Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Giao Thông Bạn Không Thể Bỏ Qua, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Giao Thông

-
*
một số tự vưng về phương tiện giao thông hiện nay

Bạn đang xem: Tiếng anh chủ đề giao thông

Vì cầm để chúng ta không còn bị bí tắc từ vựng trong những cuộc đối thoại, hãy theo dõi bài viết dưới đây để cùng học thuộc đa số từ vựng giờ anh chủ đề giao thông ngay bây giờ thôi nhé!

Tất tần tật trường đoản cú vựng về công ty đề giao thông thường chạm mặt nhất


Tất tần tật trường đoản cú vựng về chủ đề giao thông thường chạm mặt nhất
Từ vựng tiếng anh về nhà đề giao thông vận tải với những phương tiện đường bộ
Từ vựng giờ đồng hồ anh về công ty đề giao thông vận tải phương tiện đường thủy, nước
Từ vựng về những phương tiện giao thông công cộng
Từ vựng tiếng anh về phương tiện đường bay, hàng không
Từ vựng về các loại mặt đường trong giao thông Tổng hợp các biển báo giao thông vận tải bằng tiếng Anh
Một số từ vựng khác
Từ vựng chỉ lối đi trong tiếng Anh thông dụng Các mẫu thắc mắc thông dụng trong giờ đồng hồ Anh về chủ thể giao thông
Đoạn văn về phương tiện giao thông hay nhất

“ “ Giao thông là công ty đè thường xuyên xuyên gặp gỡ nhất trong vận động mỗi ngày của chúng ta từ đi làm, đi chơi, đi du lịch, công tác,… Hãy cùng tiếp thu những từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể giao thông ngay sau đây nào


*
từ vựng về giao thông vận tải thường gặp nhất

Từ vựng giờ anh về nhà đề giao thông với các phương tiện đường bộ

Bicycle (baɪsɪkl): đời xe đạp
Car (ka:): Ô tô
Caravan
Coach
High-speed train
Minicab (mɪnɪkæb/kæb): Xe mang đến thuê
Moped (məʊpɛd): xe cộ máy có bàn đạp
*
từ vựng giờ đồng hồ anh nhà đề giao thông đường bộ
Motorbike (məʊtəˌbaɪk): xe cộ máy
Railway train
Scooter (ˈskuːtə): xe máy tay ga (xe tay ga)Tram (træm): xe cộ điện
Truck
Van (væn): Xe thiết lập có size nhỏCanoe: xuồng
Cargo ship (kɑːgəʊ ʃɪp): Tau chở sản phẩm & hàng hóa trên biển
Cruise ship (kruːz ʃɪp): Tàu du lịch
Ferry (ˈfɛri): Phà
Hovercraft /ˈhɒvəkrɑːft/: tàu di chuyển nhờ đệm ko khí
Rowing boat (rəʊɪŋ bəʊt): thuyền khơi loại có mái chèo
Sailboat (seɪlbəʊt): Thuyền buồm
Ship /ʃɪp/: tàu thủy
Speedboat /ˈspiːdbəʊt/: tàu khôn xiết tốc

Từ vựng về những phương tiện giao thông vận tải công cộng

Bus: xe buýt
Taxi: xe taxi
Tube: tàu năng lượng điện ngầm Underground: tàu năng lượng điện ngầm
Subway: tàu năng lượng điện ngầm
High-speed train: tàu cao tốc
Railway train: tàu hỏa
Coach: xe pháo khách

Từ vựng giờ anh về phương tiện đi lại đường bay, sản phẩm không

Helicopter (ˈhɛlɪkɒptə): Trực thăng
Airplane/ plan (ˈeəpleɪn/ plæn): thứ bay
Propeller plane (prəˈpɛlə pleɪn): Máy cất cánh loại chạy bởi động cơ cánh quạt
Glider (ˈglaɪdə): Tàu lượn
Hot-air balloon (ˈhɒtˈeə bəˈluːn): khinh thường khí cầu

Từ vựng về các loại đường trong giao thông 

Bend (bɛnd): Đường vội vàng khúc
Bump (bʌmp): Đường bị xóc
Car lane (kɑː leɪn): Làn đường dành cho xe hơi
Dual carriageway (ˈdju(ː)əl ˈkærɪʤweɪ): Xa lộ hai chiều
Fork (fɔːk): bửa ba
Highway (ˈhaɪweɪ): Đường cao tốc (dành đến xe ô tô)Level crossing (ˈlɛvl ˈkrɒsɪŋ): Đoạn đường tàu hỏa giao mặt đường cái
Motorcycle lane (ˈməʊtəˈsaɪkl leɪn): Làn đường dành cho xe máy
Motorway (ˈməʊtəˌweɪ): Xa lộ
Pedestrian crossing (pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒsɪŋ): Vạch nhằm qua đường
Railroad track (ˈreɪlrəʊd træk): Đường ray xe cộ lửa
Ring road (rɪŋ rəʊd): Đường vành đai
*
Các các loại đường giao thông vận tải trong giờ đồng hồ Anh
Road (rəʊd): Đường
Road narrows (rəʊd ˈnærəʊz): Đường hẹp
Roadside (ˈrəʊdsaɪd): Phần đường có tác dụng lề
T-junction (tiː-ˈʤʌŋkʃən): Ngã cha đường
Toll road (təʊl rəʊd): Đường có thu phí
Traffic jam: tắc đường
Traffic: giao thông
Turning (ˈtɜːnɪŋ): Điểm hoàn toàn có thể rẽ“ “ 

Tổng hợp các biển báo giao thông bằng giờ Anh

Cross road (krɒs rəʊd): Chỉ những phần đường hay giao nhau Dead kết thúc (/ˌded ˈend/): con đường cuối, đường cụt
End of dual Carriage way làn đường kép Handicap parking (/ˈhændikæp ˈpɑːkɪŋ/): quần thể đỗ xe cho người khuyết tật
Hard shoulder (hɑːd shoulde): khu cho phép dừng xe, đỗ xe
No crossing (/nəʊ ˈkrɒsɪŋ/): đại dương cấm đi qua đường

Xem thêm: Sách Tự Học Công Phu Thiếu Lâm Tự, Sách Tự Luyện Công Phá Thiếu Lâm Tự

No entry (nəʊ ˈɛntri): ko được vào No horn (nəʊ hɔːn): biển cả câm ko được bấm bé No overtaking (nəʊ ˌəʊvəˈteɪkɪŋ): phát triển thành cấm quá qua
*
Các biển khơi báo giao thông thường gặp
No parking (nəʊ ˈpɑːkɪŋ): hải dương cấm đậu xe, đỗ xe pháo No U-Turn (nəʊ juː-tɜːn): biển cả cấm vòng Railway (/ˈreɪlweɪ/): những loại con đường sắt
Road goes right (/rəʊd ɡəʊ raɪt/): Đường đi bên phải
Road sign (rəʊd saɪn): Bảng chỉ đường Road widens (/rəʊd ˈwaɪdn/): Đường rộng lớn hơn
Roundabout (/ˈraʊndəbaʊt/): bùng binh vòng tròn
Slippery road (/ˈslɪpəri rəʊd/): đường trơn trợt
Slow down (sləʊ daʊn): Yêu ước giảm, hạ vận tốc Speed limit (/ˈspiːd lɪmɪt/): giới hạn, sút lại tốc độ
T-Junction (/ˈtiː dʒʌŋkʃn/): ngã cha có dạng văn bản TTwo way traffic (/ˌtuː ˈweɪ ˈtræfɪk/): lối đi có nhì chiều
Your priority (jɔː praɪˈɒrɪti:): Đoạn con đường được ưu tiên

Một số từ bỏ vựng khác

Accident (/ˈæksɪdənt/): tai nạn
Breathalyzers (/ˈbreθəlaɪzər/): qui định kiểm tra độ cồn trong tương đối thở
Car park (/kɑːr pɑːrk/): chỗ kho bãi đậu xe máy
Infrastructure (/ˈinfrəˌstrək(t)SHər/): cửa hàng vật chất, hạ tầng
Journey (/ˈdʒɜːni/): chuyến hành trình
Junction (ˈʤʌŋkʃən): Giao lộ Kerb (/kɜːrb/): mép vỉa hè
Learner driver (/ˈlɜːrnər ˈdraɪvər/): chỉ tín đồ mới tập lái xe
One-way street (/wʌn weɪ striːt/): đường một chiều
Parking ticket (/ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt/): vé duy trì xepassenger (/ˈpæsɪndʒər/): hành khách, khách hàng
Petrol station (/ˈpetrəl ˈsteɪʃn/): khu vực đổ xăng
Private transport (/ˈpraɪvət ˈtrænspɔːt/): phương tiện giao thông cá nhân
Public transport (/ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/): phương tiện giao thông vận tải công cộng
Sidewalk (ˈsaɪdwɔːk): Vỉa hè Signpost (ˈsaɪnpəʊst): Tấm hải dương báo giao thông vận tải Traffic (ˈtræfɪk): giao thông vận tải (nói chung) Traffic jam (/ˈtrafik ˌjam/): tắc nghẽn giao thông
Traffic light (ˈtræfɪk laɪt): các loại đèn giao thông Traffic warden (/ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /): nhân viên kiểm soát và điều hành việc đỗ xe
Transport (/ˈtrænspɔːt/): vận, di chuyển
Transport system (/ˈtrænspɔːt ˈsɪstəm/): hệ thống bộ giao thông
Transportation (/ˌtrænspɔːˈteɪʃn/): phương tiện giao thông
Trip (/trɪp/): chuyến đi
Vehicle (ˈviːɪkl): phương tiện đi lại bypass : đường vòngcar hire: mướn xecar wash: rửa xe ô tôdiesel : dầu dieseldriver: tài xếdriving instructor: gia sư dạy lái xedriving lesson: các buổi tiếp thu kiến thức lái xedriving licence: blx xedriving test: thi bằng lái xe xegarage: ga rahard shoulder: vạt đất cạnh xa lộ để dừng lại xejump leads: dây sạc cáp điệnkerb: mép vỉa hèlevel crossing: chỉ đường ray nằm giao với đường cáimechanic: thợ sửa máyoil: dầuparking meter : máy vi tính tiền đỗ xeparking space: vị trí đỗ xepetrol :xăngpetrol pump : bơm xăngpuncture : thủng xămreverse gear : số lùisecond-hand : đồ dùng cũservices: dịch vụspeed: tốc độto accelerate: tăng tốcto change gear : gửi sốto drive: lái xeto skid: trượt bánh xeto slow down: lờ đờ lạito stall : làm chết máyto swerve : ngoặttoll road: đường có thu lệ phítoll: lệ mức giá qua con đường hay qua cầutraffic: giao thôngtyre pressure: áp suất lốpcone (/koʊn/): cọc tiêu giao thông
Corner: góc phố Crossroads: vấp ngã tư crosswalk (/ˈkrɒswɔːk/): lối qua mặt đường dành cho những người đi bộ
Flat tyre: lốp sịt Icy road: đường trơn vì băng Jack: đòn kích bẩy lane (/leɪn/): làn đường
Lay-by: chỗ tạm ngưng xe trên tuyến đường manhole (/ˈmæn.həʊl/): mồm cống
Multi-storey oto park: bến bãi đỗ xe các tầng parking lot (/ˈpɑːkɪŋ lɒt/): bãi đậu, đỗ xepavement (/ˈpeɪvmənt/): vỉa hè
Road map: bạn dạng đồ đường đi roadblock (/ˈrəʊdblɒk/): khối hệ thống hàng rào chặn đường
Roadworks: những công trình, thi công sửa con đường speed camera (/ˈspiːd ˌkæm.rə/): camera bắn tốc độ
Speeding fine: phạt vận tốc Spray: những vết bụi nước khổng lồ brake: phanh (động từ) tunnel (/ˈtʌnəl/): con đường hầmturnpike (/ˈtɜːnpaɪk/): đường cao tốc có trạm thu thuế phí
Between: Ở thân (and)Beside: bên cạnh
Behind: Sau, phía sau
Ben: Đường cong
Cross the road: Đi qua đường
Cross the crosswalk: Qua đường/qua vun đi bộ
Cross the bridge: Qua cầu
Curve: Đường cong
Dual carriageway: con đường lộ bao gồm 2 chiều
Go past: Đi qua/ băng qua
Go straight = Go along: Đi mặt đường thằng
Go down: Đi xuống
Go towards: Đi theo hướng
Go up the hill: Đi lên dốc
Go down the hill: Đi xuống dốc
In front of: Trước/ phía trước
In the roundabout take the first exit: Rẽ hướng sang phải thứ nhất khi qua bùng binh
Opposite: Đối diện
Next to: kế bên
Near: Gần
Turn right: Rẽ phải
Turn left: Rẽ trái
Take the first right/left: Rẽ trái hoặc phải Take the second right/left: Rẽ trái/phải ở vấp ngã rẽ nơi thứ hai
Traffic light: Đèn giao thông
T – junction: ngã ba
Turning: khu vực rẽ/ngã rẽ
Roundabout: bùng binh vòng tròn
Roadway narrows: Đường hẹp
Pavement: Vỉa hè
Pedestrian subway: Đường hầm dành cho những người đi bộ

Các mẫu câu hỏi thông dụng trong giờ Anh về chủ thể giao thông

Để áp dụng rõ rộng trong giao tiếp, dưới đây là một số câu hỏi thông dụng về chủ đề giao thông vận tải thông dụng nhất.

“”How vì you go lớn the school / office ? ( chúng ta đến ngôi trường / văn phòng bằng cách nào?) I go to lớn school/ the office by bike/bus. ( Tôi mang đến trường/ văn phòng công sở bằng xe đạp điện hoặc xe pháo bus)How vị you travel to school/ work? ( Bạn di chuyển đến trường học tập / nơi thao tác như rứa nào?)I travel lớn school/work by bike/motobike. ( Tôi mang đến trường/ công sở bằng xe đạp hoặc xe pháo máy)How to lớn you get to school/ work? ( Làm thế nào để bạn đến trường học tập / làm cho việc?)I get to school/ work by bike/bus. (Tôi đến trường / đi làm việc bằng xe đạp / xe cộ buýt.)

Đoạn văn về phương tiện giao thông hay nhất


Không chỉ được nhắc tới nhiều trong cuộc sống thường ngày, giao thông còn là 1 trong những chủ đề được khai quật nhiều trong các bài thi giờ đồng hồ Anh. Cùng với vốn từ bỏ vựng vô cùng đa dạng và phong phú. Chắc rằng chủ đề này sẽ khiến bạn “đau đầu” trong việc đào bới tìm kiếm kiếm và chọn lọc từ vựng. Bài viết này của Patado đang gửi đến chúng ta 150 từ vựng giờ Anh về giao thông xuất hiện rất nhiều trong các bài thi!

80+ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về cơ thể người kèm phiên âm với hình minh họa

150 từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về giao thông vận tải kèm hình hình ảnh minh họa

Phương tiện giao thông vận tải đường bộ

*

Đầu tiên, hãy mang lại với đều từ vựng giờ Anh về phương tiện giao thông đường đi bộ – một chủ thể quá đỗi không còn xa lạ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Subway/ˈsʌbweɪ/tàu năng lượng điện ngầm
High-speed train/ˌhaɪ ˈspiːd treɪn/tàu cao tốc
Railway train/ˈreɪlweɪ treɪn/tàu hỏa
Coach/kəʊtʃ/xe khách
Car/kär/ô tô
Bicycle/ˈbīsək(ə)l/xe đạp
Motorbike/ˈmōdərˌbīk/xe máy
Truck/trək/xe tải
Van/van/xe tải nhỏ
Tram/tram/xe điện
Caravan/ˈkerəˌvan/xe công ty di động
Bus/bəs/xe buýt

Phương tiện giao thông vận tải đường thủy

Nhắc tới từ vựng giờ Anh về giao thông, một công ty đề cũng tương đối đáng nhằm khai thác chính là giao thông đường thủy. Bạn đã biết bao nhiêu từ vựng về topic này rồi?

*

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Ship/ʃɪp/tàu thủy
Sailboat/ˈseɪlbəʊt/thuyền buồm
Cargo ship/ˈkärɡō ʃɪp/tàu chở hàng trên biển
Cruise ship/kro͞oz ʃɪp/tàu phượt (du thuyền)
Rowing boat/ˈrōi
NG bōt/
thuyền gồm mái chèo
Ferry/ˈferi/phà
Hovercraft/ˈhɒvəkrɑːft/tàu dịch chuyển nhờ đệm ko khí
Speedboat/ˈspiːdbəʊt/tàu khôn xiết tốc

Ngoài chủ đề về giao thông, Patado cũng tổng hợp giúp cho bạn kho trường đoản cú vựng về đa dạng chủng loại các công ty đề thịnh hành khác. Mời bạn tìm hiểu thêm những bài viết này:

Các tự vựng tiếng Anh phổ cập theo từng chủ đề

Phương tiện giao thông vận tải đường hàng không

Cũng hãy nhớ là bỏ qua những phương tiện đường hàng không đang dần trở nên vô thuộc quen thuộc sau đây nha!

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Airplane/ˈeəpleɪn/máy bay
Helicopter/ˈhelɪkɒptə(r)/trực thăng
Hot-air balloon/ˌhɒt ˈeə bəluːn/khinh khí cầu
Glider/ˈɡlaɪdə(r)/tàu lượn
Propeller plan/prəˈpelə(r) /plæn/máy bay động cơ cánh quạt

Các biển báo giao thông trong tiếng Anh

Cuối cùng, nhớ là ghi nhớ phần lớn loại đại dương báo giao thông đặc biệt quan trọng nhé!

Bend/bend/đường vội khúc
Two way traffic/ˌtuː ˈweɪ ˈtræfɪk/đường hai chiều
Road narrows/rəʊd ˈnærəʊz/đường hẹp
Roundabout/ˈraʊndəbaʊt/bùng binh
Bump/bʌmp/đường xóc
Slow down/sləʊ daʊn/giảm tốc độ
Slippery road/ˈslɪpəri rəʊd/đường trơn
Uneven road/ʌnˈiːvn rəʊd/đường mấp mô
Cross road/krɒs rəʊd/đường giao nhau
No entry/nəʊ ˈentri/cấm vào
No horn/nəʊ hɔːn/cấm còi
No overtaking/nəʊ ˌəʊvəˈteɪk/cấm vượt
No U-Turn/nəʊ ˈjuː tɜːn/cấm vòng
No crossing/nəʊ ˈkrɒsɪŋ/cấm qua đường
No parking/nəʊ ˈpɑːkɪŋ/cấm đỗ xe
Speed limit/ˈspiːd lɪmɪt/giới hạn tốc độ
Dead end/ˌded ˈend/đường cụt
Railway/ˈreɪlweɪ/đường sắt
Road goes right/rəʊd ɡəʊ raɪt/đường rẽ phải
Road widens/rəʊd ˈwaɪdn/đường trở đề nghị rộng hơn
T-Junction/ˈtiː dʒʌŋkʃn/ngã ba hình chữ T
Your priority/jɔː(r) praɪˈɒrəti/được ưu tiên
Handicap parking/ˈhændikæp ˈpɑːkɪŋ/chỗ đỗ xe cộ của người khuyết tật
End of dual carriageway/endəv ˈdjuːəl ˈkærɪdʒ weɪ/hết làn con đường kép

Trọn cỗ từ vựng tiếng anh theo công ty đề thông dụng nhất năm 2022

Một số tự vựng phổ biến khác

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Vehicle/ˈviːhɪkl/phương tiện
Transportation/ˌtrænspɔːˈteɪʃn/phương luôn tiện giao thông
Transport/ˈtrænspɔːt/vận chuyển
A means / size of transportationhình thức/phương tiện thể vận chuyển
Traffic/ˈtræfɪk/giao thông
Traffic jam/ˈtrafik ˌjam/tắc nghẽn giao thông
Transport system/ˈtrænspɔːt ˈsɪstəm/hệ thống giao thông
Learner driver/ˈlɜːrnər ˈdraɪvər/người tập lái
Road/roʊd/đường
Public transport/ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/phương tiện giao thông vận tải công cộng
Private transport/ˈpraɪvət ˈtrænspɔːt/phương tiện giao thông vận tải cá nhân
Infrastructure/ˈinfrəˌstrək(t)SHər/cơ sở hạ tầng
Journey/ˈdʒɜːni/hành trình
Trip/trɪp/chuyến đi
Roadside/ˈroʊdsaɪd /lề đường
Petrol station/ˈpetrəl ˈsteɪʃn/trạm bơm xăng
Kerb/kɜːrb/mép vỉa hè
Road sign/roʊd saɪn/biển chỉ đường
Pedestrian crossing/pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ/vạch lịch sự đường
Turning/ˈtɜːrnɪŋ/ngã rẽ
Fork/fɔːrk/ngã ba
One-way street/wʌn weɪ striːt/đường một chiều
Accident/ˈæksɪdənt/tai nạn
Car park/kɑːr pɑːrk/bãi đỗ xe
Breathalyzers/ˈbreθəlaɪzər/dụng cụ kiểm soát độ cồn trong tương đối thở
passenger/ˈpæsɪndʒər/hành khách
Traffic warden/ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /nhân viên kiểm soát và điều hành việc đỗ xe
Parking ticket/ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt/vé đỗ xe
Driving licence/ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns/bằng lái xe

Câu hỏi mẫu công ty đề giao thông vận tải trong giờ Anh

Việc học từ vựng thôi là không đủ. Bạn cần phải tích rất ôn tập tương tự như sử dụng, vận dụng các từ vựng vào cuộc sống đời thường hàng ngày để tăng thêm kỹ năng ghi nhớ. Đặc biệt so với từ vựng giờ Anh về giao thông, việc ôn tập và áp dụng càng tiện lợi hơn bao giờ hết vì chưng chủ đề này lộ diện vô cùng phổ biến.

Ngoài ra, bên cạnh các vẻ ngoài học như học thuộc lòng hay học kết phù hợp với hình ảnh, thực hành… Việc xem thêm những câu hỏi về chủ thể này cũng giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng phản xạ cũng như cách thực hiện từ khéo léo. Patado giới thiệu đến các bạn một số thắc mắc về chủ đề giao thông rất đáng để tham khảo!

*

Bài viết bên trên của Patado đã gợi nhắc 150 từ vựng tiếng Anh về giao thông vận tải cực thông dụng. Nếu bạn có nhu cầu học thêm những từ vựng về chủ thể khác, đừng bỏ qua website của Patado nhé!