CÁCH THỜ MẸ DIÊU TRÌ KIM MẪU LÀ AI ? Ý NGHĨA HÌNH TƯỢNG VÀ THỜ CÚNG

-

Nhân ngày 18 tháng
Mười âm lịch, ngày sản xuất Thiên lập Địa, chúng ta cùng tìm hiểu về sự tích Đức
Diêu Trì Địa chủng loại (Phật mẫu Diêu Trì). Ngài từ bỏ đâu đến, xuất xứ những danh hiệu, vàquyền năng của ngài. Vày sao khu vực thờ phụng Ngài lại gọi là Điện mà lại không call là
Đền, cùng với rất nhiều sự tích lý thú khác.

Bạn đang xem: Diêu trì kim mẫu là ai

Diêu Trì Kim mẫu -Phật chủng loại Diêu Trì (Diêu Trì Địa Mẫu).

Kim Mẫu: là từ bỏ nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật
Mẫu, nghĩa là Đức Phật mẫu mã chưởng quản ngại Kim Bàn chỗ Diêu Trì Cung. Kim Bàn hay
Kim bể là vị trí Đức Phật mẫu chứa những nguyên chất để tạo nên chơn thần đến vạnlinh.

* Diêu Trì Kim Mẫulà Đức Phật mẫu mã chưởng quản ngại Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung.

* Phật mẫu Diêu Trìlà Đức Phật mẫu ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai danhhiệu của Đức Phật Mẫu.

I. Đức Phật mẫu mã là ai?

Theo ngoài hành tinh quankhi chưa xuất hiện Trời Đất, còn trong thời kỳ lếu Mang, vào vũ trụ chỉ có một chấtkhí lếu láo độn, mờ u ám và đen tối mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trược lếu láo hợp, dẫu vậy vô cùnghuyền diệu, call là khí hỏng Vô (còn điện thoại tư vấn là Tiên Thiên hư Vô bỏ ra Khí).

Khí lỗi Vô ấy lầnlần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sanh ra một khối Đại Linh Quang,cũng call là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên đổi thay vạnhóa, vô tận vô cùng.

Vũ trụ từ phía trên bắtđầu có một ngôi Thái rất duy nhứt, là Đại Hồn của một Đấng duy nhứt được hotline làNgọc chúa thượng Đế mà bọn họ thường gọi là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phân
Thái cực ra Lưỡng Nghi: Dương Quang và Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản Khí
Dương Quang, còn Khí Âm Quang chưa tồn tại ai chưởng quản, do Càn khôn ngoài trái đất lúcbấy giờ chỉ có một mình Đức Chí Tôn cơ mà thôi. Đức Chí Tôn bắt đầu hóa thân ra Đức
Phật mẫu để chưởng quản Khí Âm Quang.

Vậy, bắt đầu của Đức Phật Mẫu là 1 trong hóathân thứ nhất của Đức Chí Tôn để cai quản Khí Âm Quang, cầm phân nửa quyền lực tối cao của Đức Chí Tôn vàluôn luôn tùng theo mạng lịnh của Đức Chí Tôn. (Khi Đức Chí cải tạo dựng ra Cànkhôn Vũ trụ tới đâu thì Đức Chí Tôn liên tục hóa thân ra các Đấng khác đểchưởng quản lí tới đó).

Vũ trụ tiếp đây đãcó 2 khối hóa học khí béo tốt là Dương Quang và Âm Quang, và bao gồm 2 Đấng đầu tiên cầmquyền Càn khôn

Vũ trụ là Đức Chí
Tôn với Đức Phật Mẫu.

Sau đó, Đức Phật
Mẫu vâng lịnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang đãng của ngôi Thái Cực, rồi lấy Âm Quangphối phù hợp với Dương quang đãng để sản xuất hóa ra các tầng Trời, các quả Tinh mong và các
Địa Cầu, sinh sản thành Càn khôn Vũ trụ.

Tiếp theo, Đức Phật
Mẫu tạo nên hóa ra Vạn Linh vị trí cõi thiêng liêng vô hình. (Vạn Linh bao gồm đủ bát Hồn:Kim Thạch Hồn, Thảo Mộc Hồn, Thú nuốm Hồn, Nhơn Hồn, Thần Hồn, Thánh Hồn, Tiên
Hồn, Phật Hồn).

Rồi Đức Phật Mẫulại cho Vạn Linh đầu kiếp xuống các Địa ước tạo thành Vạn Vật, có nghĩa là Chúng
Sanh. (Chúng sanh gồm: Kim Thạch, Thảo Mộc, Thú Cầm, Nhơn Loại).

Phật chủng loại Chơn Kinh:

Bát Hồn vận chuyển biến thành Chúng Sanh.

* từng một người nơi cõithiêng liêng đều có 2 thể:

Một Chơn Linh, tức là Linh Hồn, bởi vì Đức Chí Tôn ban cho. Chơn Linh nầy chỉ là một điểm Linh Quang bởi Đức Chí Tôn chiết ra tự khối Đại Linh quang của Ngài, ban cho mỗi người để nhỏ người đạt được Tánh Linh, đã đạt được sự sống và biết gìn dữ sự sinh sống ấy. Một Chơn Thần, có nghĩa là một Xác Thân thiêng liêng tốt Hình Hài thiêng liêng, vì chưng Đức Phật Mẫu tạo nên và ban cho để triển khai hình thể vô vi, bao bọc Chơn Linh.

Do đó, con ngườinơi cõi thiêng liêng gọi Đức Chí Tôn là Đại tự Phụ, gọi Đức Phật
Mẫu là Đại trường đoản cú Mẫu. Ấy là 2 Đấng phụ vương MẸ phổ biến thiêng liêng vĩ đạinơi cõi hỏng Linh.

Khi con fan ấyđầu kiếp xuống cõi Phàm è cổ thì Chơn Linh cùng Chơn Thần của fan ấy tức khắc nhậpvào bầu nhi ngay lúc được sanh ra từ vào bụng người mẹ phàm trần. Vậy:

* Một con tín đồ nơi cõiphàm trần gồm 3 thể:

Chơn Linh (đã giải nghĩa ở trên) bởi Đức Chí Tôn ban cho. Chơn Thần (đã cắt nghĩa ở trên) vày Đức Phật Mẫu sản xuất ra. Xác Thân phàm trần do phụ huynh phàm trần chế tạo ra.

Như thế, một bé ngườinơi cõi Phàm Trần, ko kể hai Đấng phụ vương MẸ thông thường Thiêng Liêng, còn tồn tại thêm hai Vị
Cha bà bầu Phàm nai lưng nữa.

Tóm lại, toàn cảchúng sinh trong Càn Khôn Vũ Trụ giỏi toàn cả Vạn Linh, đầy đủ là con cái của Đức
Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, dầu cho đó là những vị Phật cao siêu như Đức Phật
Thích Ca, Đức Phật Di-Lạc, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Jésus, v.v. TẤTCẢ ĐỀU LÀ bé CÁI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN VÀ PHẬT MẪU.

Hiện nay, Đức Phật
Mẫu ngự tại Cung Diêu Trì, trên tầng Trời tạo ra Hóa Thiên, là tầng Trời sản phẩm công nghệ 9 trong
Cửu Trùng Thiên.

Theo Di Lặc Chân Kinh,Đức Phật chủng loại cùng những vị Phật: Quảng sinh Phật, chăm sóc Dục Phật, Chưởng Hậu
Phật, Thủ Luân Phật, cùng với Cửu Vị phụ nữ Phật, với hằng hà sa số chư Phật khác, thườngđi đến những cõi trần để dưỡng dục chúng sanh qui nguyên Phật Vị.

Đức Phật chủng loại được nhơn nhiều loại tôn xưng bằngnhiều danh hiệu khác nhau, tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc bản địa và địa phương,kể ra như sau đây:

Phật Mẫu, vị là MẸ linh nghiệm của toàn Vạn Linh và bọn chúng Sanh. Diêu Trì Kim Mẫu, bởi Đức Phật mẫu mã ngự tại Diêu Trì Cung. Kim Bàn Phật Mẫu, vì chưng Đức Phật mẫu chưởng quản ngại Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Cửu Thiên Huyền Nữ, do Đức Phật mẫu mã rất huyền diệu, ngự trên tầng Trời tạo nên Hóa Thiên là tầng thứ 9 trong Cửu Trùng Thiên. Đức MẸ thiêng liêng, Đại trường đoản cú Mẫu, Thiên Hậu, Địa Mẫu, MẸ sanh.

Đức Phật chủng loại là tônthờ NGÔI ÂM, tức là Ngôi thiết bị Nhì; còn NGÔI DƯƠNG là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Đế, tức Ngôi trang bị Nhất.

Đây là 1 Triết lýhết sức mới mẻ và đúng đắn mà từ bỏ trước cho tới nay các Tôn Giáo trước đó chưa từng có. Họchỉ biết thờ Ngôi Dương mà lại thôi.

II. Quyền năng của Đức
Phật Mẫu:

Quyền năng to lớncủa Đức Phật mẫu mã được cho biết trong hai bài xích kinh: Phật chủng loại Chơn Kinh cùng Tán Tụng
Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, và trong số bài Thánh Ngôn của Đức Phật mẫu mã giángcơ ban mang đến (Thánh Ngôn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu gồm chép trong phần sau).

Một số quyền năngcủa Đức Phật Mẫu theo thông tin được biết kể ra như sau:

1. Công ty Âm Quang:

Đức Chí Tôn làm cho chủ
Dương Quang, Đức Phật Mẫu làm chủ Âm Quang, tức là Đức Chí Tôn giao mang lại Đức
Phật Mẫu thống trị phần Âm vào toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Phật mẫu Chân Kinh:

Chủ Âm Quang thường tùng Thiên Mạng.

2. Chưởng quản Kim Bàn:

Kim Bàn xuất xắc Kim Bồnlà nơi Đức Phật Mẫu cần sử dụng chứa những nguyên hóa học để chế tạo Chơn Thần (Xác thân thiêngliêng) cho con bạn nơi cõi Thiêng Liêng.

Kinh đệ cửu cửu:

Nơi Kim bồn vàn vàn nguơn chất, sinh sản hình hài các bậc nguyên nhân.

■ 3. Chưởng quản lí Vườn Đào Tiên:

Đức Phật mẫu mã lập ra
Vườn Đào Tiên với dùng những quả Đào Tiên ban thưởng cho các Chơn linh tu hành đắcđạo khi về cõi linh nghiệm Hằng Sống.

Phật mẫu Chân Kinh:

Chưởng Đào Tiên thủ giải trường tồn.

Kinh Đệ nhị cửu:

Tây Vương chủng loại vườn Đào ươm chín, bát Trường Sanh có lịnh ngự ban. Tiệc Hồng đã dọn sẵn sàng, Chơn Thần khá mang đến hội hàng Chư Linh.

Hằng năm, mang lại kỳ
Đào Tiên chín, Đức Phật mẫu mở Hội Yến Bàn Đào địa điểm Diêu Trì Cung, dùng các quả
Đào Tiên và Tiên Tửu, đãi những Đấng Tiên Phật nơi cõi Thiêng Liêng.

4. Tận độ nhơn sanh:

Toàn cả nhơn loại,nhất là 92 ức lý do đang còn trầm luân địa điểm Cõi Trần, phần nhiều là bé cáithương yêu của Đức Phật Mẫu. Đức Phật chủng loại tận dụng các hiệ tượng giáo hóa đểcứu độ tất cả con cái của Ngài, rước trở về cõi Thiêng Liêng, giao mang lại Đức Chí
Tôn phán định phẩm tước và ngôi vị.

Phật mẫu Chân Kinh:

Nghiệp hồng vận tử hồi môn, Chí Công xác định vĩnh tồn Thiên Cung.

5. Chưởng quản tạo Hóa Thiên:

Tạo Hóa Thiên làtầng Trời khôn xiết huyền diệu, cao nhất trong Cửu Trùng Thiên.

Theo Di Lặc Chân
Kinh:
"Tạo Hóa
Huyền Thiên Hữu: Quảng sinh Phật, dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân
Phật, Dữ Cửu vị nữ giới Phật, như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, tùng lịnh Kim Bàn
Phật Mẫu, năng sản xuất năng hóa Vạn Linh, năng du Ta-bà gắng giới, dưỡng dục quầnsanh, qui nguyên Phật Vị.

Nhược hữu thiện namtử, thiện thanh nữ nhân, Thính bổ Dục Tu vạc nguyện: Nam tế bào Kim Bàn Phật Mẫudưỡng dục quần linh; nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vôkiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, huờn lỗi thihình đắc A-Nậu Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề xá lợi tử qui nguyên Phật Vị, vớ đắcgiải thoát."

Nghĩa là: Tầng Trời chế tác Hóa Thiên diệu kì có:Quảng sanh Phật, dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, cùng với Chínvị phái nữ Phật, như những cấp rất nhiều Phật, theo đúng mạng lịnh của Đức Phật mẫu chưởngquản Kim Bàn, có chức năng tạo hóa toàn bộ Chơn Linh, có tác dụng đi đây đi đóđến các cõi trần, nuôi nấng chăm sóc chúng sanh, trở về nguồn cội là ngôi vị
Phật.

Nếu như bao gồm ngườinam lành, người chị em lành, nghe theo lời Ta, mong mỏi tu hành thì phát ra lời nguyện:Nam mô Kim Bàn

Phật Mẫu nuôi nấng âu yếm tất cả các Chơn linh ;nếu như bao gồm sanh ra, nếu như chưa sanh ra, nếu như như có kiếp sống, ví như như khôngcó kiếp sống, nếu như như bao gồm tội, nếu như không tội, nếu như như bao gồm lòng tưởng niệm,nếu như không tồn tại lòng tưởng niệm, trở về cõi hư Vô, thi hành hợp khuônphép, được phẩm vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Chơn Thần trở về mối cung cấp cộilà ngôi vị Phật, ắt được giải thoát.

Sự tích: Vua Hớn Võ Đế rước Đức Phật chủng loại Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế hay
Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua vật dụng 5 của phòng Hớn (Hán) mặt Tàu, cóhùng tài đại lược, nhưng cũng tương đối tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế mớilên ngôi, Ngài có phát nguyện lập một cảnh miếu thật tráng lệ và trang nghiêm gọi là HOA ĐIỆNđể sùng bái Trời Phật. Gọi là Hoa Điện, bởi vì chùa nầy được chạm khắc hình các thứhoa trên các vật liệu xây dựng, đề nghị mới trông vào thấy như là 1 trong Cung Điệntoàn bởi hoa.

Ngôi chùa khủng laocực kỳ xinh xắn như thế, tuy vậy nhà vua chưa ra quyết định thờ Đấng nào, chỉ đểtrống, chủ trung tâm là mong chờ đến chừng nào công ty vua phát hiện sự thần hiệu hiện rathì bên vua new sùng bái.

Xem thêm: Ý Nghĩa Nốt Ruồi Trên Sống Mũi Trái Phải Nữ Nam Có Tướng Số Như Nào

Đến năm Hớn Võ Đếđược 61 tuổi, công ty vua tổ chức một Lễ Khánh thọ Đáo Tuế long trọng, Ngài tất cả sởvọng mong khẩn rứa nào cho gồm Đức Phật chủng loại giáng xuống triệu chứng lễ, đề nghị nhà vua lậpbàn hương thơm án trước sân chùa mong khẩn ngày đêm, mà lần chần Đức Phật mẫu mã ngự ởnơi như thế nào và gồm thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ bao gồm Ông
Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, nhưng mà trước tê Ông có làm quan tiền trongtriều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, đang ngồi tịnh, bỗng động tâm,liền đoán biết làm rõ mọi việc của Võ Đế vị trí triều đình. Ông tức thì xuống núi,đi mang đến kinh đô, vào triều đình yết loài kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế gặp
Đông Phương Sóc thì hết sức mừng rỡ, thuật hết mọi việc cho Đông Phương Sóc nghe vànói rõ mong vọng ở trong phòng vua nhân cuộc Lễ Khánh thọ Đáo Tuế là sở ước Đức Phật
Mẫu đến chứng lễ, mà băn khoăn Đức Phật mẫu mã ở khu vực nào, và nhờ ai đi thỉnh, maymắn bao gồm Đông Phương Sóc tới, vậy dựa vào khanh giúp trẫm đi thỉnh Đức Phật mẫu mã đượcchăng?

Ông Đông Phương Sóctâu rằng: - chúa thượng đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc nắm nào, hạ thầncũng cho Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng tác dụng được cùng chăng là dolòng thành nguyện cầu của Bệ Hạ. Vậy xin bệ hạ ban chiếu chỉ đến Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương
Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi.

Ông cần sử dụng huyền diệu
Tiên Gia, chỉ vào chốc lát, Đông Phương Sóc đã đến được Diêu Trì Cung địa điểm cõi
Tạo Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xinvào yết con kiến Đức Phật mẫu mã và tâu bày hết các việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật mẫu cảmđộng và phán: - Phật mẫu mã sẽ giáng phàm vào đêm Trung Thu bệnh lễ Khánh lâu của
Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽ đem theo 4 Tiên Đồng cô bé Nhạc đờn ngâm bài bác chúcthọ, và khuyến mãi 4 trái Đào Tiên. Khi Phật chủng loại đến tất cả Thanh Loan cung cấp thông tin trước.

Phương Sóc cực kỳ vuimừng, lạy tạ Đức Phật Mẫu, rồi cung cấp tốc quay lại trần gian, tâu bày các việc cho
Vua Võ Đế biết.

Nhà Vua vô cùng vuimừng với hỏi: - Thanh loan là gì?

Đông Phương Sócđáp: - Thanh Loan là bé Chim Loan color Xanh, kia là nhỏ Chim Lịnh của Đức Phật
Mẫu, dùng để chở Đức Phật chủng loại du hành mọi nơi. Xin thánh thượng chỉnh trang mang lại longtrọng, trang nghiêm, tinh khiết nhằm nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải lập bàn hươngán bên trong và mặt ngoài, xông hương thơm khử trược.

Đêm rằm Trung Thunăm đó, trăng sáng vằng vặc, đầu tiếng Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thànhtâm cầu khẩn.

Xảy thấy một con chim Thanh Loan đáp xuốngsân Hoa Điện. Liền lúc đó, Đức Phật mẫu cùng Cửu Vị Tiên Nương và tứ Tiên Đồng
Nữ Nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cungnghinh Đức Phật mẫu vào ngự nơi Chánh Điện của Hoa Điện.

Đức Phật mẫu mã dạybốn Tiên Đồng người vợ Nhạc trao tặng cho Hớn Võ Đế 4 quả Đào Tiên với ca ngâm bàichúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, nhì tay nâng cái đĩa lên để rước lộc (rước 4quả Đào Tiên).

Bốn vị Tiên Đồng Nữ
Nhạc ấy có tên là: hẹn Phi Yến, An phân phát Trinh, Đổng tuy nhiên Thành với Vương Tử Phá.

Sau khi bệnh lễ
Đáo Tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật chủng loại cùng Cửu vị Tiên Nương với 4 Tiên Đồng
Nữ Nhạc cỡi chim Thanh Loan về bên Diêu Trì Cung khu vực cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghinhớ hình hình ảnh của Đức Phật mẫu và Chín vị phái nữ Tiên, mang đến thợ khéo, tạc hình Đức
Phật mẫu mã và Chín vị chị em Tiên chỗ Hoa Điện nhằm ghi ghi nhớ sự tích và phụng cúng Đức
Phật Mẫu.

Sự tích nầy đượctruyền tụng cho ngày nay.

Do đó, vị trí thờ Đức Phật mẫu được hotline là ĐIỆN chớ không gọi là ĐỀN.

Nguyên căn của Hớn
Võ Đế là chơn linh Hớn phổ biến Ly trong chén bát Tiên giáng phàm. Ni là thời Hạ Nguơn
Tam Chuyển, cách qua Thượng Nguơn Tứ Chuyển, chén bát Tiên lãnh lịnh giáng phàm làmtướng soái mang đến Đức Chí Tôn mở Đạo.

Sau đấy là 1 bài xích thơđược giáng cơ về Đức Phật Diêu Trì Kim chủng loại để đời sau ghi nhớ và phụng thờ:

Nhớ ghicông đức khôn xiết quần,Xưa tê Kim Mẫu chính cung toàn quyền;Mười phương phân định trung kiên,Tám hướng chị em dẫn chơn truyềndiệu thâm;Tháng năm ngày luận giờ lần,Mười phần người mẹ đất thân thiết bồi tô.

Là nhỏ là con cháu nghĩ sao? Ngày mà Địa mẫu mã phân trao Đất Trời,Phân ra 4 phương tám nơi,Định căn định kiếp, định thời âm dương;Đất chao, khí quyển phi thường,Trời thanh lặng tịnh khí dương nhẹ nhàng.Hai mặt Thiên Địa vẻ vang,Ngôi Vua Vị chúa hoàn toàn kỷ cương,Diêu Cung người mẹ đã lo lường,Trì Tâm ương chủng lối con đường hóa sanh.Kim Chi ngọc bích xoa anh,Mẫu Thân Chơn Pháp gốc cành huyền linh;Phân ra tứ hướng phân trình,Rồi lấy nhị khí, rồi sinh hiệp hòa.

Lưỡng toàn Niên lý lẽ Tiên Gia,Nghi sanh hỏa lộc thượng tòa quang minh,Nhị Cung tiếp dẫn công trình,Khí quang rạng nhãi ranh hóa sinh nhân loài.Tô bởi Bửu Pháp cung soi,Bồi bởi báu vật trong bên cạnh vĩnh an;Địa sanh thảo mộc khiếu nại toàn,Thiên Nhơn hiệp ý, Thánh Hoàng hiệp dân.

Đến ngày qui pháp đẩu vân,Nay ta tri nghiệm đức ân điệp trùng.Huynh Đệ một giết thịt tín trung,Đệ là cốt nhục, hiệp tùng ý nhau ;Tự nhiên tươi thắm muôn màu,Điền viên sản nghiệp bên nhau bảo toàn.

Nhớ khi ước khẩn mẫu Hoàng,Ngày giờ trọng điểm niệm, ý thoàn trung ương tu,Kỷ cương cứng quảng pháp Văn Thù,Niệm tình chủng loại Tử thiên thu ai hoài.Pháp cao cơ tạo nên đổi thay,Quyền uy Trời Đất rạm dày biết bao,Tâm tuồng sáng láng thanh cao,Phong quan phong dung nhan hoàng trào chiếu phê.

Cổ ai rồi cũng trở về,Kim thời tu luyện, hậu về Phật Tiên;Nung là ý chí trung kiên,Nấu toàn thánh dược trị yên bệnh dịch loàn.Tận tình tu sữa chỉnh trang,Lòng im trí vững phá hoang trí tài,

Đức cao dung nhan phẩm Như Lai,Ân sâu sẽ được Cửu Đài hội chứng tri.Kim thân vơi sắc Diêu Trì,Mẫu ban chánh pháp hiệp quy đạo đời,Sắc son ghi lòng tạc dạ muôn nơi,Phong hòa võ thuận Đất Trời trợ ân,Tinh quang nhựt nguyệt thánh thần,Tường tri nhân thứ đức âm Diêu Trì.

Cách thờ chị em Diêu Trì Kim mẫu mã thường được tổ chức vào trong ngày 18 tháng 7 sản phẩm năm. Vậy Diêu Trì Kim mẫu – Phật mẫu mã Diêu Trì – ngài là ai? biểu tượng Diêu Trì Kim mẫu – Phật mẫu mã Diêu Trì có ý nghĩa gì? chúng ta cùng mày mò ngay bên dưới đây.

*
Cách thờ bà bầu Diêu Trì Kim mẫu | Nghi ngày tiết cúng đàn

Mẹ Diêu Trì Kim mẫu là ai?

Trước khi mày mò cách thờ mẹ Diêu Trì, thì bọn họ cần làm rõ nguồn gốc:

Kim Mẫu: là tự nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, tức thị Đức Phật mẫu chưởng quản Kim Bàn chỗ Diêu Trì Cung. Kim Bàn tuyệt Kim bể là chỗ Đức Phật chủng loại chứa các nguyên hóa học để tạo nên chơn thần mang đến vạn linh.

Kim: – Vàng, vua loài kim. – màu vàng. – Quí báu như vàng. – tiền bạc. Mẫu: Mẹ.

Kim mẫu mã là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại trường đoản cú Mẫu vị trí cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim chủng loại là Đức Phật mẫu mã chưởng quản ngại Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung.

* Phật chủng loại Diêu Trì là Đức Phật mẫu mã ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu.

Chữ Trì tức là ao nước, giỏi là hồ nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại tức là : Ao xuất xắc hồ nước, vào đó có rất nhiều ngọc quí báu. Đây tức là một cảnh trí, một cung điện, nghỉ ngơi trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm ranh giới giữa nước An Độ cùng nước Trung Hoa, call tên núi là Côn Lôn. Ai gồm coi truyện thần tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và những vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng có nghĩa là các loại kim, như bạc, đồng, chì, sắt . . .thuộc về Tây phương. Theo chén quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy ngơi nghỉ ngôi Đoài, nhưng Đoài là Âm kim.

Chữ chủng loại là mẹ, là công ty tể, trực thuộc về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức kinh nói: “Hữu danh, vạn vật đưa ra mẫu.”, tức thị chừng Đạo tất cả hình, bao gồm tên, Nó là chị em sanh muôn vật.

Người ta thường gọi chữ “mẫu” theo nghĩa thông thường, là người lũ bà sinh con, nên được gọi Đức Diêu Trì Kim chủng loại là Bà Tây vương Mẫu.

Cách thờ chị em Diêu Trì

Đức Hộ Pháp dạy dỗ đắp tượng bái Đức Phật chủng loại và Cửu vị Tiên Nương nơi Báo Ân Từ, giải pháp thờ bà bầu Diêu Trì như sau:

1. Trên hết là chơn dung Đức Phật mẫu (ĐPM) cỡi thanh loan, tức là con chim loan màu xanh2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 thiếu phụ nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bằng hai tay một cái dĩa thổi lên khỏi đầu, bên trên dĩa tất cả 4 quả đào Tiên vị ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì bên hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức cao thượng Phẩm quì trước sảnh Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh miếu cổ tự, đẳng cấp xưa hotline là Hoa Điện.

Đáng lẽ sinh sản hình Hớn Võ Đế, nhưng bởi vì đời Hớn Võ Đế tới nay quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn bình thường Ly trong bát Tiên giáng phàm. Nay là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, bát Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm soái tướng cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức hùng vĩ Phẩm chính là chơn linh Hớn chung Ly giáng phàm kỳ nầy, nên tạo hình Đức hùng vĩ Phẩm thế vào địa điểm Hớn Võ Đế thì thuận hơn.”

*
Cách thờ mẹ Diêu Trì Kim mẫu | Nghi ngày tiết cúng đàn

Phật chủng loại là Đấng cố Cơ sinh hóa, thế quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can lấy hiệp với Thập nhị Địa chi mà làm cho vạn vật. Khu vực Cung Diêu Trì là nơi tạo cho chơn thần cùng thể xác kia vậy.

Diêu Trì Cung là cung điện bằng ngọc diêu ở mặt Ao Thất bửu, chớ chẳng bỏ ra lạ. Ngọc tượng trưng cho sự quí giá, còn Diêu là hóa học hơi kết tụ nhưng thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu bao gồm Cửu Tiên Nương coi sóc về cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật thông qua về cơ Phổ độ nhưng mà Quan Âm bồ Tát là Đấng ráng đầu.

Với thông tin mà bọn chúng tôi share trên đây hi vọng rằng chúng ta đã làm rõ hơn về cách thờ bà mẹ Diêu Trì. Nên hình tướng tá của chị em là thiên biến đổi vạn hóa không thể nghĩ bàn, tùy theo tâm tưởng của các con nhắm tới Mẹ như thế nào, thì người mẹ sẽ ứng hiện tại cho cân xứng theo ý niệm đó, cho nên Mẹ mới có tương đối nhiều hồng danh khác nhau.