Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Học Kỳ 1 Lớp 4 Môn Toán Mới Nhất

-
Mua tài khoản download Pro để những hiểu biết website Download.vn KHÔNG quảng cáo & tải tổng thể File cực nhanh chỉ từ 79.000đ.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 học kỳ 1


TOP 50 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 tất cả đáp án kèm theo, giúp các em học viên lớp 4 tham khảo, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để sẵn sàng thật tốt kiến thức mang lại kỳ thi học tập kì 1 chuẩn bị tới.


Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4, còn hỗ trợ thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học viên của mình. Ngoài ra, thầy cô và các em còn tồn tại thể bài viết liên quan bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán 4 theo Thông bốn 22. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của Download.vn:


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong số số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5t 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong các số sau số nào phân tách hết đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc dưới đây, góc làm sao là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là thế kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo trang bị tự từ bé đến lớn: ...................................................

I. Trường đoản cú luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng cộng tuổi của mẹ và nhỏ là 57 tuổi. Chị em hơn nhỏ 33 tuổi. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) kiếm tìm số bị chia nhỏ tuổi nhất trong phép chia có thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang lại ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là nỗ lực kỉ sản phẩm bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ bỏ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất: có tác dụng đúng mỗi phần mang lại 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ bé nhất là : 20

Số bị chia bé xíu nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( trường đoản cú câu 1 mang lại câu 5)

Câu 1: Số 45 317 hiểu là:

A. Tứ mươi năm nghìn tía trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn bố trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn bố trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của hai số là 27. Số bé xíu là 19 thì số mập là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên bao gồm …..

A. Tư góc nhọn, nhị góc tù cùng hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, nhị góc tù cùng một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù với hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đang cho, hãy viết số lớn nhất chia hết cho 2, 3 với 5, các chữ số đông đảo khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm kiếm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhị tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng đầu tiên bán được ít hơn tháng sản phẩm hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng siêu thị đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750


Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài xích giải

Tháng sản phẩm nhất shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng lắp thêm hai siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết để tính và đúng là được tính 50% số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhị nghìn tư trăm nhì mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 020 420C. 402 420 D. 240 420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào địa điểm chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A. 78kg B. 780kg C. 7 008kg
D. 708kg

Câu 3: bác Hồ sinh vào năm 1980. Chưng Hồ sinh vào cố kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cùng của hai số 42 và 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874



Bài 3. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài 4.

Xem thêm: Sử Dụng 2 Màn Hình Song Song, Cách Để Kết Nối, Sử Dụng 2 Màn Hình Máy Tính

Hãy nêu tên các góc bao gồm trong hình vẽ sau:



+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc phạm nhân đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5 điểm) Số 956 384 521 đọc là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn tía trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi bốn năm trăm hai mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tư nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số tiếp sau đây số nào phân chia hết mang đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ đồng hồ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

a) Theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến lớn: ...................................................................

b) Theo sản phẩm tự từ phệ đến bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình bên gồm .........góc vuông.

Hình mặt có..........góc tù.



Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 160m, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060 B. 5 070 600C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong những 587964 thuộc sản phẩm nào?

A. Hàng nghìn B. Hàng ngàn C. Hàng chục D. Hàng đối chọi vị

Câu 3: trong những số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn số 1 là số:

A. 1397B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cùng của 49 và 87 là?

A. 67B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = …………………..yến?

A. đôi mươi B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có?

A. Hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song. Nhị góc vuông.B. Hai đường thẳng tuy nhiên song. Bố góc vuông.C. Ba đường thẳng tuy vậy song. Hai góc vuông.D. Ba đường thẳng tuy nhiên song. Bố góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) hiệu quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495D. 594

Câu 8: chưng Hồ sinh vào năm 1890 thuộc nạm kỷ nào?

A. Rứa kỷ XVII B. Rứa kỷ XVIII C. Nạm kỷ XIX D. Cầm cố kỷ XX

Câu 9: trong các số sau số vừa chia hết mang đến 2 vừa phân tách hết cho 5 là:

A. 450B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: kết quả của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A. 134 B. 13400 C. 1304D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993 b) 935 807 - 52453c) 365 x 103d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường đái học bao gồm 672 học tập sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Chương trình toán lớp 4 kì 1 có những nội dung chủ yếu gì? vinaglue.edu.vn Math vẫn tổng hợp cùng tóm tắt chi tiết nội dung qua bài viết dưới phía trên nhé!


*

Phần kiến thức trong chương trình toán lớp 4 kì 1 bao gồm 5 phần chính học sinh cần nắm chắc những kỹ năng này và thực hành thường xuyên. vinaglue.edu.vn Math đang tóm tắt cụ thể chương trình toán lớp 4 học kỳ 1 trong bài viết dưới đây. Các bạn học sinh và phụ huynh cùng theo dõi nhé!

*

1. Nội dung bao gồm trong công tác toán lớp 4 kì 1

Chương trình toán lớp 4 học kì 1 gồm có toàn thể những mục đã được thu xếp một cách logic và bổ sung cập nhật cho nhau. Từ đó sẽ sở hữu được sự links từ phần này quý phái phần khác, giúp học sinh dễ ợt tiếp thu từ phần lớn kiến thức dễ dàng và đơn giản đến phức tạp. Các các bạn sẽ được học tập về những kiến thức gồm: 

Số từ bỏ nhiên 

Một số biểu thức buộc phải nhớ 

4 phép tính với số tự nhiên

Dấu hiệu chia hết 

Các dãy số 

*

2. Bắt tắt nội dung chương trình toán lớp 4 học tập kì 1

Số từ bỏ nhiên

Học sinh đã được gia công quen cùng với số tự nhiên và thoải mái và mang lại học kỳ 1 lớp 4 vẫn được khám phá sâu hơn văn bản này để có thể phân tích kết cấu số một cách rõ ràng như sau: 

Số với chữ số - học sinh cần biết cách tìm những số, số từ nhiên nhỏ nhất cùng các đặc điểm về số chẵn và số kẻ. 

Hàng với lớp - học sinh cần phân biệt về các hàng trong lớp đối chọi vị, nghìn, giá bán trị các chữ số theo vị trí của từng số đó trong mỗi số, biết viết thành tổng theo hàng. 

Lớp triệu cùng triệu - học sinh cần nhận ra được các số hàng triệu, chục triệu, trăm triệu, lớp triệu. Viết những số đến lớp triệu một biện pháp dễ dàng, phân biệt các giá trị mỗi chữ số theo vị trí đứng của nó trong những số. 

Các biểu thức 

Biểu thức các bạn sẽ được học và được chia thành các mục nhỏ dại từ biểu thức cất một chữ số, 2 chữ số mang lại 3 chữ số. Điều này sẽ giúp đỡ học sinh phân biệt được biểu thức đựng một chữ, cách tính giá trị biểu thức đựng 1 chữ số, tính giá trị biểu thức đựng 1 chữ khi thay thế sửa chữa chữ bằng số. 

Trong lịch trình toán lớp 4 kì 1 học sinh cũng sẽ được học về kiểu cách tính giá bán trị của 1 biểu thức. Phần này các các bạn sẽ được học phương pháp để tính giá bán trị của 1 biểu thức như biểu thức không có dấu ngoặc solo hoặc chỉ gồm phép cộng và phép trừ hoặc chỉ bác ái hoặc chia. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn, các phép tính về cộng trừ nhân chia. Hay những biểu thức có dấu ngoặc đơn. 

4 phép tính với số trường đoản cú nhiên 

Sau lúc được đọc về số tự nhiên và thoải mái kèm những biểu thức, trong chương trình toán lớp 4 học tập kì I học viên còn được học tập về phép tính số từ nhiên. Chúng ta học đang biết được các phép cùng trừ nhân chia trong biểu thức, biểu thức có dấu cộng hoặc giấu trừ. Những phép tính ở tầm mức độ tinh vi với sự phối kết hợp cộng trừ nhân phân chia trong biểu thức xuất xắc biểu thức bao gồm dấu ngoặc,...

Phép cùng các các bạn sẽ được học tập các tính chất cơ bản như đặc điểm kết hợp, tính chất giao hoán, những phép cộng với 0. 

Phép trừ các các bạn sẽ được học về cách trừ và đặc thù của phép trừ 

Phép nhân là phép tính sản phẩm công nghệ 3 vào mục này, học sinh được học về đặc điểm như giao hoán, kết hợp, nhân với 0 cùng 1, 

Tính chất triển lẵm của phép nhân với phép cộng 

Tính chất triển lẵm của phép nhân với phép trừ

Phép chia được biết đến là phép tính cuối vào 4 phép tính mà học sinh sẽ học tập để chia và tính chất có thể để có tác dụng được bài xích tập. 

Phần dãy số 

Chương trình toán lớp 4 kì 1 các các bạn sẽ được học hàng số cạnh tranh hơn một chút. Nhưng học sinh sẽ biết được những dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp, nuốm được đa số quy công cụ dãy số thường xuyên gặp, những kiến thức về hàng số giải pháp đều. Định nghĩa cũng giống như công thức tìm số hạng, tổng của dãy số giải pháp đều như thế nào. 

Phần chia hết

Cuối cùng, câu chữ của chương trình toán lớp 4 học kì 1 kia là tín hiệu chia hết. Học sinh sẽ nhận thấy được số phân tách hết mang lại 2, 5, 9, 3. Rõ ràng đó là: 

Dấu hiệu phân tách hết cho 2 là những số bao gồm tận cùng là 0,2,4,6,8, mọi số chẵn phân chia hết cho 2 với số lẻ không chia hết đến 2. 

Chia hết cho 5 là các số bao gồm tận cùng là 0 cùng 5 

Chia hết đến 9 là những số cùng lại phân tách hết mang lại 9 

Chia hết cho 3 là các số gồm tổng những chữ số cộng lại phân chia hết đến 3

*

Trên đó là 5 nội dung bao gồm chương trình toán lớp 4 kì 1 mà vinaglue.edu.vn Math đã tổng phù hợp lại giúp học sinh và cha mẹ hoàn toàn có thể dễ dàng cầm được. Hy vọng, với những thông tin này sẽ giúp đỡ phụ huynh hoàn toàn có thể nắm rõ về những chương trình học cùng hướng dẫn nhỏ ôn tập một cách kết quả nhất.