Cách vẽ tên thư pháp trên facebook

Admin AP05-Thg9-2017
Cách vẽ tên thư pháp trên facebook
Cách vẽ tên thư pháp trên facebook

Quy trình tạo tranh thư pháp có tên bạn

Bước 1: Điều chỉnh font chữ tiếng Việt của UniKey về Unicode dựng sẵn. Kích chuột phải biểu tượng UniKey dưới thanh Taskbar rồi chọn Unicode dựng sẵn (biểu tượng UniKey bạn cũng phải để chữ V).


Cách vẽ tên thư pháp trên facebook

 

Cách vẽ tên thư pháp trên facebook: Kích chuột phải biểu tượng UniKey dưới thanh Taskbar rồi chọn “Unicode dựng sẵn” (mũi tên).

Bước 2: Vào địa chỉ ứng dụng, nhập chữ bạn muốn viết thư pháp, rồi bấm Xem Kết Quả.


Cách vẽ tên thư pháp trên facebook 2

 

Cách vẽ tên thư pháp trên facebook: Vào địa chỉ ứng dụng tại đây (http://hayshare.com/thuphap/), nhập chữ bạn muốn viết thư pháp (trong hình chúng ta sẽ nhập chữ Việt Nam), rồi bấm Xem Kết Quả.

Bước 3: Sau khi có thành phẩm, bạn có thể chia sẻ ngay lên Facebook, hoặc tải ảnh về máy.


Cách vẽ tên thư pháp trên facebook 3

 

Cách vẽ tên thư pháp trên facebook: Sau khi có thành phẩm, bạn có thể chia sẻ ngay lên Facebook bằng nút Share Lên FaceBook (mũi tên).

Cách vẽ tên thư pháp trên facebook: Khi chia sẻ lên Facebook, bạn có thể chọn mức độ riêng tư trước khi bấm Share Link.

Cách vẽ tên thư pháp trên facebook: Bạn có thể tải ảnh về máy bằng cách kích chuột phải vào ảnh rồi chọn “Lưu Ảnh dưới dạng”