Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần, Thống Kê Xổ Số Giải Đặc Biệt Theo Tuần

-
Bộ số
Bộ số
Bộ số
Bộ số
Bộ số
36 - 3 lần70 - 3 lần87 - 3 lần04 - 3 lần90 - 3 lần
06 - 3 lần89 - 2 lần51 - 2 lần60 - 2 lần48 - 2 lần
94 - 2 lần84 - 2 lần53 - 2 lần80 - 2 lần12 - 2 lần
64 - 2 lần26 - 2 lần46 - 2 lần83 - 2 lần67 - 2 lần
95 - 1 lần49 - 1 lần15 - 1 lần99 - 1 lần52 - 1 lần
58 - 1 lần82 - 1 lần31 - 1 lần11 - 1 lần01 - 1 lần
59 - 1 lần73 - 1 lần37 - 1 lần02 - 1 lần21 - 1 lần
25 - 1 lần91 - 1 lần55 - 1 lần23 - 1 lần16 - 1 lần
00 - 1 lần08 - 1 lần57 - 1 lần79 - 1 lần56 - 1 lần
63 - 1 lần92 - 1 lần43 - 1 lần69 - 1 lần78 - 1 lần
98 - 1 lần09 - 1 lần74 - 1 lần20 - 1 lần40 - 1 lần
19 - 1 lần

Thống kê chạm đầy đủ hôm về 71


Đầu
Đuôi
Tổng
Đầu 0: 11 lầnĐuôi 0: 13 lầnTổng 0: 11 lần
Đầu 1: 6 lầnĐuôi 1: 7 lầnTổng 1: 6 lần
Đầu 2: 6 lầnĐuôi 2: 6 lầnTổng 2: 8 lần
Đầu 3: 5 lầnĐuôi 3: 8 lầnTổng 3: 9 lần
Đầu 4: 7 lầnĐuôi 4: 10 lầnTổng 4: 7 lần
Đầu 5: 10 lầnĐuôi 5: 4 lầnTổng 5: 6 lần
Đầu 6: 8 lầnĐuôi 6: 12 lầnTổng 6: 9 lần
Đầu 7: 7 lầnĐuôi 7: 7 lầnTổng 7: 10 lần
Đầu 8: 12 lầnĐuôi 8: 6 lầnTổng 8: 8 lần
Đầu 9: 10 lầnĐuôi 9: 9 lầnTổng 9: 8 lần


Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
71661
18-04
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
46285
19-04
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
24623
20-04
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
47914
21-04
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
64652
22-04
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
71679
23-04
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
42105
24-04
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
85483
25-04
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
89675
26-04
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
80755
27-04
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
13196
28-04
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
54639
29-04
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
90819
30-04
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
61820
01-05
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
00865
02-05
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
85576
03-05
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
81918
04-05
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
82647
05-05
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
02904
06-05
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
88060
07-05
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
44481
08-05
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
58546
09-05
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
97996
10-05
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
63134
11-05
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84102
12-05
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
19949
13-05
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
67753
14-05
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
90956
15-05
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
19031
16-05
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67949
17-05
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
22632
18-05
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
22317
19-05
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
70452
20-05
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
45297
21-05
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
32754
22-05
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
95972
23-05
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
19966
24-05
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
20319
25-05
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
36191
26-05
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
96237
27-05
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
79459
28-05
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
85867
29-05
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
20765
30-05
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
88961
31-05
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
95921
01-06
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
71963
02-06
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
00370
03-06
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
04408
04-06
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
00081
05-06
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
83079
06-06
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
40357
07-06
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
13437
08-06
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
84288
09-06
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
01936
10-06
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
46260
11-06
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
55442
12-06
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
88661
13-06
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
57854
14-06
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
46904
15-06
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
76830
16-06
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
96361
17-06
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
94351
18-06
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
59915
19-06
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
51232
20-06
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58534
21-06
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84267
22-06
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
83660
23-06
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
09870
24-06
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63634
25-06
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
03493
26-06
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
49195
27-06
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
97495
28-06
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
06920
29-06
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
69851
30-06
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
90746
01-07
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
57123
02-07
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
96894
03-07
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
06883
04-07
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
29397
05-07
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
44798
06-07
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
93076
07-07
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
98215
08-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
05408
09-07
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
58222
10-07
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
45631
11-07
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67115
12-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
26902
13-07
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
78668
14-07
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
08897
15-07
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
51351
16-07
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
22406
17-07
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
20080
18-07
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15339
19-07
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
58286
20-07
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
35944
21-07
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
27433
22-07
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
58062
23-07
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62442
24-07
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
75659
25-07
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87929
26-07
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
21171
27-07
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8

Thống kê giải đặc biệt quan trọng miền bắc tháng123456789101112 năm20192020202120222023


Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN

01
90746
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
02
57123
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
03
96894
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
04
06883
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
05
29397
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
06
44798
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
07
93076
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
08
98215
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
09
05408
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
10
58222
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
11
45631
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
12
67115
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
13
26902
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
14
78668
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
15
08897
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
16
51351
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
17
22406
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
18
20080
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
19
15339
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
20
58286
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
21
35944
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
22
27433
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
23
58062
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
24
62442
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
25
75659
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
26
87929
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
27
21171
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8

Thống kê giải quan trọng Miền Bắc thời buổi này năm xưa


Năm xưa
Ngày

Thống kê giải đặc biệt quan trọng tháng123456789101112 năm20192020202120222023


Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
Mời các bạn tham khảo:

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt khu vực miền bắc (XSMB)theo tuần, tháng, năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất.

Bạn đang xem: Thống kê giải đặc biệt

Thống kê giải quan trọng đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm kiếm những dữ liệu, phân tíchhàng ngày. Phương thức sử dụng các công dụng nhiều ngày để làm căn cứ phân tích

Thống kê XSMBgiải đặc biệt quan trọng gồm mọi gì ?

Thống kê đề về ngày qua số mấy và đều ngày đề về có cùng số đề hôm qua.

Đầu 2 số cuối quan trọng đặc biệt lâu không về nhất

Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt quan trọng lâu chưa về nhất

2 số cuối đặc biệt quan trọng (đề can đảm miền Bắc) lâu chưa về nhất

Thống kê đề miền bắc 100 ngày gần vớ cụ thể giải đặc trưng trong tháng, ngày ra với tổng quánh biệt.

Thống kê giải quan trọng Miền Bắc thời nay năm xưa

Các nhiều loại thống kê miền bắc bộ chi tiết

Trang này vẫn cập nhật auto các bảng quan trọng theo tổng, nhì số cuối, chu kỳ xổ số miền bắc bộ hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay những năm trước2019, 2020, 2021, 2022… để sở hữu được các dữ liệu thống kêkết trái xổ số đặc trưng MB bố trí khoa học, hòa hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

Thống kê Giải ĐB năm 2022 theo tuần

Thống kê Giải ĐB năm 2023 theo tuần

TuầnThứ
Đây là tác dụng thống kê tác dụng xổ số giải Đặc Biệt: mỗi tuần là 1 trong hàng, từng cột đang một vật dụng trong tuần của 1 năm được chọn.Bước 1: chọn lọc năm đề xuất xem thống kê.

Xem thêm: Keo dán ống nhựa chịu nhiệt ppr là gì? keo dán ống nhựa cpvc

Bước 2: xem thống kê, lưu ý cứ ngày nào công ty nhật thì sẽ sở hữu được màu nền xanh nhạt.Bước 3: chúng ta cũng có thể thao tác chọn ngày nào bắt buộc xem bằng cách nhấp chuột trái 1 lần, vứt chọn bằng cách click chuột trái 2 lần, Hình minh họa:
*

- Xổ số miền bắc là một trong những 3 thị trường xổ số xây cất Việt nam (Bắc, Trung, Nam), có tương đối nhiều cách thống kê, đo lường và thống kê theo một súc tích nào đó mà người ta cho là có xác suất cao, có thể kể đến một số cách thức thông thường:
- Soi ước lô tam giác: Chức năng chất nhận được người sử dụng Soi ước Lotto theo phương pháp Pascal nhằm mục tiêu đưa ra các cặp số cùng vị trí lưu ý cho ngày hôm sau, theo số ngày ước chạy nghỉ ngơi từng giải vẫn chọn.
- Soi mong Lotto Bạch Thủ: Chức năng được cho phép người sử dụng kiểm tra những cặp số chạy được số ngày đã chọn ở tất cả các giải (107 vị trí)
- Soi mong Lotto Cặp: Chức năng có thể chấp nhận được người dùng Soi mong Lô theo Cặp cùng với Biên ngày và Số ngày cầu chạy khiến cho ra hiệu quả các Số hoặc Cặp số đang chạy được số ngày đã chọn ở tất cả các giải (107 vị trí)
- Tần Số Nhịp: thống kê tần số nhịp lộ diện của cặp số ở những thứ từ thời điểm ngày A mang lại ngày B và chi tiết ở những giải.
- Thống kê cho 1 ngày mai: tính năng đưa ra một số trong những thống kê đến ngày tiếp đến sẽ bao gồm số nào ra trong lịch sử hào hùng từ trước, sau kết quả hôm nay thì hôm sau số nào vẫn ra với ra mấy lần, gần như số nào chưa ra lần nào, cùng trong ngày hoặc cùng tuần hoặc cùng thứ trong thừa khứ về số như thế nào ?
- thống kê lại giải đặc biệt theo tháng: chức năng thống kê kết quả giải quan trọng đặc biệt Theo từng mon trong năm, được cho phép người chơi có thể theo dõi tổng quát và có cách tính riêng.
- thống kê lại Tần Suất: Chức năng
Thống kê tần suất của 100 cặp số (từ 00 cho 99) trong khoảng 100 ngày gần nhất (chiều ngang & dọc)
- thống kê lại Lotto gan: Tính số gan cực đại của toàn bộ 100 cặp số (từ 00 đến 99) và đưa ra danh sách những cặp số tất cả số gan cực lớn lớn rộng số gan người tiêu dùng nhập vào
- thống kê lại Đầu Đuôi lotto: thống kê tần suất những cặp lô sơn theo đầu (0 cho 9) cùng đuôi (0 mang lại 9) trong 21 ngày đối với biên độ ngày nhập vào
- thống kê lại Theo Cặp Số: Chức năng chất nhận được người cần sử dụng Soi mong Lô theo Cặp cùng với Biên ngày và Số ngày mong chạy làm cho ra tác dụng các Số hoặc Cặp số đã chạy được số ngày đã lựa chọn ở toàn bộ các giải (107 vị trí)
- Bảng Đặc Biệt Tuần: thống kê lại giải quan trọng theo tuần (thông thường, 2 số cuối, đầu, đít) từ năm 2000
Cần câu: 26 - 75Cảnh buồn: 46Cánh cửa ngõ cũ: 44 - 94Cánh cửa mới đóng: 42 - 43 - 52Cánh cửa: 28 - 83Cánh tay lông lá: 42Cánh tay: 18 - 81Cào cào: 53Cạo râu: 83 - 84 giảm tóc nam: 14 - 54 - 65 - 45Cắt tóc nữ: 57 - 85Cắt tóc: 82 - 83 - 85Cát: 36 - 63Câu cá ao hồ: 08 - 80 - 85 ...