Phân loại và phương pháp giải toán 10 hình học tập 1, tập 2 hay, chi tiết

-

Tài liệu bao gồm 536 trang, được tổng hợp vì thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, phân các loại và phương pháp giải Toán 10 phần Hình học.

Bạn đang xem: Giải toán 10 hình học

*

MỤC LỤC:Chương 1. VECTƠ 1.§1 – CÁC ĐỊNH NGHĨA 1.A tóm tắt lí thuyết 1.B những dạng toán 2.+ Dạng 1. Xác định một véc-tơ, phương vị trí hướng của véc-tơ, độ lâu năm của véc-tơ 2.+ Dạng 2. Minh chứng hai véc-tơ cân nhau 5.§2 – TỔNG VÀ HIỆU CỦA hai VECTƠ 9.A bắt tắt lí thuyết 9.B các dạng toán 10.+ Dạng 1. Xác minh véc-tơ 10.+ Dạng 2. Xác định điểm thỏa đẳng thức véc-tơ mang lại trước 13.+ Dạng 3. Tính độ nhiều năm của tổng với hiệu hai véc-tơ 17.+ Dạng 4. Chứng tỏ đẳng thức véc-tơ 21.§3 – TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ 31.A bắt tắt lí thuyết 31.B những dạng toán 31.+ Dạng 1. Những bài toán sử dụng định nghĩa và đặc thù của phép nhân véc-tơ với một trong những 32.+ Dạng 2. Phân tích một véc-tơ theo hai véc-tơ không thuộc phương 34.+ Dạng 3. Minh chứng đẳng thức véc-tơ gồm chứa tích của véc-tơ với một số trong những 39.+ Dạng 4. Chứng tỏ tính thẳng hàng, đồng quy 46.+ Dạng 5. Xác định M hài lòng đẳng thức véc-tơ 49.C bài xích tập tổng thích hợp 53.§4 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ 59.A bắt tắt lí thuyết 59.B những dạng toán 60.+ Dạng 1. T 60.+ Dạng 2. Khẳng định tọa độ của một véc-tơ cùng một điểm xung quanh phẳng tọa độ Oxy 64.+ Dạng 3. Tính tọa độ trung điểm – trung tâm 67.+ Dạng 4. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, điểm thuộc đường thẳng 70.C bài tập tổng hòa hợp 75.§5 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I 83.A Đề số 1a 83.B Đề số 1b 86.C Đề số 2a 89.D Đề số 2b 91.E Đề số 3a 93.F Đề số 3b 96.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ 99.§1 – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦ 99.A tóm tắt lí thuyết 99.B những dạng toán 100.+ Dạng 1. Tính những giá trị lượng giác 100.+ Dạng 2. Tính giá trị những biểu thức lượng giác 102.+ Dạng 3. Chứng tỏ đẳng thức lượng giác 104.§2 – TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VECTƠ 110.

Xem thêm: Lỗi Trên Honda Air Blade, Xe Air Blade Kêu Rè Rè Rè? Airblade 125Cc 2016 Đầu Xe Kêu Rè Rè

§3 – Tích vô vị trí hướng của hai véc-tơ 110.A nắm tắt lý thuyết 110.B những dạng toán 111.+ Dạng 1. Các bài toán tính tích vô vị trí hướng của hai véc-tơ 111.+ Dạng 2. Tính góc thân hai véc-tơ -góc giữa hai đường thẳng-điều khiếu nại vuông góc 115.+ Dạng 3. Chứng tỏ đẳng thức về tích vô hướng hoặc về độ dài. 118.+ Dạng 4. Ứng dụng của biểu thức toạ độ tích vô hướng về phía tìm điểm thoả mãn điều kiện cho trước 122.+ Dạng 5. Tìm tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác – tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của một điểm lên đường thẳng 126.§4 – HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC 131.A bắt tắt lý thuyết 131.B những dạng toán 133.+ Dạng 1. Một số trong những bài tập giúp nạm vững lý thuyết 133.+ Dạng 2. Xác minh các yếu đuối tố còn lại của một tam giác khi biết một trong những yếu tố về cạnh cùng góc của tam giác đó 139.+ Dạng 3. Diện tích tam giác 144.+ Dạng 4. Chứng tỏ hệ thức tương quan giữa những yếu tố trong tam giác 146.+ Dạng 5. Dấn dạng tam giác vuông 150.+ Dạng 6. Nhấn dạng tam giác cân 153.+ Dạng 7. Thừa nhận dạng tam giác rất nhiều 156.+ Dạng 8. Ứng dụng giải tam giác vào đo đạc 158.§5 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II 164.A Đề số 1a 164.B Đề số 1b 165.C Đề số 2a 167.D Đề số 2b 169.E Đề số 3a 170.F Đề số 3b 173.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong MẶT PHẲNG 177.§1 – PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT VÀ PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG 177.A tóm tắt lí thuyết 177.B những dạng toán 178.+ Dạng 1. Viết phương trình thông số của con đường thẳng 178.+ Dạng 2. Viết phương trình bao quát của mặt đường thẳng 179.+ Dạng 3. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng 182.+ Dạng 4. Khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một đường thẳng 185.+ Dạng 5. Viết phương trình mặt đường phân giác của góc vị ∆1 cùng ∆2 tạo ra thành 187.+ Dạng 6. Phương trình mặt đường thẳng trong tam giác 190.§2 – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 197.A bắt tắt triết lý 197.B các dạng toán 197.+ Dạng 1. Tìm trọng điểm và bán kính đường tròn. 197.+ Dạng 2. Lập phương trình mặt đường tròn. 199.+ Dạng 3. Viết phương trình tiếp đường của đường tròn trên một điểm 205.+ Dạng 4. Viết phương trình tiếp đường của mặt đường tròn đi một điểm 208.+ Dạng 5. Viết phương trình tiếp tuyến đường của con đường tròn thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước 213.+ Dạng 6. Vị trí kha khá của đường thẳng và con đường tròn 220.+ Dạng 7. Vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn. 225.+ Dạng 8. Phương trình con đường thẳng cất tham số 226.+ Dạng 9. Phương trình mặt đường tròn chứa tham số 228.+ Dạng 10. Tìm kiếm tọa độ một điểm thỏa một điều kiện cho trước 233.§3 – ĐƯỜNG ELIP 244.A tóm tắt lí thuyết 244.B các dạng toán 245.+ Dạng 1. Khẳng định các nguyên tố của elip 245.+ Dạng 2. Viết phương trình đường Elip 248.+ Dạng 3. Search điểm trực thuộc elip thỏa điều kiện cho trước 252.§4 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 263.A Đề số 1a 263.B Đề số 1b 264.C Đề số 2a 265.D Đề số 2b 267.E Đề số 3a 269.F Đề số 3b 271.

cài đặt tài liệu
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Toán Hình 10 liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | Giải Toán 10 Hình tiếp thu kiến thức 1, Tập 2 hay, cụ thể

Trọn bộ giải thuật Toán lớp 10 Hình học sách mới kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, cụ thể giúp học sinh lớp 10 thuận tiện làm bài tập Hình học 10.