Tìm kiếm từ khóa: quỹ đầu tư mạo hiểm tp Hà Nội

Sẽ có quỹ đầu tư mạo hiểm của Thành phố Hà Nội vào tháng 10/2017
Admin AP08-Thg9-2017
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Thành phố đã làm việc với các doanh nghiệp và thống nhất sẽ thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của Hà Nội. Và phải đến ngày 10/10, thông tin về Quỹ đầu tư mạo hiểm của Hà Nội mới được công bố chi tiết. ...