CÔNG TY CỔ PHẦN REMAX VIỆT NAM JOBS IN VIETNAM, CÔNG TY CỔ PHẦN REMAX VIỆT NAM

-

Ngành nghề khiếp doanh


Ngành
2610Sản xuất linh kiện điện tử
2620Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của sản phẩm vi tính
2630Sản xuất máy truyền thông
2640Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
2790Sản xuất thiết bị điện khác
3312Sửa trị máy móc, thiết bị
3313Sửa trị thiết bị năng lượng điện tử cùng quang học
3314Sửa chữa trị thiết bị điện
4610Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
4641Bán buôn vải, mặt hàng may sẵn, giày dép
4649Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình- bỏ ra tiết: buôn bán dụng gắng y tế; buôn bán máy, thứ y tế loại sử dụng trong gia đình; bán buôn vali, cặp, túi, ví, mặt hàng da với giả domain authority khác; mua sắm nước hoa, sản phẩm mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; buôn bán hàng gốm, sứ, thủy tinh; buôn bán dụng ví dụ dục, thể thao; mua sắm đồ năng lượng điện gia dụng, đèn và cỗ đèn điện; mua sắm giường, tủ, bàn và ghế và đồ dùng nội thất tương tự; sắm sửa sách, báo, tạp chí, văn phòng và công sở phẩm; mua sắm đồ cần sử dụng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
4651Bán buôn sản phẩm vi tính, máy ngoại vi với phần mềm
4652Bán buôn lắp thêm và linh phụ kiện điện tử, viễn thông
4659Bán buôn vật dụng móc, thiết bị với phụ tùng sản phẩm khác
4669Bán buôn siêng doanh khác chưa được phân vào đâu- bỏ ra tiết: sắm sửa phụ liệu may mặc và giày dép; bày bán sản phẩm công nghệ thông tin; marketing hàng hóa viễn thông.

Bạn đang xem: Công ty cổ phần remax việt nam

4741Bán lẻ sản phẩm vi tính, lắp thêm ngoại vi, ứng dụng và trang bị viễn thông vào các siêu thị chuyên doanh
4742Bán lẻ thiết bị nghe chú ý trong các cửa hàng chuyên doanh
4759Bán lẻ đồ năng lượng điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và cỗ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu vào các shop chuyên doanhchi tiết: nhỏ lẻ đồ năng lượng điện gia dụng, đèn và cỗ đèn điện trong các siêu thị chuyên doanh nhỏ lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất giống như trong các siêu thị chuyên doanh
4764Bán lẻ trò chơi, đồ nghịch trong các shop chuyên doanh
4771Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, sản phẩm da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
4773Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh(trừ kinh doanh nhỏ vàng, súng, đạn, tem cùng tiền kim khí; trừ chuyển động đấu giá chỉ và những hàng hóa và thương mại & dịch vụ Nhà nước cấm)
5820Xuất phiên bản phần mềm(Loại trừ chuyển động xuất bạn dạng phẩm)
6190Hoạt đụng viễn thông khác- chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông; Đại lý Internet.
6201Lập trình máy vi tính
6202Tư vấn vật dụng vi tính với quản trị khối hệ thống máy vi tính
6209Hoạt hễ dịch vụ công nghệ thông tin và thương mại & dịch vụ khác liên quan đến sản phẩm công nghệ vi tính
6311Xử lý dữ liệu, dịch vụ cho thuê và các hoạt động liên quan
6312Cổng thông tin(loại trừ chuyển động báo chí)
6399Dịch vụ thông tin khác không được phân vào đâu
Chi tiết: dịch vụ thông tin qua điện thoại, dịch vụ tim fkiếm và cung cấp thông tin qua phù hợp đồng giỏi trên cơ sở phí; hỗ trợ dịch vụ nội dung tin tức trên mạng; hỗ trợ các thương mại dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.

Xem thêm: Ông nguyễn hải ninh giữ chức bí thư tỉnh khánh hòa nguyễn hải ninh

6619Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính không được phân vào đâu- đưa ra tiết: hoạt động tư vấn đầu tư
7020Hoạt động tư vấn quản lý
7110Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Dịch vụ tư vấn đấu thầu
7310Quảng cáo
7320Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận(loại trừ vận động điều tra tích lũy ý kiến về các sự kiện thiết yếu trị)
7490Hoạt động chăm môn, công nghệ và technology khác không được phân vào đâu- chi tiết: chuyển động môi giới yêu mến mại; hỗ trợ tư vấn về công nghệ; chuyển động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc chọn mua và bán bạn dạng quyền);
7730Cho thuê lắp thêm móc, máy và vật dụng hữu hình khác
8230Tổ chức reviews và xúc tiến thương mại
8299Hoạt rượu cồn dịch vụ cung cấp kinh doanh khác còn sót lại chưa được phân vào đâu- đưa ra tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm Công ty ghê doanh.
9511Sửa trị máy vi tính và thiết bị nước ngoài vi
9512Sửa trị thiết bị liên lạc
9521Sửa chữa trị thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

Company nameCÔNG TY CỔ PHẦN REMAX VIỆT NAM
*
1
Agents, brokers, auctions of goods
2Wholesale of fabrics, garments, shoes
3Retail sale of electrical household appliances, beds, wardrobes, tables, chairs & similar furniture, lamps và luminaires, và other household appliances n.e.c. In specialized stores
4Other information services n.e.c
5Financial services tư vấn activities n.e.c
6Management consulting activities
7Advertisement
8market research and opinion polls
9Rental of machinery, equipment và other tangible goods without operator
10Remaining other business tư vấn services n.e.c

1Manufacture of computers & computer peripherals
2Manufacture of electronic components
3Production of communication equipment
4Producing consumer electronic products
5Manufacture of other electrical equipment
6Other specialized wholesale n.e.c
7Retail sale of computers, peripheral equipment, software and telecommunications equipment in specialized stores (Main industry)
8Retail sale of audio-visual equipment in specialized stores
9Retail sale of games và toys in specialized stores
10Retail sale of garments, footwear, leather and imitation leather goods in specialized stores
11Software Publishing
12Other telecommunications activities
13Computer Programming
14Computer consulting and computer system administration
15Information giải pháp công nghệ service activities and other services related lớn computers
16Data processing, leasing & related activities
17Portal
18Repair of machinery và equipment
19Repair of electronic & optical equipment
20Repair of electrical equipment
21Wholesale of other household appliances
22Wholesale of computers, peripherals và software
23Wholesale of electronic & telecommunications equipment và components
24Wholesale of other machinery, equipment và spare parts
25Other retail sale of new goods in specialized stores
26Organization of introduction & trade promotion
27Remaining other business support services n.e.c
28Repair of computers và peripherals
29Repair communication equipment
30Repairing trang chủ electronic audio-visual equipment
31Financial services support activities n.e.c
32Management consulting activities
33Advertisement
34market research and opinion polls
35Other professional, scientific and technological activities n.e.c
36Agents, brokers, auctions of goods
37Wholesale of fabrics, garments, shoes
38Other information services n.e.c
39Rental of machinery, equipment & other tangible goods without operator
40Retail sale of electrical household appliances, beds, wardrobes, tables, chairs và similar furniture, lamps & luminaires, and other household appliances n.e.c. In specialized stores

Data analysis results of Dau
Thau.info software for contractors REMAX VIET phái mạnh JOINT STOCK COMPANY are as follows:

Total winning value: 0 VND (In which 0 VND is the package of appointment of contractor; 0 VND is the package with technical management but without TBMT)Dau
Thau.info software synthesizes and analyzes information from the national bidding database

You need Login or Register to be able lớn see the chart of the value of contractor appointment packages & packages with IMP but no TBMT


This bidder is also listed on Dau
Thau.Net Private Procurement Network with the business profile name of Dau
Thau.Net CÔNG TY CỔ PHẦN REMAX VIỆT NAM.