Nắm Chắc 9+ Cùng Bộ Đề Kiểm Tra Toán Giữa Kì 1 Lớp 4 Giữa Kì 1 Năm 2022

-

Đề thi Toán lớp 4 thân học kì 1 là bộ tổng thích hợp 72 đề thi giữa kì 1 lớp 4. Đề thi giữa kì 1 toán 4 này vẫn là tài liệu xem thêm hay giúp các thầy cô gồm cơ sở ra đề kiểm tra, giúp các em học viên có thêm đề luyện tập nhằm mục đích củng cố kiến thức và kỹ năng Toán 4. Cùng ôn tập thân học kì 1 lớp 4 để đạt tác dụng cao nhất.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán giữa kì 1 lớp 4


Đề thi thân kì 1 Toán 4

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 theo Thông tư 22 năm 2022 - 2023Đề ôn thi thân kì 1 Toán 4 năm 2022 - 2023

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 theo Thông tứ 22 năm 2022 - 2023

Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 số ít 1

Stt

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Câu/ điểm

mức 1

nấc 2

nút 3

mức 4

tổng số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Đọc, viết, đối chiếu số trường đoản cú nhiên; hàng và lớp.

- Đặt tính và triển khai phép cộng, phép trừ các số tất cả đến sáu chữ số ko nhớ hoặc gồm nhớ không quá 3 lượt cùng không liên tiếp; quý hiếm biểu thức

Số câu

3

1

1

1

4

2

Câu số

1,2,3

8

5

7

Số điểm

3

1

1

1

4

2

2

nhân tố đại lượng: biến hóa số đo thời hạn đã học; đổi khác thực hiện tại phép tính với số đo khối lượng.

- Giải việc tìm số vừa phải cộng, tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đó

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

9

6

10

Số điểm

1

1

1

1

2

3

nguyên tố hình học: Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai tuyến phố thẳng song song, vuông góc, tính chiều dài, chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Số câu

1

1

Câu số

4

Số điểm

1

1

tổng cộng câu

3

1

2

1

1

1

1

6

4

toàn bô điểm

3

1

2

1

1

1

1

6

4


Trường tiểu học....................

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ INăm học: 2022-2023Môn: Toán lớp 4(Thời gian làm bài 60 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng của các câu sau.

Bài 1. Số 24 534 142 phát âm là: (M1)

A. Nhì mươi tứ nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm tứ mươi hai

B. Nhì triệu tứ nghìn năm trăm bố mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

C. Nhì mươi bốn triệu năm trăm tía mươi tứ nghìn một trăm tứ mươi hai

Bài 2. Trong những số 6 532 568; 6 986 542; 8 243 501; 6 503 699 số nhỏ nhất là: (M1)

A. 6 532 568

B. 6 986 542

C. 6 503 699

Bài 3. quý hiếm của chữ số 3 trong số 439 621 là: (M1)

A. 3000

B. 30 000

C. 300 000

Bài 4. Hình tam giác bên này có: (M2)

A. 2 góc nhọn, 1 góc vuông.

B. 2 góc tù, 1 góc nhọn.

C. 2 góc nhọn, 1 góc tù.

Bài 5. Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có mức giá trị là: (M2)

A. 211

B. 221

C. 231

Bài 6. Điền số thích hợp vào ô trống: (M3)

a) 1 giờ 20 phút = … … … … phút

b) 4 tấn 543 kg = … … … kg

c) bác Hồ sinh năm 1890. Chưng sinh vào núm kỉ thiết bị …………..

II. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN

Bài 7. Tính bằng cách thuận một thể nhất: (M3)

a) 2034 + 2811 + 966

b) 176 + 57 + 324 + 43

Bài 8. Đặt tính rồi tính: (M1)

a) 555 555 + 123 432

b) 678 945 – 446 734

Bài 9. Một miếng vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 94m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 16m. Tính chiều dài cùng chiều rộng lớn của mảnh vườn đó? (M2)

Bài 10. vấn đáp câu hỏi: (M4)

a) Em nhắc tên 2 hoạt động thực tiễn bao gồm sử dụng đơn vị đo thời hạn là giây.


b) Để tính lượng lúa thu hoạch từng vụ của một gia đình, fan ta hay được dùng đơn vị đo trọng lượng nào?

Đáp án đề thi số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm

Câu 1: giải đáp C (1 điểm)

Câu 2: giải đáp C (1 điểm)

Câu 3: lời giải B (1 điểm)

Câu 4: đáp án C (1 điểm)

Câu 5: lời giải A (1 điểm)

Câu 6:

a) 80 phút (0,3 điểm)

b) 4543kg (0,3 điểm)

c) rứa kỉ XIX (0,4 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) ( Đúng mỗi ý 0,5đ.)

a) 2034 + 2811 + 966

= (2034 + 996) + 2811 (0,25đ)

= 3000 + 2811

= 5811 (0,25đ)

b) 176 + 57 + 324 + 43

= (176 + 324) + (57 + 43) (0,25đ)

= 500 + 100

= 600 (0,25đ)

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm. Đặt tính hoặc tính không nên đều cấm đoán điểm.

Câu 9: (1 điểm):

Bài giải

Chiều rộng miếng vườn là:

(94 - 16) : 2 = 39 (m)

Chiều dài mảnh vườn cửa là:

39 +16 = 55 (m).

Hoặc: 94 – 39 = 55 (m).

Đáp số: Chiều dài: 55m;

Chiều rộng: 39m

Mỗi giải thuật và phép tính đúng được 0,5đ

Câu 10: (1 điểm). Từng ý 0,5đ

a) VD: thi đấu thể thao; Trò chơi, …..

b) Tạ

Đề thi Toán lớp 4 thân học kì một số ít 2

Mạch con kiến thức, năng lực

Số câu, số điểm

nấc 1

mức 2

nút 3

nấc 4

Tổng

Số học: Biết phát âm viết số tới trường triệu, xác minh giá trị của những chữ số, đối chiếu số trường đoản cú nhiên. Thực hiện thành thạo những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách số từ bỏ nhiên; tính quý hiếm biểu thức tất cả chứa một chữ. Giải được những bài tập liên quan đến mức độ vừa phải cộng, tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó.

Số câu

2

2

2

1

7

Số điểm

2

2

2

1

7

Đại lượng với đo đại lượng: Biết đổi được những số đo khối lượng, số đo thời gian.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

nguyên tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10

Ma trận câu hỏi đề chất vấn giữa kì 1 môn Toán lớp 4

TT

chủ thể

nấc 1

mức 2

mức 3

mức 4

Tổng

1

Số học

Số câu

2

2

2

1

7

Câu số

1 - 4

2 - 6

5 - 7

9

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

3

8

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

10

tổng cộng câu

3

3

3

1

10


Câu 1: quý giá của chữ số 9 trong các 924 335 là bao nhiêu?

A. 9B. 900C. 90 000D. 900 000

Câu 2: Số tất cả “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối kháng vị” được viết là:

A. 602 507B. 600 257C. 602 057D. 620 507

Câu 3: Năm 2017 thuộc nạm kỉ sản phẩm mấy?

A. Núm kỉ XVIIIB. Nỗ lực kỉ XIXC. Thế kỉ XXD. Nuốm kỉ XXI

Câu 4: Tính quý giá của biểu thức 326 - ( 57 x y ) cùng với y = 3

Câu 5: Viết đơn vị chức năng đo tương thích vào nơi chấm:

a- 58……. = 580 tạ

b- 5 yến 8kg B. 9kg
C. 21kg
D. 48kg

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 28m. Ví như chiều dài tiết kiệm hơn 8m thì sẽ tiến hành chiều rộng. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật chính là bao nhiêu?

Câu 10:

Trong hình mặt có:

☐ góc nhọn

☐ góc vuông

☐ góc tù

☐ góc bẹt

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: Tính cực hiếm của biểu thức 326 - ( 57 x y) với y = 3

Với y = 3, ta có: 326 - ( 57 x 3 ) = 326 - 171 = 155 (1 điểm)

Câu 5: Điền đơn vị đo tương thích vào khu vực chấm: (1 điểm)

a- 58 tấn = 580 tạ

b- 5 yến 8kg 2 )

Đáp số: 33m 2

Câu 10: (1 điểm)

Trong hình mặt có:

4 góc nhọn2 góc vuông1 góc tù1 góc bẹt

Đề thi Toán lớp 4 giữa học kì 1 số ít 3

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm, câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số thoải mái và tự nhiên và phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên

Số câu

2

1

1

1

3

1

Câu số

1,3

9

2

11

1,3,2

9

Số điểm

1

1

0,5

1

1,5

1

2.Đại lượng với đo đại lượng: Bảng đơn vị đo đại lượng; giây , ráng kỉ

Số câu

1

1

2

Câu số

4

8

4,8

Số điểm

0,5

1

1,5

3.Hình học:Góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng tuy nhiên song, chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật, hình vuông

Số câu

2

2

Câu số

5,6

5,6

Số điểm

2

2

4.Giải toán: Giải việc về search số vừa phải cộng; tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

10

7

10

Số điểm

1

2

1

2

TỔNG

Số câu

3

1

4

1

1

1

8

3

Câu số

1,3,4

9

2,5,6,8

7

10

11

1,2,3,4,5,6,7,8

9,10,11

Số điểm

1,5

1

3,5

1

2

1

6

4


PHẦN I: Trắc nghiệm . Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng: (6 điểm)

Câu 1. M1

Số tất cả “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 2. M2

Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

A. 211 B. 221 C. 231 D. 241

Câu 3. M1

Giá trị chữ số 8 trong các 4 8967 là:

A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000

Câu 4. M1

2 phút rưỡi = ................... Giây là:

A. 30 B. 150 C. 210 D. 130

Câu 5. M2

Hình bên gồm …..

A. 1 góc bẹt, một góc tù, 5 góc vuông với một góc nhọn

B. 1 góc bẹt, một góc tù, 4 góc vuông cùng hai góc nhọn

C. 1 góc bẹt, năm góc vuông cùng 2 góc nhọn

D. 1 góc bẹt, một góc tù, 5 góc vuông với hai góc nhọn

Câu 6. M2

Một mảnh đất hình vuông vắn có cạnh là 108 m. Chu vi của mảnh đất đó là:

A. 216 m B. 432 m C. 342 m D. 324m

Câu 7. M3

Trung bình cộng hai số là 1000, biết số thứ nhất hơn số sản phẩm hai là 640. Vậy nhị số đó là:

A. 1230 cùng 689 B.1310 và 689 C. 1320 và 680 D. 1322 với 689

Câu 8 . M2

a) 840 dm = ……………………….m

*
thế kỷ =……….…… năm

b) 2008 kilogam = ………tạ …………….kg 7km 5m = ………………..dm

PHẦN II: từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính M1

a. 518446 + 172529

b. 13058 – 8769

c. 4875 × 3

d. 65840 : 5

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 10 (2 điểm) M3

Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Giả dụ chiều dài ít hơn 8m thì sẽ tiến hành chiều rộng. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật kia là từng nào ? bài bác giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 11: Tính quý giá của biểu thức M4

4 x (200 + 50) x ( 1537 – 1537)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án:

PHẦN I: Trắc nghiệm: (6 điểm). Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

A

D

B

A

B

C

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: (1 điểm) mỗi câu viết đúng là 0.25 điểm

a) 840 dm = 84 m

*
nạm kỷ = 25 năm

b) 2008 kg = trăng tròn tạ 8 kilogam 7km 5m = 70 050 dm

PHẦN 2: từ luận (4 điểm).

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (1 điểm).

Mỗi câu viết chính xác là 0.25 điểm

a. 690 975

b. 4 289

c. 14 625

d. 13 168

Câu 10. (2 điểm).

Giải.

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

28 : 2 = 14 (m) (0. 5điểm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(14 + 8) : 2 = 11(m) (0. 5điểm)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

11 - 8 = 3 (m) (0. 5điểm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

11 x 3 = 33 () (0.5điểm)

Đáp số: 33

Câu 11. (1 điểm).

4 x (200 +50) x ( 1 537- 1 537)

= 4 x (200 +50) x 0

= 0

Đề ôn thi thân kì 1 Toán 4 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 1

Câu 1: (M1-1 điểm)

a. Số 37 682 900 được đọc là:

A. Bố mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nhì nghìn chín trăm

B. Ba mươi bảy sáu trăm tám mươi nhị chín trăm

C. Tía mươi bảy triệu sáu tám nhị nghìn chín trăm

D. Cha mươi bảy triệu sáu trăm tám hai nghìn chín trăm đơn vị

b. Số tía trăm linh năm triệu tư trăm sáu mươi nhì nghìn tám trăm mười ba được viết là:

A. 305 420 813

B. 305 462 813

C. 350 462 813

Câu 2: (M1- 1 điểm)

a. Số tương thích để điền vào chỗ chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

b. Số tương thích để điền vào vị trí chấm 3 năm 8 mon = … mon là:

A. 44

B. 45

C. 46

D. 4

Câu 3: (M2- 1 điểm) dòng nào sau đây nêu đúng số các góc có trong Hình 1?

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt

Câu 4: (M3- 1 điểm)

Số tương thích điền vào vị trí chấm 1 phút 15 giây =.....giây là:

A. 65

B. 75

C. 85

D. 95

Câu 5: (M2- 1 điểm)

a. Hàng số nào tiếp sau đây được viết theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn?

A. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973

B. 47 167; 47 846; 48 741; 49 758

C. 18 868; 19 728; trăng tròn 758; 20 016

D. 92 757; 74 741; 61 483; 55 922

b. Giá trị của chữ số 3 trong các 244 823 859 là:

A. 30

B. 300

C. 3 000

D. 30 000

Câu 6: (M4-1 điểm) Trung bình cùng của nhị số bằng số lớn nhất có 2 chữ số. Biết một số bằng 100. Search số kia?

A. 100

B. 99

C. 198

D. 98

II. Phần tự luận (4 điểm):

Câu 7: (M2-1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 137 485 + 21 706

b. 654 135 – 147 061

Câu 8: (M3- 1điểm) một tấm học gồm 36 học tập sinh, trong những số ấy số học viên nữ nhiều hơn nữa số sinh nam giới 6 em. Hỏi lớp học tập đó bao gồm bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học viên nam?

Câu 9: (M2- 1 điểm) Một hình chữ nhật có chiêu dài là 12m, chiều rộng lớn bằng một nửa chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 10: (M4- 1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 56 + 67 + 78 + 89

Đáp án đề thi thân học kì 1 lớp 4

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

a

b

a

b

a

b

Đáp án

A

C

D

A

C

B

B

C

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

2. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) HS đặt tính và thực hiện mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 8: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải mã và phép tính tính số HS cô bé được 0, 5 điểm

- HS viết đúng câu lời giải và phép tính số HS nam giới được 0,5 điểm

Bài giải

Số học viên nữ là:

(36 + 6) : 2 = 21 (học sinh)

Chiều rộng lớn của sảnh trường là:

21 - 6 = 15 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh nữ; 15 học sinh nam

Câu 9: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải mã và phép tính tính chiều rộng được 0, 25 điểm

- HS tính đúng câu giải thuật và phép tính diện tích HCN được 0,5 điểm

- HS viết đúng đáp số được 0,25 điểm

Chiều rộng lớn của HCN là:

12 : 2 = 6 (m)

Diện tích của HCN là:

12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: 72 m2

Câu 10 (1 điểm): Tính băng cách dễ dãi nhất

11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 89

= (11 +99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55

= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

Trên đó là đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán tất cả đáp án cụ thể kèm theo. Các em học viên tham khảo bộ đề ôn tập môn Toán lớp 4 sau đây để củng cố, hệ thống lại toàn cục kiến thức đã học, sẵn sàng cho bài thi, bài bác kiểm tra sắp tới.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 2

Phần I: Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Số 47032 hiểu là:

a. Tứ mươi bảy nghìn nhị trăm cha mươi.

b. Tứ mươi bảy nghìn bố trăm linh hai

c. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai

d. Tứ mươi bảy nghìn ba trăm ko mươi hai

Câu 2: trong các số 678387 chữ số 6 ở sản phẩm ……, lớp……

A. Hàng trăm ngàn nghìn, lớp nghìn

B. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

C. Hàng nghìn, lớp nghìn

D. Hàng trăm ngàn nghìn, lớp đối chọi vị

Câu 3: Viết số thích hợp vào khu vực chấm của:

a. 5 tạ 8kg =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: kết quả của các phép tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: tìm kiếm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong thư viện bao gồm 1800 cuốn sách, trong các số đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách tìm hiểu thêm 1000 cuốn.Hỏi trong thư viện bao gồm bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 3

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:

Đọc sốViết số
Mười triệu tám trăm linh cha nghìn sáu trăm hai mươi.

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi nghìn cùng tám đối kháng vị

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3.

Xem thêm: Ý Nghĩa Phong Thủy Và Tác Dụng Của Cây Lan Ý Để Bàn Giám Đốc

Điền tên thường gọi tương ứng dưới mỗi góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Như hình vẽ bên)

a) Cạnh AB tuy nhiên song cùng với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : .......................................

Bài 5. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) 3 tấn 5kg = ....... Kg. Số điền vào vị trí ....... Là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 giờ 15 phút = ......... Phút. Số điền vào chỗ ........ Là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) trung bình cộng của các số: 364; 290 với 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu tương thích điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một trường tiểu học có 445 học sinh, số học viên nữ thấp hơn số học sinh nam là 13 bạn. Tìm kiếm số học sinh nam, học viên nữ trong trường.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 4

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng.

1/ cực hiếm của chữ số 5 vào số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số phệ nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kilogam = …… kg. Số tương thích cần điền vào chổ chấm là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 giờ 30 phút = …… phút. Số phù hợp cần điền vào chổ chấm là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ vừa phải cộng của những số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: cho hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy vậy song là:

b/ các cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tù nhân là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật gồm chiều dài 25 cm, chiều rộng lớn 15 cm.

Câu 4: hiện nay tổng số tuổi mẹ và tuổi nhỏ là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi con và tuổi mẹ.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 5

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết các số sau đây:

a) Năm trăm tư mươi triệu bố trăm nghìn bốn trăm : ........................

b) Chín trăm triệu ko trăm linh chín ngàn tám trăm mười: ........ ................

Đọc những số sau:

a) 5 000 000 000:......................................................................................

b) 158 005 000:.......................................................................................

Câu 2. Viết mỗi số thành tổng:

a) 75 485 = ....................................................................................

b) 855 036 =..........................................................................................

Câu 3. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 1 phút =...........giây

1/2 phút = ............giây

b) 1 cố gắng kỉ =...........năm

1/4 cầm kỉ =............năm

Câu 4. Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 4 yến = ...........kg

1 tạ 5kg =...........kg

b) 8 tạ =............kg

1 tấn 65kg =...........kg

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

150287 + 4995

50505 + 950909

65102 – 13859

80000 – 48765

Câu 2. vào vườn công ty Nam có 120 cây cam cùng cây bưởi, trong những số đó số cây cam nhiều hơn nữa số cây bưởi là trăng tròn cây. Hỏi trong vườn công ty Nam có bao nhiêu cây cam, từng nào cây bưởi?

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 6

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

A. 6kg 5g = ........................g. Số điền vào địa điểm chấm là:

a, 6005

b, 605

c, 65

B. 1 phút 5 giây = ............................giây. Số điền vào khu vực chấm là:

a, 650

b, 65

c, 56

C. Một miếng vườn hình vuông vắn có cạnh 8 m. Diện tích hình vuông là:

a, 32m2

b, 64m2

c, 16m2

D. Trung bình cộng của 3 số: 45, 55, 65 là:

a, 45

b, 55

c, 50

Bài 2: Đọc những số sau:

46 307:..............................................................................................................

125 317: ...........................................................................................................

Viết những số sau:

Ba mươi sáu nghìn bốn trăm: ...........................................................................

Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................

Bài 3: Điền dấu tương thích vào khu vực chấm:

89 999...................90 000

89 800 ...................89 786

Bài 4: Xếp các số theo đồ vật tự từ mập đến bé.

6750, 7650, 6507, 7560

...........................................................................................................................

Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021

b, 89 743 – 11 599

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

Bài 2: bài xích toán:

Một lớp học gồm 36 học sinh, trong số đó số học viên nữ nhiều hơn số sinh nam 6 em. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học viên nam?

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 7

A/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Số: “Bốn mươi lăm nghìn nhị trăm linh bảy” được viết là:

A. 45 207

B. 45 027

C. 40.527

Câu 2: cực hiếm của chữ số 8 trong những 548 762 là:

A. 8 0000

B. 8000

C. 800

Câu 3: Số béo nhất trong số số: 85 732 , 85 723 , 85 372 là:

A. 85 732

B. 85 723

C. 85 372

Câu 4: 8 tấn 55 kg = ...... Kg . Số yêu cầu điền vào địa điểm chấm là:

A. 855

B. 8550

C. 8055

Câu 5: 2 phút 10 giây = ....... Giây. Số đề xuất điền vào khu vực chấm là :

A. 120

B. 130

C. 210

Câu 6: 9 tạ 5 kg ..... 95 kg. Dấu nên điền vào địa điểm chấm là:

A. >

B. 2

D. 24cm2

Bài 8: cho hình bên:

Cạnh AD tuy nhiên song cùng với cạnh nào dưới đây?

A. BC

B. AB

C. CD

D. DA

PHẦN II: từ bỏ luận:

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính): (2điểm)

569564 + 310652

45000 – 21306

2570 x 5

41272 : 4

Bài 2: Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc cùng Hằng theo thứ tự là 142cm, 133cm, 145cm, 138cm với 132 cm. Hỏi vừa phải mỗi chúng ta cao bao nhiêu xăng- ti- mét?

Bài 3: Tuổi người mẹ và tuổi bé cộng lại được 41 tuổi. Mẹ hơn nhỏ 27 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi ?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn khác

Tham khảo toàn cục đề thi trên file cài về.

Đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 4 bao hàm 72 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm cùng Tự luận với các dạng kiến thức trong tâm, chi tiết cho từng bài học, rèn luyện năng lực giải Toán về số từ nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, biểu đồ, tìm số mức độ vừa phải cộng,.... Cùng rèn luyện đề thi giữa kì 1 toán 4 năm 2022-2023 cùng với Vn
Doc nhé.

Đề soát sổ giữa kì 1 lớp 4 mà lại Vn
Doc biên soạn bao gồm đáp án và luôn biên biên soạn theo Thông tư mới nhất. Cùng tham khảo những đề thi lớp 4 thân học kì 1 hay tốt nhất và quality nhất nhé.

Ngoài ra, những em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 lớp 4 và đề thi học tập kì 2 lớp 4 các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông bốn 22 của bộ Giáo Dục.

A. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 - Môn Toán B. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn tiếng Việt C. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 - Môn giờ Anh
Năm học 2022 - 2023 cũng đã trôi qua một tháng, chúng ta học sinh đã và đang tiến hành ban đầu ôn tập để đánh giá giữa kì 1. Phát âm được điều này,vinaglue.edu.vnxin gửi đến chúng ta Bộ đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán,môn tiếng Việt và môn giờ Anh năm học 2022 - 2023 được biên soạn theo chương trình new nhất, từ bỏ đó cung ứng các em triết lý kiến thức, chuẩn bị xếp thời hạn làm bài hợp lý và phải chăng nhằm đạt kết quả tốt nhất.
*

Đề thi giữa kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 1

Phần I: Hãy khoanh vào địa điểm đặt trước những câu vấn đáp đúng.Bài 1.a) Số “ cha triệu ko trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm linh bốn” viết là:A. 300028604 B. 30028604 C. 3028604 D. 30286040b) Số bự nhất trong các số 5571; 6571; 5971; 6570A. 5571 B. 6571 C. 5971 D. 6570Bài 2.a) cho biết thêm 56031 = 50000 + … + 30 + 1. Số thích hợp để viết vào địa điểm trống là:A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000b) bác Hồ ra đi tìm kiếm đường cứu giúp nước vào thời điểm năm 1911. Năm đó thuộc vậy kỷ nào?
A. XVIII B. XVI C. XXI D. XXBài 3.a) 4 tấn 29 kg =..........kg? Số tương thích để viết vào nơi chấm là:A. 429 kg B. 4029 kg C. 4290kg D. 40029 kgb) 2 ngày 18 giờ =.............giờ
A. 62 giờ đồng hồ B. 48 giờ đồng hồ C. 56 giờ đồng hồ D. 66 giờ
Phần II: tự luận1) Đặt tính rồi tính.a) 51236 + 45619 b) 13058 – 8769 c) 2057 x 3 d) 65840 : 52) tìm x:a) x – 363 = 975 b) 815 – x = 2073) Tìm bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất.a) 37 + 24 + 3 b) 742 + 99 + 14) Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 22m.Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 10 m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó...............................................................................​

Đề thi giữa kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 2

Phần I. TRẮC NGHIỆM1/ giá trị của chữ số 5 vào số: 571638 là:2/ Số khủng nhất trong số số 725369; 725396; 725936; 7256933/ 3 tạ 60 kilogam = …… kg. Số phù hợp cần điền vào vị trí chấm là:4/ 2 tiếng đồng hồ 30 phút = …… phút. Số phù hợp cần điền vào chỗ chấm là:5/ trung bình cộng của các số 10; 30; 50; 70 là:a) 40 b) 30 c) trăng tròn d) 10Phần II. TỰ LUẬNCâu 1. Đặt tính rồi tính.a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251Câu 2. Cho hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh song song là:………………b/ các cặp cạnh vuông góc là: …………c/ Góc tù đọng là góc:………………………...d/ Góc nhọn là góc: …………………….Câu 3. Tính chu vi của hình chữ nhật gồm chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm.Câu 4. Hiện giờ tổng số tuổi mẹ và tuổi bé là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi nhỏ và tuổi mẹ.

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 3

Câu 1. Viết các số sau đây:a) Năm trăm tư mươi triệu bố trăm nghìn tứ trăm: ………………………...b) Chín trăm triệu ko trăm linh chín nghìn tám trăm mười: ……………….Câu 2. Viết mỗi số thành tổng:a) 75 485 = …………………………………………………………………b) 855 036 = ……………………………………………………………….Câu 3. Viết số thích hợp vào vị trí chấm:a) 1 phút = … giây
Đề thi Toán lớp 4 thân học kì 1 năm 2021 bao gồm ma trận (15 đề)phút = … giâyb) 1 thay kỉ = … năm
Đề thi Toán lớp 4 thân học kì một năm 2021 tất cả ma trận (15 đề)thế kỉ = … năm
Câu 4. Viết số tương thích vào vị trí chấm:a) 4 yến = ………. Kilogam 1 tạ 5kg = …………. Kgb) 8 tạ = ………. Kg 1 tấn 65kg = ………. Kg

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 4


Phần 1. Trắc nghiệm​Bài 1. Khoanh vào câu trả lời đúng6kg 5g = …. G. Số điền vào nơi chấm là:a) 6005 b) 605 c) 651 phút 5 giây = …. Giây. Số điền vào nơi chấm là:a) 650 b) 65 c) 56Một miếng vườn hình vuông vắn có cạnh 8 m. Diện tích hình vuông là:a) 32 mét vuông b) 64 m2 c) 16 m2Trung bình cùng của 3 số 45, 55, 65 là:a) 45 b) 55 c) 50Bài 2. Đọc các số sau:46 307: .............................................................................................................125 317: ...........................................................................................................Viết những số sau:Ba mươi sáu nghìn bốn trăm: ...........................................................................Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................Bài 3. Điền dấu phù hợp vào vị trí chấm:89 999 ……….. 90 000 89 800 ………. 89 786Bài 4. Xếp các số theo đồ vật tự từ phệ đến bé.6750, 7650, 6507, 7560Phần 2. Tự luận