Tìm kiếm từ khóa: facebook xóa trạng thái

Hối hận vì không biết lý do facebook xóa "Status"
Admin AP07-Thg9-2017
Những quy chuẩn, quy tắc mật khi post các trạng thái trên facebook. Đăng các trạng thái nào để không bị xóa bài...