KINH LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI, KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI

-

Thiền Viện Trúc Lâm KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG KÝTOÀN TẬPTác Giả: Thích Thông PhươngDịch Giả: Thích Phước HảoNhà Xuất bạn dạng Hồng Đức Pl. 2561-Dl. 2017

 

 

Nhất trọng tâm kính lễ, Mười Phương Vô Thượng Tam Bảo.

Bạn đang xem: Kinh lăng nghiêm giảng giải

Nhất chổ chính giữa kính lễ, Đức Phật Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni.

Nhất trung tâm kính lễ, định kỳ Đại Chư Vị tiên nhân Truyền Dịch tởm Điển.

Nhất chổ chính giữa kính lễ, Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hạ Từ.

Nhất vai trung phong kính lễ, Giác Tánh Viên Mãn trong mỗi Chúng Sanh.

 


 

 

LỜI TỰA

 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng ký kết này do công ty chúng tôi giảng đến chư Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm, rồi được quý Sư cô bắt tay hợp tác với Phật tử ghi chép lại, dứt gửi về shop chúng tôi chỉnh sửa; sau đó một số Tăng Ni cùng Phật tử phát vai trung phong ấn hành nhằm làm tác dụng rộng rãi đến những người. Nhân duyên hội tụ đầy đủ, bộ Lăng Nghiêm Giảng ký này được hình thành và mang đến tay người đọc.

Tuy nhiên, nghĩa lý kinh Lăng Nghiêm khôn cùng sâu, siêu rộng, vô cùng nhiệm mầu, vượt ngoài thức tình cân nhắc hay ngôn ngữ luận bàn, vậy làm cho sao có thể giảng, có thể ghi chép được? tuy nhiên nếu một bề yên lặng mãi thì ai hiểu rằng đây?

Do đó, Đức Phật cũng tự chỗ cần thiết nói mà phương tiện đi lại nói. Và nay đó cũng từ chỗ cực nhọc nói mà phương tiện giảng nói, tự chỗ không thể ghi chép mà phương tiện đi lại ghi chép. Những mong người hiểu khéo phát âm được, đây chỉ cần phương tiện, mà cần phải đạt sâu ý ngoài lời thì cũng không đến nỗi uổng mức giá vô ích.

Ôi, chân vai trung phong sáng suốt nhiệm mầu ai cũng sẵn đủ, nhưng bởi vì sao đề xuất làm bọn chúng sanh vô minh, sống trong vòng hư vọng lưu đưa không dừng cầm cố ấy? Chỉ do một niệm bất giác ban đầu, bỏ quên cái sẵn chân thực sáng trong cả nhiệm mầu ấy nhưng vọng khởi thành sai biệt có nhiều thứ, mang đến nỗi bít mất cả nơi bắt đầu nguồn chân thật xưa ni ấy!

Thanh tịnh bạn dạng nhiên đột sanh núi sông, trái đất! Như Diễn-nhã-đạt-đa từ địa điểm không cuồng mà phát cuồng vứt chạy. Chiếc đầu vẫn sẵn đó, cơ mà bảo là mất đầu rồi đi kiếm đầu?!

Có Ai thấy chăng mẫu cuồng của chính mình đó?

Không cuồng, vì sao vẫn làm chúng sanh điên đảo đây?

Thật cuồng, thì còn Ai tất cả biết để chạy tìm?

Mong sao mỗi cá nhân ngay phía trên thức tỉnh quay trở lại xem!


Mới hay, Ân Phật quá đẩy đà không thể nghĩ về bàn! cho dù tán bé dại thân này như vi trần cơ mà phụng cúng Phật trong vô số kiếp cũng nặng nề đáp đền!

Một chút công đức này có thấm là bao !

Tuy nhiên, một chút ánh sáng sủa soi đường cho nhau trong buổi tối vô minh sao bảo là không buộc phải thiết?

Cuối cùng, nguyện mang công đức này, hồi phía chia gần như cho toàn bộ chúng sanh trong pháp giới hồ hết được thấm nhuần ích lợi không phân loại xa gần, phía trên kia chống cách.

Này nhé !

Nguồn tâm sống động sẵn đây rồi,

Sao phải khởi thêm dòng chiếu soi?

Giác minh, minh giác lầm ngay kia !

Hỡi ai ! tất cả thấy, Thấy chăng, ôi !

Thấy chăng, ôi !

Đáng tiếc đến kìa, một kiếp người !

Thiền viện Trúc Lâm

Mùa xuân Đinh Dậu 2017

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

MỤC LỤC

 

TẬP 1 (Từ trang 5)

Lời Tựa

Giải Đề Kinh

Yếu Chỉ Kinh

Kinh Lăng Nghiêm và Sự lưu Truyền

Người Phiên Dịch

Phần 01 – Tựa

Phần 02 – Chánh Tông

Mục 1 – Bảy vị trí Hỏi Tâm

Mục 2 – Hiển Bày Căn và Tánh Thấy

Mục 3 – Nêu Tánh Thấy ra phía bên ngoài Nghĩa cần Và

Chẳng Phải

Mục 4 – chưng Thuyết Nhân Duyên tự nhiên Để Hiển Bày

Thật tướng tá Của Tánh Thấy

Mục 5 – Chỉ Ra mẫu Thấy Vọng Để Hiển Bày dòng Thấy

TẬP 2 (từ trang 181)

Mục 06 – nắm Thu tứ Khoa Bảy Đại Về Như Lai Tạng

Mục 07 – chỉ rõ Vọng Sanh tiếp nối Và những Đại Không ngăn Ngại Nhau

Mục 08 – Chỉ Diệu Minh phù hợp với Tạng Tánh

Mục 09 – Chỉ Mê Vọng không tồn tại Nhân

Mục 10 – Lại bác bỏ Nghĩa Nhân Duyên tự Nhiên

Mục 11 – Chỉ Nghĩa Quyết Định

TẬP 3 (Từ trang 355)

Mục 12 – Đánh Chuông Nghiệm Tánh Thường

Mục 13 – Nêu Ra Căn Để Chỉ nơi Mê

Mục 14 – Cột Khăn Để Chỉ Đầu Gút

Mục 15 – Chỉ Mở Gút Trước Sau

Mục 16 – Gạn Hỏi Đại bọn chúng Về nơi Viên Thông

Mục 17 – Chỉ chủ yếu Chỗ Viên Tu

Mục 18 – Chỉ tứ Lời dạy bảo Rõ Ràng, Quyết Định

Mục 19 – Phật Khai Thị Về Mật Giáo thầm Giúp những người dân Tu Hành

Mục đôi mươi – Khai Thị địa điểm Tu bệnh Trước và Sau

TẬP 4 (Từ trang 561)

Mục 21 – Kết Chỉ dạy Tên Kinh

Mục 22 – Khai thị phần Trong, Phần không tính Của bọn chúng Sanh

Mục 23 - đã cho thấy Mười Tập Nhân, Sáu Đường Giao Báo

Mục 24 - các Cõi Trời không đúng Khác

Mục 25 - Khai Thị vị trí Hư Vọng Của Bảy Loài

Mục 26 - Phân Biệt những Ấm Ma

Phần 03 – lưu Thông

Tóm Tắt Ý chính Kinh Lăng Nghiêm
*
*
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giàng ký - phù hợp Thông Phương
*

Ðại Phật Ðảnh Như Lai Mật Nhân Tu hội chứng Liễu Nghĩa Chư ý trung nhân tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh.

Ðường Trung Thiên Trúc Sa môn chén Thích Mật Ðế dịch.

Ô ngôi trường quốc Sa môn Di Già yêu thích Ca dịch ngữ.

La Phù tô Nam lâu tự Sa môn Hoài Ðịch hội chứng thích.

Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng.

Phần Mở Ðầu

Lời Tựa Của Ban Biên Tập

Tựa 2 – gớm Lăng-Nghiêm Là Chơn Thân Phật

Tựa 3 – ghê “LĂNG-NGHIÊM” CÒN THÌ PHẬT PHÁP CÒN

Tựa 4 – KIẾM CHÉM MA, GẬY HÀNG MA, KÍNH CHIẾU YÊU CỦA PHẬT GIÁO

Giải ham mê Tên Kinh

Lời Tựa Của Ban Biên Tập

Kinh Lăng Nghiêm là cỗ kinh “trực chỉ nhân tâm, loài kiến tánh thành Phật.” Năm 1968, trên Giảng Đường Phật Giáo ở tp San Francisco (Cựu Kim Sơn), Hoa Kỳ, Tuyên Công Thượng Nhân bẻ khóa hè “Lăng Nghiêm Giảng Tu” vào 96 ngày, giảng thuật trọn cỗ Kinh Lăng Nghiêm đến hơn 30 sinh viên đh Hoa Kỳ. Đây là những bước đầu hoằng pháp trên Tây Phương của Thượng Nhân.

Nội dung nghiên cứu và phân tích tu học bao gồm Kinh chi phí Huyền Đàm, A Nan Thị Đọa, bố Lần Phá Thức, Mười Phen Hiển Kiến, Tứ Khoa Thất Đại, Tùng Căn Giải Kết, Chương nhị Mươi Lăm Vị Thánh Sở chứng Viên Thông, tứ Loại tịnh tâm Minh Hối, Lăng Nghiêm Thần Chú, Thập Nhị loại Sanh, định kỳ Vị Tu Chứng, Thất Thú, Năm Mươi Ấm Ma v.v…, dạy cho chúng ta nhập đạo tự căn bản, trường đoản cú tự tánh tu từ bỏ tánh; cùng với mục đích chấm dứt trừ vọng tưởng điên hòn đảo của mọi cá nhân trong bọn chúng ta, phá tà hiển chánh, quăng quật bến mê mà quay về bờ giác.

Trong khóa “Lăng Nghiêm Giảng Tu” này, hàng ngày từ sáu tiếng sáng mang lại chín tiếng tối, Thượng Nhân ban đầu giảng kinh mỗi ngày một thời, kế tiếp từ từ tạo thêm thành nhị thời, bố thời, thậm chí còn đến tứ thời từng ngày; những học viên đầy đủ thực tập tu hành ngồi thiền. Sau thời giảng kinh, Thượng Nhân cho các học viên thuộc nhau thảo luận để xâm nhập kinh nghĩa, rồi Ngài giải đáp hầu như điều mà lại đại chúng còn nghi ngờ, đôi khi chỉ dạy, nhấn mạnh vấn đề thêm về phương giải pháp thiền tọa. Sự chú trọng đồng các về cả “giải” và “hành” (hiểu rõ với thực hành), giáo pháp dung hợp câu hỏi nghiên cứu bàn luận kinh điển với thực hành tu thiền, là phương thức sáng tạo trước tiên tại nhân loại phương Tây.

Vì mong mỏi cho học viên chuyên trung tâm học tập, ngoài bài toán giảng kinh mỗi ngày từ ba tới bốn thời, Thượng Nhân còn đảm nhận hết mọi quá trình lớn nhỏ tuổi trong chùa, ngay cả các việc mua rau cải, nấu nướng ăn, quét dọn…, tất cả đều vày Thượng Nhân 1 mình gánh vác. Chính tinh thần “vì Pháp quên mình” này đã khiến cho các học viên giờ đây đều cảm động, thậm chí còn phát trung tâm xuất gia; cùng người thời buổi này nghe đến phần lớn sanh lòng kính phục không thôi.

Nhận thấy học viên mang lại nghe Pháp đa số là những tuổi teen người châu âu còn sơ cơ cùng tiếng Trung Hoa chưa phải là tiếng bà mẹ đẻ của họ, cho nên Thượng Nhân vẫn đi ngược lại phương thức giảng khiếp của chư đại đức xưa nay, sửa thay đổi câu văn thành đối chọi giản, dễ dàng hiểu, và lần lượt phân tích giảng dịch từng câu. Ngài dạy cho tất cả những người Tây phương học với thâm phát âm ngữ pháp Trung Hoa, rồi phân tích nhằm thấy lấy điểm tinh túy của Phật Pháp–đây điện thoại tư vấn là “thâm nhập nhi thiển xuất,” gọi biết sâu sát mà nói ra dễ dàng hiểu. Ngài hy vọng độc giả Trung Văn khéo tự bản thân thể hội gớm nghĩa, chớ vày sự phức hợp hay dễ nắm bắt của văn từ bỏ mà bỏ phí nghĩa lý tinh thâm; bên cạnh đó cũng mong hoàn toàn có thể phát huy giáo pháp một biện pháp quang minh chánh đại, để cho bộ tởm Lăng Nghiêm được giữ truyền rộng rãi, để tín đồ học Phật sau này còn có chỗ nương theo, ngõ hầu Chánh Pháp được trụ vắt lâu dài.

Trong bạn dạng “Kinh Lăng Nghiêm Thiển Thích” tạo ra từ lần kết tập sản phẩm công nghệ nhất, vì nhiều chỗ chỉnh sửa không được thỏa đáng, nguyên văn và chân thành và ý nghĩa thâm sâu phần nhiều lời khai thị của Thượng Nhân bị sửa thay đổi ít nhiều. Nhằm cải chánh những sai sót, Thượng Nhân dạy dỗ phải chỉnh sửa lại văn phiên bản mới, vì vậy mà tất cả lần kết tập sản phẩm công nghệ hai này. Trải qua không ít năm, cùng rất sự cung ứng của các đạo tràng trụ sở hải ngoại, nguồn lực lượng lao động có hạn của Ban chỉnh sửa đã biên tu phần thiển ưng ý của Thượng Nhân. Từ những việc nghe lại hầu hết băng ghi âm lời giảng tởm đương thời của Ngài, đến coppy tỉ mỉ, thậm chí là nhuận sắc mọi lời giảng giải một giải pháp cẩn thận, rất nhiều với mong muốn khôi phục lại nguyên trạng, bảo toàn được tinh túy, nhằm thuận tiện cho tất cả những người đời nay chăm chú đọc.

Do cơ hội bấy giờ các thiết bị thu thanh còn hạn chế, bắt buộc những bài giảng của Thượng Nhân thu thanh lại ko được hoàn mỹ, giả dụ y theo đó mà kết tập, e nặng nề tránh khỏi các sai sót. Cho nên vào phần đa thập niên 70, 80, 90, chúng tôi đã mấy lần thỉnh mong Thượng Nhân giảng bổ sung cập nhật nhiều tiểu đoạn để văn bạn dạng được hoàn hảo hơn. Kế bên ra, vào tầm năm 1987, 1988, Thượng Nhân từng công ty trì những buổi giảng theo phong thái “Chủ quan Trí Năng Suy Động Lực,” hầu reviews với những người cũng giống như hàng đồ đệ về cách thức phát huy não lực, triệu tập trí huệ để phân tích Kinh Lăng Nghiêm–mỗi fan tự mình giảng nghĩa hoặc phê bình, chỉ dẫn những ý kiến độc đáo, nghĩa lý quánh sắc, và Thượng nhân thì phân tích, bình giảng làm rất nổi bật các điểm trọng yếu. Đây có thể gọi là thời “học phong đỉnh thạnh.” Đáng nhớ tiếc là cơ hội bấy giờ, công việc chỉ tiến hành đến không còn quyển một thì ngừng lại. Lại nữa, Thượng Nhân cũng nhà trì “Hội phiên dịch, nghiên cứu và phân tích Ngũ Thập Ấm Ma” trên Vạn Phật Thánh Thành cùng Kim Luân Thánh Tự. Về sau, do bôn ba khắp vị trí để hoằng truyền Phật Pháp, cứu nuốm độ nhân, đề xuất thể lực của Thượng Nhân cạnh tranh tránh không bị hao mòn suy kiệt, chính vì thế mà Ngài cần thiết đích thân chủ trì các khóa trình này được nữa.

Để tránh vứt bỏ những lời dạy dỗ quý giá, ấn bạn dạng mới này không chỉ có dung nhập phần giảng bổ sung cập nhật với văn nghĩa, mà còn có thêm phần phụ lục bao gồm lời bình giảng, phân biệt phân tích và lý giải của Thượng Nhân vào “Chủ quan lại Trí Năng Suy Động Lực” và “Hội phiên dịch, phân tích Ngũ Thập Ấm Ma.” Nếu tất cả sự giống nhau thì công ty chúng tôi đem dung nhập cùng với nguyên bản văn nghĩa–giống nhau thì quăng quật bớt, thiếu hụt sót thì thêm vào. Nếu có giải thích hoặc diễn giảng mớ lạ và độc đáo thì không để phổ biến mà đưa vào phần sau của mỗi đoạn, đồng thời chú giải cặn kẽ để tiện cho vấn đề tham khảo.

Lại nữa, bạn dạng “Kinh Lăng Nghiêm Thiển Thích” bắt đầu này, do tài liệu rất nhiều mẫu mã nên đang được phân thành nhiều tập nhằm ấn hành, hầu thuận tiện cho những người đọc duyệt lãm. Trong ấn bạn dạng lần này, công ty chúng tôi tuần trường đoản cú theo nghĩa mà chia thành sách, chứ không cần y theo quyển xuất xắc số lượng. Thí dụ, phần nói về “Hai mươi lăm vị Thánh hội chứng viên thông” chiếm 1 phần của quyển 5 cùng quyển 6, giả dụ kết tập thành một bản, há chẳng càng thuận tiện cho những người nghiên cứu tìm gọi hơn sao? Lại như phần “Ngũ Thập Ấm Ma” được ban đầu từ nửa phần sau của quyển 9 cho đến giữa quyển 10, nay nếu như đem sắp xếp vào cùng một tập sách, độc giả có thể xem thông liền một mạch mà không hẳn lật tra cứu sang tập khác, há chẳng nhanh hơn sao? Vậy nên, nhằm mục tiêu không làm rơi lệch nguyên mạo với tánh hoàn chỉnh của văn kinh, thân hai quyển một trong những tập sách như thế đều phải có ghi chú rõ ràng.

Bản “Kinh Lăng Nghiêm” từ xưa mang đến nay có không ít loại, không ít có thêm bớt khác nhau, mà kinh văn được dẫn trong ấn bản lần này là dựa theo “Long Tạng” và “Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm ghê Chánh Mạch Sớ” của Đại sư Giao Quang, hoặc “Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm khiếp Giảng Nghĩa” của Đại sư Viên Ánh. Vị sự hạn chế nhu liệu điện tử và các bước xếp chữ, một trong những cổ từ trong kinh văn được sửa chữa bằng lối chữ viết thông dụng hiện đại.

Sau cùng, vâng theo giáo huấn từ bi của Thượng Nhân, trải qua nhì lần kết tập hoàn tất, shop chúng tôi đã áp dụng khoa phán của Đại sư Viên Ánh vào trong kinh. Cương yếu với mục lục thì rước khoa phán giản yếu đuối của Đại sư Viên Ánh có tác dụng chủ, khiến cho văn bạn dạng được giản dị và đơn giản dễ hiểu, trước sau tốt nhất quán. Trong đợt biên tu “Kinh Lăng Nghiêm Thiển Thích” này, e khó tránh khỏi nhiều sai sót, mong quý độc giả lượng trang bị cho. Nếu thấy chỗ nào chưa được đúng đắn rõ ràng, kính xin chư đại đức so với chỉ bảo cho, hầu giúp cho bạn dạng in sau đây được bổ sung cập nhật đầy đầy đủ hơn. Đây là lời thành thật ý muốn cầu.

Xem thêm: Kqbd, Kết Quả Bóng Đá Mới Nhất, Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay 28/05

Bài tựa viết trên California, Hoa Kỳ, tháng 8/2006.

TỰA 2

LƯỢC GIẢI gớm ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG-NGHIÊM1

Sa-môn Bát-lạt-mật-đế, người Trung Thiên Trúc, dịch2 thời Đường.

Sa-môn Di-già-thích-ca, người nước Ô-trường, dịch ngữ.3

Sa-môn Hoài Địch ở miếu Nam Lầu, núi La Phù, chứng nghĩa.

Đệ tử Bồ-tát giới phòng Dung tín đồ Thanh Hà,4 chức tiền chánh nghị (gián) đại phu – Đồng trung thư môn hạ bình chương sự,5 bút thọ.6

Vạn Phật Thánh Thành, Hoa Kỳ – Tuyên Hóa thượng nhân giảng thuật tại Phật Giáo Giảng Đường ngơi nghỉ San Francisco (三藩市).

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm kỳ diệu pháp
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim con kiến văn đắc lâu trì
Nguyện giải Như Lai sống động nghĩa

***

Phật pháp rộng lớn sâu khôn xiết nhiệm mầuTrăm ngàn muôn kiếp cực nhọc tìm cầuCon nay nghe thấy siêng trì tụngNguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Kinh Lăng-Nghiêm Là Chơn Thân Phật

Trong Phật giáo bao gồm rất nhiều bạn dạng kinh quan trọng, nhưng đặc trưng nhất là khiếp “Lăng-nghiêm”: chỗ nào có ghê Lăng-nghiêm là chỗ ấy Chánh pháp trụ thế. Nếu ghê “Lăng-nghiêm” không thể nữa, thì thời thời mạt pháp đến rồi vậy. Do đó, mọi người Phật tử họ cần phải đem hết sức mình, đem cả máu, mang cả những giọt mồ hôi để gìn giữ, bảo vệ kinh “Lăng-nghiêm”.

Trong tởm “Pháp diệt tận”6 gồm nói siêu rõ: Vào thời mạt pháp, kinh “Lăng-nghiêm” bị hoại diệt trước tiên, tiếp nối các khiếp khác cũng hoại diệt theo.

Nếu như ghê “Lăng-nghiêm” không hoại khử thì thời kỳ chánh pháp vẫn tồn tại. Bởi vì đó, hàng Phật tử họ phải lấy sinh mạng mình nhằm hộ trì kinh“Lăng-nghiêm”, và bởi cả tâm huyết, mồ hôi, chí nguyện của họ mà phù hộ kinh “Lăng-nghiêm”, để kinh “Lăng-nghiêm” mãi rực ánh quang minh, lưu truyền đến đều ngóc ngách, trụ vào từng phân tử vi trần, lưu thông tận hỏng không, phổ mọi trong pháp giới. Nếu bọn họ làm được bởi thế thì thời chánh pháp lại lan chiếu hào quang quẻ lớn.

Tại sao ghê “Lăng-nghiêm” bị tiêu hủy trước tiên? bởi vì nó vượt chân thật! khiếp “Lăng-nghiêm” là chân thân của Phật, kinh “Lăng-nghiêm” là xá-lợi của Phật, tởm “Lăng-nghiêm” là tháp miếu chân chánh của Phật. Bởi kinh “Lăng-nghiêm” chân thực như vậy, nên tất cả ma vương đã sử dụng mọi biện pháp hòng hủy diệt kinh“Lăng-nghiêm”. Trước tiên, chúng sản xuất lời bịa đặt, nhận định rằng kinh “Lăng-nghiêm” là giả. Vì sao chúng nói kinh “Lăng-nghiêm” là giả? do kinh “Lăng-nghiêm” nói quá chân thật, quan trọng đặc biệt “bốn lời dạy dỗ bảo, răn dạy răn thanh tịnh sáng sủa suốt”,7 “hai mươi lăm vị Thánh thuật lại pháp tu chứng viên thông của mình”, với “năm mươi cảnh giới ấm ma”, tất cả dị giáo nước ngoài đạo, yêu ác quỷ quái cần yếu thọ nhấn giáo lý này. Bởi vì đó có tương đối nhiều người vô tri nói rằng gớm “Lăng-nghiêm” là ngụy tạo.

Những đạo lý trong tởm “Lăng-nghiêm” nói ra rất bao gồm xác, hợp với đạo lý, nên lũ tà ma, quỷ quái, bàng môn ngoại đạo không thể ẩn hình được. Một số người vô tri, nhất là những học giả, các ông giáo lâu (thầy giáo, giáo sư) bởi vì kém đọc biết, vọng lường lời Thánh, kiến thức nửa vời, mê mờ hồ nước đồ, trí thức không đâu, thiếu thốn trí chân thật, do đó phê bình một biện pháp ngông cuồng.

Chúng ta là những người dân học Phật pháp, phải nhận thức thâm thúy về điều này. Mang lại nên chúng ta đi đâu, ở ngẫu nhiên chỗ nào, đến trú xứ nào thì cũng phải xiển dương, truyền bá, giảng nói kinh “Lăng-nghiêm”. Vì sao? Vì chúng ta phải hỗ trợ cho chánh pháp tồn tại vĩnh viễn ở rứa gian.

Tôi nguyện bảo triệu chứng trước các người, bảo chứng rằng, ghê “Lăng-nghiêm” là chân kinh! Nếu gớm “Lăng-nghiêm” là sống động thì dĩ nhiên chẳng có sự việc gì, còn nếu khiếp “Lăng-nghiêm” là giả, thì tôi nguyện vĩnh viễn cùng vĩnh viễn đọa vào địa ngục cũng chính vì tôi không nhận thức được Phật pháp, lấy giả làm cho chân. Như tởm “Lăng-nghiêm” là chân thật, vậy thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp phân phát nguyện hoằng dương đại pháp Lăng-nghiêm này, cùng tùy thời tùy chỗ, tôi đã xiển dương đạo lý Lăng-nghiêm.

Mọi fan nên chăm bẵm vào điểm này: Nếu tởm “Lăng-nghiêm” chưa hẳn do Phật thuyết, thì ngẫu nhiên người nào cũng không nói được! do vậy mới có những người dân thiếu trí tiến công giá, phê bình một giải pháp sai lầm, mong muốn họ sớm tỉnh ngộ, không phải tái chế tạo một các loại nhân khổ là đọa địa ngục “Rút lưỡi”.8 Bất luận học trả nào, bất cứ người học Phật ở tổ quốc nào, hãy nhanh chóng thống thiết sửa đổi sai trái trước đây, tự mình biết sai cơ mà sửa (đổi) thì không có việc thiện nào vĩ đại hơn.

Cuối cùng, tôi xin ước chúc cho những người đọc kinh “Lăng-nghiêm”, nghe giảng kinh “Lăng-nghiêm”, nghiên cứu kinh “Lăng-nghiêm” số đông sớm thành Phật đạo!

1 gớm Đại Phật đảnh thủ lăng-nghiêm: gđ. Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu bệnh liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh thủ lăng-nghiêm ghê (大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 – Mahābuddhoṣṇīṣa-tathāgata-guhyahetusākṣatkṛita-prasanārtha-sarva-bodhisattvacaryā-śūrāṅgama-sūtra), 10 quyển, T19n945.

2 Ngài Bát-lạt-mật-đế (Skt. Prammiti, dịch là rất Lượng) dịch trường đoản cú Phạn ra Hoa.

3 Ngài Di-già-thích-ca (Skt. Meghaśikhara, gọi và đúng là Di-già-thước-khư, dịch là Vân Phong) chỉnh lý chương cú, văn phạm.

4 Tống cao tăng truyện 2, T50n2061_p718c13, Trinh Nguyên tân định ưng ý giáo mục lục 14, T55n2157_p874a25, Phật pháp kim thang biên 8, X87n1628_p403a9 v.v…, rất nhiều nói ông là tín đồ Thanh Hà. Từ điển Phật quang đãng ghi ông là fan Lạc Dương, có thể nhầm. Danh sĩ china sống vào đời Đường. Ông là tín đồ học rộng lớn nghe nhiều, gồm học vị Tiến sĩ, có tác dụng quan mang đến chức bao gồm gián đại phu đồng phượng những loan đài bình chương sự. Đời vua Trung Tông, ông mắc lỗi bị đày đi Cao Châu, sau ông khuất tại đó. Tương truyền, trên phố đi giữ đày, lúc đến Quảng Châu, gặp gỡ ngài Bát-lạt-mật-đế dịch gớm Đại Phật đỉnh thủ lăng-nghiêm, ông làm cây viết thọ.

5 Đồng trung thư môn hạ bình chương sự: nghĩa là thuộc với những quan trong Trung thư môn hạ yêu thương nghị quốc sự, hoặc từng ngày phải vào trực sinh hoạt cung nhằm xử lý công việc v.v…

6 bút thọ 筆受: trong trường dịch kinh, fan cầm cây bút dùng Hán văn ghi chép phần lớn văn tởm mà fan dịch dịch từ bỏ nguyên văn ra. Vị kinh Phật truyền sang trung hoa đều bằng tiếng Phạn (Sanskrit), cùng người thông thuộc chữ Hán không phải đã giỏi tiếng Phạn, ngược lại người biết giờ đồng hồ Phạn chưa kiên cố hiểu được văn Hán, bắt buộc cả hai yêu cầu phối hợp với nhau.

6 gớm Phật thuyết pháp diệt tận 佛說法滅盡經 (Sutra of the Ultimate Extinction of the Dharma) 1 (mất tên tín đồ dịch), T12n396_p119b01.

7 Tứ chủng thanh tịnh minh ân hận 四種清淨明誨.

8 Hán: Bạt thiệt địa ngục 拔舌地獄, những người dân tạo nghiệp độc ác đều bị đọa vào địa ngục này. Du-già sư địa luận 4, T30n1579_p296b22 nói: “kéo lưỡi trong mồm ra, rước một trăm cây kim châm vào, banh ra thật căng, thiệt thẳng, trương ra như trương da trâu vậy.”

TỰA 3

KINH “LĂNG-NGHIÊM” CÒN THÌ PHẬT PHÁP CÒN

Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng – tháng giêng năm 1983

“Kinh Lăng Nghiêm” vào Phật giáo là một trong những bộ gớm có đặc thù như kính chiếu yêu, tất cả thiên ma ngoại đạo, yêu quái ác tinh (Li Mị Võng Lượng)1 vừa chạm mặt “Kinh Lăng Nghiêm” đều đề xuất hiện nguyên hình, ko có ở đâu có thể ẩn thân, hoặc túa chạy được. Ngày xưa, Đại sư Trí trả nghe nói tất cả bộ Kinh như thế nên đã hướng tới Ấn Độ vọng bái, lễ lạy suốt 18 năm, sử dụng tâm chí thành khẩn thiết trong 18 năm trời để nguyện cầu cho cỗ Kinh này được truyền đến Trung
Hoa. Các bậc Cao tăng đại đức ngày xưa, tất cả những bậc Cao tăng trí tuệ không có ai mà không tán thán “Kinh Lăng Nghiêm”. Do đó nói “Kinh Lăng Nghiêm” còn thì Phật Pháp còn; “Kinh Lăng Nghiêm” diệt thì Phật Pháp cũng khử theo.

Thế nào điện thoại tư vấn là thời mạt pháp? Thời mạt pháp thứ nhất là “Kinh Lăng Nghiêm” bị bỏ diệt. Ai hủy diệt “Kinh Lăng Nghiêm”? đó là số thiên ma ngoại đạo này. Thiên ma nước ngoài đạo nhận thấy “Kinh Lăng Nghiêm” y như đinh trong mắt, sợi trong giết vậy, ngồi không vững, đứng ko yên, vì vậy chúng yêu cầu ngụy tạo nên một nhiều loại tà thuyết nói “Kinh Lăng Nghiêm” là giả. Họ là đệ tử đạo phật phải nhận biết chân lý. Đạo lý trong “Kinh Lăng Nghiêm” nói, từng một chữ phần nhiều là chân khiếp chánh điển, không tồn tại chữ nào chưa phải là chân lý. Hiện tại tại họ nghiên cứu giúp về Năm Mươi các loại Ấm Ma yêu cầu càng phải hiểu rõ tính đặc biệt này trong Kinh, mẫu mà yêu quỷ dữ quái hại nhất chính là “Kinh Lăng Nghiêm”.

Lão Hòa Thượng lỗi Vân sống cho 120 tuổi, xuyên suốt một đời, Ngài chưa hề chú giải sang 1 bộ kinh (điển) nào, chỉ chú giải duy nhất bộ “Kinh Lăng Nghiêm”. Phiên bản thảo chú giải “Kinh Lăng Nghiêm” được Hòa Thượng giữ gìn kỹ càng trong trong cả mấy mươi năm, ở đầu cuối bị thất lạc vào cuộc chánh trở thành ở Vân Môn. Việc này để lại niềm hối tiếc lớn số 1 trong cuộc đời ngài. Lão Hòa Thượng chủ trương họ là fan xuất gia, hầu hết phải bắt buộc học ở trong lòng thật nhuần nhuyễn “Kinh Lăng Nghiêm”, học thuộc từ bỏ trước mang lại sau, từ bỏ sau ra trước, học xuôi lại học ngược, xuôi ngược đều có thể thuộc lòng. Nhân trên đây tôi (Tuyên Hóa Thượng Nhân) mới biết trong một đời của ngài, Lão Hòa Thượng khôn cùng xem trọng “Kinh Lăng Nghiêm”.

Có tín đồ hỏi Lão Hòa Thượng hỏng Vân rằng:

– con nghe nói “Kinh Lăng Nghiêm” là ngụy tạo, Hòa Thượng nghĩ sao về lời đồn thổi này?

Lão Hòa Thượng đáp:

– Đời mạt pháp, do sao gọi là mạt pháp? Vì có những hạng fan này, đến mắt cá là phân tử minh châu, không phân rõ ràng phải trái. Người nói lời này thiệt là đại mê muội, siêng đi lòa mắt phần đa người, khiến người không nhận thấy đâu là Phật pháp. Hạng fan đó luôn nhận thật có tác dụng giả, nhận giả có tác dụng thật. Ông xem lũ họ, hễ gồm ai viết ra bộ sách nào, bọn họ cũng phần đông lấy đọc, trong khi kinh điển thật sự vì chưng Phật nói thì chúng ta lại đựng kỹ trên gác cao, hoặc đặt vào kệ sách, không bao giờ lấy ra xem. Từ bỏ đây có thể thấy nghiệp chướng của chúng sanh vô cùng nặng nề, nếu nghe tà tri tà kiến thì họ rất tin; còn pháp chánh tri chánh kiến, mặc dù ông tất cả nói, bao gồm giảng mang lại đâu chúng ta cũng ko tin. Vày sao như thế? vày thiện căn không đủ. Vị thiện căn ko đủ đề xuất mới có lòng nghi đối với chánh pháp, một loại tâm đa nghi của loài hồ nước ly.

Vạn Phật Thánh Thành của họ ở đây nên lập ra một Đàn tràng Lăng Nghiêm và tốt nhất có thể quý vị người nào cũng nên phân phát tâm hàng ngày trì tụng cỗ kinh “Lăng Nghiêm” này, hoặc hoàn toàn có thể trì một tiếng, nhị tiếng, hay hoàn toàn có thể đọc hệt như đọc sách, đọc mang đến độ rất có thể ghi nhớ cùng thuộc lòng. Đọc tụng “Kinh Lăng Nghiêm”, “Kinh Pháp Hoa”, thậm chí còn cả “Kinh Hoa Nghiêm”, ví như đều rất có thể tụng nhưng mà không đề nghị nhìn Kinh new thật là vấn đề hy hữu. Nếu ai có thể tụng thuộc lòng được “Kinh Lăng Nghiêm”, “Kinh Pháp Hoa”, “Kinh Hoa Nghiêm” thì thời điểm đó chánh pháp vẫn còn có mặt trên thế gian này. Họ được ở 1 nơi giỏi như Vạn Phật Thành, mọi fan nên phát tâm người thương đề, quyết trọng điểm làm một ít việc. Nói như vậy chưa hẳn là bảo họ tranh đấu với người, mà lại là họ muốn cực kỳ xuất hơn mọi tín đồ về cả tài lẫn đức