Tìm kiếm từ khóa: mua facebook

Danh sách 10 công ty từng muốn mua Facebook
Admin AP30-Thg8-2017
Danh sách 10 công ty từng muốn mua Facebook khi Mark Zuckerberg mới khởi nghiệp. Khi mới được 4 tháng tuổi, các "đại gia" và những người đại diện nhiều công ty đã bắt đầu dụ dỗ Mark Zuckerberg nhận tiền và bán công ty đi nhưng bất thành....