Giải Toán 8, Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Sgk Đầy Đủ Đại Số Và, Giải Bài Tập Toán 8 (Sách Mới)

-
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Với giải mã Toán 8 sách mới kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều tuyệt nhất, cụ thể bám giáp sgk Toán 8 Tập 1 và Tập 2 vừa đủ Đại số & Hình học giúp học viên lớp 8 tiện lợi làm bài xích tập Toán 8.

Bạn đang xem: Giải toán 8, giải bài tập toán lớp 8 sgk đầy đủ đại số và

Các dạng bài bác tập lớp 8 môn Toán

Các dạng bài tập Toán lớp 8 bao hàm nhiều bài bác tập toán đại số lớp 8 được phân chia theo chủ đề, tiện lợi cho các bạn học sinh ôn tập, nắm rõ lại loài kiến thức. Đây là tài liệu hay giúp các bạn ôn hè lớp 8 lên lớp 9, học tập môn Toán xuất sắc hơn. Mời các bạn tham khảo.


ĐƠN THỨC, ĐA THỨC NHÂN ĐA THỨC

Nhân đơn thức với nhiều thức:

A (B + C) = A.B + A.C

Nhân đa thức với nhiều thức:

(A + B). (C + D) = A. (C + D) + B. (C+ D) = A.C + A.D + B.C + B.D

Bài 1: triển khai phép nhân:

a. 4x(3x - 1) - 2(3x + 1) - (x + 3)

b.

*

Bài 2. thực hiện phép nhân:


a. 3x(4x - 3) - (2x -1)(6x + 5)

b. 4x(3x2 - x) - (2x + 3)(6x2 - 3x + 1)

c. (x - 2)(1x + 2)(x + 4)

Bài 3. chứng minh rằng:

a. (x - y)(x + y) = x2 - y2

b. (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

c. (x - y)2 = x2 - 2xy + y2

d. (x + y)(x2 - xy + y2 ) = x3 + y3

e. (x - y)(x3 + x2 y + xy2 + y3 ) = x4 - y4

Bài 4. Tìm quý hiếm của x biết:

a. 3(2x - 3) + 2(2 - x) = -3

b. 2x(x2 - 2) + x2 (1 - 2x) - x2 = -12

c. 3x(2x + 3) - (2x + 5)(3x - 2) = 8

d. 4x(x -1) - 3(x2 - 5) - x2 = (x - 3) - (x + 4)

e. 2(3x -1)(2x + 5) - 6(2x -1)(x + 2) = -6

Bài 5. chứng tỏ rằng quý hiếm của biểu thức sau không phụ thuộc vào vào x:

a. A = 2x(x -1) - x(2x + 1) - (3 - 3x)

b. B = 2x(x - 3) - (2x - 2)(x - 2)

c. C = (3x - 5)(2x +11) - (2x + 3)(3x + 7)

d. D = (2x +11)(3x - 5) - (2x + 3)(3x + 7)

Bài 6. chứng minh rằng quý giá của biểu thức sau không nhờ vào vào y:

P = (2x - y)(4x2 + 2xy + y2 ) + y3

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 1)

(A + B)2 = A2 + 2AB+ B2: Bình phương của một tổng

(A- B)2 = A2 - 2AB+ B2: Bình phương của một hiệu

A2 - B2 = (A- B)(A + B): Hiệu nhị bình phương


Bài 1. tiến hành các phép tính sau:

a. (3/2 x + 3y)2

b. (√2 x + √8y)2

c. (x + 1/6y + 3)2

d. (2x + 3)2.(x + 1)2

Bài 2. Search x biết: (3x + 1)2 - 9(x + 2)2 = -5

Bài 3. Viết những số sau bên dưới dạng bình phương của một tổng:

a. 9/4 x2 + 3x + 4.

b. (9x2 +12x + 4) + 6(3x + 2) + 9

c. 9x2 + 4y2 + 2(3x + 2y + 6xy) +1

Bài 4. triển khai các phép tính sau:

a. ( x/2 - 2y)2

b. (√2x - y)2

c. (1/2 x - 4y)2

d. (x + y)2 + (x - y)2

Bài 5. Tìm cực hiếm của x biết:

a. 3(x -1)2 - 3x(x - 5) = 1

b. (6x - 2)2 + (5x - 2)2 - 4(3x -1)(5x - 2) = 0

Bài 6. Viết biểu thức sau bên dưới dạng bình phương của một hiệu:

a. 4x2 - 6x + 9/4

b. 4(x2 + 2x + 1) -12x - 3

c. 25x2 - 20xy + 4y2

Bài 7. tiến hành phép tính:

a. (2x + 5)(2x - 5)

b. (x2 + 3)(3 - x2 )

c. 3x(x -1)2 - 2x(x + 3)(x - 3) + 4x(x - 4)

d. 4(2x + 5)2 - 2(3x + 1)(1 - 3x)

Bài 8. Rút gọn biểu thức:

a. (x - 2y)(x + 2y) + (x + 2y)2

b. (x2 - xy + y2).(x2 + xy + y2)

Bài 9.

Xem thêm: Viên Uống Trắng Da Hoa Thiên: Giá, Thành Phần Và Cách Sử Dụng

Rút gọn rồi tính cực hiếm biểu thức:

a. A = (x + y)2 + (x - y)2 + 2(x + y)(x - y)

b. B = 3(x - y)2 - 2(x + y)2 - (x - y).(x + y)

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 2)

(A + B)3 =A3 + 3A2B+ 3AB2 + B3

(A - B)3 = A3 - 3A2B+ 3AB2 - B3


  

  

  


  

(Mời độc giả tải tài liệu nhằm tham khảo khá đầy đủ nội dung)

-------------------------------------------------------

HÌNH HỌC (HỌC KÌ I)

Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD tất cả AB > BC.gọi M, N theo lần lượt là trung điểm của AB với CD.

a. Tứ giác BMDN, AMND là hình gì, bởi sao?

b. điện thoại tư vấn E là vấn đề đối xứng của B qua C. Minh chứng ADEC là hình bình hành và AC // DF.

c. Chứng minh rằng N là trung điểm của AE.

Bài 2. Tam giác ABC gồm D, E, M theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. AH là đường cao của tam giác ABC.

a. Cmr: BDEM là hình bình hành.

b. Cmr: A cùng H đối xứng nhau qua DE.

c. Cmr: DEMH là hình thang cân.

d. Tính SADHE biết BC = 6 (Cm), SABC = 15 (cm2 )

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD. Hotline E, F theo sản phẩm tự là trung điểm của AB với CD. Call M là giao điểm của AF cùng DE, N là giao điểm của AF với CE. Chứng minh rằng:

a. EMFN là hình bình hành

b. Các đường trực tiếp AC, EF, MN đồng quy.

Bài 4. Cho tam giác ABC bao gồm AB = 6 centimet ; AC = 8 centimet ; BC = 10 cm. điện thoại tư vấn M là đường trung đường cúa D ABC.

a. Cmr: D ABC vuông và tính AM

b. Kẻ MD vuông góc AB; ME vuông góc AC. Cmr: MA = DE

c. Tính diện tích tứ giác ADME

Bài 5. Mang đến D ABC vuông trên A có AB = 3 centimet ; AC = 4 cm, mặt đường trung tuyến đường AM. điện thoại tư vấn D là trung điểm của AB, E là vấn đề đối xứng của M qua D

a. Cmr: AEBM là hình thoi

b. Hotline I là trung điểm của AM. Triệu chứng I, E, C thẳng hàng

c. Tính SAEMC và chu vi hình thoi AEBM.

d. Tam giác vuông tất cả thêm điều kiện gì thì AEBM là hình vuông.


Bài 6. Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm AD là trung tuyến. Call M là vấn đề đối xứng với D qua AB; N là vấn đề đối xứng với D qua AC. Call giao điểm của AB với DM là E, AC và doanh nghiệp là F.

a. Tứ giác AEDF là hình gì? bởi vì sao?

b. Cm:tứ giác AMDC là hình bình hành.

c. Các tứ giác ADBM với ADCN là hình gì? vày sao?

d. Mang lại AB = 6 centimet ; MD = 8 cm. Tính SAEDF và SABC

Ngoài những dạng bài xích tập Toán lớp 8, các bạn làm việc sinh còn tồn tại thể tìm hiểu thêm Giải Vở BT Toán 8, Giải bài xích tập Toán 8 hoặc đề thi học tập học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 à shop chúng tôi đã xem thêm thông tin và lựa chọn lọc. Cùng với đề thi học tập kì 2 lớp 8  này giúp các bạn rèn luyện thêm khả năng giải đề và có tác dụng bài giỏi hơn. Chúc các bạn học tốt!


Để luôn thể trao đổi, share kinh nghiệm về huấn luyện và giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, Vn
Doc mời những thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 8 . Rất muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.