Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nhạc Niệm Phật

-

Niệm Kinh quan Âm cứu Khổ cứu vãn Nạn trong phong tục thờ cúng Phật Quan thay Âm người thương Tát vươn lên là nét văn hóa truyền thống lịch sử đặc trưng để phân bua sự thành tâm, kính ngưỡng của ta với Phật giáo, cũng là ước ao cầu cuộc sống bình an được Đức Phật cứu vớt rỗi khi gặp mặt khó khăn vấn đề trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát

*
Nội dung bài xích Kinh quan tiền Âm cứu vãn Khổ cứu giúp Nạn

Kinh cứu vớt khổ cứu vớt nạn là gì?

Kinh cứu giúp khổ cứu vớt nạn, thường gọi là ghê Quan Âm cứu vớt khổ cứu vãn nạn, là 1 bộ kinh đặc biệt quan trọng và được tụng các nhất trong đạo Phật. 

Theo nghiên cứu, bộ kinh này được thuyết giảng Phật phù hợp Ca và có thể cứu ngục tù tù, cứu vớt trọng dịch và cứu vãn thiên tai bách nàn khổ. Bộ kinh có tên gốc là Kinh người thương Tát Quán cầm Âm cứu vớt Khổ, bởi kinh này ca tụng công đức với linh ứng của Quán cố kỉnh Âm người tình Tát, vị tình nhân Tát đại từ bỏ đại bi, luôn quan cạnh bên và giải thoát chúng sinh.

Theo đó, những người chuyên trọng tâm tụng kinh này 1000 lần thì sẽ ra khỏi mọi loại khổ đau, qua mọi tai kiếp; tụng được 10.000 lần thì gia quyến bay được khổ nạn.

Kinh nhân tình Tát Quán chũm Âm cứu giúp Khổ rất có thể tụng hàng ngày hoặc khi gặp gỡ khó khăn rắc rối trong cuộc sống.

Video tụng trọn cỗ kinh cứu khổ cứu vãn nạn để độc giả tham khảo

Bài gớm Quan Âm cứu Khổ cứu vớt Nạn

Nam mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu vớt nạn Quảng đại xiêu bạt Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam tế bào Phật,

Nam tế bào Pháp,

Nam mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử ghê đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu giúp trọng bịnh,

Năng cứu giúp tam tai bá nàn khổ .

Xem thêm: Bảng So Sánh, Đánh Giá Xe Côn Tay Cũ Giá Rẻ Dưới 20 Triệu, Top 8 Xe Máy Dưới 20 Triệu Tốt Nhất Cho Sinh Viên

Nhược hửu nhơn tụng đắc tuyệt nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam mô Phật Lực uy,

Nam tế bào Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang quẻ Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tiếng tăm …)

và toàn bộ chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha mong Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)

Video tụng gớm Quan Âm cứu Khổ cứu Nạn


thichngamtuongphat Mời chúng ta lắng nghe cùng tụng theo ghê Quan Âm cứu vãn Khổ cứu vớt Nạn. Tụng từng ngày sẽ có lợi lạc vô cùng. Nam tế bào Đại từ Đại bi đát Thế Âm người thương Tát