Cách lấy ID của fanpage facebook

Admin AP04-Thg9-2017
Cách lấy ID của fanpage facebook
Cách lấy ID của fanpage facebook. Trang fanpage cần có một địa chỉ ID càng đơn giản, dễ nhớ càng tốt và TẠO THƯƠNG HIỆU RIÊNG.

ID facebook như là cách "gọi tên" định danh giúp dễ tìm thấy trang, địa chỉ facebook cá nhân hơn. Với những page lớn, có ID dễ nhớ thì điều đó sẽ hỗ trợ tốt cho việc xây dựng thương hiệu kinh doanh.

ID gọn gàng dễ nhớ và mang tính nhận diện thương hiệu cao trước khi đổi.

Địa chỉ trang Facebook sẽ có dạng chung là facebook.com/ID, vì thế đối với fanpage cần thu hút người xem thì càng cần có ID chuẩn.

Cách lấy ID Facebook cho fanpage

Bước 1: Vào địa chỉ facebook.com/username

Bước 2: Nếu đang dùng Facebook dưới tư cách quản lý fanpage, hãy trở về tư cách Facebook cá nhân bằng cách bấm Continue as…


Lấy ID fanpage

 

Cách lấy ID Facebook cho fanpage: Nếu đang dùng Facebook dưới tư cách quản lý fanpage, hãy trở về tư cách Facebook cá nhân bằng cách bấm “Continue as…” (mũi tên).

Bước 3: Bấm Edit Username nếu muốn đổi ID Facebook cá nhân. Nhưng để đổi ID fanpage nào thì hãy chọn fanpage đó trong danh sách Pages.

Cách lấy ID Facebook cho fanpage: Bấm Edit Username (khoanh đỏ) nếu muốn đổi ID Facebook cá nhân. Nhưng để đổi ID fanpage nào thì hãy chọn fanpage đó trong danh sách Pages (mũi tên).

 

Lấy ID fanpage 2

 

Bước 4: Đặt ID cho fanpage để tạo địa chỉ web rồi bấm Check Availability để kiểm tra xem đã có ai hay fanpage nào khác dùng ID này chưa.
 

Lấy ID fanpage 3

 

Bước 5: Nếu Facebook kiểm tra thấy chưa ai dùng ID này thì bạn có thể bấm Confirm để nhận ID mới.

Lưu ý: ID fanpage hay cá nhân chỉ được đổi duy nhất 1 lần. Hãy thận trọng khi quyết định tên ID.