Tìm kiếm từ khóa: xem lại tin nhắn facebook

Cách tìm lại tin nhắn facebook cũ từ rất lâu
Admin AP05-Thg9-2017
Cách tìm lại các tin nhắn cũ từ rất lâu về trước. Thay vì cuộn chuột mỏi tay chúng ta có thể dùng mẹo để nhẹ nhàng tìm lại những tin nhắn cũ...