Tìm kiếm từ khóa: AI

AI của Google được dạy cách... chợp mắt
Admin AC17-Thg8-2017
Bước tiến mới nhất của Google trong lĩnh vực AI DeepMind là dạy máy tính cách ngủ và tìm hướng giải quyết vấn đề trong lúc ngủ từ những dữ liệu thu thập được trước đó. ...