáo
Tòa án về tác dụng thi hành bạn dạng án, đưa ra quyết định khi gồm yêu cầu.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Tổng kết trong thực tiễn công tác thi hànhán theo thẩm quyền; thực hiện cơ chế thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạtđộng thi hành án dân sự theo giải đáp của cơ quan cai quản thi hành án nằm trong Bộ
Quốc phòng; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi bao gồm yêu cầu.”

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 16 như sau:

“7. Báo cáo công tác thực hành án dân sựtrước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo phương pháp của pháp luật; báo cáo
Tòa án về kết quả thi hành phiên bản án, quyết định khi gồm yêu cầu.”

10. Sửa đổi, bổsung những khoản 5, 6 cùng 7 Điều 18 như sau:

“5. Người có đủ tiêu chuẩn quy địnhtại khoản 1 Điều này, là sỹ quan lại quân team tại ngũ thì được bổ nhiệm Chấp hànhviên vào quân đội.

Tiêu chuẩn để được chỉ định Chấp hànhviên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp trong quân nhóm đượcthực hiện nay theo điều khoản tại các khoản 2, 3 với 4 Điều này.

6. Tín đồ đang là Thẩm phán, Kiểm tiếp giáp viên,Điều tra viên được điều rượu cồn đến công tác làm việc tại cơ quan thi hành án dân sự, ngườiđã từng là Chấp hành viên nhưng mà được bố trí làm trách nhiệm khác và bao gồm đủ điều kiệnquy định tại khoản 1 Điều này thì có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên sinh hoạt ngạch tươngđương ko qua thi tuyển.

7. Trường hợp đặc biệt do nhu cầu bổ nhiệm
Thủ trưởng, Phó thủ trưởng ban ngành thi hành án dân sự, người có đủ tiêu chuẩnquy định trên khoản 1 Điều này vẫn có thời hạn làm công tác điều khoản từ 05 nămtrở lên rất có thể được chỉ định Chấp hành viên sơ cấp; bao gồm 10 năm làm công tác phápluật trở lên có thể được bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp; gồm 15 năm có tác dụng côngtác quy định trở lên rất có thể được chỉ định Chấp hành viên cao cấp không qua thituyển.”

11. Sửa đổi, bổsung các khoản 1, 2 cùng 3 Điều 28 như sau:

“1. Tòa án đã ra phiên bản án, ra quyết định quyđịnh tại những điểm a, b, c, d với g khoản 1 Điều 2 của cơ chế này bắt buộc chuyển giaobản án, quyết định đó đến cơ quan lại thi hành dân sự có thẩm quyền trong thờihạn 30 ngày, kể từ ngày phiên bản án, ra quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật.

2. Tandtc đã ra bạn dạng án, quyết định quyđịnh trên điểm a khoản 2 Điều 2 của biện pháp này nên chuyển giao bạn dạng án, quyết địnhđó đến cơ quan lại thi hành dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày, đề cập từngày ra bản án, quyết định.

3. Tòa án, Trọng tài thương mại đã raquyết định vận dụng biện pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải đưa giao đưa ra quyết định đócho cơ sở thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay sau khi ra quyết định.”

12. Sửa đổi, bổsung Điều 29 nhưsau:

“Điều 29. Thủ tục nhận phiên bản án,quyết định

Khi nhận bản án, quyết định do Tòa án,Trọng tài thương mại dịch vụ chuyển giao, cơ quan thi hành dân sự phải kiểm tra, vàosổ nhận bạn dạng án, quyết định.

Sổ nhận phiên bản án, đưa ra quyết định phải ghi rõsố sản phẩm tự; ngày, tháng, năm nhận bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm của bảnán, quyết định và tên Tòa án, Trọng tài thương mại dịch vụ đã ra bạn dạng án, quyết định; tên,địa chỉ của đương sự cùng tài liệu khác có liên quan.

Việc giao, thừa nhận trực tiếp phiên bản án,quyết định phải có chữ ký của nhị bên; ngôi trường hợp nhấn được bản án, quyết địnhvà tư liệu có liên quan bằng mặt đường bưu năng lượng điện thì ban ngành thi hành án dân sựphải thông tin bằng văn phiên bản cho Tòa án, Trọng tài thương mại dịch vụ đã gửi giaobiết.”

13. Sửa đổi, bổsung Điều 31 nhưsau:

“Điều 31. Tiếp nhận, không đồng ý yêucầu thi hành án

1. Đương sự tự bản thân hoặc ủy quyền chongười khác yêu ước thi hành án bằng hiệ tượng trực tiếp nộp solo hoặc trình diễn bằnglời nói hoặc kiến nghị và gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu buộc phải nộp bạn dạng án, quyết định, tàiliệu khác bao gồm liên quan.

Ngày yêu mong thi hành án được tính từngày người yêu cầu nộp đối chọi hoặc trình diễn trực tiếp hoặc ngày gồm dấu bưu năng lượng điện nơigửi.

2. Đơn yêu thương cầu phải có các nội dungsau đây:

a) Tên, địa chỉ cửa hàng của tình nhân cầu;

b) Tên cơ quan thi hành dân sự nơiyêu cầu;

c) Tên, showroom của bạn được thi hànhán; tín đồ phải thi hành án;

d) câu chữ yêu mong thi hành án;

đ) thông tin về tài sản, điều kiện thihành án của bạn phải thực hiện án, ví như có;

e) Ngày, tháng, năm làm cho đơn;

g) Chữ cam kết hoặc lăn tay của người làmđơn; trường đúng theo là pháp nhân thì phải có chữ ký kết của người thay mặt đại diện hợp pháp với đóngdấu của pháp nhân, nếu có.

3. Trường hợp người yêu cầu trực tiếptrình bày bằng lời nói thì cơ sở thi hành án dân sự phải tạo biên bạn dạng có các nộidung chế độ tại khoản 2 Điều này, có chữ cam kết của người lập biên bản; biên bảnnày có giá trị như đơn yêu cầu.

4. Khi mừng đón yêu cầu thi hành án,cơ quan thi hành dân sự phải khám nghiệm nội dung yêu ước và những tài liệu kèm theo,vào sổ nhấn yêu mong thi hành án và thông tin bằng văn bản cho tình nhân cầu.

5. Ban ngành thi hành án dân sự từ chốiyêu ước thi hành án và phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu vào thờihạn 05 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong những trườnghợp sau đây:

a) tình nhân cầu không tồn tại quyền yêucầu thực hành án hoặc câu chữ yêu ước không liên quan đến ngôn từ của phiên bản án,quyết định; phiên bản án, đưa ra quyết định không làm cho phát sinh quyền, nghĩa vụ của cácđương sự theo nguyên tắc của dụng cụ này;

b) cơ quan thi hành án dân sự được yêucầu không tồn tại thẩm quyền thực hiện án;

c) hết thời hiệu yêu mong thi hànhán.”

14. Sửa đổi, bổsung điểm c khoản 1, khoản 2 và điểm dkhoản 3 Điều 35 như sau:

“c) quyết định giám đốc thẩm, táithẩm của toàn án nhân dân tối cao nhân dân cấp cao đối với phiên bản án, đưa ra quyết định đã có hiệu lực thực thi hiện hành phápluật của tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với tươngđương chỗ cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;”

“2. Cơ sở thi hành án dân sự cấptỉnh tất cả thẩm quyền thi hành các bản án, đưa ra quyết định sau đây:

a) bản án, đưa ra quyết định sơ thẩm của Tòaán dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc tw trên cùng địa bàn;

b) phiên bản án, đưa ra quyết định của tandtc nhândân cấp cao;

c) ra quyết định của tand nhân dân tốicao chuyển nhượng bàn giao cho phòng ban thi hành án dân sự cấp tỉnh;

d) bản án, quyết định của tand nướcngoài, ra quyết định của Trọng tài nước ngoài được tand công dìm và đến thi hànhtại Việt Nam;

đ) Phán quyết, ra quyết định của Trọng tàithương mại;

e) quyết định xử lývụ việc tuyên chiến đối đầu của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

g) phiên bản án, quyết định do cơ sở thi hànhán dân sự địa điểm khác hoặc phòng ban thi hành án cung cấp quân quần thể ủy thác;

h) bản án, ra quyết định thuộc thẩmquyền thực hiện của phòng ban thi hành án dân sự cấp huyện cơ chế tại khoản 1Điều này mà lại thấy quan trọng lấy lên nhằm thi hành;

i) phiên bản án, ra quyết định quy định tại khoản1 Điều này mà gồm đương sự hoặc tài sản ở quốc tế hoặc cần phải ủy thác tưpháp về thực hành án.”

“d) quyết định dân sự của tandtc nhândân về tối cao chuyển nhượng bàn giao cho cơ sở thi hành án cấp cho quân khu;”

15. Sửa đổi, bổsung Điều 36 nhưsau:

“Điều 36. Ra ra quyết định thi hànhán

1. Thủ trưởng phòng ban thi hành án dânsự ra đưa ra quyết định thi hành án khi gồm yêu ước thi hành án, trừ trường phù hợp quyđịnh tại khoản 2 Điều này.

Thời hạn ra đưa ra quyết định thi hành án theoyêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu ước thi hành án.

2. Thủ trưởng ban ngành thi hành án dânsự bao gồm thẩm quyền dữ thế chủ động ra đưa ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viêntổ chức thi hành đối với phần bạn dạng án, đưa ra quyết định sau:

a) Hình vạc tiền, tầm nã thu tiền, tàisản thu lợi bất chính, án phí, lệ giá thành Tòa án;

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

c) trưng thu sung quỹ nhà nước, tịch thutiêu hủy đồ dùng chứng, tài sản; những khoản thu khác mang đến Nhà nước;

d) thu hồi quyền sử dụng đất với tàisản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

đ) quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấptạm thời;

e) quyết định của Tòa án xử lý phásản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được phiên bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c cùng d khoảnnày, Thủ trưởng cơ sở thi hành án dân sự phải ra đưa ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định tại điểmđ khoản này thì đề nghị ra ngay ra quyết định thi hành án.

Đối với đưa ra quyết định quy định tại điểm ekhoản này thì bắt buộc ra ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận thấy quyết định.

3. Quyết định thi hành án cần ghi rõhọ, tên, dịch vụ của bạn ra quyết định; số, ngày, tháng, năm, thương hiệu cơ quan, tổchức phát hành bản án, quyết định; tên, showroom của fan phải thực hiện án,người được thi hành; phần nghĩa vụ phải thực hiện án; thời hạn từ nguyện thihành án.

4. Chính phủ quy định cụ thể Điềunày.”

16. Sửa đổi, bổsung Điều 38 nhưsau:

Điều 38. Gửi quyết định về thihành án

Trong thời hạn 03 ngày làm cho việc, kểtừ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án yêu cầu được gửi đến Việnkiểm tiếp giáp nhân dân thuộc cấp, trừ trường phù hợp Luật này còn có quy định khác.

Quyết định chống chế thi hành án phảiđược gửi đến Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn (sau trên đây gọi chung là Ủy ban nhândân cấp cho xã) nơi tổ chức triển khai cưỡng chế thực hiện án, cơ quan, tổ chức, cá thể cóliên quan mang đến việc thực hiện quyết định chống chế thực hành án.”

17. Sửa đổi, bổsung Điều 44 nhưsau:

“Điều 44. Xác minh điều kiện thihành án

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàyhết thời hạn từ nguyện thực hành án mà fan phải thực hành án không tự nguyện thihành thì Chấp hành viên triển khai xác minh; trường thích hợp thi hành quyết định ápdụng biện pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.

Người buộc phải thi hành án bắt buộc kê khai trungthực, cung cấp đầy đủ tin tức về tài sản, thu nhập, đk thi hành án vớicơ quan liêu thi hành dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

2. Trường hợp người phải thực hiện án chưacó đk thi hành án thì ít nhất 06 tháng một lần, Chấp hành viên đề xuất xácminh đk thi hành án; ngôi trường hợp bạn phải thi hành án chưa có điều kiệnthi hành án là bạn đang chấp hành hình phạt phạm nhân mà thời hạn chấp hành hìnhphạt tù sót lại từ 02 năm trở lên trên hoặc không xác minh được địa chỉ, chỗ cư trúmới của fan phải thi hành án thì thời hạn xác minh tối thiểu 01 năm một lần. Sauhai lần xác minh mà bạn phải thực hiện án vẫn chưa có điều kiện thi hành ánthì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bạn dạng cho bạn được thihành án về công dụng xác minh. Vấn đề xác minh lại được thực hiện khi bao gồm thông tinmới về điều kiện thi hành án của fan phải thực hành án.

3. Cơ sở thi hành án dân sự có thểủy quyền mang đến cơ quan tiền thi hành dân sự nơi bạn phải thi hành án có tài năng sản,cư trú, làm việc hoặc gồm trụ sở nhằm xác minh đk thi hành án.

4. Khi xác minh đk thi hành án,Chấp hành viên có trách nhiệm sau đây:

a) Xuất trình thẻ Chấp hành viên;

b) Xác minh cụ thể tài sản, thu nhập,các đk khác để thi hành án; so với tài sản phải đk quyền sở hữu,sử dụng hoặc đk giao dịch bảo vệ thì còn nên xác minh tại phòng ban cóchức năng đk tài sản, thanh toán đó;

c) Trường đúng theo xác minh bằng văn bản thìvăn bản yêu cầu xác minh cần nêu rõ ngôn từ xác minh và những thông tin phải thiếtkhác;

d) trường hợp bạn phải thi hành án làcơ quan, tổ chức thì Chấp hành viên trực tiếp cẩn thận tài sản, sổ sách cai quản lývốn, tài sản; xác minh trên cơ quan, tổ chức triển khai khác có tương quan đang cai quản lý, bảoquản, lưu giữ giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án;

đ) Yêu mong cơ quan trình độ hoặcmời, thuê chuyên viên để nắm rõ các nội dung phải xác minh vào trường đúng theo cầnthiết;

e) Lập biên phiên bản thể hiện rất đầy đủ kết quảxác minh có chứng thực của Ủy ban nhân dân hoặc công an cung cấp xã hoặc cơ quan, tổchức, cá thể nơi triển khai xác minh.

5. Fan được thực hành án có quyền tựmình hoặc ủy quyền cho tất cả những người khác xác minh đk thi hành án, hỗ trợ thôngtin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của tín đồ phải thi hành án chocơ quan liêu thi hành án dân sự.

Trường đúng theo Chấp hành viên thấy nên thiếthoặc tác dụng xác minh của Chấp hành viên và người được thực hành án không giống nhauhoặc có kháng nghị của Viện kiểm gần kề nhân dân thì yêu cầu xác minh lại. Câu hỏi xácminh lại được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhận được kếtquả xác minh vày đương sự hỗ trợ hoặc nhận ra kháng nghị của Viện kiểm sátnhân dân.

6. Trọng trách của cơ quan, tổ chức, cánhân có tương quan trong bài toán xác minh điều kiện thi hành án:

a) Cơ quan, tổ chức, công chức bốn pháp- hộ tịch, địa bao gồm - tạo ra - đô thị và môi trường, cán bộ, công chức cấpxã không giống và cá thể có liên quan triển khai yêu mong của Chấp hành viên và bắt buộc chịutrách nhiệm về các nội dung tin tức đã cung cấp;

b) bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổchức tín dụng thanh toán khác, văn phòng đk quyền sử dụng đất, cơ quan đk giaodịch bảo đảm, công hội chứng và những cơ quan, tổ chức, cá thể khác đang cố gắng giữthông tin hoặc cai quản tài sản, tài khoản của fan phải thi hành án tất cả tráchnhiệm đưa thông tin về đk thi hành án của fan phải thực hành án;ký vào biên phiên bản trong trường vừa lòng Chấp hành viên xác minh trực tiếp hoặc trả lờibằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêucầu của Chấp hành viên, đối với thông tin về thông tin tài khoản thì phải hỗ trợ ngay;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắmgiữ thông tin hoặc làm chủ tài sản, thông tin tài khoản của bạn phải thực hiện án có tráchnhiệm cung cấp tin khi bạn được thực hiện án hoặc người đại diện theo ủyquyền của tín đồ được thực hiện án bao gồm yêu ước trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận thấy yêu cầu, trừ ngôi trường hợp vì chưng sự kiện bất khả kháng hoặc trởngại khách hàng quan. Trường thích hợp cơ quan, tổ chức, cá thể từ chối cung cấp thì phảicó văn bản trả lời cùng nêu rõ lý do.

7. Ngôi trường hợp fan được thi hành án,cơ quan, tổ chức, cá thể không cung cấp hoặc báo tin sai sự thật vềđiều khiếu nại thi hành án của bạn phải thi hành án thì đề xuất chịu trách nhiệmtrước pháp luật, giao dịch các túi tiền phát sinh, trường hợp gây nên thiệt hạithì đề nghị bồi thường.

8. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết Điềunày.”

18. Bổ sung cập nhật Điều44a vào sau Điều 44 như sau:

“Điều 44a. Xác minh việc chưa tồn tại điềukiện thực hành án

1. Căn cứ công dụng xác minh đk thihành án, Thủ trưởng ban ngành thi hành án dân sự ra quyết định về vấn đề chưa cóđiều kiện thi hành án lúc thuộc một trong các trường thích hợp sau đây:

a) fan phải thực hành án không tồn tại thunhập hoặc tất cả thu nhập chỉ bảo vệ cuộc sống buổi tối thiểu cho tất cả những người phải thi hànhán, người mà người ta có nhiệm vụ nuôi dưỡng cùng không có tài sản để thi hành ánhoặc tài giỏi sản tuy thế giá trị tài sản chỉ đủ nhằm thanh toán túi tiền cưỡng chế thihành án hoặc tài sản theo biện pháp của luật pháp không được kê biên, xử lý đểthi hành án;

b) tín đồ phải thực hiện án đề nghị thi hànhnghĩa vụ về trả vật sệt định nhưng vật cần trả không thể hoặc lỗi hỏng mang đến mứckhông thể áp dụng được; phải trả giấy tờ nhưng sách vở và giấy tờ không thể tịch thu và cũngkhông thể cấp cho lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác;

c) Chưa xác định được địa chỉ, chỗ cưtrú của fan phải thi hành án, bạn chưa thành niên được giao cho những người khác nuôidưỡng.

2. Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩavụ đề nghị thi hành của tín đồ phải thực hành án chưa tồn tại điều kiện thi hành đượcđăng tải trên trang tin tức điện tử về thi hành án dân sự và gửi cho Ủy bannhân dân cấp xã nơi xác minh nhằm niêm yết. Khi người phải thực hiện án bao gồm điềukiện thực hành thì cơ quan thi hành án phải tổ chức triển khai thi hành.

Chính che quy định chi tiết khoảnnày.”

19. Sửa đổi, bổsung Điều 45 như sau:

“Điều 45. Thời hạn trường đoản cú nguyện thihành án

1. Thời hạn trường đoản cú nguyện thực hiện án là 10ngày, kể từ ngày tín đồ phải thi hành án thừa nhận được quyết định thi hành án hoặc đượcthông báo phù hợp lệ đưa ra quyết định thi hành án.

2. Trường vừa lòng cần ngăn ngừa ngườiphải thực hiện án tất cả hành vi tẩu tán, tàn phá tài sản hoặc hành động khác nhằmtrốn tránh câu hỏi thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay giải pháp quy địnhtại Chương IV của chế độ này.”

20. Sửa đổi, bổsung Điều 47 nhưsau:

“Điều 47. Thanh toán tiền, trả tàisản thực hiện án

1. Số tiền thi hành án, sau thời điểm trừ cácchi tầm giá thi hành án và khoản tiền phương pháp tại khoản 5 Điều 115 của cách thức nàythì được thanh toán theo thiết bị tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, chi phí cônglao động, trợ cấp thôi việc, trợ cung cấp mất vấn đề làm, trợ cấp cho mất mức độ lao động; tiềnbồi thường xuyên thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí, lệ phí Tòa án;

c) các khoản buộc phải thi hành án khác theobản án, quyết định.

2. Ngôi trường hợp có nhiều người được thihành án thì việc giao dịch tiền thi hành án được tiến hành như sau:

a) Việc thanh toán giao dịch được thực hiệntheo lắp thêm tự khí cụ tại khoản 1 Điều này; trường vừa lòng trong và một hàng ưutiên có tương đối nhiều người được thực hiện án thì việc giao dịch được triển khai theo tỷlệ số tiền mà họ được thực hiện án;

b) Số tiền thực hành án thu theo quyếtđịnh cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho người được thực hiện án tínhđến thời gian có đưa ra quyết định cưỡng chế đó; số tiền sót lại được giao dịch chonhững fan được thực hành án theo các quyết định thực hành án khác tính đến thờiđiểm thanh toán;

c) sau thời điểm thanh toán theo quy địnhtại điểm a cùng điểm b khoản này, số tiền còn sót lại được trả cho những người phải thihành án.

3. Trường hòa hợp xử lý gia tài cầm cố, thếchấp mà bên nhận cố gắng cố, thế chấp ngân hàng là bên được thực hiện án hoặc trường đúng theo bántài sản mà phiên bản án, ra quyết định tuyên kê biên để bảo đảm an toàn thi hành một nhiệm vụ cụthể thì số chi phí thu được từ việc bán tài sản cầm cố, nuốm chấp, bị kê biên được ưutiên thanh toán giao dịch cho mặt nhận cụ cố, thế chấp vay vốn hoặc bên có nhiệm vụ được bảo đảmsau lúc trừ án mức giá của bản án, đưa ra quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản chi phí quyđịnh tại khoản 5 Điều 115 của vẻ ngoài này.

Trường phù hợp xử lý gia tài cầm cố, vắt chấpmà bên nhận rứa cố, nạm chấp không hẳn là bạn được thực hiện án thì tín đồ nhậncầm cố, thế chấp được ưu tiên giao dịch thanh toán trước lúc thanh toán những khoản theoquy định tại Điều này.

Xem thêm: Top 33+ thực đơn các món chay ăn cơm chay 70k thanh đạm bổ dưỡng thơm ngon đơn

4. Thiết bị tự giao dịch tiền thực hành ánvề phá sản triển khai theo chế độ của điều khoản về phá sản.

5. Trong thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàythu được tiền, tài sản thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc thanh toántiền, trả gia sản thi hành án dụng cụ tại các khoản 1, 2 cùng 3 Điều này.

Trường đúng theo đương sự chưa tới nhận thìtiền, gia sản đó được giải pháp xử lý theo hình thức tại Điều 126 của mức sử dụng này.”

21. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Điều 48 như sau:

“1. Thủ trưởng cơ sở thi hành án dânsự ra đưa ra quyết định hoãn thi hành án vào trường hòa hợp sau đây:

a) người phải thực hiện án bị nhỏ xíu nặng,có xác thực của bệnh viện từ cấp cho huyện trở lên; bị mất hoặc bị tiêu giảm nănglực hành động dân sự theo đưa ra quyết định của Tòa án;

b) Chưa xác định được địa chỉ củangười buộc phải thi hành án hoặc vì chưng lý do quang minh chính đại khác mà bạn phải thi hành ánkhông thể từ mình thực hiện nghĩa vụ theo bạn dạng án, quyết định;

c) Đương sự gật đầu hoãn thực hành án; việcđồng ý hoãn thực hiện án phải tạo lập thành văn bạn dạng ghi rõ thời hạn hoãn, tất cả chữ kýcủa đương sự; trong thời hạn hoãn thực hành án thì người phải thực hiện án khôngphải chịu lãi vay chậm thực hành án, trừ trường đúng theo đương sự gồm thỏa thuậnkhác;

d) gia sản để thực hành án đã được Tòaán thụ lý để giải quyết và xử lý theo chế độ tại Điều 74 với Điều 75 của hình thức này; tài sảnđược kê biên theo Điều 90 của vẻ ngoài này dẫu vậy sau khi giảm giá theo công cụ màgiá trị bằng hoặc thấp hơn giá thành và nghĩa vụ được bảo đảm;

đ) việc thi hành án sẽ trong thờihạn cơ quan tất cả thẩm quyền giải thích phiên bản án, ra quyết định và vấn đáp kiến nghịcủa cơ quan thi hành dân sự theo phép tắc tại điểm b khoản 2 Điều 170 vàkhoản 2 Điều 179 của lao lý này;

e) Người được nhận tài sản, ngườiđược giao nuôi dưỡng sẽ được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhậnngười được nuôi dưỡng nhưng chưa tới nhận;

g) Việc chuyển nhượng bàn giao quyền cùng nghĩa vụthi hành án theo phương pháp tại Điều 54 của luật pháp này chưa triển khai được vày sựkiện bất khả phòng hoặc trở hổ thẹn khách quan;

h) gia tài kê biên không bán tốt mà ngườiđược thi hành án không sở hữu và nhận để thực hành án theo luật tại khoản 3 Điều 104của điều khoản này.”

22. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Điều 50 như sau:

“1. Thủ trưởng phòng ban thi hành án dânsự phải ra quyết định đình chỉ thực hiện án vào trường hòa hợp sau đây:

a) bạn phải thi hành án chết không đểlại di tích hoặc theo luật pháp của quy định nghĩa vụ của tín đồ đó theo bạn dạng án,quyết định ko được gửi giao cho người thừa kế;

b) fan được thực hành án chết mà theoquy định của quy định quyền và tác dụng của người đó theo bạn dạng án, đưa ra quyết định khôngđược đưa giao cho những người thừa kế hoặc không có người thừa kế;

c) Đương sự có thỏa thuận bằng vănbản hoặc người được thực hành án tất cả văn bạn dạng yêu mong cơ quan lại thi hành án dân sựđình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, tiện ích được hưởng theo phiên bản án,quyết định, trừ ngôi trường hợp câu hỏi đình chỉ thực hiện án tác động đến quyền, lợiích phù hợp pháp của fan thứ ba;

d) bạn dạng án, ra quyết định bị bỏ một phầnhoặc toàn bộ, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 103 của biện pháp này;

đ) fan phải thực hiện án là tổ chức đãbị giải thể, không thể tài sản cơ mà theo cách thức của luật pháp nghĩa vụ của họ khôngđược bàn giao cho tổ chức khác;

e) Có đưa ra quyết định miễn nghĩa vụ thihành án;

g) tòa án ra quyết định mở thủ tục phásản đối với người đề nghị thi hành án;

h) bạn chưa thành niên được giao nuôidưỡng theo bạn dạng án, đưa ra quyết định đã bị tiêu diệt hoặc đã thành niên.”

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau:

“Điều 52. Xong thi hành án

Việc thực hiện án dĩ nhiên kết thúctrong trường phù hợp sau đây:

1. Có xác thực của cơ quan thi hành ándân sự về việc đương sự đã thực hiện kết thúc quyền, nhiệm vụ của mình.

2. Có ra quyết định đình chỉ thi hànhán.”

24. Sửa đổi, bổsung điểm d cùng điểm e khoản 1 Điều 54như sau:

“d) Trường vừa lòng giải thể thì phòng ban cóthẩm quyền ra quyết định giải thể phải thông tin cho cơ quan thi hành án dân sựbiết trước khi ra quyết định. Trường đúng theo quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chứcbị giải thể được bàn giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiệnquyền, nhiệm vụ thi hành án.

Trường hợp doanh nghiệp giải thể dobị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật của lao lý doanhnghiệp thì nghĩa vụ thi hành án được chuyển nhượng bàn giao theo lý lẽ của lý lẽ doanhnghiệp.

Cơ quan liêu thi hành án dân sự, ngườiđược thi hành án, người có quyền lợi, nhiệm vụ liên quan tất cả quyền ý kiến đề xuất cơquan có thẩm quyền xem xét lại ra quyết định giải thể theo hình thức của pháp luật.

Trường hợp tài sản để thực hiện án khôngcòn do tiến hành quyết định giải thể trái điều khoản thì cơ sở ra quyết địnhgiải thể phải phụ trách thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức triển khai bị giải thểtương ứng với gia tài đó;”

“e) ngôi trường hợp công ty lớn thực hiệnchuyển thay đổi thành công ty cổ phần nhưng mà trước đó chưa thực hiện quyền, nhiệm vụ thihành án của mình thì sau khoản thời gian chuyển đổi, doanh nghiệp cổ phần thường xuyên thực hiệnquyền, nghĩa vụ thi hành án.”

25. Sửa đổi, bổsung Điều 61 nhưsau:

“Điều 61. Điều khiếu nại miễn, bớt nghĩavụ thực hiện án đối với khoản thu nộp giá thành nhà nước

1. Người phải thực hiện án được xétmiễn nghĩa vụ thi hành án khi bao gồm đủ những điều kiện sau đây:

a) Không tài giỏi sản hoặc tài năng sản nhưngtài sản đó theo công cụ của điều khoản không được cách xử trí để thực hành án hoặc khôngcó thu nhập cá nhân hoặc bao gồm thu nhập chỉ bảo vệ cuộc sống về tối thiểu cho tất cả những người phải thihành án cùng người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;

b) hết thời hạn 05 năm, tính từ lúc ngày raquyết định thực hành án so với khoản thu nộp ngân sách chi tiêu nhà nước có mức giá trị dưới2.000.000 đồng hoặc không còn thời hạn 10 năm, tính từ lúc ngày ra ra quyết định thi hành ánđối với khoản thu nộp ngân sách chi tiêu nhà nước có giá trị trường đoản cú 2.000.000 đồng mang lại dưới 5.000.000đồng.

2. Tín đồ phải thực hành án vẫn thi hànhđược một phần khoản thu nộp ngân sách chi tiêu nhà nước được xét miễn thực hiện phần nghĩavụ còn lại khi bao gồm đủ những điều khiếu nại sau đây:

a) trực thuộc trường hợp cơ chế tại điểma khoản 1 Điều này;

b) hết thời hạn 05 năm, tính từ lúc ngày raquyết định thực hành án nhưng mà phần nhiệm vụ còn lại có giá trị dưới 5.000.000 đồng hoặchết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án nhưng phần nghĩa vụ cònlại có giá trị từ 5.000.000 đồng mang đến dưới 10.000.000 đồng.

3. Fan phải thực hiện án đang thi hànhđược 1 phần khoản thu nộp túi tiền nhà nước cơ mà thuộc trường hợp biện pháp tạiđiểm a khoản 1 Điều này thì được xét giảm 1 phần nghĩa vụ thực hiện án khi gồm mộttrong những điều khiếu nại sau đây:

a) hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày raquyết định thực hành án mà lại phần nhiệm vụ còn lại có mức giá trị tự 10.000.000 đồngđến 100.000.000 đồng, những lần giảm ko quá một trong những phần tư số tiền còn lại phảithi hành án;

b) hết thời hạn 10 năm, tính từ lúc ngày raquyết định thi hành án mà phần nhiệm vụ còn lại có mức giá trị từ trên 100.000.000 đồng,mỗi lần sút không quá một trong những phần năm số tiền sót lại phải thi hành án tuy nhiên tốiđa không thật 50.000.000 đồng.

4. Tín đồ phải thực hiện án sẽ tích cựcthi hành được một trong những phần án phí, chi phí phạt dẫu vậy lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặcbiệt cạnh tranh khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn ngoài ý muốn hoặc tí hon đau gây ra mà khôngthể thường xuyên thi hành được phần nhiệm vụ còn lại hoặc lập công khủng thì được xétmiễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.

5. Tín đồ phải thực hiện án quy địnhtại những khoản 1, 2 cùng 3 Điều này chỉ được xét miễn hoặc sút một lần trong 01năm đối với mỗi bạn dạng án, quyết định.

Quyết định thực hiện án thứ 1 là căncứ để xác minh thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

6. Cỗ Tư pháp công ty trì, phối phù hợp với Tòaán nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao giải đáp Điều này.”

26. Sửa đổi, bổsung Điều 67 nhưsau:

“Điều 67. Phong tỏa tài khoản, tàisản ở khu vực gửi giữ

1. Câu hỏi phong tỏa tài khoản, tài sảnở vị trí gửi duy trì được tiến hành trong ngôi trường hợp fan phải thi hành án có tàikhoản, gia tài gửi giữ.

2. Ra quyết định phong tỏa tài khoản, tàisản ở nơi gửi duy trì phải xác định rõ số tiền, tài sản bị phong tỏa. Chấp hành viênphải giao ra quyết định phong tỏa mang lại cơ quan, tổ chức, cá thể đang cai quản tàikhoản, tài sản của người phải thực hiện án.

Trường hợp đề nghị phong tỏa tức thì tàikhoản, gia tài của tín đồ phải thực hành án ở địa điểm gửi giữ mà chưa ban hành quyếtđịnh phong lan thì Chấp hành viên lập biên phiên bản yêu mong cơ quan, tổ chức, cánhân đang thống trị tài khoản, tài sản của bạn phải thi hành án phong lan tàikhoản, gia tài đó. Vào thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm lập biên bản, Chấp hành viênphải ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản.

Cơ quan, tổ chức, cá thể đang quản lí lýtài khoản, tài sản phải thực hiện ngay yêu cầu của Chấp hành viên về phong tỏa tàikhoản, tài sản. Biên bản, quyết định phong tỏa tài khoản, gia tài trong ngôi trường hợpnày nên được nhờ cất hộ ngay đến Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cùng cấp.

3. Vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngàyra quyết định phong lan tài khoản, gia sản ở chỗ gửi giữ, Chấp hành viên cần ápdụng giải pháp cưỡng chế hoặc ra quyết định kết thúc việc phong tỏa theo quy địnhcủa quy định này.”

27. Sửa đổi, bổsung Điều 68 nhưsau:

“Điều 68. Tạm duy trì tài sản, giấy tờcủa đương sự

1. Chấp hành viên vẫn thực hiệnnhiệm vụ thực hành án bao gồm quyền tạm duy trì tài sản, giấy tờ liên quan tới việc thihành án nhưng mà đương sự, tổ chức, cá thể khác đang quản lý, sử dụng. Cơ quan, tổchức, cá thể hữu quan liêu có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, thực hiện yêu mong của
Chấp hành viên trong vấn đề tạm giữ tài sản, giấy tờ.

2. Quyết định tạm giữ lại tài sản, giấytờ phải khẳng định rõ một số loại tài sản, sách vở và giấy tờ bị trợ thì giữ. Chấp hành viên đề nghị giaoquyết định tạm giữ tài sản, sách vở cho đương sự hoặc tổ chức, cá nhân đangquản lý, sử dụng.

Trường hợp cần tạm duy trì ngay tài sản, giấytờ mà lại chưa phát hành quyết định tạm duy trì tài sản, sách vở và giấy tờ thì Chấp hành viên yêucầu giao tài sản, sách vở và lập biên bạn dạng về bài toán tạm giữ.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biênbản, Chấp hành viên phải phát hành quyết định tạm giữ lại tài sản, giấy tờ. Biênbản, đưa ra quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ phải được nhờ cất hộ ngay mang đến Viện kiểm sátnhân dân cùng cấp.

3. Lúc tạm giữ lại tài sản, giấy tờ phải lậpbiên bản có chữ cam kết của Chấp hành viên và tín đồ đang quản ngại lý, thực hiện tài sản, giấytờ; ngôi trường hợp bạn đang quản lý, áp dụng tài sản, sách vở không ký thì phảicó chữ ký kết của bạn làm chứng. Biên bạn dạng tạm duy trì tài sản, sách vở phải được giaocho người quản lý, sử dụng tài sản, giấy tờ.

4. Chấp hành viên yêu mong đương sự, cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu quan trọng đểchứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông tin cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan về quyền khởi khiếu nại yêu cầu xác định quyền sở hữu, thực hiện đốivới tài sản, sách vở và giấy tờ tạm giữ.

Trường hợp đề xuất thiết, Chấp hành viên phảixác minh, làm rõ hoặc yêu mong Tòa án, cơ quan bao gồm thẩm quyền xác định người cóquyền sở hữu, sử dụng so với tài sản, giấy tờ tạm giữ.

5. Trong thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàycó căn cứ khẳng định tài sản, sách vở và giấy tờ tạm duy trì thuộc quyền sở hữu, thực hiện củangười yêu cầu thi hành án, Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện phápcưỡng chế theo biện pháp tại Chương IV của vẻ ngoài này; trường phù hợp có địa thế căn cứ xácđịnh tài sản, giấy tờ tạm duy trì không nằm trong quyền sở hữu, thực hiện của bạn phảithi hành án hoặc ở trong quyền sở hữu, áp dụng của fan phải thực hiện án nhưngđã thực hiện xong nghĩa vụ của mình thì Chấp hành viên nên ra ra quyết định trảlại tài sản, giấy tờ cho tất cả những người có quyền sở hữu, sử dụng.”

28. Sửa đổi, bổsung Điều 69 nhưsau:

“Điều 69. Tạm ngưng việc đăng ký, chuyểnquyền sở hữu, sử dụng, biến hóa hiện trạng tài sản

1. Trường phù hợp cần ngăn ngừa hoặc pháthiện đương sự gồm hành vi gửi quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, diệt hoại, núm đổihiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định tạmdừng câu hỏi đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, đổi khác hiện trạng tài sản củangười đề nghị thi hành án, gia tài chung của người phải thực hiện án cùng với ngườikhác.

2. Ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyểnquyền sở hữu, sử dụng, chuyển đổi hiện trạng gia tài phải được nhờ cất hộ ngay đến cơquan, tổ chức, cá thể có tương quan để tạm ngưng việc đăng ký, gửi quyền sởhữu, sử dụng, biến hóa hiện trạng gia tài đó.

3. Chấp hành viên yêu ước đương sự, cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu quan trọng đểchứng minh quyền sở hữu, sử dụng; thông tin cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cánhân có tương quan về quyền khởi khiếu nại yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đốivới tài sản.

Trường hợp buộc phải thiết, Chấp hành viên phảixác minh, làm rõ hoặc yêu mong Tòa án, cơ quan gồm thẩm quyền xác minh quyền sởhữu, sử dụng tài sản để thi hành án, giải quyết tranh chấp tài sản; yêu ước hủygiấy tờ, giao dịch thanh toán liên quan tiền đến gia sản theo nguyên lý của pháp luật.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàycó căn cứ xác minh tài sản ở trong quyền sở hữu, áp dụng của bạn phải thực hiện án,Chấp hành viên phải ra đưa ra quyết định áp dụng phương án cưỡng chế theo nguyên lý tại
Chương IV của nguyên lý này; ngôi trường hợp tất cả căn cứ xác minh tài sản không thuộc quyềnsở hữu, sử dụng của tín đồ phải thực hiện án thì Chấp hành viên yêu cầu ra quyết địnhchấm dứt việc tạm ngưng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạngtài sản.”

29. Sửa đổi, bổsung Điều 72 như sau:

“Điều 72. Chiến lược cưỡng chế thihành án

1. Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chếthi hành án trong trường thích hợp cần huy động lực lượng.

2. Planer cưỡng chế thi hành án bao gồm cácnội dung thiết yếu sau đây:

a) Tên người bị vận dụng biện phápcưỡng chế;

b) phương án cưỡng chế nên áp dụng;

c) Thời gian, địa điểm cưỡng chế;

d) Phương án tiến hành cưỡng chế;

đ) Yêu mong về lực lượng tham gia bảo vệcưỡng chế;

e) Dự trù chi tiêu cưỡng chế.

3. Kế hoạch cưỡng chế nên được giữ hộ ngaycho Viện kiểm gần kề nhân dân, cơ quan Công an thuộc cấp, Ủy ban nhân dân cấp xãnơi tổ chức triển khai cưỡng chế với cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan đến việc cưỡng chếthi hành án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan có trách nhiệm tiến hành theokế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên.

4. Trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc,kể từ thời điểm ngày nhận được planer cưỡng chế của cơ quan thi hành dân sự cùngcấp, cơ quan Công an có nhiệm vụ xây dựng planer và lập phương án bảo vệcưỡng chế.

Cơ quan tiền Công an có trọng trách bố trílực lượng, phương tiện cần thiết để duy trì gìn cô đơn tự, bảo vệ hiện trường, kịpthời chống chặn, cách xử lý hành vi tẩu tán tài sản, cản trở, phòng đối vấn đề thi hànhán, tạm thời giữ bạn chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có tín hiệu phạm tội.”

30. Sửa đổi, bổsung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều73 như sau:

“a) túi tiền định giá chỉ lại gia sản nếu ngườiđược thực hiện án yêu ước định giá lại, trừ ngôi trường hợp định vị lại do gồm viphạm phương pháp về định giá;”

“b) chi phí xác minh điều kiện thihành án;”

31. Sửa đổi, bổsung Điều 74 nhưsau:

“Điều 74. Xác định, phân chia, xử lýtài sản tầm thường để thực hiện án

1. Trường hòa hợp chưa xác định được phầnquyền tải tài sản, phần quyền thực hiện đất của bạn phải thực hiện án trongkhối gia tài chung nhằm thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo cho ngườiphải thực hiện án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sửdụng khu đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia gia sản chung hoặc yêu cầu Tòa ángiải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhậnđược thông tin mà những bên không tồn tại thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm nguyên tắc tại
Điều 6 của hình thức này hoặc thỏa thuận hợp tác không được với không yêu thương cầu tandtc giải quyếtthì Chấp hành viên thông báo cho tất cả những người được thực hành án có quyền yêu ước Tòa ánxác định phần quyền thiết lập tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thihành án trong khối gia tài chung theo giấy tờ thủ tục tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhậnđược thông báo mà tín đồ được thực hành án ko yêu ước Tòa án giải quyết thì
Chấp hành viên yêu ước Tòa án khẳng định phần quyền thiết lập tài sản, phần quyền sửdụng khu đất của người phải thực hiện án vào khối tài sản chung theo thủ tục tốtụng dân sự.

Chấp hành viên xử lý tài sản theoquyết định của tòa án nhân dân án.

2. Gia tài kê biên thuộc về chungđã xác minh được phần sở hữu của những chủ sở hữu thông thường được cách xử lý như sau:

a) Đối với gia sản chung hoàn toàn có thể chia đượcthì Chấp hành viên áp dụng biện pháp chống chế phần gia tài tương ứng với phầnsở hữu của bạn phải thi hành án;

b) Đối với tài sản chung quan yếu chiađược hoặc nếu câu hỏi phân chia thành giảm xứng đáng kể quý hiếm của gia tài thì Chấp hànhviên có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với cục bộ tài sản với thanh toáncho chủ download chung còn sót lại giá trị phần tài sản thuộc quyền mua của họ.

3. Chủ sở hữu tầm thường được quyền ưu tiênmua phần gia tài của người phải thực hành án vào khối gia sản thuộc sở hữuchung.

Trước lúc bán gia sản lần đầu đối vớitài sản thuộc về chung, Chấp hành viên thông tin và định thời hạn đến chủsở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá vẫn định trongthời hạn 03 tháng đối với bất rượu cồn sản, 01 tháng so với động sản; đối vớinhững lần phân phối tài sản tiếp sau thì thời hạn là 15 ngày, tính từ lúc ngày được thôngbáo hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ ngày hết thời hạn ưu tiên mà nhà sở hữu bình thường không mua gia tài thì tài sảnđược chào bán theo vẻ ngoài tại Điều 101 của cơ chế này.”

32. Sửa đổi, bổsung Điều 75 như sau:

“Điều 75. Giải quyết tranh chấp, yêucầu bỏ giấy tờ, thanh toán liên quan đến gia tài thi hành án

1. Ngôi trường hợp gia sản của bạn phải thihành án bị cưỡng chế để thi hành án nhưng mà có người khác tranh chấp thì Chấp hànhviên thông tin cho đương sự, người dân có tranh chấp về quyền của họ được khởi kiệntại tand hoặc đề nghị cơ quan bao gồm thẩm quyền giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngàyđược thông báo hợp lệ nhưng mà đương sự, người dân có tranh chấp khởi khiếu nại tại Tòa ánhoặc đề xuất cơ quan bao gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý thì câu hỏi xử lý tài sản được thựchiện theo quyết định của tòa án nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngàyđược thông tin hợp lệ mà lại đương sự, người dân có tranh chấp ko khởi kiện tại Tòaán hoặc không đề nghị cơ quan gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý thì Chấp hành viên xử lýtài sản để thi hành án theo chế độ của phương tiện này.

2. Ngôi trường hợp tất cả căn cứ xác minh giaodịch tương quan đến gia sản thi hành án nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì
Chấp hành viên thông báo cho những người được thi hành án nhằm yêu cầu toàn án nhân dân tối cao tuyên bố giaodịch đó vô hiệu hoặc yêu mong cơ quan có thẩm quyền hủy sách vở và giấy tờ liên quan mang đến giaodịch đó.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đượcthông báo mà bạn được thi hành án không yêu cầu thì Chấp hành viên yêu ước Tòaán tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hóa hoặc yêu ước cơ quan gồm thẩm quyền bỏ giấy tờliên quan đến giao dịch đó.

3. Trường hợp Chấp hành viên yêu cầu Tòaán giải quyết các bài toán quy định tại khoản 1 Điều 74 của giải pháp này với khoản 1,khoản 2 Điều này để thi hành án thì chưa hẳn chịu án phí, lệ phí Tòa án.”

33. Sửa đổi, bổsung điểm b khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 99 như sau:

“b) Đương sự bao gồm yêu mong định giá chỉ lại trướckhi gồm thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Yêu cầu định giá lạichỉ được tiến hành một lần và chỉ được gật đầu đồng ý nếu đương sự có đối chọi yêu ước trongthời hạn 05 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày dấn được thông báo về hiệu quả thẩm địnhgiá và