Báo giá đồng hồ rolex oyster perpetual chính hãng giá tốt, đồng hồ rolex oyster perpetual

-
Tình trạng: sẽ qua sử dụng.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 04/2015.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:116000-0009.Movement: Automatic, Caliber 3130.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: Thép không gỉ.

Bạn đang xem: Đồng hồ rolex oyster perpetual


*
*

*
*

Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0010.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
*
*

*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0009.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
*
*

Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref:124300-0008.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref: 115200.Movement: lên dây từ bỏ động, Cal3135.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: thép 904L.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref:124200-0004.Movement: automatic, Cal 2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref:124200-0001.Movement: automatic, Cal 2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref:124200-0002.Movement: automatic, Cal 2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref:124200-0003.Movement: automatic, Cal 2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 28mm.Ref:276200-0004.Movement: automatic, Cal 2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 28mm.Ref:276200-0002.Movement: automatic, Cal 2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 28mm.Ref:276200-0003.Movement: automatic, Cal 2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 28mm.Ref:276200-0001.Movement: automatic, Cal 2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0002.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0003.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0001.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0007.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0004.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0005.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0006.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:126000-0008.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref:124300-0003.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref:124300-0002.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref:124300-0007.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref:124300-0006.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref:124300-0005.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref:124300-0004.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref:124300-0001.Movement: automatic, Cal3230.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0004.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.

Xem thêm: Top 14+ viên uống vitamin e có tác dụng gì, mách bạn cách uống vitamin e an toàn và hiệu quả


Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0002.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0009.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0003.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0001.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0005.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0007.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0008.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:277200-0006.Movement: automatic, Cal2232.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 26mm.Ref:176200-0014.Movement: automatic, caliber 2231.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép.
Tình trạng: order new100% fullset.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref: 114200-0024.Movement: lên dây từ bỏ động, caliber 3130.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép 904L.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 26mm.Ref:176200-0004.Movement: automatic, caliber 2231.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép.
Tình trạng: order new, Full set.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:177200-0009.Movement: automatic, caliber 2231.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref: 114200-0024.Movement: lên dây từ động, Cal3130.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép 904L.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 26mm.Ref:176200-0011.Movement: Automatic, Cal2231.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép.
Tình trạng: order new100% fullset.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref: 114200-0022.Movement: lên dây trường đoản cú động, caliber 3130.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép 904L.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:177200-0017.Movement: Automatic, caliber 2231.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:177200-0018.Movement: Automatic, caliber 2231.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép không gỉ.
Tình trạng: Order new, Full set.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref:177200-0015.Movement: Automatic, caliber 2231.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:116000-0012.Movement: Automatic, Caliber 3130.Chức năng: Giờ, Phút, Giây, Ngày.Chất liệu: Thép.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 34mm.Ref:114200.Movement: automatic, caliber 3130.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref:116000-0011.Movement: Automatic, Cal3130.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép.

Dòng đồng hồ Rolex Oyster Perpetual là phụ kiện thời trang đã xác minh được phong cách toàn cầu với sự hoàn mỹ mang đến từ làm từ chất liệu và độ đúng đắn tuyệt đối của cỗ máy bên trong. Xung quanh ra, xây đắp của mẫu đồng hồ đeo tay với xuất phát từ Thụy Sỹ còn gây tuyệt vời mạnh vì sự hài hòa giữa nét đẹp cổ điển và tân tiến mang âm hưởng lớn từ đều miền đất của xứ sở châu Âu. Vậy đồng hồ Rolex Oyster Perpetual nào bán chạy nhất tại Việt Nam? Hãy thuộc i
Price khám phá qua nội dung bài viết này nhé!

Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual là gì? | những mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual nào được truy tìm nhiều nhất? | Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual bao gồm hãng giá chỉ bao nhiêu? mua ở đâu?


Đồng hồ cao cấp Rolex Oyster Perpetual
giới tính giới tính
chữ tín thương hiệu
#results
name
/results

# brand name / brand
sản phẩm dòng sản phẩm
# series name / series
cửa hàng cửa hàng
#results
name
/results

# store name / store
giá (đ) giá bán (đ)
format
Number_map(char,ind, num
Str)).join("")" class="i-amphtml-layout-container" i-amphtml-layout="container">
_
OK
màu sắc màu sắc
= 1 ? "dn": "l
Z") + nav
Filter.desktop.show
Filter" role="button" tabindex="2" on="tap: AMP.set
State( nav
Filter:index: nav
Filter.index + 1, desktop: show
Filter: " m-h-202r-l", toggle
On: true)" i-amphtml-binding>
Kết quả
Đồng hồ nước
Rolex
Oyster Perpetual
bố trí theo:
phổ cập tiên tiến nhất giá
Phân một số loại thanh lọc
2
Phân các loại phổ biến tiên tiến nhất giá - thấp tới cao giá chỉ - Cao tới thấp

Rolex Đồng Hồ nữ giới Oyster Perpetual Lady-Datejust 279138RBR


950.100.000 đ
990.800.000 đ
cửa hàng đồng hồ
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
*

Rolex Đồng Hồ con gái Oyster Perpetual Lady-Datejust 279174


199.880.000 đ
285.000.000 đ
Vua
Hang
Hieu
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
truyền bá

Rolex Oyster Perpetual 36 Automatic Chronometer Turquoise blue Dial Watch 126000Tqblso


439.038.600 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Đồng Hồ đàn bà Oyster Perpetual Lady-Datejust 279163


292.000.000 đ
379.000.000 đ
cửa hàng đồng hồ nước
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu

Rolex Đồng hồ nước nam OYSTER PERPETUAL 34


380.000 đ
380.000 đ
siêu thị đồng hồ đồ vật nhật - túi xách tay - mắt kính
5.0
Lazada
*

Rolex Đồng hồ Nam Oyster Perpetual 124300


280.000.000 đ
310.000.000 đ
Vua
Hang
Hieu
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
quảng bá
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual 34 Green Olive Dial Unisex Watch 114200Gnso


238.306.600 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Datejust 36 Automatic Chronometer trắng Dial Men 39 S Watch 116233Waj


177.953.149 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Đồng Hồ phái nữ Oyster Perpetual Lady-Datejust 279160


250.000.000 đ
Vua
Hang
Hieu
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
*

Rolex Đồng hồ nước Nam Oyster Perpetual Yacht-Master II 116681


726.000.000 đ
859.000.000 đ
Vua
Hang
Hieu
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
thương hiệu khác uy tín khác
pr
*

Rolex Oyster Perpetual 36 Automatic Chronometer Yellow Dial Watch 126000Ylso


488.852.381 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Đồng hồ nam Oyster Perpetual chạy cơ tự động hóa


840.000 đ
shop đồng hồ sản phẩm công nghệ nhật - túi xách tay - đôi mắt kính
5.0
Lazada
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí Champagne Dial Men 39 S Watch 116243 Cdj


478.646.018 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Datejust 36 Automatic Diamond black Dial Men 39 S Watch 16233 Bkdj


215.729.405 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
quảng bá
*

Rolex Oyster Perpetual 36 Automatic Chronometer Coral Red Dial Watch 126000Crlrdso


431.728.640 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Submariner black Dial black Cerachrom Bezel Steel Men 39 S Watch 116610Ln


297.060.271 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*
Cặp Đồng hồ nước Rolex Oyster Perpetual Date Just Niềng - kích cỡ 32/36Mm- Automatic - bh 24 Tháng">

Rolex Cặp Đồng hồ Oyster Perpetual Date Just Niềng - size 32/36Mm- Automatic - bảo hành 24 tháng


2.400.000 đ
5.000.000 đ
Luxury Watch Boss
5.0 (104)
Shopee
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer kim cương Men 39 S Watch 116234Sjdj


202.498.111 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
quảng bá
*

Rolex Oyster Perpetual Automatic Chronometer Candy Pink Dial Unisex Watch 126000Pkso


Fado Deluxe
5.0
Fado
*
Cặp Đồng hồ nước Rolex Oyster Perpetual Date Just Green Niềng - size 32/36Mm- Automatic - bh 24 Tháng">

Rolex Cặp Đồng hồ nước Oyster Perpetual Date Just Green Niềng - kích thước 32/36Mm- Automatic - bh 24 tháng


2.400.000 đ
5.000.000 đ
Luxury Watch Boss
5.0 (104)
Shopee
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Men 39 S Watch 16233 Ctsj


140.176.893 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*
Đồng Hồ con gái Rolex Lady Oyster Perpetual Date Just Bl T- Thép 904L- Automatic- 31Mm- phòng Nước- bh 3 N">

Rolex Đồng Hồ nàng Lady Oyster Perpetual Date Just Bl T- Thép 904L- Automatic- 31Mm- phòng Nước- bh 3 N


11.160.000 đ
18.000.000 đ
Luxury Watch Boss
5.0 (104)
Shopee
lăng xê
*

Rolex Oyster Perpetual 36 Automatic Chronometer Candy Pink Dial Watch 126000Cdypkso


364.512.960 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*
Đồng Hồ cô bé Rolex Lady Oyster Perpetual Date Just Gr Wt- Thép 904L- Automatic- 31Mm- phòng Nước- bh 3 Nă">

Rolex Đồng Hồ phái nữ Lady Oyster Perpetual Date Just Gr Wt- Thép 904L- Automatic- 31Mm- phòng Nước- bh 3 Nă


11.160.000 đ
18.000.000 đ
Luxury Watch Boss
5.0 (104)
Shopee
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Silver Dial Men 39 S Watch


138.482.379 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Datejust 36 đen Dial Stainless Steel & 18K Everose Gold Jubilee Bracelet Automatic Men 39 S Watch


253.831.855 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
quảng cáo
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer xanh Dial Unisex Watch 114300 Blso


253.134.000 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Lady Datejust Chocolate Dial 18K Everose Gold diamond Automatic Watch 279175Chrdp


716.119.040 đ
861.506.699 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 28 Automatic Chronometer đen Dial Ladies Watch 276200Bkso


171.456.096 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Sea Dweller 43 mm Ceramic Bezel Stainless Steel Men 39 S Watch 126600Bkso


421.890.000 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Diamond blue Dial Men 39 S Watch


229.515.871 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Yacht Master Steel With Platinum Men 39 S Watch 16622


244.052.340 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer black Dial Men 39 S Watch 16710 Bkso


374.341.309 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí Men 39 S Watch


258.902.269 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer diamond Brown Dial Ladies Watch 278273 Brdo


389.419.233 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer xanh Dial Men 39 S Watch 114300 Blso


275.955.550 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Đồng hồ nam Oyster Perpetual chạy cơ tự động hóa


840.000 đ
siêu thị đồng hồ lắp thêm nhật - túi xách tay - mắt kính
5.0
Lazada
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Datejust 36 Brown Floral Dial Stainless Steel and 18K Yellow Gold Jubilee Bracelet Automatic Ladies Watch 116243Brfaj


410.870.750 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual đá quí White Mother Of Pearl Dial Men 39 S Watch 126334Mdj


395.807.073 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Yacht Master Steel With Platinum Men 39 S Watch 16622


242.873.635 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 34 Automatic Chronometer Silver Dial Ladies Watch 124200Sso


206.422.339 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí White Dial Men 39 S Watch 118238


935.826.273 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 31 Automatic đen Dial Ladies Watch 277200Bkso


189.006.720 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Automatic Chronometer Green Dial Men 39 S Watch 126000Gnso


318.746.333 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual 39 Automatic blue Dial Men 39 S Watch


194.142.973 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual 39 Automatic xanh Dial Men 39 S Watch


Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Silver Dial Men 39 S Watch 116000


236.263.972 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Day Date Champagne diamond Dial 18K Yellow Gold Men 39 S Watch 228348Cdp


1.672.948.480 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí Silver Dial Ladies Watch 179165 Sdo


510.858.163 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic black Dial Men 39 S Watch 116000Bkcoao


Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual kim cương Champagne Dial Men 39 S Watch 116233Cjdj


277.677.873 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Diamond đen Dial Men 39 S Watch 126334Bkdo


383.548.637 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Datejust white Dial Automatic Men 39 S Watch 126300Wso


262.584.336 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 28 Automatic Chronometer blue Dial Ladies Watch 276200Blso


174.939.996 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual 39 Red Grape Dial Stainless Steel Bracelet Automatic Men 39 S Watch 114300Rgso


202.237.885 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Datejust black Dial Jubilee Men 39 S Watch 126334Bksj


391.757.520 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Sky Dweller Automatic Chronometer white Dial Men 39 S Watch 326933Wsj


620.617.066 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 34 Automatic Chronometer xanh Dial Ladies Watch 124200Blso


187.532.128 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer xanh Dial Men 39 S Watch 116234 Blro


274.761.769 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
Advertisement
Advertisement
1 2
Advertisement
Advertisement

Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual - Đẳng cấp phong cách trong từng bỏ ra tiết

Là một trong các những bộ sưu tầm đồng hồ nước được tìm kiếm và săn lùng nhất lịch sử hào hùng nhân loại thì Rolex Oyster Perpetual đã và đang chiếm trọn trái tim của phái đẹp Việt bởi thi công thời thượng cùng nhiều cụ thể trên khía cạnh số được chế tác đẳng cấp và sang trọng tạo nên tuyệt vời từ cái nhìn đầu tiên. Với các tủ đồ mẫu đồng hồ nổi tiếng nhất có thể kể mang lại như Rolex Datejust với Rolex Day Date, vậy chất lượng của chúng ra sao thì hãy thuộc i
Price khám phá sâu rộng về đồng hồ này nhé!


*

Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual là gì?

Dòng đồng hồ đeo tay Rolex Oyster Perpetual tới từ thương hiệu Rolex được sáng sủa lập vày ngài Hans Wilsdor. Nguồn xúc cảm của chiếc đồng hồ đeo tay đến từ chuyển động viên cùng nhà thám hiểm Mercedes Gleitze, người đàn bà Anh thứ nhất bơi thành công xuất sắc qua eo đại dương Manche. Vào thời điểm năm 1927, khi chỉ mới 26 tuổi thì Mercedes Gleitze đã chế tác kỷ lục thế giới khi dành hơn 10 giờ đồng hồ bơi liên tục trong vùng nước nóng sốt giữa Pháp với Anh.

Vào cuối chặng bơi, đồng hồ đeo tay đeo tay chống thấm nước Rolex Oyster Perpetual được tuyên tía là vẫn hoạt động hoàn hảo. Đó là một bước ngoặt của những dòng đồng hồ đeo tay đạt được kể từ thế kỷ trước lúc mà các technology sản xuất chưa tiến bộ như thời đại nay. Cho đến nay thì những mẫu đồng hồ thời trang Rolex Oyster Perpetual vẫn tiếp tục phát triển dựa vào khả năng chống thẩm thấu nước một giải pháp đáng ngạc nhiên để phái nữ vô tứ sử dụng trong các điều kiện thời tiết hà khắc như mưa tuyệt bão.

Các mẫu đồng hồ đeo tay Rolex Oyster Perpetual nào được săn đón nhiều nhất?

Hãy cùng i
Price điểm qua một số mẫu đồng hồ đeo tay Rolex Oyster Perpetual được quý khách hàng Việt Nam yêu chuộng nhất nhé!

Rolex Oyster Perpetual 36 126000

Rolex Oyster Perpetual 36 126000 là chiếc đồng hồ đeo tay với thiết kế đầy phong cách với phương diện số màu xanh lá cây ngọc bích và gồm chứa các chữ số La Mã truyền thống phá giải pháp đầy ấn tượng. Điều đặc trưng ở phần đa mẫu đồng hồ đeo tay này đó là các vạch chỉ giờ được thiết kế từ tiến thưởng tránh bị xỉn màu sắc được khiến cho bằng đôi tay của các người thợ tay nghề cao tại Thụy Sỹ để đảm bảo an toàn sự tuyệt vời xứng đáng với mức giá thời thượng và sự tin cẩn từ phía bạn dùng.


*

Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 In Oystersteel 126300

Bộ sưu tập đồng hồ Rolex Datejust đầy phong cách này chính là mẫu mới nhất của thương hiệu với các điểm lưu ý nổi nhảy như khía cạnh xanh mint rất là thời thượng và vòng tay Jubilee hẹn hẹn đem về những trải nghiệm áp dụng êm ái tuyệt nhất qua một ngày dài dài.

Đồng hồ nước Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 In Oystersteel 126300+ đến từ Thụy Sỹ được chế tạo ra với phương diện số được bao phủ bằng chất liệu kính Cyclops bền bỉ trước phần đông va đập và máy bộ 3235 bên phía trong đạt chuẩn COSC (Viện kiểm nghiệm Thụy Sỹ) mang về độ chính xác hoàn hảo nhất cho việc hiển thị ngày cùng giờ cho cuộc sống hàng ngày của bạn.


*

Về khía cạnh thẩm mỹ, sản phẩm đồng hồ thời trang Rolex Datejust đang trải trải qua không ít thời đại đề xuất vẫn không thay đổi thiết kế số La Mã đậm chất truyền thống và chế tác kim cương trên mặt số đang là phụ khiếu nại thời trang tuyệt vời nhất để phái đẹp tự tin rộng trong cuộc sống thường ngày hàng ngày.

Rolex Oyster Perpetual Day-date 36 in 18 CT Yellow Gold 128238

Với chất liệu được chế tác hoàn hảo nhất bởi rubi 18CT cực kỳ quý hiếm, mẫu đồng hồ Rolex Day Date này đó là một vào những tủ đồ đắt đỏ nhất tới từ thương hiệu. Mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Day-date 36 in 18 CT Yellow Gold 128238 với chế độ đặc biệt hoàn toàn có thể cung cấp cho tất cả những người dùng thông tin về các ngày vào tuần ngay cùng bề mặt số cực kì tiện lợi. Thậm chí còn đây còn là sự việc lựa chọn số 1 của các người danh tiếng và nhà bao gồm trị gia thanh nữ trên toàn cầu bởi phong cách thanh lịch đẳng cấp chuẩn chỉnh danh giờ từ Rolex.


*

Đồng hồ nước Rolex Oyster Perpetual chủ yếu hãng giá chỉ bao nhiêu? mua ở đâu?

Bộ sưu tập đồng hồ đeo tay Rolex Oyster Perpetual với thiết kế đẳng cấp nhất và hóa học liệu chắc chắn qua năm tháng đã được không ít người tiêu dùng đánh giá unique tổng thể hoàn toàn tương xứng với tầm giá thời thượng đến từ bỏ thương hiệu. Để thiết lập sản phẩm đồng hồ thời trang Rolex Oyster Perpetual trực tuyến giảm ngay thì hãy gạnh thăm ngay website i
Price nước ta để được tận hưởng những ưu đãi rất tốt trên thị trường hiện nay.

Ngoài ra, chúng ta có thể cân nhắc thêm các mẫu đồng hồ thời trang truyền thống khác của cùng thương hiệu Rolex hoặc đồng hồ thời trang Omega phụ nữ để có thể chọn được đến mình thành phầm ưng ý tốt nhất nhé!