"Chợ tốt" có thực sự tốt
Admin AP15-Thg9-2017
"Chợ tốt" có thực sự tốt chợ như cam kết? Vào Việt Nam từ 2012, đến nay đã trải qua hành trình 5 năm, Chợ Tốt đang có thêm bước đi mới mới để đạt được mục tiêu mà các nhà đầu tư kỳ vọng.