Truyện: tường vi đêm đầu tiên, đọc truyện tường vi đêm đầu tiên

-
Tường vi đ&#x
EA;m đầu ti&#x
EA;n – Quyển 3 – M&#x
F9;a hạ&#x
A0;n&#x
E0;y

T&#x
E1;c giả: Minh Hiểu Kh&#x
EA;

Dịch: Tiểu Đ&#x
F4;ng


&#x
A0;

Lời bi&#x
EA;n soạn

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; "Tường vi đ&#x
EA;m đầu ti&#x
EA;n" cuối c&#x
F9;ng cũng c&#x
F3; kết th&#x
FA;c, h&#x
E0;ng ngh&#x
EC;n tín đồ đ&#x
E3; phải đợi chờ hy vọng mỏi trong ba năm.

Bạn đang xem: Tường vi đêm đầu tiên

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; T&#x
E1;c phẩm duy mỹ nhất, nồng nhiệt l&#x
E3;ng mạn nhất của Minh Hiểu Kh&#x
EA; đ&#x
E3; tạo n&#x
EA;n cơn lốc c&#x
E0;n qu&#x
E9;t khắp ch&#x
E2;u &#x
C1;: Nhật Bản, H&#x
E0;n Quốc, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Th&#x
E1;i Lan...

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; Minh Hiểu Kh&#x
EA; quả thực l&#x
E0; t&#x
E1;c giả lu&#x
F4;n khiến người kh&#x
E1;c kỳ vọng.

Giới thiệu nội dung

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; Thi&#x
EA;n t&#x
E0;i thiết kế Diệp Anh bị người ta h&#x
E3;m hại năm mười bốn tuổi, phải v&#x
E0;o t&#x
F9;. Sau khi ra t&#x
F9;, để trả th&#x
F9;, c&#x
F4; quyến rũ một vào những người thừa kế của tập đo&#x
E0;n Tạ thị - Việt Tuy&#x
EA;n, nhưng lại mập mờ d&#x
E2;y dưa với người thừa kế kh&#x
E1;c của tập đo&#x
E0;n, người y&#x
EA;u thời ni&#x
EA;n thiếu, anh trai của Việt Tuy&#x
EA;n – Việt X&#x
E1;n, cuối c&#x
F9;ng kh&#x
F4;ng chỉ đạt được tập đo&#x
E0;n Tạ thị, m&#x
E0; c&#x
F2;n th&#x
F4;ng qua cuộc thi thời trang cao cấp ch&#x
E2;u &#x
C1;, bức nhỏ g&#x
E1;i của kẻ th&#x
F9; l&#x
E0; S&#x
E2;m Minh Mỹ v&#x
E0;o đường c&#x
F9;ng.

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; Nhưng lúc Diệp Anh phim giả t&#x
EC;nh thật, khi c&#x
F4; dần dần y&#x
EA;u thương Tạ Việt Tuy&#x
EA;n th&#x
EC; lại đ&#x
ED;ch th&#x
E2;n nghe thấy: c&#x
F4; chẳng qua chỉ l&#x
E0; qu&#x
E2;n cờ anh lợi dụng để uy hiếp Việt X&#x
E1;n...

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; L&#x
FA;c n&#x
E0;y, S&#x
E2;m Lạc L&#x
E3;ng, kẻ th&#x
F9; vốn tưởng đ&#x
E3; chết, v&#x
E0;o lễ trao giải của cuộc thi thời trang lại xuất hiện trước mặt Diệp Anh...

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; Bất luận l&#x
E0; thi&#x
EA;n sứ xuất xắc ma quỉ, thiện tốt &#x
E1;c, ở nơi đ&#x
E2;y l&#x
E0; &#x
E1;nh s&#x
E1;ng lấp l&#x
E1;nh tươi đẹp, rực rỡ sắc m&#x
E0;u, sức sống ngập tr&#x
E0;n...

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; M&#x
F9;a hạ n&#x
E0;y, hoa tường vi nở.

Giới thiệu của t&#x
E1;c giả

Lời mở đầu:&#x
A0;

M&#x
F9;a hạ n&#x
E0;y, hoa tường vi nở.

(Hiểu Kh&#x
EA;)

Hoa tường vi nở đầu m&#x
F9;a hạ l&#x
E0; l&#x
FA;c đẹp nhất.

Từng bụi tường vi với đủ loại sắc m&#x
E0;u b&#x
EA;n g&#x
F3;c tường, b&#x
EA;n h&#x
E0;ng r&#x
E0;o nở rộ như th&#x
E1;c nước, như biển hoa, rực rỡ tr&#x
E0;n đầy sức sống m&#x
E3;nh liệt. T&#x
F4;i y&#x
EA;u th&#x
ED;ch sức sống tươi đẹp m&#x
E3;nh liệt n&#x
E0;y, ch&#x
FA;ng tựa như kh&#x
F4;ng hề sợ h&#x
E3;i, như thể đến d&#x
F9; trải qua bao nhi&#x
EA;u gi&#x
F3; t&#x
E1;p mưa sa, cuối c&#x
F9;ng chỉ cần c&#x
E2;y l&#x
E1; bung x&#x
F2;e, dưới &#x
E1;nh mặt trời, ch&#x
FA;ng sẽ nở rộ bung tr&#x
E0;n.

"Tường vi đ&#x
EA;m đầu ti&#x
EA;n" ch&#x
ED;nh l&#x
E0; một c&#x
E2;u chuyện như thế.

Từng trải qua những ng&#x
E0;y u tối, hận th&#x
F9; tr&#x
E0;n ngập vào l&#x
F2;ng, Diệp Anh muốn b&#x
E1;o th&#x
F9;, muốn khiến người đ&#x
E3; hại c&#x
F4; v&#x
E0; người nh&#x
E0; c&#x
F4; phải trả gi&#x
E1;. V&#x
EC; mục đ&#x
ED;ch n&#x
E0;y, c&#x
F4; đ&#x
E3; nuốm đổi ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh, kh&#x
F4;ng ngại ngần lợi dụng những người y&#x
EA;u thương c&#x
F4;, su&#x
FD;t ch&#x
FA;t bước ch&#x
E2;n v&#x
E0;o bé đường b&#x
F3;ng tối.

Xem thêm: Men tiêu hóa dạng nước chất lượng, giá tốt nhất & cách dùng, liều lượng

Thật may sinh mệnh của c&#x
F4; lại c&#x
F3; &#x
E1;nh s&#x
E1;ng rọi qua.

Tựa như &#x
E1;nh mặt trời, t&#x
EC;nh y&#x
EA;u ấy ấm &#x
E1;p bền vững, t&#x
EC;nh y&#x
EA;u ấy v&#x
F4; c&#x
F9;ng ch&#x
E2;n th&#x
E0;nh, khiến Diệp Anh đang đứng giữa trẻ ranh giới của b&#x
F3;ng tối v&#x
E0; &#x
E1;nh s&#x
E1;ng cuối c&#x
F9;ng cũng do dự bước v&#x
E0;o, hướng về ph&#x
ED;a nguồn s&#x
E1;ng thanh khiết.

V&#x
EC; thế, ở kết cục của c&#x
E2;u chuyện, "M&#x
F9;a hạ n&#x
E0;y, hoa tường vi nở"
&#x
A0;sẽ ngh&#x
EA;nh đ&#x
F3;n sự nở rộ s&#x
E1;ng ngời rực rỡ như biển hoa. Diệp Anh sẽ d&#x
F9;ng t&#x
E0;i hoa, d&#x
F9;ng sự nỗ lực v&#x
E0; phấn đấu của m&#x
EC;nh đường đường ch&#x
ED;nh ch&#x
ED;nh, quang minh lỗi lạc đ&#x
E1;nh bại người c&#x
F4; muốn, đạt được tất cả những g&#x
EC; lẽ ra c&#x
F4; phải c&#x
F3; được.

Đ&#x
E2;y cũng l&#x
E0; một c&#x
E2;u chuyện về vấn đề vay v&#x
E0; trả.

Ở "Tường vi đ&#x
EA;m đầu ti&#x
EA;n", trong đ&#x
E1;y l&#x
F2;ng mỗi người đều c&#x
F3; một nỗi đau giấu k&#x
ED;n, nỗi đau đớn ấy c&#x
F3; thể khiến họ c&#x
F3; những lựa chọn kh&#x
E1;c nhau. V&#x
E0; những lựa chọn n&#x
E0;y cũng l&#x
E0; cả một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh tự hỏi, suy diễn, trải qua lúc t&#x
F4;i viết n&#x
EA;n c&#x
E2;u chuyện n&#x
E0;y.

Trong truyện, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; ai ho&#x
E0;n to&#x
E0;n thuần khiết, bất luận l&#x
E0; Diệp Anh, Việt Tuy&#x
EA;n, tốt Việt X&#x
E1;n, c&#x
F3; lẽ ở một thời khắc n&#x
E0;o đ&#x
F3; sẽ c&#x
F3; một luồng sức mạnh n&#x
E0;o đ&#x
F3; khiến c&#x
F4; ấy hoặc anh ấy đi về một hướng c&#x
E0;ng đi c&#x
E0;ng mịt mờ, hoặc cũng c&#x
F3; thể c&#x
E0;ng đi c&#x
E0;ng thấy r&#x
F5; r&#x
E0;ng.

M&#x
E0; thứ c&#x
F3; thể cứu sống sinh mệnh,

C&#x
F3; thể khiến sự u &#x
E1;m trong t&#x
E2;m hồn dần rửa sạch,

C&#x
F3; thể khiến đ&#x
E1;y l&#x
F2;ng lạnh băng dần dần ấm &#x
E1;p,

Chỉ c&#x
F3; thể l&#x
E0; t&#x
EC;nh y&#x
EA;u.

Viết xong xuôi c&#x
E2;u chuyện n&#x
E0;y, đ&#x
E1;y l&#x
F2;ng t&#x
F4;i cũng tr&#x
E0;n ngập t&#x
EC;nh y&#x
EA;u, hi vọng mỗi nh&#x
E2;n vật trong Tường vi đều hạnh ph&#x
FA;c, vĩnh viễn hạnh ph&#x
FA;c, m&#x
E3;i m&#x
E3;i y&#x
EA;u thương nhau, bất luận thế giới của họ sau n&#x
E0;y sẽ xảy ra chuyện g&#x
EC; đều c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy &#x
E1;nh dương mu&#x
F4;n trượng ph&#x
ED;a sau m&#x
E0;n đ&#x
EA;m.

p.s: b&#x
EA;n trung mới ra quyển 3 n&#x
EA;n l&#x
E0; phải đợi v&#x
E0;i ng&#x
E0;y nữa mới c&#x
F3; chap mới nh&#x
E9;.

"Khi những vạt tường vi muôn sắc nghìn màu nở rộ trong tối mưa lạnh lẽo tối tăm, tình yêu ko những không xẩy ra chôn vùi, mà càng được tiếp thêm nguồn vận khí tươi mới..."

Diệp Anh, cô gái được xuất hiện từ đêm black u uất, như đóa tường vi bừng nở sau một tối sấm sét ngợp trời, cô hotline mình là Dạ Anh, cô bé tới nhằm hủy diệt, vùi tủ đi vớ cả. Với 1 trái tim và một vai trung phong hồn u về tối trong một diện mạo xinh đẹp, kỳ lạ thường, cô "giống như cô bé thần ngày xuân trong sáng sớm tinh sương, rất đẹp tinh khôi, thanh thoát lung linh hơn các thứ trên đời", đẹp nhất và nồng dịu như gần như đóa tường vi. Diệp Anh bằng vẻ đẹp và tài năng của mình đã âm thầm thực hiện thủ đoạn đối với anh em Việt Tuyên, Việt Xán, với mái ấm gia đình họ Tạ, một danh gia vọng tộc trong ngành thời trang. Cô - người chuẩn bị bóp méo đi nhân giải pháp của phiên bản thân bản thân để dành được mục đích báo thù. Minh gọi Khê đặt Diệp Anh vào thân ranh giới mong mỏi manh của Tình yêu và Lòng hận thù.

Con người ta, yêu cầu chăng hãy để số đông hờn ghen, phần lớn thù hận phôi phai theo năm tháng? Con người ta, cần chăng hãy quên những khổ cực của ngày hôm qua để sống cho hiện trên của mình? Đọc Tường vi tối đầu tiên, các bạn đọc sẽ tiến hành trải nghiệm quá trình đấu tranh, tìm tìm những giá trị đích thực. Đó là tuyến phố phải đi qua không ít đau đớn, nhiều âm mưu và nước mắt của cô nàng mang thương hiệu Diệp Anh. Tường vi đêm trước tiên thực sự đã chuyển cài đặt được hồ hết giằng xé nội tâm, diễn biến tâm lí tinh vi trong lớp ngôn từ nhẹ nhàng, uyển đưa và tinh tế. Táo bị cắn bạo khai phá trong công ty đề new là chủ đề báo thù nhưng Minh hiểu Khê đã khẳng định được tài năng của bản thân mình trong từng trang viết.

*

Lưu ý: Truyện được đưa lên cùng với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong xã hội yêu ưa thích tiểu thuyết, mặt khác giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do số lượng giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay đk tìm cài đặt sách.... Có thể tiếp cận tác phẩm.

vinaglue.edu.vn không chịu trách nhiệm về phiên bản quyền người sáng tác cũng như phiên bản quyền đưa ngữ. vinaglue.edu.vn tôn trọng những dịch giả, cộng đồng yêu ưa thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và sinh sản ebook tại những nguồn truyện to như e-thuvien, Stent, tangthuvien... Và người chủ của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và fan làm ebook.

Tất cả ebooks trên vinaglue.edu.vn - mục đái thuyết những được tải về miễn phí.