VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 2 TRANG 58 VỞ BÀI TẬP (VBT) TOÁN 3 TẬP 2

-
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát Thi demo THPT nước nhà Thi thử THPT quốc gia Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Thi demo Đánh giá năng lượng Thi thử Đánh giá năng lực

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 So sánh những số bao gồm năm chữ số | Chân trời sáng chế


246

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo trang 58 So sánh các số bao gồm năm chữ số góp học sinh thuận tiện xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài bác tập Toán lớp 3. Mời chúng ta đón xem:

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 58 So sánh các số bao gồm năm chữ số | Chân trời sáng tạo

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài 4:Điền chữ số thích hợp vào vị trí chấm

a) 78 659

b) 27 184 > 27…93

Lời giải:


a) 78 659 9825

b) 27 184 > 27093

* Giải thích

a) Số 78 659 cùng số 7… 825 đều sở hữu chữ số hàng trăm nghìn là 7

Số 78 659 bao gồm chữ số hàng trăm ngàn là 8

Để số 78 659

Ta thấy: 8

Do đó: 78 659

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là số 9

b) Số 27 184 cùng số 27…93 đều sở hữu chữ số hàng vạn là 2 với chữ số hàng trăm là 7

Số 27 184 gồm chữ số hàng nghìn là 1

Để số 27 184 > 27…93 thì chữ số hàng trăm của số 27 184 phải to hơn chữ số hàng trăm ngàn của số 27…93

Ta thấy 1 > 0

Do đó 27 184 > 27093

Vậy số phù hợp điền vào vị trí chấm là số 0

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài xích 5:

*

a) An cao 124 cm, Bình cao 1 m 24 cm. đôi bạn trẻ cao bằng nhau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 58

b) Sáng ngay lập tức Hùng sẽ uống được 750 mlnước, Cường đã uống được hơn 1lnước. Hùng vẫn uống được ít nước hơn Cường.

c) Bao đậu xanh khối lượng 20 kilogam 500 g, bao gạo cân nặng 25 kg. Bao đậu xanh trọng lượng hơn bao gạo.

Lời giải:

a) Đúng (đ)

Đổi 1 m 24 centimet = 124 cm.

Do 124 = 124 nên An và Bình có độ cao bằng nhau

Vậy An cao 124 cm, Bình cao 1 m 24 cm. Hai bạn cao bằng nhau.

b) Đúng (đ)

Đổi 1l= 1000 ml

Số 750 là số bao gồm 3 chữ số, số 1000 là số có 4 chữ số

Do số 750 tất cả ít số chữ số hơn số 1000 phải 750

Vậy Hùng sẽ uống ít nước hơn Cường

c) không đúng (s)

Đổi 25 kg = đôi mươi kg 5000 g

Ta thấy: 500

Nên đôi mươi kg 500 g

Hay đôi mươi kg 500 g

Vậy bao đậu xanh nhẹ hơn bao gạo

*

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài 6:Làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

Ví dụ:

*

a) làm cho tròn số 94 162 đến hàng chục ngàn thì được số ……….

b) làm tròn số 69 801 đến hàng trăm ngàn thì được số ……….


c) làm tròn số 26 034 đến hàng trăm nghìn thì được số ……….

Lời giải:

- nếu chữ số hàng trăm là 1, 2, 3, 4 thì không thay đổi chữ số hàng chục nghìn.

- trường hợp chữ số hàng nghìn là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm một vào chữ số hàng chục nghìn.

Sau khi làm tròn số đến hàng vạn thì hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị chức năng đều là số 0.

a) Số 94 162 có chữ số hàng trăm ngàn là 4. Do đó khi làm cho tròn đến hàng chục nghìn, ta giữ nguyên chữ số hàng trăm nghìn, mặt hàng nghìn, hàng trăm, hàng trăm và hàng đơn vị chức năng đều là số 0, ta được số 90 000

b) Số 69 801 tất cả chữ số hàng trăm ngàn là 9. Do đó khi có tác dụng tròn đến hàng chục nghìn, ta thêm 1 vào chữ số hàng trăm nghìn, hàng nghìn, sản phẩm trăm, hàng chục và hàng đơn vị chức năng đều là số 0, ta được số 70 000

c) Số 26 034 gồm chữ số hàng trăm ngàn là 6. Vì vậy khi có tác dụng tròn đến hàng chục nghìn, ta thêm một vào chữ số hàng trăm nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng trăm và hàng đơn vị chức năng đều là số 0, ta được số 30 000

Em điền:

a) làm cho tròn số 94 162 đến hàng chục nghìn thì được số94 000.

b) làm tròn số 69 801 đến hàng chục ngàn thì được số70 000.

c) làm cho tròn số 26 034 đến hàng vạn thì được số30 000.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 thử thách:Số?

a) 78 309 = 70 000 + 8 000 +………+ 9

b) 18 300 = 10 000 +………+ 300

c) 90 000 + 8 000 +………= 98 020

d) 40 000 +………+ 60 = 45 060

Lời giải:

a) 78 309 = 70 000 +8 000+300+ 9

b) 18 300 = 10 000 +8 000+ 300

c) 90 000 + 8 000 +20= 98 020

d) 40 000 +5 000+ 60 = 45 060

* Giải thích

a) Số 78 309 tất cả 7 chục nghìn, 8 nghìn, 3 trăm, 9 solo vị

Do đó: 78 309 = 70 000 +8 000+300+ 9

Vậy ta yêu cầu điền số 300

b) Số 18 300 gồm một chục nghìn, 8 nghìn, 3 trăm

Do đó: 18 300 = 10 000 +8 000+ 300

Vậy ta bắt buộc điền số 8 000

c) Số 98 020 tất cả 9 chục nghìn, 8 nghìn, 2 chục

Do đó: 90 000 + 8 000 +20= 98 020

Vậy ta buộc phải điền số 20

d) Số 45 060 tất cả 4 chục nghìn, 5 nghìn, 6 chục

Do đó: 40 000 +5 000+ 60 = 45 060

Vậy ta đề nghị điền số 5 000

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài bác 59 ngày tiết 4 sách Kết nối tri thức hay nhất, cụ thể sẽ góp học sinh dễ dàng làm bài xích tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.


Giải vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài xích 59 huyết 4 - kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài bác 1: Nối số với cách đọc số đó.

Xem thêm: Giá Vé Vào Thảo Cầm Viên Quận 1 Mà Bạn Nên Tham Khảo, Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Lời giải

Ta nối:


64 000 gọi là: Sáu mươi tứ nghìn.

93 801 đọc là: Chín mươi cha nghìn tám trăm linh một.

9 705 phát âm là: Chín ngàn bảy trăm linh năm.

50 014 phát âm là: Năm mươi nghìn không trăm mười bốn.

Ta nối được như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài xích 2:

a)

b) Viết số phù hợp vào nơi chấm.


Trong các số bên, các số trên chục nghìn là:

Lời giải

a) Ta thấy số phía sau hơn số đằng trước 5 000 đối kháng vị.

b) trong số số bên, các số trên chục ngàn là: 80 000; 90 000.

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài bác 3: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

Tìm số từ tứ số đến trước 65 080, 79 289, 70 375, 70 281, biết rằng:

– hàng trăm nghìn của số nên tìm là 7.

– Nếu có tác dụng tròn số cần tìm về hàng chục thì chữ số hàng chục của số có tác dụng tròn là 8.

– Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng trăm thì chữ số hàng ngàn của số làm cho tròn là 3.

Số nên tìm là:

A. 65 080

B. 79 289

C. 70 375

D. 70 281

Lời giải

Số có chữ số hàng trăm ngàn là 7.

Nếu làm cho tròn số cần tìm về hàng chục thì chữ số hàng chục của số làm cho tròn là 8.

Nếu có tác dụng tròn số bắt buộc tìm đến hàng ngàn thì chữ số hàng ngàn của số làm tròn là 3.

Vậy số phải tìm là 70 281.

Chọn câu trả lời D.


Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 54, 55 bài xích 59 tiết 1

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 55, 56 bài 59 tiết 2

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 57 bài xích 59 ngày tiết 3

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58 bài 59 huyết 4

Bài 60: So sánh các số vào phạm vi 100 000

Bài 61: làm tròn mang lại số hàng nghìn, hàng chục nghìn

Bài 62: luyện tập chung trang 63, 64, 65, 66

Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000

Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100 000


Tham khảo những loạt vấn đề lớp 3 khác:


Bài viết cùng lớp bắt đầu nhất

1 872 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
link
cơ chế
liên kết
bài viết mới tuyệt nhất
Tổng hợp kỹ năng và kiến thức
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới duy nhất
Thi thử THPT tổ quốc
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />