30+ Mẫu Đèn Ốp Trần Ban Công Ngoài Trời Đẹp Nhất, Đèn Ban Công: Mẫu Đẹp & Bảng Giá Tháng 06

-

Đèn led ốp trần bancông là nhiều loại đèn chiếu mang lại phần thiết kế bên ngoài như ở phương diện tiền trước nhà, hiên nhà, những cổng ra vào có mái che. Giúp góp phần chiếu sáng sủa ở các vị trí quan trọng để hỗ trợ ánh sáng với trang trí cho ngôi nhà.

Bạn đang xem: Đèn ốp trần ban công

Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp lối con kiến trúc sẽ giúp đỡ ngôi nhà của khách hàng thêm trả hảo. Cùng Led Xanh các loại đèn thực hiện ở ban công với top các mẫu đèn ốp nai lưng ban công đẹp.

1. Báo giá đèn ban công mới tháng 06-2023

Đèn LED ốp trần là loại đèn thịnh hành thường được sử dụng ở ban công. Dưới đây là bản báo giá các loại đèn ốp nai lưng ban công theo các thương hiệu.

1.1 bảng báo giá đèn ốp trằn ban công Maxben


Hình ảnh Tên sản phẩm hiệu suất giá cả Giá NY
*
Đèn led ốp è cổ Maxben - Classic 12W- 18W- 24W

( công suất: 12w | kiểu dáng dáng: , vuông , tròn | ánh sáng: , trắng , quà )

12W 146,000 VND

195,000 VND

*
Đèn led ốp nai lưng Maxben - Classic 12W- 18W- 24W ( công suất: 18w | hình dáng dáng: , vuông | ánh sáng: , white , tiến thưởng )

18W 199,000 VND

265,000 VND

*
Đèn led ốp è Maxben - Classic 12W- 18W- 24W ( công suất: 18w | kiểu dáng dáng: , tròn | ánh sáng: , white , xoàn )

18W 191,000 VND

255,000 VND

*
Đèn led ốp trần Maxben - Classic 12W- 18W- 24W ( công suất: 24w | dạng hình dáng: , vuông | ánh sáng: , trắng , vàng )

24W 253,000 VND

338,000 VND

*
Đèn led ốp è Maxben - Classic 12W- 18W- 24W ( công suất: 24w | vẻ bên ngoài dáng: , tròn | ánh sáng: , trắng , tiến thưởng )

24W 246,000 VND

328,000 VND


1.2 báo giá đèn ốp trần ban công Rạng Đông


Hình hình ảnh Tên thành phầm năng suất giá bán Giá NY
*
Đèn LED ốp è cổ tròn LN09 Rạng Đông 12W, 18W, 24W ( công suất: 12w | ánh sáng: , white , tiến thưởng )

12W 168,000 VND

296,000 VND

*
Đèn LED ốp trần tròn LN09 Rạng Đông 12W, 18W, 24W ( công suất: 18w | ánh sáng: , trắng , xoàn )

18W 229,000 VND

400,000 VND

*
Đèn LED ốp è tròn LN09 Rạng Đông 12W, 18W, 24W ( công suất: 24w | ánh sáng: , white , kim cương )

24W 279,000 VND

490,000 VND

*
Đèn LED ốp nai lưng tròn LN11 Rạng Đông 18W ( công suất: 18w | ánh sáng: , white , vàng )

18W 201,000 VND

348,000 VND

Đèn LED ốp è tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông ( công suất: 15w | ánh sáng: , trắng , tiến thưởng )

15W 168,000 VND

296,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông ( công suất: 22w | ánh sáng: , trắng , rubi )

22W 229,000 VND

400,000 VND

Đèn LED ốp trằn tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông ( công suất: 30w | ánh sáng: , white , đá quý )

30W 279,000 VND

490,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông đổi màu ( ánh nắng đổi màu sắc )

15W 197,000 VND

341,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông chuyển màu sắc ( tia nắng đổi màu )

22W 266,000 VND

445,000 VND

*
Đèn LED ốp nai lưng tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông thay đổi màu ( ánh nắng đổi màu )

30W 359,000 VND

613,000 VND

Đèn LED ốp è tròn LN12N Đế vật liệu nhựa Rạng Đông ( công suất: 12w | ánh sáng: , white , đá quý )

12W 144,000 VND

251,000 VND

Đèn LED ốp trằn tròn LN12N Đế vật liệu bằng nhựa Rạng Đông ( công suất: 18w | ánh sáng: , white , quà )

18W 197,000 VND

341,000 VND

Đèn LED ốp è cổ tròn LN12N Đế vật liệu bằng nhựa Rạng Đông ( công suất: 24w | ánh sáng: , white , kim cương )

24W 243,000 VND

432,000 VND

*
Đèn LED ốp è cổ tròn LN12N Đế vật liệu bằng nhựa Rạng Đông chuyển màu ( ánh nắng đổi màu )

12W 168,000 VND

289,000 VND

*
Đèn LED ốp è tròn LN12N Đế vật liệu nhựa Rạng Đông chuyển màu ( tia nắng đổi màu )

18W 251,000 VND

419,000 VND

*
Đèn LED ốp è cổ tròn LN12N Đế vật liệu nhựa Rạng Đông chuyển màu ( ánh nắng đổi màu sắc )

24W 306,000 VND

523,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn tròn LN16 Rạng Đông 40W thay đổi màu sắc ( ánh nắng đổi color )

40W 666,000 VND

1,117,000 VND

*
Đèn LED ốp nai lưng vuông LN08 Rạng Đông 12W, 18W, 24W ( công suất: 12w | ánh sáng: , white , xoàn )

12W 168,000 VND

296,000 VND

*
Đèn LED ốp trần vuông LN08 Rạng Đông 12W, 18W, 24W ( công suất: 18w | ánh sáng: , trắng , đá quý )

18W 236,000 VND

415,000 VND

*
Đèn LED ốp nai lưng vuông LN08 Rạng Đông 12W, 18W, 24W ( công suất: 24w | ánh sáng: , white , quà )

24W 296,000 VND

523,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn vuông LN10L Rạng Đông 18W ( công suất: 18w | ánh sáng: , trắng , tiến thưởng )

18W 201,000 VND

348,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông ( công suất: 15w | ánh sáng: , white , xoàn )

15W 168,000 VND

296,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông ( công suất: 22w | ánh sáng: , trắng , rubi )

22W 236,000 VND

415,000 VND

*
Đèn LED ốp è vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông ( công suất: 30w | ánh sáng: , white , đá quý )

30W 296,000 VND

523,000 VND

*
Đèn LED ốp è cổ vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông chuyển màu ( tia nắng đổi màu sắc )

15W 197,000 VND

341,000 VND

*
Đèn LED ốp è cổ vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông thay đổi màu ( ánh nắng đổi màu )

22W 292,000 VND

488,000 VND

*
Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông chuyển màu sắc ( ánh nắng đổi màu sắc )

30W 359,000 VND

613,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn vuông LN12N Đế vật liệu bằng nhựa Rạng Đông ( công suất: 12w | ánh sáng: , trắng , rubi )

12W 144,000 VND

251,000 VND

*
Đèn LED ốp nai lưng vuông LN12N Đế vật liệu nhựa Rạng Đông ( công suất: 18w | ánh sáng: , white , vàng )

18W 197,000 VND

341,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn vuông LN12N Đế vật liệu bằng nhựa Rạng Đông ( công suất: 24w | ánh sáng: , trắng , rubi )

24W 243,000 VND

432,000 VND

*
Đèn LED ốp è vuông LN12N Đế vật liệu nhựa Rạng Đông đổi màu ( ánh nắng đổi color )

12W 168,000 VND

289,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12N Đế vật liệu nhựa Rạng Đông chuyển màu ( ánh nắng đổi màu sắc )

18W 251,000 VND

419,000 VND

Đèn LED ốp è vuông LN12N Đế nhựa Rạng Đông thay đổi màu ( ánh nắng đổi màu sắc )

24W 306,000 VND

523,000 VND

*
Đèn LED ốp nai lưng vuông LN16 Rạng Đông 40W ( công suất: 40w | ánh sáng: , trắng , tiến thưởng )

40W 567,000 VND

950,000 VND


Hình ảnh Tên sản phẩm hiệu suất giá bán Giá NY
*
Đèn LED ốp trần 3 màu 45W Apolo - Kosoom ( color sắc: white , xanh dương | ánh sáng: , 3 color )

Trắng 1,109,000 VND

1,848,000 VND

*
Đèn LED ốp è 3 màu 45W Apolo - Kosoom ( tia nắng 3 màu )

Cam 1,385,000 VND

1,848,000 VND

*
Đèn LED ốp è 3 màu hổ phách 36W - Kosoom ( )

Viền Nâu 1,120,500 VND

1,494,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn 3 màu sinh vật biển 36W - Kosoom ( vẻ bên ngoài dáng: viền cam , viền xanh )

Viền Cam 1,120,500 VND

1,494,000 VND

Đèn LED ốp trần ánh trăng - Kosoom 14W, 18W, 24W ( kiểu dáng tròn ánh nắng trắng )

14W 239,250 VND

319,000 VND

Đèn LED ốp nai lưng ánh trăng - Kosoom 14W, 18W, 24W ( mẫu mã tròn ánh nắng trắng )

18W 306,750 VND

409,000 VND

Đèn LED ốp è ánh trăng - Kosoom 14W, 18W, 24W ( mẫu mã tròn tia nắng trắng )

24W 360,750 VND

481,000 VND

*
Đèn LED ốp trần ánh trăng - Kosoom 14W, 18W, 24W ( kiểu dáng tròn tia nắng 3 màu sắc )

28/56W 444,750 VND

593,000 VND

*
Đèn LED ốp è cổ ánh trăng - Kosoom 14W, 18W, 24W ( kiểu dáng vuông tia nắng trắng )

24W 480,750 VND

641,000 VND

Đèn LED ốp nai lưng kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w ( ánh sáng trắng )

14W 261,750 VND

349,000 VND

Đèn LED ốp è cổ kim cưng cửng Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w ( tia nắng trắng )

18W 356,250 VND

475,000 VND

Đèn LED ốp è cổ kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w ( công suất: 24w | ánh sáng: , white , xoàn )

24W 420,000 VND

560,000 VND

Đèn LED ốp trằn kim cưng cửng Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w ( ánh nắng 3 màu sắc )

28/56W 546,750 VND

729,000 VND

Đèn LED ốp è cổ kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w ( tia nắng 3 màu sắc )

36W 1,120,500 VND

1,494,000 VND

Đèn LED ốp nai lưng mẫu đối kháng KOSOOM - 18w, 24w ( tia nắng trắng kích cỡ d330*h63 )

18W 401,250 VND

535,000 VND

Đèn LED ốp trằn mẫu 1-1 KOSOOM - 18w, 24w ( ánh sáng trắng kích cỡ d380*h63 )

24W 482,250 VND

643,000 VND

*
Đèn LED ốp trần mẫu đơn KOSOOM - 18w, 24w ( tia nắng đổi màu form size d380*h63 )

24W 603,750 VND

805,000 VND

*
Đèn LED ốp è cổ pha lê 3 màu 36W - Kosoom ( kiểu dáng dáng: viền white , viền xanh )

Viền Trắng 1,120,500 VND

1,494,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn Sapphire 3 color 36W - Kosoom ( hình dạng dáng: viền cam , viền bạc đãi , viền xanh )

Viền Cam 1,120,500 VND

1,494,000 VND

*
Đèn LED ốp è cổ thạch anh 3 màu sắc 36W - Kosoom ( kiểu dáng: viền nâu , viền bạc )

Viền Nâu 1,120,500 VND

1,494,000 VND


Hình ảnh Tên thành phầm năng suất giá thành Giá NY
Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( ánh nắng trắng )

6W 213,000 VND

369,000 VND

Đèn LED ốp nai lưng CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( công suất: 10w | ánh sáng: , trắng , quà )

10W 244,000 VND

408,500 VND

Đèn LED ốp è CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( tia nắng trắng )

17W 413,000 VND

669,000 VND

*
Đèn LED ốp trằn CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( ánh nắng vàng )

17W 424,000 VND

645,000 VND

Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( tia nắng trắng )

20W 575,000 VND

946,000 VND

Đèn LED ốp è cổ CL254 - Philips ( ánh nắng trắng )

12W 413,000 VND

661,000 VND

Đèn LED ốp è cổ CL254 - Philips ( ánh sáng trắng )

17W 544,000 VND

880,000 VND

Đèn LED ốp è CL254 - Philips ( ánh nắng trắng )

20W 682,000 VND

1,112,000 VND

Đèn LED ốp trằn DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( công suất: 11w | ánh sáng: , trung tính , white )

11W 282,000 VND

465,000 VND

Đèn LED ốp nai lưng DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( ánh nắng vàng )

11W 238,000 VND

465,000 VND

Đèn LED ốp trằn DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( công suất: 15w | ánh sáng: , trung tính , white , quà )

15W 344,000 VND

580,000 VND

Đèn LED ốp trằn DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( công suất: 18w | ánh sáng: , trung tính , trắng , đá quý )

18W 425,000 VND

693,000 VND

Đèn LED ốp è DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( công suất: 23w | ánh sáng: , trung tính , white , đá quý )

23W 482,000 VND

791,000 VND

Đèn LED ốp è cổ Philips chống thấm nước 12W , 20W ( tia nắng trung tính (4000k) )

12W 279,000 VND

508,000 VND

Đèn LED ốp trần Philips chống thấm 12W , 20W ( tia nắng trung tính (4000k) )

20W 440,000 VND

800,000 VND


Hình ảnh Tên thành phầm hiệu suất giá thành Giá NY
Đèn LED ốp trần King
LED 12W, 18W, 24W ( công suất: 12w | hình trạng dáng: , vuông | ánh sáng: , white , kim cương )

12W 268,000 VND

413,000 VND

*
Đèn LED ốp è cổ King
LED 12W, 18W, 24W ( công suất: 12w | kiểu dáng: , tròn | ánh sáng: , white , vàng )

12W 244,000 VND

367,000 VND

Đèn LED ốp è King
LED 12W, 18W, 24W ( công suất: 18w | giao diện dáng: , vuông | ánh sáng: , trắng , xoàn )

18W 374,000 VND

576,000 VND

Đèn LED ốp è cổ King
LED 12W, 18W, 24W ( công suất: 24w | mẫu mã dáng: , vuông | ánh sáng: , trắng , tiến thưởng )

24W 384,000 VND

591,000 VND

Đèn LED ốp è Moonstone King
LED tròn 12W, 18W, 24W ( công suất: 12w | color vỏ: , white , đen | ánh sáng: , white , vàng , trung tính )

12W 239,000 VND

367,000 VND

Đèn LED ốp trần Moonstone King
LED tròn 12W, 18W, 24W ( công suất: 18w | màu vỏ: , trắng , đen | ánh sáng: , trắng , xoàn , trung tính )

18W 329,000 VND

503,000 VND

Đèn LED ốp trần Moonstone King
LED tròn 12W, 18W, 24W ( công suất: 24w | màu vỏ: , trắng , black | ánh sáng: , trắng , xoàn , trung tính )

24W 339,000 VND

518,000 VND

Đèn LED ốp è Moonstone King
LED vuông 12W, 18W, 24W ( công suất: 12w | màu vỏ: , trắng , black | ánh sáng: , trắng , rubi , trung tính )

12W 269,000 VND

413,000 VND

Đèn LED ốp è cổ Moonstone King
LED vuông 12W, 18W, 24W ( công suất: 18w | màu vỏ: , white , đen | ánh sáng: , trắng , đá quý , trung tính )

18W 375,000 VND

576,000 VND

Đèn LED ốp è Moonstone King
LED vuông 12W, 18W, 24W ( công suất: 24w | màu vỏ: , white , black | ánh sáng: , white , rubi , trung tính )

24W 385,000 VND

591,000 VND

Đèn LED ốp nai lưng tràn viền 18W Sandstone King
LED ( ánh sáng: trắng , xoàn , trung tính )

Trắng 213,200 VND

328,000 VND

Đèn LED ốp è tràn viền 18W Sandstone King
LED ( )

Đổi Màu 256,100 VND

394,000 VND


1.7 bảng báo giá đèn tường ban công

Một chắt lọc khác cho câu hỏi chiếu sáng cùng trang trí ban công đó đó là đèn treo tường ban công. Loại sản phẩm này rất phù hợp với các căn biệt thự. Hãy xem thêm các mẫu bên dưới:


Hình ảnh Tên thành phầm giá bán Giá NY
*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B2006/2

( mã sản phẩm 2006/2 )

2,719,000 VND

3,400,000 VND

*
Đèn tường đồng bên cạnh trời DT-MI-B6000/B ( mã sản phẩm 6000/b )

849,000 VND

1,060,000 VND

*
Đèn tường đồng quanh đó trời DT-MI-B6002/1 ( mã sản phẩm 6002/1 )

1,009,000 VND

1,260,000 VND

*
Đèn tường đồng không tính trời DT-MI-B6003/1 ( mã sản phẩm 6003/1 )

929,000 VND

1,160,000 VND

Đèn tường đồng không tính trời DT-MI-B6006/1 ( mã sản phẩm 6006/1 )

1,025,000 VND

1,280,000 VND

*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B6006/6 ( mã sản phẩm 6006/6 )

3,999,000 VND

5,000,000 VND

*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B6007 ( mã sản phẩm 6007/1 )

1,105,000 VND

1,380,000 VND

Đèn tường đồng quanh đó trời DT-MI-B6007 ( mã sản phẩm 6007/3 )

2,399,000 VND

3,000,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoài trời DT-MI-B6007 ( mã sản phẩm 6007/6 )

3,519,000 VND

4,400,000 VND

*
Đèn tường đồng kế bên trời DT-MI-B6009/1 ( mã sản phẩm 6009/1 )

1,919,000 VND

2,400,000 VND

*
Đèn tường đồng ko kể trời DT-MI-B6013 ( mã sản phẩm 6013/1 )

2,559,000 VND

3,200,000 VND

*
Đèn tường đồng bên cạnh trời DT-MI-B6013 ( mã sản phẩm 6013/1s )

1,839,000 VND

2,300,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoại trừ trời DT-MI-B6015 ( mã sản phẩm 6015/1 )

1,155,000 VND

1,440,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoại trừ trời DT-MI-B6015 ( mã sản phẩm 6015/1s )

1,055,000 VND

1,320,000 VND

*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B6015 ( mã sản phẩm 6015/3 )

2,479,000 VND

3,100,000 VND

*
Đèn tường đồng bên cạnh trời DT-MI-B6021/1 ( mã sản phẩm 6021/1 )

929,000 VND

1,160,000 VND

*
Đèn tường đồng bên cạnh trời DT-MI-B6022 ( mã sản phẩm 6022/1 )

1,919,000 VND

2,400,000 VND

*
Đèn tường đồng bên cạnh trời DT-MI-B6022 ( mã sản phẩm 6022/3 )

2,719,000 VND

3,400,000 VND

*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B6027/1 ( mã sản phẩm 6027/1 )

959,000 VND

1,200,000 VND

*
Đèn tường đồng ko kể trời DT-MI-B6036 ( mã sản phẩm 6036/1 )

929,000 VND

1,160,000 VND

*
Đèn tường đồng quanh đó trời DT-MI-B6036 ( mã sản phẩm 6036/b )

985,000 VND

1,230,000 VND

*
Đèn tường đồng quanh đó trời DT-MI-B6042/1 ( mã sản phẩm 6042/1 )

799,000 VND

1,000,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoại trừ trời DT-MI-B6043/1 ( mã sản phẩm 6043/1 )

895,000 VND

1,120,000 VND

*
Đèn tường đồng bên cạnh trời DT-MI-B6046 ( mã sản phẩm 6046/a )

849,000 VND

1,060,000 VND

*
Đèn tường đồng không tính trời DT-MI-B6046 ( mã sản phẩm 6046/b )

929,000 VND

1,160,000 VND

Đèn tường đồng kế bên trời DT-MI-B6046 ( mã sản phẩm 6046/c )

609,000 VND

760,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoại trừ trời DT-MI-B6046 ( mã sản phẩm 6046/q )

1,679,000 VND

2,100,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoại trừ trời DT-MI-B6050 ( mã sản phẩm 6050/1 )

2,399,000 VND

3,000,000 VND

*
Đèn tường đồng quanh đó trời DT-MI-B6050 ( mã sản phẩm 6050/3 )

3,519,000 VND

4,400,000 VND

*
Đèn tường đồng kế bên trời DT-MI-B6050 ( mã sản phẩm 6050/6 )

6,559,000 VND

8,200,000 VND

*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B6052 ( mã sản phẩm 6052/1 )

849,000 VND

1,060,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoài trời DT-MI-B6052 ( mã sản phẩm: 6052/1f , 6052/b )

895,000 VND

1,120,000 VND

*
Đèn tường đồng kế bên trời DT-MI-B6052 ( mã sản phẩm: 6052/1s , 6052/bs )

785,000 VND

980,000 VND

*
Đèn tường đồng không tính trời DT-MI-B6053 ( mã sản phẩm 6053/1 )

849,000 VND

1,060,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoại trừ trời DT-MI-B6053 ( mã sản phẩm 6053/b )

929,000 VND

1,160,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoài trời DT-MI-B6055/1 ( mã sản phẩm 6055/1 )

1,039,000 VND

1,300,000 VND

*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B6059/1 ( mã sản phẩm 6059/1 )

1,039,000 VND

1,300,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoại trừ trời DT-MI-B6080/3 ( mã sản phẩm 6080/3 )

4,239,000 VND

5,300,000 VND

*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B6094/1 ( mã sản phẩm 6094/1 )

2,230,000 VND

2,800,000 VND

*
Đèn tường đồng bên cạnh trời DT-MI-B6097 ( mã sản phẩm 6097/1 )

2,719,000 VND

3,400,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoài trời DT-MI-B6098/2 ( mã sản phẩm 6098/2 )

4,159,000 VND

5,200,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoài trời DT-MI-B6099 ( mã sản phẩm 6099/l )

2,879,000 VND

3,600,000 VND

*
Đèn tường đồng bên cạnh trời DT-MI-B6099 ( mã sản phẩm 6099/s )

2,559,000 VND

3,200,000 VND

*
Đèn tường đồng xung quanh trời DT-MI-B6148/1 ( mã sản phẩm 6148/1 )

2,799,000 VND

3,500,000 VND

*
Đèn tường đồng ko kể trời DT-MI-B6156/1 ( mã sản phẩm 6156/1 )

2,559,000 VND

3,200,000 VND

*
Đèn tường đồng quanh đó trời DT-MI-B6157/1 ( mã sản phẩm 6157/1 )

2,559,000 VND

3,200,000 VND

*
Đèn tường đồng ko kể trời DT-MI-B6158/3 ( mã sản phẩm 6158/3 )

2,639,000 VND

3,300,000 VND

*
Đèn tường đồng ngoài trời DT-MI-B6168/3 ( mã sản phẩm 6168/3 )

4,079,000 VND

5,100,000 VND

*
Đèn tường đồng quanh đó trời DT-MI-B6202/1 ( mã sản phẩm 6202/1 )

2,479,000 VND

3,100,000 VND

*
Đèn tường LED ngoài trời 12W 0150A- King
LED ( màu sắc: white , black | ánh sáng: , kim cương )

565,000 VND

865,000 VND

*
Đèn tường LED bên cạnh trời 12W 8011M - King
LED ( color sắc: trắng , đen | ánh sáng: , kim cương )

455,000 VND

700,000 VND

*
Đèn tường LED không tính trời 2*12W 0150B- King
LED ( color sắc: đen , white | ánh sáng: , vàng )

895,000 VND

1,376,000 VND

*
Đèn tường LED ngoài trời 2*5W 919 - King
LED ( color sắc: black , trắng | ánh sáng: , tiến thưởng )

609,000 VND

938,000 VND

*
Đèn tường LED ko kể trời 2*7W 0148B- King
LED ( color sắc: white , đen | ánh sáng: , vàng )

655,000 VND

1,010,000 VND

*
Đèn tường LED kế bên trời 2*7W 0149B- King
LED ( color sắc: black , trắng | ánh sáng: , kim cương )

645,000 VND

990,000 VND

*
Đèn tường LED xung quanh trời 7W 0148A - King
LED ( color sắc: trắng , black | ánh sáng: , xoàn )

565,000 VND

865,000 VND

*
Đèn tường LED xung quanh trời 8W 8011S- King
LED ( màu sắc sắc: trắng , đen | ánh sáng: , tiến thưởng )

391,000 VND

601,000 VND

*
Đèn tường LED ko kể trời DT-EL-017042-GU10 - ELV ( mã sản phẩm 017042 )

449,000 VND

690,000 VND

*
Đèn tường LED ngoài trời DT-EL-B3090L - ELV ( mã sản phẩm b3090l )

879,000 VND

1,350,000 VND

*
Đèn tường ngoài trời DT-IN-0600 ( color sắc đồng )

815,000 VND

1,020,000 VND

*
Đèn tường xung quanh trời DT-IN-0600 ( màu sắc black )

679,000 VND

850,000 VND

*
Đèn tường ngoài trời DT-IN-0641BK ( color sắc đen )

1,115,000 VND

1,390,000 VND

*
Đèn tường không tính trời DT-IN-821A ( kích thước h45*l19 )

625,000 VND

780,000 VND

*
Đèn tường không tính trời DT-IN-B0641-S ( màu sắc rubi , kích thước h50xl18 )

1,039,000 VND

1,300,000 VND

*
Đèn tường xung quanh trời DT-IN-B6006-S ( kích thước h40*l22 )

609,000 VND

760,000 VND

*
Đèn tường quanh đó trời DT-IN-B6018 ( kích thước h40*l22 )

769,000 VND

960,000 VND

*
Đèn tường bên cạnh trời ELV Vintage 015081 ( kích thước 240*h310 )

Đèn ốp ban công hành lang, 3 điều nên biết giúp bạn không sai lạc khi chọn mua

Đèn ốp ban cônglà thiết bị làm cho sáng đặt ở vị trí phía bên ngoài công trình nhà ở, tại quanh vùng sảnh lớn, hành lang, ban công ngoài. Không đòi hỏi cao về mức chiếu sáng, sản phẩm được coi là chiến thuật thay thế trọn vẹn cho yêu cầu làm đẹp và gọn gàng hơn với không khí ngoại thất.

Nếu thực sự bỏ lỡ việc khám phá đèn ốp ban công, hành lang khi chọn mua, fan dùng chắc hẳn rằng sẽ không đúng lầm. Bên trên thực tế, trong cả với mục tiêu trang trí, để tìm kiếm được mẫu sản phẩm đèn ốp è cổ thích phù hợp với không gian bên phía ngoài nhà ở, khách sạn mua ban công, điều đó chưa hẳn đã dễ.


- 35%
*

cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp è hành lang, shop, phòng để ngủ 20W EC-BT151


442,000đ680,000 đ
- 35%
*

cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp è cổ hành lang, shop, phòng để ngủ 16W EC-BT152


442,000đ680,000 đ
- 35%
*

chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è cổ hành lang, shop, phòng để ngủ 21W EC-BT153


345,000đ530,000 đ
- 35%
*

chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è cổ hành lang, shop, phòng ngủ cá nhân 21W EC-BT154


345,000đ530,000 đ
- 35%
*

chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è hành lang, shop, phòng ngủ 16W EC-BT155


345,000đ530,000 đ
- 35%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp trằn hành lang, shop, phòng để ngủ 16W EC-BT156


345,000đ530,000 đ
- 35%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp trần hành lang, shop, phòng ngủ 16W EC-BT157


345,000đ530,000 đ
- 35%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp trần hành lang, shop, phòng ngủ 16W EC-BT158


345,000đ530,000 đ
- 35%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp nai lưng hành lang, shop, phòng ngủ 16W EC-BT159


345,000đ530,000 đ
- 35%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp trần hành lang, shop, phòng ngủ 16W EC-BT160


345,000đ530,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è cổ ban công, hiên chạy dài 6W HP-MP01


133,000đ190,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hiên chạy 12W HP-MP02


189,000đ270,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hiên chạy dài 18W HP-MP03


231,000đ330,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp trần ban công, hành lang 24W HP-MP04


340,000đ486,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hiên chạy dài 6W HP-MP05


140,000đ200,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hành lang 12W HP-MP06


196,000đ280,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hiên nhà 18W HP-MP07


238,000đ340,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è cổ ban công, hiên chạy dài 24W HP-MP08


347,000đ496,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è cổ ban công, hành lang 6W 3 màu HP-MP09


154,000đ220,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hiên chạy dọc 12W 3 màu sắc HP-MP10


210,000đ300,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp trằn ban công, hiên nhà 18W 3 color HP-MP11


259,000đ370,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp trằn ban công, hiên chạy 24W 3 màu HP-MP12


364,000đ520,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp trần ban công, hiên chạy 6W 3 color HP-MP13


161,000đ230,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hiên chạy 12W 3 màu HP-MP14


217,000đ310,000 đ
- 30%
chi tiết Mua hàng

Đèn led ốp nai lưng ban công, hiên nhà 18W 3 color HP-MP15


266,000đ380,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp trần ban công, hành lang 24W 3 màu HP-MP16


371,000đ530,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hiên chạy dọc 12W 3 màu HP-MP20


203,000đ290,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp è ban công, hiên chạy dọc 18W 3 màu HP-MP21


280,000đ400,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp è cổ ban công, hiên nhà 24W 3 màu HP-MP22


378,000đ540,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp trần ban công, hành lang 12W 3 color HP-MP23


214,000đ305,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp trằn ban công, hành lang 18W 3 màu sắc HP-MP24


294,000đ420,000 đ
- 30%
cụ thể Mua hàng

Đèn led ốp trằn ban công, hiên chạy dài 24W 3 color HP-MP25


392,000đ560,000 đ
1

1. Các mẫu đèn ốp ban công hiên chạy thông dụng

Với mục đích trang trí cùng thắp sáng sủa cho khoanh vùng ngoại thất, về cơ bản, đèn có tía mẫu thành phầm chính bao gồm dạng thả, dạng panel cùng ốp trần. Mặc dù nhiên, với quanh vùng ban công, nơi không thực sự đề xuất đến lượng ánh sáng phát ra nhiều, gia chủ nếu như muốn tạo tính nhân thể nghi mang đến không gian đẳng cấp và sang trọng hiện đại, mẫu đèn ốp trần là lựa chọn chính xác. Kế bên ra, đó cũng là sản phẩm mang đặc trưng trang trí cực kỳ cao.

Đèn ốp trần ban côngphổ đổi mới với tương đối nhiều mẫu thiết kế, là thứ hạng ốp chìm âm trần với đặt nổi. So với những thành phầm sử dụng bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn led gồm tuổi lâu cao hơn, ánh sáng chuẩn, bình an nên được ưa cần sử dụng hơn cả.

Xem thêm: Bảng size áo form rộng đúng chuẩn cho người việt, bí quyết chọn áo thun trơn form rộng cho nam đẹp

2. Đèn ốp ban công đề nghị sự phù hợp với không gian

Sự nhất quán của thành phầm với không khí thiết kế nội thiết kế bên ngoài chung bên trên tổng thể, sẽ mang lại nguồn mỹ cảm giàu tính nghệ thuật. Vị thế, khi lựa chọn mua, gia chủ phải xem xét đến phong cách thiết kế chính. Đặc biệt, nên suy nghĩ kiểu dáng đặc thù của đèn, nhằm tâm tới việc tương mê thích của sản phẩm với phối cảnh chung.

Trên thực tế, đèn ốp ban côngthường dễ dàng lựa chọn. Tại quả đât Ánh Sáng, đèn chủ yếu tạo kiểu dáng dựa trên các khuôn mẫu mã của hình khối, đặc trưng bởi những nét vát, góc, cong tròn đủ tinh tế, đủ thời trang. Thành phầm được trang trí bằng những gam color trang nhã, tương thích với các không gian lắp đặt. Thiết kế mặt phẳng hướng tới các khoảng sáng mở rộng, hiệu ứng ánh nắng hợp lý, mức độ luồng sáng hài hòa, đưa về cảm nhận thoải mái khi sử dụng.

3. Đèn ốp ban công unique vẫn cần thỏa mãn nhu cầu điều kiện, tiêu chí cùng môi trường bên ngoài

Sử dụng mẫu đèn ốp ban công hành lang chất lượng giúp gia chủ bảo vệ tốt độc nhất vô nhị về độ bền khi thực hiện lâu dài, tránh rắc rối sai lầm. Thay vày những thất thoát năng lượng điện năng, sự thiếu công dụng trong yêu cầu chiếu sáng, thiếu bình yên suốt quy trình sử dụng.

Nếu thân mật hơn về vẻ bên ngoài dáng, làm từ chất liệu đèn, loại bóng áp dụng và các phụ kiện kỹ năng thông minh của đèn, người dùng thậm chí còn được hưởng lợi.

Lý vì chưng là bởi, với mục tiêu trang trí thắp sáng ngoài ban công, sản phẩm luôn luôn thực sự đề nghị thêm những thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn. Để có thể vận động ổn định, bền bỉ và sắc sảo theo thời gian, khi làm lơ các tiêu chuẩn chống bám xước, chống bụi bẩn, phòng dư tích điện gây rét chảy, chống thấm tích tụ nước, nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ, lỗi hóc rất có thể xảy đến bất cứ khi nào.

Bên cạnh các mẫu đèn ốp ban côngtinh giản, gọn gàng mắt, trái đất Ánh sáng cũng ghi thừa nhận những điểm khác biệt thời trang, những đặc trưng riêng về mặt thiết kế kích thước, các mức công suất, ánh sáng hợp lý. Khi lựa chọn mua, đấy là những tiêu chí rất cơ bản để đạt giá trị sử dụng cao, kị khỏi đầy đủ sai lầm.