XEM PHIM THIẾU NỮ ĐẠI NHÂN TẬP 11 VIETSUB, NỮ ĐẠI CA TẬP 11

-

Unique Identification Authority of India (UIDAI has introduced a service called “Aadhaar Services on SMS” which enables Aadhaar Number holders, who do not have access lớn internet/resident portal/m-Aadhaar etc. Lớn use various Aadhaar services like Virtual ID generation/retrieval, Aadhaar lock/unlock, Biometric lock/unlock etc. Through SMS.

Bạn đang xem: Xem phim thiếu nữ đại nhân tập 11 vietsub

Resident can avail these Aadhaar Services by sending an SMS from Registered smartphone to 1947 in the format mentioned below:


*

GVIDAadhaar-Number-last-4-digits

For example if the Aadhaar number is 1234-5678-9123 then SMS – GVID 9123 và send it to 1947


*

RVIDAadhaar-Number-last-4-digits

For example if the Aadhaar number is 1234-5678-9123 then SMS – RVID 9123 & send it lớn 1947


*

If using Aadhaar Number: GETOTPAadhaar-NUMBER-last-4-digits

For example if the Aadhaar number is 1234-5678-9123 then SMS – GETOTP 9123 & send it lớn 1947

If using Virtual ID: GETOTPVirtual ID-NUMBER-last-6-digits

For example if Virtual ID is 1234-1234-1234-9123 then SMS – GETOTP 340123 & send it lớn 1947


*

2 SMS are required khổng lồ be sent for this facility.

SMS 1 : GETOTPAadhaar NUMBER-last-4-digits

SMS 2 : LOCKUIDAadhaar NUMBER-last 4-digits
OTP-6-digits

For example if the Aadhaar number is 1234-5678-9123 then SMS – GETOTP 9123 và send it to 1947

If suppose you receive the OTP as "012345" then SMS – LOCKUID 9123 012345 send it lớn 1947

Note:

(1) For locking Aadhaar Number, Virtual ID is required to be pre-generated else it you would not be allowed to Lock

2) In case of multiple dependent Aadhaar Numbers linked lớn same điện thoại number, & when last 4 digits of the Aadhaar Numbers are same for at least 2 dependents, then second SMS to lớn be sent as: LOCKUIDAadhaar NUMBER-last 8-digits
OTP-6-digits


To Unlock Aadhaar


*

2 SMS are required to be sent for this facility.

Xem thêm: Top 4 Mẫu Đàn Organ Cho Trẻ Em, Đàn Organ Cho Bé Giá Tốt, Giảm Giá Đến 40%

SMS 1: GETOTPVirtual-ID-last-6-digits

SMS 2: UNLOCKUIDVirtual-ID-last-6-digits
OTP-6-digits

For example if Virtual ID is 1234-1234-1234-9123 then SMS – GETOTP 9123and send it to 1947

If suppose you receive the OTP as "012345" then SMS – UNLOCKUID 349123 012345 and send it to lớn 1947

Note:

(1) This service can be availed by passing Virtual ID ONLY

(2) In case of multiple Aadhaar Numbers linked to lớn same sản phẩm điện thoại number, & when last 6 digits of the Virtual IDs are some for at least 2 dependents, then second SMS khổng lồ be send as: UNLOCKUIDVirtual-ID-last-10-digits
OTP-6-digits


To Enable Biometric Lock


2 SMS are required to be sent for this facility.

In case if Aadhaar Number is used -

SMS 1: GETOTPAadhaar-Number-last-4-digits

SMS 2: ENABLEBIOLOCKAadhaar-Number-last-4-digits
OTP-6-digits

For example if the Aadhaar number is 1234-5678-9123 then SMS – GETOTP 9123 & send it khổng lồ 1947

If suppose you receive the OTP as "012345" then SMS – ENABLEBIOLOCK 9123 012345 and send it khổng lồ 1947

In case if Virtual ID is used -

SMS 1: GETOTPVirtual-ID-last-6-digits

SMS 2: ENABLEBIOLOCKVIrtual-ID-last-6-digits
OTP-6-digits

For example if Virtual ID is 1234-1234-1234-9123 then SMS – GETOTP 340123 and send it to lớn 1947

If suppose you receive the OTP as "012345" then SMS – ENABLEBIOLOCK 349123 012345 and send it to lớn 1947

Note:

(1) If Aadhaar is locked, then this service shall not be allowed to lớn be availed

(2) In case of multiple dependent Aadhaar Numbers linked to lớn same điện thoại number, and when last 4 digits of the Aadhaar Numbers are same for at least 2 dependents, then second SMS to be sent as

ENABLEBIOLOCKAadhaar-Number-last-8-digits
OTP-6-digits

(3) In case of multiple dependent Aadhaar Numbers linked khổng lồ same di động number, & when last 6 digits of Virtual ID are same for at least 2 dependents, then second SMS to lớn be sent as:

ENABLEBIOLOCKVirtual-ID-last-10-digits
OTP-6-digits


To Disable Biometric Lock


2 SMS are required lớn be sent for this facility.

In case if Aadhaar Number is used -

SMS 1: GETOTPAadhaar-Number-last-4-digits

SMS 2: DISABLEBIOLOCKAadhaar-Number-last-4-digits
OTP-6-digits

For example if the Aadhaar number is 1234-5678-9123 then SMS – GETOTP 9123 and send it khổng lồ 1947

If suppose you receive the OTP as "012345" then SMS – DISABLEBIOLOCK 9123 012345 and send it to lớn 1947

In case if Virtual ID is used -

SMS 1: GETOTPVirtual-ID-last-6-digits

SMS 2: DISABLEBIOLOCKVIrtual-ID-last-6-digits
OTP-6-digits

For example if Virtual ID is 1234-1234-1234-9123 then SMS – GETOTP 340123 and send it to lớn 1947

If suppose you receive the OTP as "012345" then SMS – DISABLEBIOLOCK 349123 012345 and send it khổng lồ 1947

Note:

(1) If Aadhaar is locked, then this service shall not be allowed to lớn be availed

(2) In case of multiple dependent Aadhaar Numbers linked khổng lồ same điện thoại number, and when last 4 digits of the Aadhaar Number are same for at least 2 dependents, then second SMS to be sent as:

DISABLEBIOLOCKAadhaar-Number-last-8-digits
OTP-6-digits

(3) In case of multiple dependent Aadhaar Numbers linked lớn same mobile number, & when last 6 digits of Virtual ID are same for at least 2 dependents, then second SMS to be sent as:

DISABLEBIOLOCKVirtual-ID-last-10-digits
OTP-6-digits


2 SMS are required lớn be sent for this facility.

In case if Aadhaar Number is used -

SMS 1: GETOTPAadhaar-Number-last-4-digits

SMS 2: UNLOCKBIOAadhaar-Number-last-4-digits
OTP-6-digits

For example if the Aadhaar number is 1234-5678-9123 then

SMS – GETOTP 9123 and send it khổng lồ 1947

If suppose you receive the OTP as "012345" then SMS – UNLOCKBIO 9123 012345 and send it khổng lồ 1947

In case if Virtual ID is used -

SMS 1: GETOTPVirtual-ID-last-6-digits

SMS 2: UNLOCKBIOVIrtual-ID-last-6-digits
OTP-6-digits

For example if Virtual ID is 1234-1234-1234-9123 then SMS – GETOTP 340123 and send it khổng lồ 1947

If suppose you receive the OTP as "012345" then SMS – UNLOCKBIO 349123 012345 and send it to lớn 1947

Note:

(1) If Aadhaar is locked, then this service shall not be allowed to lớn be availed

(2) In case of multiple dependent Aadhaar Numbers linked to same di động number, & when last 4 digits of the Aadhaar Number are same for at least 2 dependents, then second SMS khổng lồ be sent as:

UNLOCKBIOAadhaar-Number-last-8-digits
OTP-6-digits

(3) In case of multiple dependent Aadhaar Numbers linked khổng lồ same mobile number, and when last 6 digits of Virtual ID are same for at least 2 dependents, then second SMS to lớn be sent as:

Thien
Bao.Com...๑๑۩۞۩๑๑
*
๑๑۩۞۩๑๑...Tu
Thien
Bao.Com...๑๑۩۞۩๑๑ > III - ♥ Góc của khách hàng ♥> 14 - chuyện tranh Online > Tranh 3> Truyện người vợ Đại Ca - Han Yu Rang
*
nữ giới đại ca tập 11

Tìm kiếm chủ đề bài viết ở đây trước khi hỏi TTB -Tìm bằng tiếng việt tất cả dấu càng chính xác-Ví Dụ:Đánh vào Hwang ngươi ri để tìm truyện tác giả này
$$**=====DS chuyện tranh Online=====**$$$$**=====Truyện Tranh mới Đang Update=====**$$
KHÔNG coi ĐƯỢC ẢNH truy nã CẬP ĐỔI DNS CLICK VÀO ĐÂY
*

adminbao
*

*
Nữ đại ca tập 11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

TÌM BÀI VIẾT KHÁC tìm kiếm TRÊN THANH TIM KIẾM PHÍA TRÊN WEB
ĐÃ CẬP NHẬT HẾT SÁCH GIẢI CÁC MÔN CÁC LỚP VUI LÒNG ĐÁNH TÊN BÀI KÈM LỚP PHÍA TRÊN TÌM KIẾM
*