Tìm kiếm từ khóa: Kĩ năng giỏi trước khi có smartphone

Những kĩ năng ta từng rất giỏi trước khi có smartphone
Admin AP09-Thg9-2017
Những kĩ năng ta từng rất giỏi trước khi có smartphone như nhớ số điện thoại, tính nhẩm... đang dần bị quên lãng. Liệu còn kỹ năng nào sẽ bị mất đi trong tương lai vì smartphone nữa không?...