Tìm kiếm từ khóa: khoảng cách cung- cầu mua sắm online

Vì sao Thương mại điện tử Việt cách quá xa nhu cầu?
Admin AP15-Thg9-2017
Nhu cầu thị trường thương mại điện tử ở nước ta là rất lớn nhưng tại sao các nhà doanh nghiệp chưa tận dụng hết được cơ hội....