Tìm kiếm từ khóa: Sàn giao dịch Trung Quốc đóng cửa

Sàn giao dịch Trung Quốc đóng cửa: Giá Bitcoin giảm sâu, thị trường mất trắng gần 8 tỷ USD
Admin AP15-Thg9-2017
Tại thời điểm 9:15 sáng 15/9/2017, giá trị bitcoin trên sàn giao dịch bittrex là 3.417 USD. Như vậy từ chiều qua, thị trường bitcoin đã mất gần 8 tỷ USD...