Mục lục giải bài tập đại số 12 giải tích, mục lục giải bài tập sgk toán 12

-

Tổng hợp tất cả các nội dung kiến thức và kỹ năng phần lý thuyết, công thức và cách thức giải bài tập toán lớp 12 phần giải tích (đại số) với hình học trong SGK môn Toán lớp 12, giúp các bạn học sinh ôn luyện kiến thức thi trung học phổ thông Quốc gia. Giai toan 12 xem mục lục giai toan lop 12 vào sach giao khoa duoi day.

Bạn đang xem: Giải bài tập đại số 12

*
Toán 12 | công thức, giải bài xích tập toán 12 hình học, đại số

I, NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN GIẢI TÍCH – TOÁN 12

♦ CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

» bài bác số 1. Sự đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số

» bài số 2. Rất trị của hàm số

» bài bác số 3. Giá bán trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ nhất của hàm số

» bài xích số 4. Đường tiệm cận

» bài số 5. Khảo sát điều tra sự biến chuyển thiên cùng vẽ thứ thị của hàm số

» Ôn tập kiến thức và kỹ năng Chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ trang bị thị hàm sô

» Đề đánh giá 15′ (Chương 1 Giải Tích môn toán lớp 12)

» Đề soát sổ 45′ (1 tiết) | Chương 1 Giải Tích môn toán lớp 12

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

» bài số 1. Lũy thừa

» bài xích số 2. Hàm số lũy thừa

» bài số 3. Lôgarit

» bài số 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

» bài xích số 5. Phương trình mũ cùng phương trình lôgarit

» bài xích số 6. Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgarit

» Ôn tập kỹ năng Chương 2 – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ cùng hàm số lôgarit

» Đề khám nghiệm 15′ (Chương 2 Giải Tích môn toán lớp 12)

» Đề soát sổ 45′ (1 tiết) | Chương 2 Giải Tích môn toán lớp 12

♦ CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

» bài số 1.Nguyên hàm

» bài số 2. Tích phân

» bài bác số 3.

Xem thêm: Hàng nhật bãi hà nội : kho hàng nhật bãi, đại lý đồ nhật bãi tại hà nội, loc không khí nh

Ứng dụng của tích phân vào hình học.

» Ôn tập kiến thức Chương 3 | Nguyên hàm – Tích phân với ứng dụng

» Đề kiểm soát 15′ (Chương 3 Giải Tích môn toán lớp 12)

» Đề bình chọn 45′ (1 tiết) | Chương 3 Giải Tích môn toán lớp 12

♦ CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC

» bài số 1. Số phức

» bài xích số 2. Cộng, trừ và nhân số phức

» bài bác số 3. Phép chia số phức

» bài xích số 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

» Ôn tập kỹ năng Chương 4 – Số phức

» Đề đánh giá 15′ (Chương 4 Giải tích môn toán 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 4 Giải Tích môn toán lớp 12

♦ ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH LỚP 12

II, NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 12

♦ CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN

» bài số 1. Tư tưởng về khối đa diện

» bài xích số 2. Khối nhiều diện lồi cùng khối nhiều diện đều

» bài bác số 3. định nghĩa về thể tích của khối nhiều diện

» Ôn tập kiến thức chương 1 – Khối nhiều diện

» Đề soát sổ 15′ (Chương 1 Hình học lớp 12)

» Đề kiểm tra 45′ (1 tiết) | Chương 1 Hình học tập lớp 12

♦ CHƯƠNG 2. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

» bài bác số 1. Khái niệm về phương diện tròn xoay

» bài bác số 2. Khía cạnh cầu

» Ôn tập kiến thức và kỹ năng chương 2 – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

» Đề kiểm soát 15′ (Chương 2 Hình học môn toán lớp 12)

» Đề bình chọn 45′ (1 tiết) | Chương 2 Hình học môn toán lớp 12

♦ CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN

» bài số 1. Hệ tọa độ trong ko gian

» bài xích số 2. Phương trình mặt phẳng

» bài xích số 3. Phương trình mặt đường thẳng trong không gian

» Ôn tập kiến thức và kỹ năng chương 3 – Phương pháp tọa độ trong không gian

» Đề bình chọn 15′ (Chương 3 Hình học tập môn toán lớp 12)

» Đề đánh giá 45′ (1 tiết) | Chương 3 Hình học môn toán lớp 12

♦ ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC LỚP 12

III, TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ CƯƠNG – TOÁN 12

Đề kiểm soát giữa kì 1 môn Toán 12Đề ôn tập kiến thức và kỹ năng giữa học tập kì 1 – có đáp án cùng lời giảiĐề thi giữa học kì 1 của những trường trung học phổ thông có giải thuật – bắt đầu nhấtĐề cương ôn tập Toán 12 học kì 1Đề thi học tập kì 1 môn Toán 12 mới nhất có giải thuật chi tiếtĐề ôn tập kiến thức học kì 1 – có đáp án và lời giảiĐề thi học tập kì 1 của các trường thpt có giải thuật – mới nhấtĐề đánh giá Toán 12 giữa kì 2Đề ôn tập kiến thức và kỹ năng giữa kì 2- bao gồm đáp án và lời giải chi tiếtĐề thi thân học kì 2 của các trường thpt có giải thuật – mới nhấtĐề cương ôn tập Toán 12 học kì 2Đề thi Toán 12 học kì 2 mới nhất có lời giảiĐề ôn tập kỹ năng học kì 2 – tất cả đáp án và giải thuật chi tiếtĐề thi học tập kì 2 của các trường thpt có giải thuật – bắt đầu nhất
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Với giải bài tập Toán 12 hay nhất, cụ thể bám gần cạnh sách Giải tích 12 với Hình học tập 12 góp học sinh dễ dàng biết bí quyết làm bài tập về công ty môn Toán 12.

Giải bài bác tập Toán 12

Giải Toán 12 Giải tích

Toán lớp 12 Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ trang bị thị của hàm số