Phân Phối Chương Trình Sinh Học 12, Khóa Sinh Học 12

-
CẤU TRÚC BÀI HỌC SINH 12 từ thời điểm năm học : 2009-2010 Cả năm: 37 tuần - 70 ngày tiết Học kỳ I: 19 tuần - 36 huyết Học kỳ II: 18 tuần - 34 máu HỌC KÌ I ( 19 tuần - 36 tiết ) Tuần Tiết bài bác dạy 1 1 2 Phần năm: DI TRUYỀN HỌC Chương I: cách thức di truyền và biến dị (10 tiết: 7LT + 1BT + 2 TH) bài 1- Gen, mã di truyền và quá trình nhân song của ADN bài 2- Phiên mã với dịch mã 2 3 4 bài xích 3- Điều hoà buổi giao lưu của gen bài 4- Đột đổi mới gen 3 5 6 bài 5- Nhiễm sắc thể bài bác 6- Đột biến kết cấu nhiễm sắc đẹp thể 4 7 8 bài 7- Đột biến con số nhiễm sắc đẹp thể bài 8- bài xích tập chương I 5 9 10 bài xích 9- Thực hành: xem phim về nguyên tắc nhân đôi ADN, phiên mã cùng dịch mã bài xích 10-Thực hành: quan lại sát các dạng đột biến con số nhiễm dung nhan thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bạn dạng tạm thời 6 11 12 Chương II: Tính quy biện pháp của hiện tượng lạ di truyền (10 tiết: 7LT + 1BT +1 TH +1 KT) bài bác 11- Quy biện pháp phân li bài xích 12- Quy cơ chế phân li độc lập 7 13 14 bài bác 13- Sự tác động của không ít gen cùng tính nhiều hiệu của gen bài 14- Di truyền links 8 15 16 bài bác 15- Di truyền links với giới tính bài 16- Di truyền ngoại trừ nhiễm dung nhan thể 9 17 18 bài 17- Ảnh tận hưởng của môi trường xung quanh đến sự bộc lộ của gen bài 18- bài tập chương II 10 19 20 Bài 19-Thực hành lai giống kiểm soát 45 phút 11 21 22 Chương III. Dt học quần thể (2 LT ) bài xích 20- cấu tạo di truyền của quần thể bài bác 21- Trạng thái thăng bằng của quần thể giao phối thốt nhiên 12 23 24 Chương IV. Ứng dụng dt học ( 5LT ) bài xích 22- chọn giống vật nuôi và cây cối Bài 23- chọn giống trang bị nuôi và cây trồng (tiếp theo) Tuần Tiết bài dạy 13 25 26 bài xích 24- tạo thành giống bằng technology tế bào bài bác 25- tạo thành giống bằng technology gen 14 27 28 bài xích 26- sản xuất giống bằng technology gen (tiếp theo) Chương V. Di truyền học tín đồ (5 tiết: 3LT + 1BT + 1 ÔT) bài bác 27- phương thức nghiên cứu giúp di truyền fan 15 29 30 bài 28, 29- dt y học bài 30- bảo đảm vốn gen di truyền của loài tín đồ 16 31 32 bài tập ( tham khảo tài liệu “Bài tập SH12NC – NXB GD” ) bài bác 31- Ôn tập phần năm: dt học 17 33 Phần sáu: TIẾN HOÁ Chương I. Dẫn chứng tiến hoá (4 tiết: 3LT + 1KT) bài 32- minh chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh 34 bài xích 33- minh chứng địa lí sinh học 18 35 bài 34- dẫn chứng tế bào học cùng sinh học phân tử 36 bình chọn học kỳ I. 19 dự trữ (để dạy dỗ bù, sửa bài bác kiểm tra học kì, …) HỌC KÌ II ( 18 tuần - 34 máu ) Tuần Tiết bài xích dạy 20 37 38 Chương II lý do và vẻ ngoài tiến hoá ( 8 LT) bài xích 35- Học thuyết tiến hoá cổ điển Bài 36- Thuyết tiến hoá hiện đại 21 39 40 bài xích 37- Các nhân tố tiến hoá bài xích 38- Các nhân tố tiến hoá (tiếp theo) 22 41 42 bài 39- quá trình có mặt các điểm lưu ý thích nghi bài 40- loại sinh học và những cơ chế biện pháp li 23 43 44 bài 41- thừa trình ra đời loài bài bác 42- xuất phát chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới 24 45 46 Chương III. Sự phát sinh và cải cách và phát triển sự sinh sống trên trái khu đất (5 tiết: 3LT + 1 TH +1 KT) bài xích 43- Sự phân phát sinh cuộc đời trên Trái Đất bài 44- Sự cách tân và phát triển của sinh giới qua những đại địa chất. 25 47 48 bài 45- Sự phạt sinh chủng loại người. Bài xích 46- Thực hành: minh chứng về xuất phát động đồ vật của loại người. 26 49 50 kiểm soát 45 phút Phần bảy: SINH THÁI HỌC Chương I. Khung người và môi trường thiên nhiên (4 tiết: 3LT + 1 TH) bài xích 47- môi trường và các nhân tố sinh thái. Tuần Tiết bài xích dạy 27 51 52 bài bác 48- Ảnh hưởng trọn của các nhân tố sinh thái lên cuộc sống sinh vật bài xích 49- Ảnh tận hưởng của các yếu tố sinh thái lên đời sống sinh vật dụng (tiếp theo) 28 53 54 bài 50-Thực hành: khảo sát vi nhiệt độ của một khu vực Chương II Quần thể sinh vật dụng (4 LT ) bài xích 51- định nghĩa về quần thể và quan hệ giữa những cá thể vào quần thể 29 55 56 bài 52- những đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể bài 53- các đặc trưng cơ phiên bản của quần thể (tiếp theo) 30 57 58 bài bác 54- thay đổi động con số cá thể của quần thể Chương III. Quần làng mạc sinh đồ dùng (5 tiết: 4LT + 1 TH) bài bác 55- định nghĩa và những đặc trưng cơ phiên bản của quần xã 31 59 60 bài bác 56- những mối quan hệ giữa những loài vào quần xã bài xích 57- quan hệ dinh chăm sóc 32 61 62 bài bác 58- Diễn chũm sinh thái bài bác 59- Thực hành: Tính độ đa dạng mẫu mã của những loài và kích thước quần thể theo cách thức đánh bắt thả lại 33 63 64 Chương IV. Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với cai quản tài nguyên vạn vật thiên nhiên (8 tiết: 4LT + 1BT + 2 ÔT + 1KT) bài bác 60- Hệ sinh thái bài bác 61- các chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái 34 65 66 bài bác 62 - Dòng tích điện trong hệ sinh thái bài xích 63 - Sinh quyển và bài xích 64 - Sinh thái học và cai quản tài nguyên thiên nhiên 35 67 68 bài xích tập ( tìm hiểu thêm tài liệu “Bài tập SH12NC – NXB GD” ) bài bác 65- Ôn tập phần sáu (Tiến hoá) với phần bảy (Sinh thái học) 36 69 bài bác 66- Tổng kết toàn cấp 70 khám nghiệm học kỳ II 37 dự trữ (để dạy bù, sửa bài bác kiểm tra học kì, …) . Bài 33- bằng chứng địa lí sinh học 18 35 bài 34- dẫn chứng tế bào học và sinh học phân tử 36 soát sổ học kỳ I. 19 dự phòng (để dạy bù, sửa bài xích kiểm tra học tập kì, …) HỌC KÌ II ( 18 tuần - 34. 1KT) bài xích 60- Hệ sinh thái xanh Bài 61- những chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái xanh 34 65 66 bài 62 - Dòng tích điện trong hệ sinh thái Bài 63 - Sinh quyển và bài xích 64 - sinh thái học với quản lý. Diễn thế sinh thái xanh Bài 59- Thực hành: Tính độ đa dạng của những loài và form size quần thể theo phương thức đánh bắt thả lại 33 63 64 Chương IV. Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái xanh học với

Bạn đang xem: Chương trình sinh học 12

Dưới đó là đề cương đưa ra tiết, chính xác và dễ dàng hiểu dành riêng cho thí sinh ôn thi THPT nước nhà môn Sinh học.

Chương trình Sinh học tập lớp 12 gồm:

1/ Chương 1: vẻ ngoài Di Truyền Và biến chuyển Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quy trình nhân song ADNBài 2: Phiên mã và dịch mã
Bài 3: Điều hòa chuyển động gen
Bài 4: Đột đổi mới gen
Bài 5: Nhiễm sắc thể và chợt biến kết cấu nhiễm dung nhan thể
Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm nhan sắc thể
Bài 7: thực hành Quan sát các dạng đột nhiên biến số lượng nhiễm sắc đẹp thể trên tiêu bạn dạng cố định cùng trên tiêu bạn dạng tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy cách thức Của hiện tượng Di Truyền

Bài 8: Quy vẻ ngoài Menđen Quy nguyên tắc phân li
Bài 9: Quy luật phân li độc lập
Bài 10: can hệ gen và tác động đa hiệu của gen
Bài 11: links gen và hoán vị gen
Bài 12: Di truyền links với giới tính và di truyền ko kể nhân
Bài 13: Ảnh tận hưởng của môi trường thiên nhiên lên sự biểu hiện của gen
Bài 15: bài xích tập chương I với chương II

3/ Chương 3: dt Học Quần Thể

Bài 16: kết cấu di truyền của quần thể
Bài 17: cấu trúc di truyền cùng quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng di truyền Học

Bài 18: lựa chọn giống trang bị nuôi và cây cối dựa bên trên nguồn biến dị tổ hợp
Bài 19: chế tác giống bằng cách thức gây chợt biến và công nghệ tế bào
Bài 20: tạo giống mới nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: dt Học Người

Bài 21: dt y học
Bài 22: bảo đảm an toàn vốn ren của loài bạn và một vài vấn đề thôn hội của di truyền học
Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: minh chứng Và chế độ Tiến Hóa

Bài 24: Các minh chứng tiến hóa
Bài 25: giáo lý Lamac và học thuyết Đacuyn

Xem thêm: Bảo Vệ Tay Lái Acerbis Rally Pro X, Tất Cả Bảo Vệ Tay Lái Đầy Đủ Chủng Loại

Bài 26: giáo lý tiến hóa tổng hòa hợp hiện đại
Bài 27: quá trình hình thành quần thể mê thích nghi
Bài 28: Loài
Bài 29: quá trình hình thành loài
Bài 30: quá trình hình thành loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự tạo ra Và phát triển Của cuộc đời Trên Trái Đất

Bài 32: xuất phát sự sống
Bài 33: Sự trở nên tân tiến của sinh giới qua những đại địa chất
Bài 34: Sự tạo ra loài người

8/ Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường xung quanh sống và các yếu tố sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh thiết bị và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 37: những đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh vật
Bài 38: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)Bài 39: thay đổi động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần thôn Sinh Vật

Bài 40: Quần xã sinh đồ và một số đặc trưng cơ phiên bản của quần xã
Bài 41: Diễn nạm sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và đảm bảo Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh thái
Bài 43: đàm phán vật chất trong hệ sinh thái
Bài 44: chu trình sinh địa hóa cùng sinh quyển
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái xanh và năng suất sinh thái
Bài 46: thực hành thực tế Quản lí và sử dụng chắc chắn tài nguyên thiên nhiên
Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Tóm tắt dễ hiểu nhất kiến thức và kỹ năng Sinh học tập lớp 12 mang lại thí sinh ôn thi cấp tốc tránh liệt

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 12 TRÁNH LIỆT TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*