PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH @ BẠCH DƯƠNG KÌ BLOG, KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

-

Một thời, Phật ngơi nghỉ tại vườn Cấp-Cô-Độc, rừng Kỳ-Đà, nước Xá-Vệ, cùng 1.500 đại bọn chúng Tỳ-kheo. Giờ đây tôn mang A-nan sửa y về vai phải, gối bắt buộc quỳ gần kề đất, bạch đức nắm Tôn:

– Đức Như Lai quán tiếp giáp thật sâu xa, uyên áo, không câu hỏi gì nhưng mà Ngài không soi xét, cả tía đời thừa khứ, sau này hay lúc này Ngài hầu như biết rõ. Danh hiệu, tên họ của chư Phật cùng chúng Bồ-tát, Thanh văn tự thời vượt khứ theo tùy tùng các hay ít Ngài hồ hết biết rõ. Dầu là 1 kiếp, trăm kiếp hoặc rất nhiều kiếp Ngài đông đảo quán gần kề và hiểu rõ như vậy. Ngài phân biệt rõ ràng tên bọn họ của từng vua, quan, nhân dân, như cõi nước hiện tại tại này còn có bao nhiêu bạn Ngài những biết rõ. Kính bạch đức Như Lai Chí chơn Đẳng chánh giác, bọn chúng con muốn nghe sự giáo hóa, mở ra của phật di lặc nơi thời tương lai lâu xa cùng bọn chúng đệ tử theo Phật về cõi nước an vui sung mãn trải qua thời hạn bao lâu?

Đức Phật bảo A-nan:

– Thầy hãy trở về địa điểm ngồi, lắng nghe Ta nói cùng khéo suy nghĩ, ghi lưu giữ về sự lộ diện của phật di-lặc và cõi nước nhiều có, an vui cùng chúng đệ tử các hay ít.

Bạn đang xem: Phật thuyết kinh di lặc hạ sanh @ bạch dương kì blog

Tôn đưa A-nan vâng lời Phật dạy, quay trở lại chỗ ngồi. Đức Phật bảo A-nan:

– Thời tương lai lâu xa, vị trí cõi nước này sẽ có thành quách tên Sí-đầu, Đông Tây 12 do-tuần, phái nam Bắc 7 do-tuần, đất đai phì nhiêu, quần chúng. # hùng cường giàu sang và các đường sá. Vào thành có Long vương thương hiệu Thủy Quang, ban đêm tuôn phần đa chất thơm thấm nhuần, buổi ngày thì có tác dụng ôn hòa trong mát. Trong thành Sí-đầu gồm quỷ La-sát thương hiệu Diệp Hoa, hành vi thuận cùng với chánh pháp, ko trái chánh giáo. Sau khi mọi tín đồ ngủ say thì vị này đi trừ bỏ những vật dơ bẩn uế bất tịnh và cần sử dụng nước thơm rưới trên đất, rất là sạch vẫn thơm tho.

A-nan yêu cầu biết! Đất ngơi nghỉ Diêm Phù Đề thời điểm ấy những phương Đông tây-nam Bắc rộng 10.000 do-tuần. Các núi, sông, vách đá phần lớn tự tiêu diệt. Nước sống 4 biển cả đông đảo chiếm cứ một phương. Mặt đất ở Diêm Phù Đề cực kỳ bằng vận như tấm gương sáng sủa sạch. Đất khắp Diêm Phù Đề đều có thực phẩm, ngũ cốc trù phú, tốt tươi. Nhân dân phồn thịnh, châu báu thiệt nhiều, buôn bản mạc làng xóm ngay sát nhau, cùng nghe tiếng con kê gáy. Bao nhiêu hoa quả, cây cỏ khô cằn hay các vật nhơ bẩn xấu rất nhiều tự tiêu diệt. Phần đông cây ngon quả ngọt, vừa thơm vừa ngon tươi tốt nhất thì sinh ra mọi mặt đất. Khí hậu ôn hòa, thời tiết phù hợp theo mùa. Nhỏ người không biến thành 108 bệnh, không có tham dục, sân hận, dở người si, không cần khiếp sợ săn sóc. Nhân trọng điểm quân bình, cùng một ý với nhau, gặp nhau vui vẻ với nói hầu hết lời thánh thiện thiện, thuộc một một số loại ngôn ngữ giống hệt như người Uất-đơn-việt ko khác. Nhân dân to hay nhỏ dại ở Diêm Phù Đề phần nhiều cùng một âm giọng, không có sự không đúng khác. Những người dân nam hay cô gái ở cõi này khi ước ao đại tè tiện, đất tự nhiên và thoải mái nứt ra, sau khi ngừng việc, đất khép lại như cũ.

Lúc ấy khu đất đai sống Diêm Phù Đề thoải mái và tự nhiên sanh lúa gạo vô cùng thơm ngon, không tồn tại vỏ, nạp năng lượng vào không trở nên bệnh khổ. Những một số loại vàng, bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, chân châu, hổ phách rải khắp xung quanh đất mà không người nào quan tâm. Bao gồm khi họ cầm châu báu này với nói cùng với nhau: “Con bạn xưa kia vị những châu báu này mà cần tàn sợ hãi nhau, bị cầm tù và chịu đựng biết bao khổ não. Vậy mà thời nay châu báu này cũng tương tự ngói gạch, không có ai cất giữ”. Hiện nay vương pháp xuất hiện, tên là Nhương Khứ, cần sử dụng chánh pháp trị nước và tương đối đầy đủ bảy báu. Bảy báu đó là: kim luân bảo, tượng bảo, mã bảo, châu bảo, ngọc đàn bà bảo, điển binh bảo, thủ tàng bảo. Trấn giữ lại Diêm Phù Đề không buộc phải đến đao trượng mà điều phục từ nhiên.

Này A-nan! tứ kho trân bảo là:

1- Nước Càn-đà-việt có kho báu Y-la-bát, rất nhiều trân báu cùng vật quý hiếm, cấp thiết kể hết.

2- Nước Di-đề-la gồm kho phệ lưới báu và tương đối nhiều trân bảo.

3- Nước Tu-lại-tra có kho báu lớn và những trân bảo.

4- Nước Ba-la-nại Nhương Khứ có kho báu lớn và rất nhiều trân bảo, quan yếu tính kể.

Bốn kho báu lớn này tự nhiên ứng hiện. Các vị giữ kho mang đến tâu vua: “Cúi xin đại vương đem phần đa vật trong kho báu này ban bố cho phần đa kẻ bần cùng”. Vua Nhượng Khứ được những kho báu này cũng chẳng dòm ngó bọn chúng vì không có ý suy nghĩ về của cải châu báu.

Tại đất Diêm Phù, trên cây thoải mái và tự nhiên sanh hồ hết y phục khôn cùng mềm mịn để cho mọi tín đồ mặc, như hiện thời người Uất-đơn-việt thoải mái và tự nhiên trên cây sinh ra y phục. Đại vương có đại thần tên Tu Phạm Ma, là vị quan lại được vua hết sức kính quí từ thuở còn niên thiếu. Vị đại thần này có tướng mạo khôi ngô, không cao, ko thấp, không mập, ko gầy, không trắng, ko đen, ko già, ko trẻ. Vợ của Tu Phạm Ma tên Phạm Ma Việt, là fan xinh tuyệt đẹp trần nhất trong các ngọc nữ, giống như hậu phi của thiên đế. Miệng bà nói ra nặng mùi thơm hoa sen với thân đầy hương chiên-đàn, 84 trạng thái mà lại các thiếu nữ khác dài lâu không lúc nào có. Bà cũng không tồn tại ý niệm hay tứ tưởng cuồng loạn, tật bệnh.

Lúc bấy tiếng Bồ-tát Di-Lặc sống trời Đâu Suất tiệm sát phụ huynh không già, không trẻ, giáng thần ứng hiện sanh ra từ hông nên của mẹ, như Ta thời buổi này cũng sẽ giáng sanh từ hông phải. Bồ-tát Di lặc cũng như thế. Toàn bộ chư thiên cõi Đâu Suất số đông ngợi ca: “Bồ-tát Di Lặc đang giáng sanh”.

Tu Phạm Ma khắc tên cho con là Di Lặc. Bồ-tát Di Lặc tất cả 32 tướng tá tốt, 80 vẻ đẹp, thân màu đá quý ròng vô cùng tốt đẹp. Bạn ở cõi này không có các thiến nạn, tuổi thọ lâu dài. Chúng ta sống mang lại 8 vạn 4 nghìn năm, phụ nữ 500 tuổi bắt đầu lấy chồng.

Di-Lặc sinh sống ở gia đình một thời gian ngắn thì đi xuất gia học tập đạo. Khi đi thoát khỏi thành Sí-đầu chưa bao xa thì Ngài gặp đạo thọ tên Long Hoa cao một do-tuần, ngang 500 bộ. Bồ-tát Di Lặc ngồi dưới cội cây này thành tích đạo trái Vô thượng. Ngay nửa tối Bồ-tát Di Lặc xuống tóc thì đạt ngay đạo trái Vô thượng. Cả 3.000 cõi đại thiên chấn hễ 6 cách. Những địa thần phần lớn bảo nhau rằng: “Hôm nay Bồ-tát Di Lặc đã thành Phật đạo”. Từ từ đến cung Tứ Thiên vương cũng nghe “Bồ-tát Di-Lặc đang thành Phật đạo” , cùng lan dần mang đến cõi trời 33, trời Đâu Suất Đà, trời Hóa Lạc, trời tha hóa Tự Tại, cho đến Phạm thiên phần đông vang giờ đồng hồ “Bồ-tát Di-Lặc sẽ thành Phật đạo”.

Lúc bấy giờ tất cả ma vương thương hiệu Đại tướng – giáo hóa trị vị ma quân bởi chánh pháp – nhờ vào nghe tiếng quang vinh âm của Như Lai cực kỳ hân hoan, phấn chấn, suốt 7 ngày đêm không ngủ nghỉ. Kế tiếp ma vương với vô số thiên nhân làm việc cõi Dục cho chỗ phật di-lặc cung kính lễ bái. Thánh tôn Di Lặc cùng những thiên nhân từ từ nói về luận của pháp mầu vi diệu. Các luận đó là: Luận về ba thí, luận về giới, luận về sanh thiên, giải thoát ra khỏi dục tưởng bất tịnh là giỏi đẹp.

Đức phật di lặc thấy mọi bạn đã hoan hỷ phát tâm, Ngài ngay lập tức đem phần lớn pháp chư Phật ráng Tôn thường dạy như: khổ, tập, diệt, đạo cùng phân tích nghĩa lý sâu rộng mang đến chư thiên nhân. Lúc ấy trên tòa tất cả 8 vạn 4 nghìn thiên tử vẫn sạch bụi trần, đắc pháp nhãn tịnh. Ma vương vãi Đại tướng tá bảo mọi bạn ở cõi kia rằng: “Các ngươi hãy mau xuất gia. Do sao? – bởi Bồ-tát Di Lặc nay đang đi vào bờ giác ngộ cùng sẽ hóa độ cho những ngươi cũng đến bờ giác ngộ”.

Trong thành Sí-đầu bao gồm trưởng mang tên Thiện Tài nghe giáo lệnh của ma vương, lại nghe âm vang của Phật bắt buộc đem 8 vạn 4 nghìn chúng cho chỗ phật di lặc cung kính đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Đức Phật Di Lặc từ từ nói pháp luận vi diệu mang lại đại chúng. Pháp luận đó là: luận về thí, luận về giới, luận về sanh thiên, giải thoát ra khỏi dục tưởng bất tịnh là giỏi đẹp.

Đức phật di-lặc thấy mọi bạn tâm ý được khai mở theo như pháp chư Phật nạm Tôn đã nói, Ngài giảng về khổ, tập, diệt, đạo và phân tích nghĩa rộng các pháp ấy cho gần như người. Lúc ấy 8 vạn 4 ngàn người kết thúc sạch bụi trần, đắc pháp nhãn tịnh. Trưởng mang Thiện Tài thuộc 8 vạn 4 ngàn con người đến trước đức Phật đề nghị cầu xin xuất gia, khéo tu phạm hạnh, tất cả đều thành tích đạo trái A-la-hán. Hội đầu tiên của phật di-lặc có 8 vạn 4 ngàn người đắc trái A-la-hán. Khi ấy vua Nhương Khứ nghe Bồ-tát Di-Lặc đã thành Phật đạo, ông mong mỏi được nghe pháp yêu cầu vội cho chỗ Phật. Pháp tiên phật nói cho vua ban sơ thiện , giữa thiện, ở đầu cuối thiện với nghĩa lý vô cùng sâu xa. Một thời gian sau, đại vương lập thái tử lên làm vua, bao đồ gia dụng quý báu vua cho tất cả những người thợ cắt tóc rồi đem những loại châu báu ban cho những Phạm chí cùng dẫn 8 vạn 4 nghìn chúng cho chỗ Phật xin làm cho Sa-môn. Cuối cùng, họ thành công đạo quả, đắc đạo A-la-hán.

Đại trưởng giả Tu Phạm Ma nghe Bồ-tát Di Lặc thành đạo phật cũng mang 8 vạn 4 ngàn bọn chúng Phạm chí mang đến chỗ Phật cầu xin làm cho Sa-môn. Tất cả đều bệnh đắc A-la-hán, duy nhất bao gồm Tu Phạm Ma đoạn tận 3 kiết sử và chắc chắn là chấm chấm dứt hết khổ.

Phật mẫu mã Phạm Ma Việt cũng lấy 8 vạn 4 ngàn chúng thể phụ nữ đến địa điểm Phật xin làm cho Sa-môn. Những thể đàn bà đều hội chứng đắc A-la-hán, duy nhất tất cả Phạm Ma Việt đoạn tận 3 kiết sử, bệnh quả Tu-đà-hoàn.

Các bà dòng Sát-lợi nghe tin Phật Di Lặc lộ diện ở cụ gian, thành Đẳng chánh giác, đem cả nghìn vạn bọn chúng đi cho chỗ Phật kính cẩn đảnh lễ bên dưới chân Ngài rồi ngồi sang 1 bên. Chúng ta phát tâm ao ước cầu được xuất gia học đạo, làm Sa-môn. Có bạn chứng đắc đến bờ giác, có người không chứng đắc. Cơ hội ấy, này A-Nan! những người dân chưa nổi bật để chứng đắc phần nhiều là những người phụng hành giáo pháp, nhàm chán toàn bộ thế gian với tu hành quán tưởng không có dục lạc. Phật di-lặc sẽ nói giáo nghĩa Tam vượt như Ta hiện nay nay. Trong những đệ tử của Ta gồm Đại Ca Diếp thực hành thực tế 12 hạnh Đầu-đà, như chư Phật thời vượt khứ vẫn khéo tu phạm hạnh, người này vẫn ở sát bên Phật Di Lặc khuyến hóa mọi tín đồ tu tập.

Ca Diếp biện pháp Như Lai ko xa, ngồi kiết-già, thân ý chánh niệm tỉnh giấc giác. Đức vậy Tôn bảo Ca Diếp:

– nay Ta vẫn 80, tuổi sẽ già suy và gồm 4 đại Thanh văn kham nhận câu hỏi giáo hóa mọi nơi. Chúng ta có khá đầy đủ phước đức và trí tuệ vô tận, đó là: Tỳ-kheo Đại Ca Diếp, Tỳ-kheo Quân-xa-bát-thán, Tỳ-kheo Tân-đầu-lô, Tỳ-kheo La-vân. Bốn Thanh văn những ông không được nhập Niết-bàn mà chờ cho đến lúc giáo pháp Ta ko còn, khi ấy mới được nhập Niết-bàn. Đại Ca Diếp cũng không nên nhập Niết-bàn mà rất cần phải đời Phật Di lặc mở ra ở cầm cố gian. Vì sao? – bởi vì đệ tử của tượng phật di-lặc đều là môn sinh của Phật đam mê Ca Văn, dựa vào Ta giáo hóa dứt hữu lậu. Trong xã Tỳ Đề, cõi nước Ma Kiệt, Đại Ca Diếp trú ngụ trong núi đó và Di Lặc Như Lai sẽn mang vô số ngàn con người lần lượt cùng nhau đến núi này. Nhờ vào hồng ân Phật, những quỷ thần đều mở cửa làm cho họ được thấy Ca Diếp thiền định trong hang động. Khi đó, phật di-lặc đưa cánh tay phải chỉ Ca Diếp và bảo gần như người: “Thời thừa khứ xa xưa, môn sinh của Phật say đắm Ca Văn tên Ca Diếp hiện đang tu khổ hạnh Đầu-đà tối thượng đệ nhất”. Mọi fan thấy sự kiện như vậy, ngợi khen là việc chưa từng có. Có vô số trăm ngàn bọn chúng sanh hoàn thành sạch bụi trần, đắc pháp nhãn tịnh. Hoặc bao gồm chúng sinh được thấy thân Ca-Diếp, call đó là hội đầu tiên. Tất cả 96 ức tín đồ đều đạt trái A-la-hán. Những người này đa số là môn đồ của Ta. Do sao? – do họ được Ta giáo hóa bắt đầu đạt công dụng này. Và nhờ tứ nhân duyên cha thí, nhân từ, đưa về lợi lạc mang lại hết thảy quần sanh.

Này A-nan! Di Lặc Như Lai vẫn trao Tăng-già-lê mang đến Ca Diếp đắp. Khi ấy thân thể Ca Diếp bất chợt sáng như sao sa. Phật di lặc lại đem những loại hương thơm hoa cúng nhường nhịn Ca Diếp. Bởi sao? – vị chư Phật cố gắng Tôn tất cả tâm thành kính chánh pháp và Bồ-tát Di-Lặc cũng đã có lần do Ta truyền trao giáo hóa chánh pháp, thành tựu đạo Vô thượng Chánh chơn.

A-nan cần biết! Hội kỳ nhị của phật di lặc có 94 ức fan đều đắc trái A-la-hán, rất nhiều là đệ tử đã có lần được Ta giáo hóa thực hành 4 sự thờ dường buộc phải được công dụng như vậy. Hội kỳ bố của phật di-lặc có 92 ức bạn đắc quả A-la-hán, cũng chính là đệ tử vì chưng Ta giáo hóa. Bây giờ đệ tử của Ta là Tỳ-kheo tên Từ Thị, như Ta thời nay các Thanh văn những xưng là đệ tử của ưa thích Ca. Phật di-lặc thuyết pháp cho các đệ tử: “Này những Tỳ-kheo! Hãy nghĩ mang lại vô thường, tưởng vui có khổ, tưởng vấp ngã và vô ngã, tưởng thật bao gồm không, tưởng sự biến hóa của sắc, tưởng sự ứ dịch, tưởng về sưng trướng, tưởng nạp năng lượng chưa tiêu hết, tưởng về máu mủ, tưởng tất cả thế gian không an vui. Vị sao? – Này những Tỳ-kheo! Đây là 10 tưởng cơ mà Phật mê say Ca Văn đã dạy cho các ông, có tác dụng cho toàn bộ được hoàn thành trừ trung ương hữu lậu cùng được giải thoát. Hầu hết ai trong chúng này là đồ đệ Phật say đắm Ca Văn đều bởi thời thừa khứ vẫn tu hành thanh tịnh nên đến cõi của Ta.

Hoặc có bạn ở thời Phật ưng ý Ca Văn cúng dường Tam bảo nhưng mà sanh cho chỗ Ta.

Xem thêm: Cách trang trí cột trong nhà đẹp và cách trang trí không phải ai cũng biết

Hoặc bao gồm người tại vị trí Phật say đắm Ca Văn tu tập thiện căn trong khoảng khảy móng tay mà lại sanh mang lại chỗ Ta.

Hoặc gồm người ở phần Phật say đắm Ca Văn thực hành thực tế Tứ đẳng trung ương rồi sanh mang lại đây.

Hoặc gồm người ở chỗ Phật đam mê Ca Văn lâu trì 5 giới, 3 pháp từ bỏ quy đề xuất sanh cho chỗ Ta.

Hoặc gồm người tại đoạn Phật say mê Ca Văn thiết kế tháp miếu yêu cầu sanh mang đến chỗ Ta.

Hoặc tất cả người ở phần Phật thích Ca Văn thay đổi chùa cũ buộc phải sanh mang lại chỗ Ta.

Hoặc bao gồm người ở chỗ Phật ưa thích Ca Văn giữ lại 8 pháp trai giới buộc phải sanh mang lại chỗ Ta.

Hoặc gồm người tại đoạn Phật thích Ca Văn cúng dường hương hoa nên sanh mang lại đây.

Hoặc gồm người ở chỗ Phật ham mê Ca Văn nghe pháp nhưng mà rơi lệ yêu cầu sanh đến chỗ Ta.

Hoặc bao gồm người tại đoạn Phật yêu thích Ca Văn nhất vai trung phong lảnh hội giáo pháp cần sanh cho chỗ của Ta.

Hoặc có bạn suốt đời tu hành phạm hạnh yêu cầu sanh cho chỗ Ta.

Hoặc có fan ghi chép, hiểu tụng buộc phải sanh đến chỗ Ta.

Hoặc tất cả người phục vụ cúng dường bắt buộc sanh cho chỗ Ta.

Đức phật di lặc nói kệ:

– tăng lên giới, văn, đức

Thiền với nghiệp tư duy

Khéo tu hạnh thanh tịnh

Nên cho chỗ của Ta

Bố thí phát trung tâm vui

Tâm tu hành căn bản

Ý không cho là bao la

Đều cho chỗ của Ta

Biết phát trọng điểm bình đẳng

Cúng dường các đức Phật

Cúng Thánh bọn chúng thực phẩm

Đều đến chỗ của Ta

Hoặc tụng giới, khế kinh

Dạy cho tất cả những người khổ, tập

Thắp sáng chánh pháp Phật

Nay mang lại chỗ của Ta

Thích chủng khéo biến chuyển hóa

Cúng dường những xá-lợi

Phục vụ pháp thờ dường

Nay mang lại chỗ của Ta

Nếu tín đồ ghi chép kinh

Tuyên nói điều cao tột

Và cúng nhịn nhường kinh điển

Đều cần đến khu vực Ta

Gấm vóc và hầu như vật

Cúng dường địa điểm chùa tháp

Tự xưng “Nam mô Phật”

Đều đề nghị đến vị trí Ta

Cúng nhịn nhường Phật hiện nay tại

Cùng chư Phật vượt khứ

Thiền định chánh bình đẳng

Cũng không có tăng giảm

Thế yêu cầu đối pháp Phật

Kính thờ các bậc Thánh

Chuyên tâm thờ Tam bảo

Ắt cho chỗ vô si

A-Nan buộc phải biết! Di Lặc Như Lai ở chỗ chúng kia nói bài bác kệ này, chư thiên, loài tín đồ trong đại chúng tư duy về 10 tưởng này còn có 11 ức người chấm dứt sạch bụi trần, đắc pháp nhãn tịnh. Vào 1.000 năm bọn chúng Tăng nghỉ ngơi cõi Phật Di Lặc không có lỗi lầm, Ngài thường được sử dụng một bài bác kệ để gia công giới cấm ngăn:

Miệng, ý không có tác dụng ác

Thân cũng không trái phạm

Hãy hoàn thành ba nghiệp này

Chóng thoát đường sanh tử.

Trải qua 1.000 năm sau sẽ sở hữu người phạm giới, Phật cấu hình thiết lập ra giới cấm. Di Lặc Như Lai thọ 8 vạn 4 nghìn năm. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, giáo pháp của Ngài tồn tại mang đến 8 vạn 4 ngàn năm. Chúng sanh khi đó đều lợi căn. Những người dân thiện nam tuyệt thiện cô bé nào ao ước được gặp Phật Di-Lặc, cha hội bọn chúng Thanh văn cùng thành Sí-đầu, muốn chạm chán vua Nhương Khứ thuộc 4 kho trân bảo lớn, muốn ăn lúa gạo ngon tự nhiên và mặc y phục tự nhiên, sau thời điểm chết được sanh lên trời. Những người dân thiện nam, thiện chị em ấy tránh việc lười nhác mà lại hãy nỗ lực tinh tấn, hãy cúng nhường hầu hạ các Pháp sư, bái dường các loại vật dụng dụng, hoa hương… chớ để thiếu sót.

*

TÁN PHẬT

Nguyện lấy lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thệ trọn đời giữ đạo

Theo trường đoản cú tánh có tác dụng lành

Cùng pháp giới bọn chúng sinh

Cầu Phật tự gia hộ

Tâm nhân tình đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng trở lại bờ giác

Ðấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ khắp trời bạn

Cha lành phổ biến bốn loài

Quy y trọn một niệm

Dứt không bẩn nghiệp tía kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không thuộc tận.

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến hóa pháp-giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-Bà Giáo công ty Ðiều-ngự Bổn-sư ham mê Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi nhân tình tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội yêu quý Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương Cực-Lạc thế-giới đại-từ đại bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán-Thế-Âm bồ tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát, Ðại Nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Ðại Hải-Chúng Bồ-Tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Hương thơm vừa đốt lên

Pháp giới gần như thấm nhuần

Hải hội chư Phật đông đảo xa hay

Theo vị trí kết mây lành

Lòng thành mới nhiệt tình

Chư Phật đều hiện thân.

Nam Mô mùi hương Vân Cái người thương Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng

Trăm ngàn vạn kiếp khó chạm chán được

Nay bé thấy nghe được thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.

Nam mô Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Phật nói kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật

Chính tôi được nghe 1 thời Ðức Bạt Già Phạm sinh sống thành vương vãi Xá, với bọn chúng đại Tỳ Kheo.

Bấy giờ đồng hồ Ngài đại trí Xá Lợi Phất là bậc buổi tối thắng trong mặt hàng pháp tướng, mến xót thế gian, từ bỏ toà đứng lên, hở y vai mặt phải, gối bên đề nghị quỳ xuống đất, chắp tay cung kính nhưng mà bạch Phật rằng : Ðức cầm Tôn ! nay con bao gồm một ít chuyện ao ước hỏi, xin Ðức Phật phấn kích nghe cho!

Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng: Tuỳ ngươi mong hỏi, ta sẽ vì ông nhưng nói.

Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất dùng bài kệ hỏi Ðức vậy Tôn rằng :

Ðại Sư đang thụ ký

Ðương lai Phật hạ sinh

Danh hiệu là tự Thị

Như trước sau khiếp nói.

Xin đấng Nhân Trung Tôn

Phân biệt lại lời tụng

Thần thông oai vệ đức kia

Nay con ước ao được nghe

Phật bảo Xá Lợi Phất!

Nên chí trọng điểm nghe kỹ:

Ðương lai đấng từ Thị

Vì người rộng tuyên nói

Bấy giờ nước đại dương lớn

Giảm dần đến ba ngàn

Hai trăm Du thiên na

Vì tỏ đường luân vương

Thiệm cỗ châu ngang dọc

Cả vạn Du thiên na

Hữu tình sinh hoạt trong đó

Xứ ấy gần như xung mãn

Quốc độ đều giàu thịnh

Không hình phạt tai ách

Các nam nhi con gái

Ðều vì nghiệp thiện sinh

Ðất không có gai gốc

Chỉ sinh thảm cỏ mềm

Chân đi đạp lên trên

Ví như vải tơ lụa

Tự nhiên mọc lúa thơm

Mùi ngon phần nhiều sung túc

Các cây sinh áo mặc

Tơ lựa đầy đủ trang nghiêm

Cây cao bố Câu xá

Hoa quả thường sung thực

Thời đó tín đồ trong nước

Ðều lâu tám vạn tuổi

Không có các bệnh khổ

Lìa não hay an lạc

Tướng đủ các trang nghiêm

Sắc lực phần nhiều viên mãn

Người có bố thứ bệnh

Ăn suy già tiện thể lợi

Con gái năm trăm tuổi

Mới kết có tác dụng hôn nhân

Khi ý muốn đi luôn tiện lợi

Ðất sé mà dung thụ

Mạng fan sắp hy vọng hết

Tự cho rừng Thi lâm

Thành tên Diệu Tràng Tướng

Là đô của Luân Vương

Ngang mười hai do tuần

Rộng lượng bảy do tuần

Những bạn ở vào đó

Ðều từng trồng nhân lành

Thành này có thắng đức

Ở đây phần nhiều hoan hỉ

Lâu đài với khước địch

Dùng bảy báu làm nên

Ðóng khoá và môn đình

Ðều dung báu trang nghiêm

Tường vây xung quanh ao hào

Ðều làm bởi châu báu

Hoa đẹp hồ hết sung mãn

Chim giỏi đều bay đậu

Bảy hàng cây Ða la

Ðều mọc vây phổ biến quanh

Các báu cần sử dụng trang nghiêm

Ðều treo lưới chuông báu

Vang ra mọi tiếng hay

Cũng như tấu chén bát âm

Nghe rồi sinh hoan hỉ

Nơi nơi bao gồm hồ ao

Ðầy tràn những thứ hoa

Vườn rừng mọc hoa thơm

Trang nghiêm mang lại thành quách

Trong nước gồm Thánh Chúa

Tên hiệu là hướng Khư

Kim luân vương tư châu

Giàu thịnh các oai lực

Phước đức nghiệp của vua

Dũng mãnh có bốn binh

Bảy báu hầu hết thành tựu

Ngàn nhỏ thảy mọi đủ

Bốn đại dương đều thanh bình

Không có binh sĩ đao

Chánh pháp dạy quần sinh

Giáo hoá đầy đủ bình đẳng

Vua gồm bốn kho tàng

Ðều ở trong các nước

Mỗi kho báu đều có

Châu báu trăm muôn ức

Trong nước Yết Lăng Già

Có kho Băng Kiệt La

Trong nước Mật ham La

Có kho bát Trục Ca

Kho Y La chén La

Ðể sống nước kiện Ðà

Ở nước cha Tư Nặc

Kho tên là phía Khư

Ðó là bốn kho tàn

Ðều thuộc vua phía Khư

Là của do trăm phước

Quả báo mọi thành tựu

Quan đại thần giúp nước

Bà La Môn Thiện Tịnh

Bốn minh gần như sáng suốt

Ða văn làm quốc sư

Bác thông các tạp luận

Thiện giáo hữu văn từ

Dạy giải những thanh minh

Không chẳng làu phát âm suốt

Cô gái tên Tịnh Diệu

Làm phu nhân đại thần

Tiếng khen tướng tá đoan nghiêm

Ai thấy đều vui miệng

Ðại trượng phu trường đoản cú Thị

Từ cõi trời tin vui Túc

Sinh vào phu nhân cơ

Mượn khu vực sinh thân bản thân

Bà sở hữu thai đại Thánh

Ðược vừa đủ mười tháng

Ngày tê Từ Tôn mẫu mã

Ði cho vườn Diệu Hoa

Vào dạo bước vườn hoa kia

Chẳng ngồi cũng chẳng nằm

Sẽ vịn cây cỏ hoa

Chợt sinh đấng từ Tôn

Khi đó đấng tối Thắng

Ra mặt hông bắt buộc mẹ

Như mặt trời tan mây

Khắp phóng đại quang minh

Chẳng lây truyền súc thai nhi

Như sen vượt khỏi nước

Hào quang đãng chiếu ba cõi

Ðều chiêm ngưỡng và ngắm nhìn Ðại từ bỏ

Ðương khi lúc giáng sinh

Thiên nhãn trời Ðế mê thích

Tự thân rước người yêu Tát

Mừng gặp gỡ đấng Lưỡng Túc

Bồ Tát đương lúc đó

Tự nhiên đi bảy bước

Mà ở dưới lót chân

Ðều mọc hoa sen báu

Xem khắp cả mười phương

Bảo các chúng trời người:

Thân ta đây ở đầu cuối

Vô sinh bệnh Niết Bàn

Rồng mưa nước trong đuối

Tắm gội thân Ðại trường đoản cú

Trời rải hoa đẹp nhất lạ

Hư ko gió nhẹ nhàng

Chư thiên sở hữu lọng trắng

Cầm bít Ðấng trường đoản cú Tôn

Ðều sinh trọng điểm ít gồm

Giữ gìn cho người thương Tát

Mẫu thân ẵm ý trung nhân Tát

Ba mươi hai tướng giỏi

Ðầy đủ các quang minh

Phụng trì trao từ chủng loại

Ngự giá dưng xe vua

Ðều cần sử dụng báu nghiêm túc

Mẹ con đều lên xe pháo

Chư thiên thuộc đẩy xe

Ngàn thứ music hay

Dẫn đường về hoàng cung

Tự Thị vào đô thị

Hoa trời rải như mưa

Ngày từ bỏ Tôn giáng đản

Các đàn bà mang bầu

Thân đa số được an ổn

Ðều sinh trai trí huệ

Thiện Tịnh phụ thân Từ Tôn

Coi tướng con kỳ diệu

Ðủ bố mươi hai tướng

Lòng sinh đại hí hửng

Cha theo pháp chiêm đoán

Biết con gồm hai tướng:

Ở đời làm Luân vương

Xuất gia thành Chánh Giác

Bồ Tát đã thành lập

Thương xót các quần sinh

Trong phần lớn khổ hiểm nạn

Luân hồi thường không kết thúc

Sắc tiến thưởng quang minh sáng sủa

Thanh âm như Ðại Phạm

Mắt như hoa sen xanh

Chi thể hồ hết viên mãn

Thân nhiều năm tám mươi khửu

Vai rộng nhị mươi khửu

Mặt rộng lượng nửa vai

Tướng trăng tròn đoan nghiêm

Bồ Tát biết mọi nghề

Khéo dạy dỗ thụ học ấy

Số trẻ nhỏ tuổi xin học tập

Tám vạn bốn ngàn người

Khi kia vua phía Khư

Kiến lập bảy tràng báu

Tràng cao bảy mươi tầm

Rộng khoảng sáu mươi trung bình

Tràng báu tạo ra thành rồi

Vua phát trọng tâm đại xả

Cho các Bà la môn

Thiết lập hội vô già

Khi đó những Phạm Chí

Số tất cả một ngàn người

Ðược tràng báu rất đẹp đó

Khoảng giây phút hư hoại

Bồ Tát thấy chũm rồi

Nghĩ gắng tục hầu hết vậy

Sinh tử khổ trói buộc

Nghĩ ước được xuất ly

Duy có đạo tịch diệt

Liền vứt tục xuất gia

Trong sinh già bệnh chết

Cứu đến được ra khỏi

Từ Tôn vạc nguyện rằng:

Tám vạn bốn ngàn người

Ðều sinh trọng tâm nhàm lìa

Cùng theo tu phạm hạnh

Lúc ban sơ phát trung ương

Bỏ tục mà xuất gia

Ngay ngơi nghỉ trong tối đó

Thẳng đăng quang Ðẳng Giác

Thời bao gồm cây người thương đề

Tên call là Long Hoa

Cao tứ Du thiên mãng cầu

Um tùm xanh tươi tốt

Cành lá toả bốn mặt

Che sáu Câu lư xá

Từ Thị Ðại Bi Tôn

Dưới cây thành Chánh Giác

Tối win nhất trong tín đồ

Ðủ tám giờ đồng hồ phạm âm

Thuyết pháp độ chúng sinh

Khiến lìa các phiền não

Khổ và chỗ khổ sinh

Tất cả những trừ diệt

Hay tu chén Chánh Ðạo

Lên bờ Niết Bàn tê

Vì những thanh tín sĩ

Nói đạo tứ Chân đế

Ðược nghe diệu pháp ấy

Chí thành nhưng mà phụng trì

Ở trong vườn Diệu Hoa

Các bọn chúng như mây tụ

Ðầy vào trăm vày tuần

Quyến thuộc hồ hết đầy dẫy

Vua Luân Vương phía Khư

Nghe pháp rạm diệu rồi

Xả hết các châu báu

Phát trọng tâm xin xuống tóc

Chẳng luyến tiếc hoàng cung

Chí mong được thoát ra khỏi

Tám vạn bốn ngàn chúng

Ðều theo xuất gia

Lại tám vạn tư ngàn

Ðồng tử Bà la môn

Nghe vua vứt thế tục

Cũng đến cầu xuất gia

Trưởng giả chủ tạng thần

Tên hotline là Thiện Tài

Cùng với ngàn quyến ở trong

Cũng mang lại xin xuất gia

Nữ báu Tỳ Xá Khư

Và con những thị tùng

Tám vạn bốn ngàn người

Cũng đến ước xuất gia

Lại rộng trăm ngàn số

Người thiện phái mạnh thiện nữ giới

Nghe Phật nói diệu pháp

Cũng đến mong xuất gia

Ðấng hơn không còn trời người

Ðại từ bỏ bi Thánh chúa

Khắp quán các tâm rồi

Bèn diễn nói pháp yếu ớt

Bảo các người yêu cầu biết:

Từ Bi thích hợp Ca chúa

Dạy tín đồ tu chánh đạo

Lại sinh trong pháp ta

Hoặc rước hương tràng hoa

Phướng phan lọng nghiêm sức

Cúng dường Mâu Ni chúa

Lại sinh trong pháp ta

Hoặc vật kim trầm thuỷ

Hương nê dùng bôi sứt

Cúng nhịn nhường tháp Mâu Ni

Lại sinh vào pháp ta

Hoặc quy Phật Pháp Tăng

Cung kính thường gần gũi

Nên tu các hạnh lành

Lại sinh vào pháp ta

Hoặc làm việc trong Phật pháp

Thụ trì theo khu vực học

Khéo duy trì không khuyết phạm

Lại sinh vào pháp ta

Hoặc trong tư phương Tăng

Cúng y phục siêu thị nhà hàng

Gồm cả dung dịch thang hay

Lại sinh vào pháp ta

Hoặc trong tứ thời chay

Và ở thần thông nguyệt

Thụ trì tám bỏ ra giới

Lại sinh trong pháp ta

Hoặc dùng ba thứ thông

Thần cảnh ký truyền dạy

Hoá đạo chúng Thanh Văn

Khiến trừ không còn phiền hoặc

Hội đầu vì thuyết pháp

Rộng độ những Thanh Văn

Chín mươi sáu ức fan

Khiến khỏi chướng phiền não

Hội sản phẩm công nghệ hai thuyết pháp

Rộng độ các Thanh Văn

Chín mươi tư ức fan

Khiến qua biển lớn vô minh

Hội thứ cha thuyết pháp

Rộng độ những Thanh Văn

Chín mươi nhì ức tín đồ

Khiến tâm khéo điều phục

Ba lần nói pháp rồi

Trời fan đều thuần tịnh

Dẫn những chúng đồ đệ

Khất thực nghỉ ngơi trong thành

Ðã vào thành Diệu Tràng

Ðường xá mọi nghiêm sức

Vì cúng dường Phật vậy

Trời mưa hoa Mạn đà

Tứ vương với Phạm vương

Cùng với những thiên bọn chúng

Dâng mùi hương hoa cúng nhường nhịn

Ðấng Ðại tự Bi Tôn

Ðại oách đức chư thiên

Tán rải y phục đẹp mắt

Chung quanh mọi thành ấp

Chiêm ngưỡng Ðại y vương vãi

Dùng báu đẹp mắt hương hoa

Rải trên các đường xá

Dùng để đi làm việc trên

Ví như bông tơ lụa

Âm thanh và tràng phan

Bày hàng phía hai bên đường

Trời người chúng Ðế phù hợp

Khen ngợi đấng Ðại từ

Nam mô Thiên Thượng Tôn

Nam mô Sĩ Trung win

Lành thay Bạt Già Phạm!

Hay yêu thương xót thế gian

Có trời Ðại Bi Ðức

Ðương làm vua chúng ma

Quy tâm lẹo tay lễ

Chiêm ngưỡng đức Ðạo Sư

Phạm Vương các thiên chúng

Quyến thuộc mà lại vây xung quanh

Ðều cần sử dụng tiếng Phạm âm

Xiển dương pháp vi diệu

Ở trong trái đất này

Phần những A la hán

Từ vứt nghiệp hữu lậu

Xa lìa khổ phiền não

Trời người chúng long thần

Càn Thát A tu la

La sát và Dược Xoa

Ðều hoan hỉ cúng dường

Khi đó những đại bọn chúng

Dứt chướng trừ nghi hoặc

Vượt qua cái sinh tử

Khéo tu hạnh tịnh tâm

Thời đó những đại bọn chúng

Lìa trược quăng quật của báu

Vô ngã, bổ sở trung tâm

Khéo tu hạnh tịnh tâm

Thời đó các đại chúng

Phá tan lưới tham ái

Viên mãn tâm tĩnh mịch

Khéo tu hạnh tịnh tâm

Ðấng từ Thị trời người

Thương xót loài hữu tình

Sống lâu sáu vạn tuổi

Thuyết pháp độ bọn chúng sinh

Hoá đầy đủ trăm ngàn ức

Khiến qua biển phiền não

Có duyên phần đa cứu vớt

Mời vào cõi niết bàn

Ðấng từ Thị Ðại Bi

Sau khi vào nát bàn

Chánh pháp ở lại đời

Cũng đủ sáu muôn năm

Nếu sống trong pháp ta

Tin sâu nhưng mà thọ trì

Ðương lai ngày hè sinh

Phụng cúng đấng Ðại Bi

Nếu bao gồm thông tuệ ấy

Nghe nói việc như thế

Ai chẳng khỏi đê mê vui

Nguyện gặp mặt đấng từ Thị

Nếu bạn cầu giải thoát

Mong gặp hội Long Hoa

Thường cúng nhường Tam Bảo

Siêng tu chớ phóng dật.

Bấy giờ đồng hồ Ðức núm Tôn vày ông Xá Lợi Phất và đại chúng nói bài toán đương lai đức tự Thị rồi. Lại bảo Xá Lợi Phất rằng : giả dụ có fan thiện phái nam thiện nàng nghe pháp nầy rồi, lâu trì phát âm tụng, vì người khác diễn nói, theo như trong Kinh mà lại tu hành, dùng hương hoa cúng dường, viết chép tởm điển, thì các người đó, đời đương lai sẽ được gặp gỡ đấng tự Thị hạ sinh, ở trong bố hội được dựa vào ơn cứu vớt độ.

Lúc bấy tiếng Ðức vắt Tôn nói bài bác kệ xong, Xá Lợi Phất với đại chúng hí hửng tin thọ phụng hành.

Ðại trường đoản cú đại bi đát chúng sinh

Ðại hỉ đại xả cứu rất nhiều loài

Tướng xuất sắc chói sáng sủa tự chỉnh tề

Chúng đẳng chí vai trung phong quy mạng lễ.

Nam tế bào Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni Phật. (108 lần)

Na tế bào Di Lặc Tôn Phật.(108 lần)

Nam mô Quán cầm cố Âm nhân tình Tát.(3 lần)

Nam tế bào Ðại nạm Chí bồ Tát.(3 lần)

Nam tế bào Ðịa Tạng Vương tình nhân Tát.(3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng ý trung nhân Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng gớm công đức hạnh thù thắng

Bao nhiêu phước đức đầy đủ hồi hướng

Nguyện mọi pháp giới các chúng sinh

Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang

Nguyện tiêu tía chướng dứt phiền não

Nguyện được trí huệ đọc chân thật

Nguyện khắp tội chướng số đông tiêu trừ

Ðời đời thường xuyên hành bồ Tát đạo

Nguyện sinh sang cõi tây phương Tịnh độ

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

Bồ Tát bất thối làm bạn lành

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử và chúng sinh

Ðều trọn thành Phật đạo.

Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sinh, thể theo đạo cả, phạt lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện lấy công đức này

Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh

Trên đền tư ân nặng

Dưới cứu cha đường khổ

Nếu tất cả ai thấy nghe

Liền phạt tâm người tình đề

Khi xả báo thân nầy