Tìm lại "ngày này năm xưa" trên facebook khi bị ẩn

Admin AP05-Thg9-2017
Tìm lại "ngày này năm xưa" trên facebook khi bị ẩn
Cách tìm lại "ngày này năm xưa"/On this day trên facebook khi bị ẩn

Cách tìm lại "ngày này năm xưa"/On this day trên facebook khi bị ẩn

Bước 1: Bấm mũi tên nhỏ trên góc phải giao diện Facebook rồi vào Cài đặt.

 

Tìm lại  "ngày này năm xưa" trên facebook khi bị ẩn

Bước 2: Vào mục con Thông báo, chúng ta bấm Chỉnh sửa của phần Trên Facebook.

Tìm lại  "ngày này năm xưa" trên facebook khi bị ẩn 2

Bước 3: Tìm mục Ngày này năm xưa để bật hoặc tắt.

Tìm lại  "ngày này năm xưa" trên facebook khi bị ẩn 3

Sử dụng

Bây giờ khi muốn tìm lại hoạt động ngày này năm xưa trên Facebook, hãy tìm mục On This Day (Ngày này năm xưa với giao diện tiếng Việt) ở cột trái, hoặc vào thẳng địa chỉ facebook.com/onthisday như một bạn đọc gợi ý.