LA LIGA 2023/2024 TRỰC TIẾP TỈ SỐ, KẾT QUẢ BÓNG TÂY BAN NHA 2023

-

Trân trọng trình làng tới độc giả hiệu quả bóng đá Tây Ban Nha giải La Liga mùa nhẵn 2022/2023 nhanh chính xác nhất.


5 vòng gần nhất Vòng 38 Vòng 37 Vòng 36 Vòng 35 Vòng 34 Vòng 33 Vòng 32 Vòng 31 Vòng 30 Vòng 29 Vòng 28 Vòng 27 Vòng 26 Vòng 25 Vòng 24 Vòng 23 Vòng 22 Vòng 21 Vòng 20 Vòng 17 đá bù Vòng 19 Vòng 18 Vòng 17 Vòng 16 Vòng 15 Vòng 14 Vòng 13 Vòng 12 Vòng 11 Vòng 10 Vòng 9 Vòng 8 Vòng 7 Vòng 6 Vòng 5 Vòng 4 vòng 3 Vòng 2 vòng một

Kết quả Vòng 38

Kết quả Vòng 37

Kết trái Vòng 36

Kết trái Vòng 35

Kết trái Vòng 34

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5Ni
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"
dinh dưỡng - những món ngón Cây thuốc sản phụ khoa Nhi khoa nam khoa làm đẹp - bớt cân chống mạch online Ăn sạch mát sống khỏe
*

vinaglue.edu.vn - ĐT đàn bà Nhật bản đánh bại ĐT con gái Tây Ban Nha 4-0 để mở đầu bảng C với 9 điểm tuyệt vời và hoàn hảo nhất sau 3 trận toàn win và không thủng lưới bàn nào.

Bạn đang xem: Kết quả bóng tây ban nha


*

ĐT phụ nữ Nhật bản giành chiến thắng 4-0 trước ĐT cô gái Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty)Trận đấu giữa ĐT thiếu nữ Nhật bạn dạng và ĐT thiếu nữ Tây Ban Nha mang tính chất đưa ra quyết định ngôi đầu bảng C, lúc đôi mặt đều vẫn sớm giành vé đi tiếp sau 2 chiến thắng.

ĐT phụ nữ Tây Ban Nha nắm lợi thế khi chỉ cần hòa là sẽ đứng tuyệt nhất bảng bởi hơn hiệu số (+8 so với +7) và đã bất bại 4 lần tuyên chiến và cạnh tranh gần độc nhất vô nhị với ĐT phụ nữ Nhật Bản.

Tuy bị đánh giá thấp hơn, tuy nhiên ĐT đàn bà Nhật phiên bản đã tạo cho màn trình diễn không tưởng trên sân Wellington Regional cùng ghi 4 bàn tự các tình huống phản công dung nhan bén.


Hinata Miyazawa ghi bàn mở điểm mang lại ĐT nàng Nhật bản ở phút 12 và nâng tỷ số lên 3-0 làm việc phút 40. Xen thân là tình huống dứt điểm gửi bóng đập chân địch thủ đi vào lưới của Riko Ueki ở phút 29.

Chiến chiến thắng 4-0 của ĐT thiếu nữ Nhật phiên bản được ấn định sau trộn độc diễn của Mina Tanaka ngơi nghỉ phút 82. Công dụng này giúp thay mặt bóng đá châu Á tiên phong bảng C với 9 điểm tuyệt vời nhất và không thủng lưới bàn nào.

Ở vòng 1/8 World Cup bạn nữ 2023, ĐT con gái Nhật phiên bản sẽ chạm chán ĐT con gái Na Uy. Trong những lúc đó, ĐT thanh nữ Tây Ban Nha đứng nhì bảng C và sẽ va trán ĐT con gái Thụy Sĩ.


*

hiệu quả World Cup 2023 bây giờ 26/7: ĐT bạn nữ Tây Ban Nha thuộc Nhật phiên bản đi tiếp

vinaglue.edu.vn - thắng lợi 5-0 trước Zambia góp ĐT con gái Tây Ban Nha nhanh chóng giành vé vào vòng 1/8 World Cup phụ nữ 2023 cùng rất ĐT phái nữ Nhật phiên bản ở bảng C.


*

Bảng xếp thứ hạng World Cup 2023 new nhất: ĐT thiếu nữ New Zealand tạo thành thống kê bi hùng

vinaglue.edu.vn - cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2023 mới nhất, ĐT phái nữ New Zealand phát triển thành đội công ty nhà đầu tiên trong lịch sử không thể thừa qua vòng bảng.


*

ĐT nữ vn và bài toán ghi bàn vào trận đấu cuối sinh hoạt World Cup phái nữ 2023

vinaglue.edu.vn - ĐT con gái Việt Nam chỉ còn trận đấu cuối trên bảng E chạm chán ĐT người vợ Hà Lan nhằm tìm tìm bàn thắng lịch sử dân tộc ở World Cup nàng 2023.


ĐT thiếu nữ Tây Ban Nha cùng ĐT con gái Nhật bạn dạng đều sẽ sớm giành vé đi tiếp ngơi nghỉ bảng C sau 2 trận toàn thắng. Cuộc đối đầu và cạnh tranh giữa đôi bên sẽ mang tính chất quyết định ngôi duy nhất - nhị tại bảng đấu này.

Hiện tại, ĐT Tây Ban Nha sẽ nắm lợi thế về hiệu số (+8 so với +7) nên chỉ cần hòa là sẽ đứng đầu. Trong những lúc đó, ĐT nàng Nhật phiên bản buộc yêu cầu thắng nếu còn muốn chiếm ngôi đầu bảng.


Thành tích đối đầu cách đây không lâu cũng đã nghiêng về phía ĐT nữ giới Tây Ban Nha khi win 3, hòa một trong những 4 lần va trán ĐT cô bé Nhật bản gần nhất. Đáng chú ý, ĐT chị em Tây Ban Nha đã win ĐT phái nữ Nhật bạn dạng 1-0 trong trận giao hữu gần nhất hồi thời điểm cuối năm 2022.

Xem thêm: Review đồng hồ thông minh giá rẻ đáng mua nhất 2022


Ở vòng 1/8 World Cup đàn bà 2023, đội duy nhất bảng C sẽ gặp mặt ĐT con gái Thụy Sĩ còn nhóm nhì bảng C sẽ chạm chán ĐT cô gái Na Uy. Tuy nhiên, nhánh đấu của team nhì bảng C tàng ẩn nhiều nguy cơ đụng độ địch thủ mạnh ở tứ kết hơn.

Đội hình dự kiến:

ĐT cô bé Nhật Bản: Yamashita; Miyake, Kumagai, Minami; Shimizu, Hasegawa, Hayashi, Sugita; Naomoto, Fujino; Tanaka.ĐT người vợ Tây Ban Nha: Misa; Batlle, Paredes, Andres, Carmona; Bonmati, Abelleira, Putellas; Paralluelo, Hermoso, Caldentey.


5": ĐT thiếu phụ Tây Ban Nha nhập cuộc lấn lướt!!! Đại diện châu Âu cầm bóng nhiều hơn nữa và đẩy ĐT đàn bà Nhật bản lùi sâu về bên phần sảnh nhà một trong những phút đầu tiên.


12": VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ĐT phái nữ Nhật phiên bản 1-0 ĐT cô gái Tây Ban Nha

Hinata Miyazawa bay xuống đón đường chuyền chéo cánh sân của Jun Endo rồi thờ ơ đánh bại thủ môn trong pha đối mặt.


20": ĐT nữ giới Nhật bạn dạng phòng ngự kín đáo kẽ!!! Đại diện châu Á vẫn bị kín đáo mọi ngả băng thông tới vòng cấm. ĐT nàng Tây Ban Nha nắm bóng nhiều hơn nhưng chưa thể tạo ra những thời cơ nguy hiểm thực sự.


28": VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ĐT chị em Nhật bản 2-0 ĐT phái nữ Tây Ban Nha

ĐT chị em Nhật bạn dạng nhân đôi cách trở sau dịp phản công sắc đẹp bén. Cú sút của Ueki chuyển bóng đập chân hậu vệ Paredes đổi hướng rồi đi thẳng liền mạch vào lưới ĐT con gái Tây Ban Nha.


40": VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ĐT nữ giới Nhật phiên bản 3-0 ĐT nữ giới Tây Ban Nha

Hinata đột nhập vòng cấm sau trộn phối hợp chuyển đổi trạng thái tuyệt hảo của ĐT đàn bà Nhật Bản. Cầu thủ sở hữu áo số 7 tung cú bớt hiểm hóc vào góc cao, vượt mặt thủ môn ĐT bạn nữ Tây Ban Nha.


Hiệp 1 kết thúc!!! ĐT con gái Nhật bản bị đánh giá tốt hơn nhưng bất ngờ dẫn trước ĐT nữ giới Tây Ban Nha 3-0 sau 45 phút đầu tiên.