Tìm kiếm từ khóa: zalo cho phép gọi trực tiếp từ danh bạ

Zalo cho phép gọi trực tiếp từ danh bạ
Admin AP11-Thg9-2017
Với phiên bản mới nhất, người dùng Zalo được cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ danh bạ, nhận cuộc gọi từ màn hình chính của điện thoại và theo dõi nhật ký cuộc gọi Zalo trong lịch sử điện thoại mà không phải mở ứng dụng. ...