Đề thi violympic toán lớp 3: lịch thi và bí quyết chinh phục kỳ thi hiệu quả

-

Đề thi violympic Toán lớp 3 là phần violympic Toán lớp 3 thi bên trên mạng giúp các em ôn tập trước các kĩ năng làm bài bác thi. Đề thi Violympic Toán lớp 3 tiếp sau đây được Vn
Doc đăng download với đủ 19 vòng thi toàn diện để các em thực hành làm đề thi sẵn sàng cho kì thi phê chuẩn cùng với vấn đề rèn luyện kĩ năng giải Toán 3 trên mạng thêm công dụng cao. Chúc các em thi tốt!


Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1

Bài 1: Chọn tiếp tục các ô có mức giá trị tăng dần.

Bạn đang xem: Violympic toán lớp 3: lịch thi và bí quyết chinh phục kỳ thi hiệu quả


Bài 2: Đi tra cứu kho báu

1. Điền số tương thích vào chỗ (...) 139 = 100 + ....... + 9

2. 5 năm trước bố 46 tuổi. Ba hơn nhỏ 28 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?......

3. Điền vệt >,

Trả lời:....... Cm

10. Search x biết : 638 – x = 3 × 7.

Trả lời: x =............

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2

Bài 1: tìm kiếm cặp bằng nhau.

Bài 2: Vượt chướng ngại vật.

Điền lốt >,

4. Tìm 1 số ít biết khi mang số đó chia cho 4 rồi cùng 82 thì được kết quả là 91

(A. 36, B. 24, C. 32, D. 28)

5. Khối lớp 3 bao gồm 312 học tập sinh,khối lớp 4 có không ít hơn khối lớp bố 45 học tập sinh.Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học tập sinh.

(A. 365, B. 358, C. 357, D. 359)

6. một nhóm đồng diễn thể dục có 152 nam,106 nữ.Hỏi nhóm đồng diễn thể dục bao gồm bao nhiêu người.

(A. 258, B. 248, C. 208, D. 268)

7. chúng ta Giang đọc được 138 nhỏ tem.Bạn Minh sưu tầm được 227 bé tem.Vậy cả 2 bạn xem thêm thông tin được số bé tem là.

(A. 351, B. 365, C. 355, D. 361)

8. Thùng dầu thứ 1 gồm 287 lít dầu.Thùng dầu thứ hai có 462 lít dầu.Vậy cả 2 thùng đựng số lít dầu là.

(A. 649, B. 644, C. 744, D. 749)

9. Tam giác ABC có cạnh AB nhiều năm 242 cm,cạnh BC lâu năm 283 cm,cạnh CA dài 234 cm. Chu vi tam giác ABC là.

(A. 759cm, B. 779cm, C. 7749cm, D. 769 cm)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3

Bài 1: thu xếp theo sản phẩm tự tăng dần.

Bài 2: Đi search kho báu

1. Số tự nhiên bé xíu nhất có 3 chữ số khác nhau rất có thể thay vào địa điểm của y làm thế nào cho y

5. Việt tất cả 65 viên bi,Việt đến Nam 12 viên sau đó Việt đến Hùng 15 viên.Hỏi Việt sót lại bao nhiêu viên bi?........

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào vị trí .... Nhé !

Câu 1: Tam giác MNP tất cả độ dài những cạnh theo lần lượt là 48cm, 23cm với 39cm. Tính chu vi tam giác MNP.

Trả lời: Chu vi tam giác MNP là....... Cm.

Câu 2: Lớp 3A tất cả 36 học sinh trong kia số học sinh tốt chiếm số học sinh cả lớp. Vậy số học sinh xuất sắc của lớp kia là..........

Câu 3: Tính: 400 : 4=.............

Câu 4: Tính: 859 - 214 - 332= ......

Câu 5: tìm x biết: x:2:3=3. Trả lời: x=.........

Câu 6: Đội Một trồng được 358 cây, nhóm Hai trồng được 417 cây. Tính số lượng km cả hai nhóm trồng được.Trả lời: Cả hai team trồng được.......cây.

Câu 7: Biết tổng nhị số bởi 216. Giả dụ tăng số hạng đầu tiên 49 đơn vị chức năng và tăng số hạng lắp thêm hai 81 đơn vị thì ta gồm tổng new bằng........

Câu 8: Đồng hồ chỉ mấy giờ? Câu 9: Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

Lần lượt

Câu 10: Đồng hồ nước chỉ 4 tiếng 45 phút thì ta cũng có thể nói rằng đồng hồ chỉ giờ nhát 15 phút

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 4

Bài 1: Khỉ con thông thái .Nối những ô có mức giá trị bằng nhau:

Bài 2: Vượt chướng ngại vật vật.

1. Điền lốt >,

2.Tính nhẩm: 6 × 6 = .........

Xem thêm: Nhuộm Tóc Nam Bao Nhiêu Tiền? Bảng Giá Nhuộm Tóc Nam Nữ Nhuộm Tóc Nam Bao Nhiêu Tiền

3.Tính nhẩm: 6 × 10 = ........

4. Chị em mua 4 lọ hoa,mỗi lọ bà mẹ cắm 6 bông hoa.Hỏi mẹ đã cắm toàn bộ bao nhiêu bông hoa?.........

5. Hòa,Minh cùng Lâm mỗi chúng ta đều cài đặt 6 quyển vở,riêng Trung download 8 quyển vở.Hỏi cả 4 bạn mua bao nhiêu quyển vở?........

6. Tam giác ABC có chu vi bằng 249 cm.Biết cạnh AB dài 65 cm,cạnh BC dài 94 cm.Tình độ nhiều năm cạnh CA?.......

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

1.

*
của 12 kilogam là .......kg

2.

*
 của 15 phút là ...... Phút

3.

*
của 60 giây là .......giây


4.

*
 của 42 giờ là .......giờ

5. Từng thùng dầu cất 21 lít dầu.Hỏi 4 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?.......

6.Tính: 23 × 2 = ........

7. Tính: 11 × 5 = ........

8. Mỗi học sinh giỏi được thưởng 20 quyển vở.Hỏi 4 học sinh giỏi được thưởng từng nào quyển vở?........

9. Mỗi học viên mua 25 chiếc cây bút bi.Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu chiếc bút bi?.......

10. Tính: 92 × 5= ........

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5

Bài 1: thu xếp theo trang bị tự tăng dần.

Bài 2: Đi search kho báu

1. Minh dùng 1/3 thời hạn trong ngày nhằm học tập. Vậy thời gian học của Minh trong một ngày là .....giờ.

2. Chị em mua về 42 trái cam,mẹ chia cho những đĩa mỗi đĩa 6 quả. Số đĩa cam chị em chia được là ....... đĩa.

3. Đàn gà nhà chưng Loan có toàn bộ là 48 con, biết số kê mái bởi 1/6 số gà của cả đàn.Vậy nhà chưng Loan tất cả số gà mái là ......... Con.

4. Hiện giờ con 12 tuổi và bằng 1/3 tuổi mẹ.Hỏi hai năm nữa bà bầu ........ Tuổi

5. Minh vội vàng được 64 bông hoa, số hoa lá Minh vội được bởi 1/3 số hoa chị gấp. Hỏi chị cấp được .......... Bông hoa

6. Số bi của Bình bởi 1/3 số bi của An bớt đi 3 viên.Hỏi Bình tất cả ...... Viên bi,biết rằng An có 30 viên bi.

7. 84 phân chia 4 rồi nhân với 5 thì bằng:.........

Bài 3: Cóc rubi tài ba.

1.a : 4 = 5 (dư 2) vậy a là (A. 18, B. 22, C. 13, D. 28)

2. Kho đầu tiên có 234 kilogam gạo, kho thứ hai có 342 kg gạo. Cả 2 kho gồm số gạo là

(A. 576kg, B. 676kg, C. 566kg, D. 467kg)

3.Cho những số 546,465,564,456. Tra cứu số bự nhất(A. 546 , B. 465, , C. 564 , D.456)

4. đơn vị Mai thu được 56 bắp ngô, số ngô công ty Loan thu được nhiều hơn công ty Mai 18 bắp. Vậy đơn vị Loan nhận được (A. 38bắp, B. 74 bắp, C. 64 bắp, D.48 bắp)

5. Tam giác ABC có độ nhiều năm 3 cạnh AB, BC, CA thứu tự là 24cm, 35cm, 25cm.Chu vi tam giác ABC là

(A. 84cm, B. 60cm, C. 74cm, D. 94cm)

6. Trong số số 24,51,62,77 số chia cho 5 bao gồm số dư lớn nhất là số (A. 51, B. 77, C. 24, D. 62)

7. 99: 5 gồm số dư là (A. 1, B. 3, C. 4, D. 2)

8. Độ lâu năm đương vội vàng khúc MNPQ là

(A. 443cm, B. 432cm, C. 323cm, D. 337cm)

9. Trong những số 17,20,25,27 số phân tách cho 3 dư 1 là số (A. 17 , B. 20 , C. 25 , D. 27 )


10. Tìm kiếm y biết y x 5 – 5 = 5 (A. Y = 10 , B. Y = 2 , C. Y = 1 , D. Y = 0 )

11. Hãy cho biết thêm từ 10 đến đôi mươi có tất cả mấy số không phân chia hết đến 3.

(A. 6, B. 3, C. 7, D. 8)

12. Trong những số 43, 60, 72,88 số chia hết mang đến 5 dư 2là (A. 43, B. 60, C. 72, D. 88)

13. Hãy cho biết thêm từ 10 đến đôi mươi có tất cả mấy số không chia hết mang lại 2 (A. 6, B. 3, C. 7, D. 8)

14. Số a là số nhỏ bé nhất nhưng 88 – a ta được số chia hết đến 5 vậy a (A. 4, B. 2, C. 3, D. 8)

.............

Đề thi Violympic Toán lớp 3 là đề thi giải toán trên máy tính chính vì vậy mà các em yêu cầu làm quen thuộc trước với kết cấu đề thi và thủ tục làm bài thi trên máy tính. Cấu tạo của đề thi Violympic toán lớp 3 bao hàm tất cả 19 vòng thi. Từng vòng thi sẽ tương ứng với một đề thi Violympic không giống nhau. Thời gian để kết thúc một đề thi là 60 phút. Hãy rèn luyện thật kĩ những đề của Vn
Doc nhé, những em chỉ cần ấn vào nút "Tải về" là vẫn lấy được cục bộ đề thi hay duy nhất này về.

Trên đó là Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 3. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh khỏi việc gặp gỡ những vấn đề 3 khó, nâng cao. Những bài xích tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp mặt khó khăn trong quy trình giải. Tuy nhiên, nhằm cùng các em học tập Toán lớp 3 tác dụng hơn, Vn
Doc hỗ trợ lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc những em học tốt và đạt công dụng cao.

Hệ thống giáo dục và đào tạo vinaglue.edu.vn xin reviews các em khóa học: "40 đề luyện thi violympic vòng cấp cho quận, tp Toán 3 năm 2019".

*Nội dung khóa học:

Khóa học bao hàm 3 phần:

Phần 1: 20 đề luyện thi violympic vòng cấp quận Toán giờ đồng hồ việt năm 2019

Phần 2: đôi mươi đề luyện thi violympic vòng cấp tp Toán tiếng việt năm 2019

Phần 3: tuyển tập những đề thi violympic các năm trước

*Điểm nổi bật của khóa học:

_ khóa đào tạo và huấn luyện chú trọng vào những dạng bài có thể xuất hiện trong khoảng thi Vi
Olympic cấp quận, cấp thành phố.

_ khối hệ thống làm bài xích chuyên nghiệp, thi test như thi thiệt giúp những em học sinh phản xạ nhanh, luyện kỹ năng sử dụng laptop thành thạo.

_ Sau khi học viên làm đề kết thúc , điểm thi sẽ được gửi vào email của cha mẹ kèm các câu bé làm không đúng , giúp nhỏ biết lực học của chính mình đang vững hoặc không vững nghỉ ngơi vùng kỹ năng và kiến thức nào !

_ sau khi có điểm thi đang có bản xếp hạng nhằm con review năng lực cùng chúng ta , không nên câu nào nhỏ xem giải mã text hoặc video clip ở ngay câu hỏi đó !

*Đối tượng của khóa học:

Dành cho những em học sinh tham gia thi violympic năm học tập 2018 – 2019.

*Yêu ước của khóa học:

Để ôn thi đạt hiệu quả tốt nhất những em cần:

_ Đọc kĩ đề bài, đo lường và thống kê cẩn thận.

_ luyện tập từng đề, bài xích nào sai buộc phải làm lại ra vở tiếp nối xem lời giải text.

_ Đặt kim chỉ nam số điểm cần đạt được trong các lần làm bài và cố gắng đạt điểm về tối đa.

*Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi

Nội dung, hình thức

Cuộc thi bao gồm tất cả 10 vòng thi theo vẻ ngoài như sau: từng vòng thi bao gồm 02 game thi với 01 phần tranh tài leo dốc, trong đó:

+ 02 trò chơi thi: từng game bao gồm 10 câu hỏi, cách thức tính điểm theo lý lẽ của từng game. Điểm buổi tối đa mang lại 01 trò chơi thi là 100 điểm, vào đó phần trăm câu hỏi: dễ dàng 40% - vừa phải 40% - cực nhọc 20%.

+ 01 phần tranh tài leo dốc: Toàn bộ thắc mắc trong phần thi leo dốc là trung bình và khó. Từng câu vấn đáp đúng được 10 điểm. Nếu học viên trả lời sai tổng số 05 lần thì phần tranh tài sẽ kết thúc.

Lịch thi:

*

Đây là món đá quý từ hệ thống trung trọng điểm vinaglue.edu.vn và những thầy cô, kia là tận tâm , là hi vọng của thầy cô giành riêng cho các em học sinh, các bạn hãy nỗ lực rèn luyện thật xuất sắc nhé !

Chúc những em học tập giỏi !