CẦN CÂU TAY GW 5M4 - CẦN CÂU TAY GW TỬ TRÚC 5H

-

Cần câu tay Thanh tầm Săn mặt hàng 5H của uy tín GW hết sức phẩm chăm câu cá lớn, phù hợp săn hàng khôn xiết khủng. Phù hợp cho đông đảo địa hình, Thanh Tầm nằm trong top hầu như cây cần bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc. 

Thương hiệu: GW ( 光威 )

Tên: Thanh khoảng Săn hàng 5H

Điếu tính: 2:8

Phân khúc: Cao Cấp

Địa hình: phần đa địa hình

Chất liệu: 99% Carbon, 1% gai thuỷ tinh

Ngọn phòng xoắn 360 độ, team bạc bẽo hàng nhiều loại 1 trong nước Trung Quốc. Xin vui vẻ không đối chiếu giá sản phẩm của cửa hàng chúng tôi với hàng chợ, hàng nhái trên thị trường. 

– 3,6m – 4 khúc – lâu năm 110cm – nặng nề 91g – Φ cội 22,4mm – Φ ngọn 1,6mm – Nhấc tĩnh 3000g – giá chỉ bán: 1.000.000

– 4,5m – 5 khúc – dài 110cm – nặng 141g – Φ nơi bắt đầu 23,6mm – Φ ngọn 1,6mm – Nhấc tĩnh 3000g – giá bán: 1.200.000

– 5,4m – 5 khúc – dài 120cm – nặng trĩu 175g – Φ cội 23,6mm – Φ ngọn 1,6mm – Nhấc tĩnh 3000g – giá bán bán: 1.450.000

– 6,3m – 6 khúc – lâu năm 120cm – nặng 234g – Φ cội 24,5mm – Φ ngọn 1,6mm – Nhấc tĩnh 3000g – giá bán: 1.750.000

– 7,2m – 7 khúc – lâu năm 120cm – nặng nề 311g – Φ cội 25,4mm – Φ ngọn 1,6mm – Nhấc tĩnh 3000g – giá bán: 2.050.000

– 8,1m – 8 khúc – dài 120cm – nặng trĩu 432g – Φ nơi bắt đầu 27,7mm – Φ ngọn 1,6mm – Nhấc tĩnh 3000g – giá bán bán: 2.350.000

– 9,0m – 9 khúc – lâu năm 120cm – nặng nề 539g – Φ cội 31,4mm – Φ ngọn 1,6mm – Nhấc tĩnh 3000g – giá chỉ bán: 2.650.000

– 10,0m – 10 khúc – dài 120cm – nặng 625g – Φ gốc 34,4mm – Φ ngọn 1,6mm – Nhấc tĩnh 3000g – giá bán: 2.950.000


2,350,000VNu0110","sku":"Dai
Chien8m1","variation_description":"","variation_id":34013,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: "},"attributes":"attribute_pa_dai":"9m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2650000,"display_regular_price":2650000,"image":"title":"Dai Chien","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","alt":"Dai Chien","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15065,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,650,000VNu0110","sku":"daichien9m","variation_description":"","variation_id":34014,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"10m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2950000,"display_regular_price":2950000,"image":"title":"Dai Chien","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","alt":"Dai Chien","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15065,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,950,000VNu0110","sku":"daichien10m","variation_description":"","variation_id":34015,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"3m6","availability_html":"

Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1000000,"display_regular_price":1000000,"image":"title":"Dai Chien","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","alt":"Dai Chien","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15065,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,000,000VNu0110","sku":"Dai
Chien3m6","variation_description":"","variation_id":15066,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"4m5","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"Dai Chien","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","alt":"Dai Chien","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15065,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000VNu0110","sku":"Dai
Chien4m5","variation_description":"","variation_id":15068,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"5m4","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1450000,"display_regular_price":1450000,"image":"title":"Dai Chien","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","alt":"Dai Chien","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15065,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,450,000VNu0110","sku":"Dai
Chien5m4","variation_description":"","variation_id":15070,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"7m2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2050000,"display_regular_price":2050000,"image":"title":"Dai Chien","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","alt":"Dai Chien","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15065,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,050,000VNu0110","sku":"Dai
Chien7m2","variation_description":"","variation_id":23564,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ",{"attributes":"attribute_pa_dai":"6m3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1750000,"display_regular_price":1750000,"image":"title":"Dai Chien","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","alt":"Dai Chien","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/Dai-Chien-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15065,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,750,000VNu0110","sku":"Dai
Chien6m3","variation_description":"","variation_id":15072,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"

Cần tay GW Long hoa II thuộc dòng cần tay từ rất lâu đã được nhiều bạn bè biết tới với unique đã được chứng tỏ suốt 15 năm qua.

Bạn đang xem: Cần câu tay gw 5m4


*
*

*

Cần tay GW Long hoa II được coi là dòng cần tay từ khóa lâu đã được nhiều bạn bè biết cho tới với chất lượng đã được chứng tỏ suốt 15 năm qua.

Đặc điểm nhấn của cần tay GW long hoa II

- gồm kèm theo đốt phụ để hạ chiều lâu năm của cây đề xuất xuống 1 kích thước vd : 3.m6 hạ xuống 2m7 rất tiện lợi khi với theo

- Phôi xoắn có công dụng chịu uốn nắn cao, phù hợp săn hàng.

Xem thêm: Nên Dùng Phần Mềm Quản Lý Cafe 23, Top 6 Phần Mềm Quản Lý Quán Cafe

- Đọt Carbon đặc có độ chịu cài đặt cao, siêu dẻo và khôn xiết cảm giác.

- tất cả sẵn lóng thay thế sửa chữa : ( tính từ trên dưới )

+ Lóng 1 giá 50.000 đ

+ Lóng 2 giá chỉ 90.000 đ

+ Lóng 3 giá 115.000 đ

+ Lóng 4 giá chỉ 150.000 đ

+ Lóng 5 trở lên và lóng gốc người sử dụng vui lòng liên hệ để biến chi tiết.

Thông số của bắt buộc tay GW Long Hoa IIModel : 龍華 ( Long hoa) IIThương hiệu: GWĐộ cứng : ~ 5H

SizeHạ lóngRút gọnSố lóngĐọtTrọng lượng
3m62m7112cm41.6mm120gr
4m53m6112cm51.6mm160gr
5m44m5112cm61.6mm190gr
6m35m4112cm71.6mm230gr
7m26m3112cm81.6mm350gr

Hình ảnh cẩn tay GW Long Hoa II

cần tay GW Long Hoa II


0
5
0 đánh giá
4
0 nhận xét
3
0 nhận xét
2
0 nhận xét
1
0 đánh giá
Gửi đánh giá của công ty

Thành công

hello


Lỗi

hello


lựa chọn đánh giá của người sử dụng 1 2 3 4 5
gởi

Sản Phẩm Đã XemCần tay GW 龍華 ( Long hoa) II - (3m6/4m5/5m4/6m3/7m2)

430,000đ


Sản Phẩm Liên Quan


*

Cần tay Daiwa Catana - 刀 - Đao - 3m9/4m5/5m4/6m3


5/5 1 đánh giá
1,753,000đ
*

Cần câu tay Daiwa Reppu 烈風 - Liệt Phong - 5H - Made in Thailand


5/5 1 reviews
4,200,000đ

Cần tay Abu Garcia King Kong 8H - ( 3m6/4m5/5m4/6m3)


800,000đ 950,000đ

Cần tay 南征北战 - nam giới Chinh Bắc Chiến - bộ năm giới : Thổ 土


1,550,000đ

Cần tay 南征北战 - phái nam Chinh Bắc Chiến - bộ năm giới : Hỏa 火


1,250,000đ

Cần tay 漁巔峰 - Ngư Đỉnh Phong - 3m6/4m5


2,250,000đ

Cần tay Barfilon 龍 曜 - Long Diệu - 3m6/3m9/4m5/5m4


2,600,000đ

Cần tay GW 光美鲤 - quang đãng Mỹ Lý - 3m6/4m5/5m4/6m3/7m2


1/5 1 nhận xét
820,000đ

Cần câu tay Daiwa Reppu 烈風 - Liệt Phong - 8H - Made in Thailand


4,250,000đ

Cần tay Daiwa Oni
Tetsu - "鬼徹" - Quỷ Triệt - NEW!!2022


5/5 1 review
2,780,000đ

ĐĂNG NINH FISHING


Shop điều khoản câu cá Đăng Ninh

ĐC: Số 5 Phạm Hùng - P.9 - q.8 - TP.HCM

Chuyên cung ứng sỉ cùng lẻ các loại đề nghị câu, sản phẩm câu, dây câu, lưỡi, phao, mồi vàphụ khiếu nại đi câu chính hãng.


Thống kê tróc nã câp


Đang online: 24

Hôm qua: 909

*
Cả tuần: 2248

*
Cả tháng: 15017

*
Tổng cộng: 784850


GIẤY PHÉP tởm DOANH


Giấy chứng nhận đăng ký sale số: 0310867674

Ngày cấp: trăng tròn tháng5 năm 2011

Chủ sở hữu: Đăng Ninh Fishing Co.ltd

Chính sách bảo mật

Chính sách giao dịch và giao hàng

Chính sách bảo hành, đổi trả, hoàn tiền


Facebook Fanpage


FACEBOOK

Bản đồ