Nhận Xem Bát Tự Hà Lạc - Tử Vi Lý Số: Bát Tự Hà Lạc

-
Bát tự Hà Lạc được thành lập trên cơ sở triết lý của kinh Dịch. Hà lạc không cặn kẽ chi li mà lại chỉ ra cái thời lớn, mẫu vận tổng quát. Mong muốn lấy số Hà Lạc, trước hết đề nghị đổi năm tháng thì giờ sanh ra chén bát tự đã, rồi đổi chén Tự ra số Âm số Dương của Hà Đồ Lạc Thư, sau rồi lại đổi số Âm Dương ra thành quẻ Dịch: Quẻ Dịch lại biến thành quẻ Hà Lạc để tìm hiểu Mệnh Vận nhỏ người. I. Chén bát tự chuyển hình ra số Hà Lạc:Bát từ bỏ chỉ bao gồm Can với Can Chi. Vậy mong muốn đổi Can ra số thì phải ghi nhận Bảng trị số (1) của Can cùng Chi.a). Bảng trị số của Can

Bạn đang xem: Xem bát tự hà lạc

Mậu : 1Ất và Quý : 2Canh : 3Tân : 4Nhâm liền kề : 6Số 5 đứng thân không đi với Can nào.Đinh : 7Bính : 8Kỷ : 9Lưu ý 7: Chưa phải hiểu tại sao Can – Chi có những trị số ấy và tại sao sắp xếp như trên, không tuân theo thứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh v.v... Sẽ sở hữu được trang phân tích và lý giải sau.b). Bảng trị số của Chi
Hợi Tý là Thủy : Sanh ngơi nghỉ số 1, thành sống số 6.Tý Ngọ là Hỏa : Sanh sinh hoạt số 2, thành ở số 7.Dần Mão là Mộc : Sanh làm việc số 3, thành ngơi nghỉ số 8.Thân Dậu là Kim : Sanh sống số 4, thành làm việc số 9.Thìn Tuất - Sửu hương thơm là Thổ: Sanh sống số 5, thành sinh sống số 10.Biết 2 Bảng trị số rồi, hiện thời chỉ chiếu theo đó mà đổi Can – chi ra số.c). Áp dụng lấy ví dụ 1Năm Tân 4 Dậu 4.9Tháng 4 tháng giữa năm Tỵ 2.7Ngày Tân 4 Mão 3.8Giờ Nhâm 6 Thìn 5.10Ví dụ 2:Năm Bính 8 dần dần 3.3Tháng Kỷ 9 Hợi 1.6Ngày Ất 2 Tỵ 2.7Giờ Bính 8 Tuất 5.10d). Thực tập.Độc giả mang một miếng giấy, viết đầy đủ năm, tháng, ngày, giờ sinh sau đây, rồi An ra Can Chi. Chấm dứt rồi đổi Can bỏ ra ấy ra số Hà Lạc. Khi đổi xong, hãy coi đáp số ở dưới để kiểm soát.Đề toán Hà Lạc1. Năm Kỷ Sửu, mon 3, ngày 26, tiếng Dần2. Năm Quý Tỵ, mon 7, ngày 11, giờ đồng hồ Mùi.3. Năm Ất Mùi, tháng 11, ngày 03, tiếng Tỵ.4. Năm Đinh Dậu, mon 3, ngày 26, giờ Tuất.Lưu ý 8. Hy vọng làm những việc trên đây, cần không bao giờ quên 2 bề ngoài Ngũ Dần với Ngũ Tý. Bảng 12 Tiết, Nguyệt biểu, Nhật biểu cùng 2 Bảng trị số Can Chi.Tra Bảng Niên định kỳ ở cuối sách này.Bàn tay 12 Chi luôn luôn đưa động, ngón tay dòng chỉ trỏ vào các cung trên đốt tay (Bàn tay này thật quan trọng đặc biệt chẳng cớ mà bài Ca Kỳ Môn sát Độn phải có câu: Trời Đất gần như thu vào một bàn tay (Thiên Địa đô lai duy nhất chưởng trung).Giải đáp:1). Năm Kỷ 9 Sửu 5.10Tháng Mậu 1 Thìn 5.10 (Tiết Thanh Minh: 8-3).Ngày 4 tháng giữa năm Mùi 5.10Giờ sát 6 dần 3.82). Năm quý 2 Tỵ 2.7Tháng Canh 3 Thân 4.9 (Tiết Lập Thu 29-6)Ngày Nhâm 6 dần dần 3.8Giờ Đinh 7 mùi 5.103). Năm Ất 2 mùi hương 5.10Tháng Mậu 1 Tý 1.6 (Tiết Đại Tuyết 25-10).Ngày Tân 4 Hợi 1.6Giờ 4 tháng giữa năm Tỵ 2.74). Năm Đinh 7 Dậu 4.9Tháng gần kề 6 Thìn 5.10 (Tiết giãi tỏ 6-3).Ngày Đinh 7 Mão 3.8Giờ Canh 3 Tuất 5.10II. Tìm kiếm tổng số âm cùng tổng số dương:
Bát từ đã đưa hình không còn ra số Hà Lạc cả rồi. Hiện thời phải thu xếp Âm cùng với Âm, Dương cùng với Dương, để triển khai 2 toán cộng, search 2 tổng thể Âm và Dương.1). Trước hết phải ghi nhận sắp xếp theo chưa có người yêu tự nào?
Theo cô quạnh tự
Tuổi Dương phái mạnh Âm thanh nữ thì Dương trên Âm dưới.Tuổi Âm nam giới Dương nữ giới thì Dương bên dưới Âm trên.Thế nào là tuổi Dương – phái nam Âm - Nữ?
Đàn ông mà lại Can bỏ ra của năm là Dương như ngay cạnh Dần, Bính Thìn v.v... Là dương nam.Đàn bà mà Can đưa ra của năm là Âm như Ất Mão, Đinh Tỵ v.v... Là Âm nữ.Trái lại:Nếu lũ ông cơ mà Can chi năm là Âm như Ất Mão, Quý Tỵ v.v... Là Âm nam.Nếu bầy bà mà lại Can bỏ ra năm là Dương như cạnh bên Dần, Bính Thìn v.v... Là Dương nữ.2). Thông qua điều lệ nội quy rồi, bây giờ áp dụng
Ví dụ 1:Năm Kỷ 9. Sửu 5.10 tuổi Âm bạn nữ (Dương bên trên Âm dưới).Tháng Mậu 1. Thìn 5.10Ngày Quý 2. Hương thơm 5.10Giờ giáp 6. Dần 3.8Sắp xếp (1)Tổng số Dương (Số lẻ): 9 + 1 + 5 + 5 + 5 + 3 = 28Tổng số Âm (Số chẵn): 2 + 6 + 10 + 10 + 10 + 8 = 46 (2)Ví dụ 2:Năm Đinh 7 Dậu 4.9 (tuổi Âm Nam, Âm bên trên Dương dưới).Tháng tiếp giáp 6 Thìn 5.10Ngày Đinh 7 Mão 3.8Giờ Canh 3 Tuất 5.10Tổng số Âm : 6 + 4 + 10 + 8 + 10 = 38Tổng số Dương : 7 + 7 + 3 + 9 + 5 + 3 + 5 = 39Cước chú:1). Thu xếp dọc ngang, xuôi ngược tùy ý, miễn sao số Âm yêu cầu vào mặt hàng Âm, số Dương vào mặt hàng Dương. Với nhớ đếm 2 hàng, tất cả có 12 nhỏ số, đừng vứt sót số lượng nào (vì 4 Can là 4 số, 4 chi là 8 số, cộng là ra số).2). Toàn bô Dương rất có thể là một số lẻ xuất xắc số chẵn. Còn tổng cộng âm lúc nào cũng là số chẳn (vì lẻ số cộng với số lẻ hoàn toàn có thể thành chẳn như 1 + 3 thành 4, còn số chẵn cộng với số chẵn thì vẫn là chẵn như 2 + 4 là 6).III. Tổng số chuyển hình ra quẻ:
ĐỢT 1Đem tổng thể trở về với 9 số hàng đối chọi của quẻ.Lý do: 8 quẻ Lạc thư chỉ bao gồm số sản phẩm đơn từ là 1 đến 9, phải tổng số căn phiên bản tối nhiều của trời (dương) chỉ tất cả 25.Vì: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 là 25.Tổng số căn bản tối đa của Đất (Âm) chỉ tất cả 30.Vì : 2 + 4 + 6 + 8 + 10 là 30.Thế mà lại Tổng số Âm với Dương do chén bát tự gửi ra, nhờ sự ngẫu nhiên sinh thành, đã từng đi tới những con số to con lớn hơn 10, nhiều khi lớn hơn cả Tổng số căn bản của trời đất là 25 và 30.Không thể để lộng hành cầm được. Yêu cầu có phương án gì nhằm kéo mọi Tổng số tốt số sai biệt bự về với 9 số mặt hàng đơn được nhìn nhận như nút độ hợp lý không cần quá. Đó cũng là 1 cách hỗ trợ cho Tổng số được phản bạn dạng hoàn nguyên vậy. Thì đây phương án truy hồi Tổng số. Có nhiều trường hợp:a). Tổng cộng Dương lớn hơn 25 thì giảm 25 đi, mà chỉ được phép sút một lần 25 thôi, còn lại là số không nên biệt (hiệu số).Ví dụ: 29 – 25 còn sót lại 4.51 – 25 còn lại 26b). Tổng số Âm lớn hơn 30: thi sút 30 đi, nhưng mà chỉ được phép bớt 1 lần 30 thôi, còn sót lại là số sai biệt (hiệu số).Ví dụ: 38 – 30 còn lại 842 – 30 còn lại 12.c). đều số không nên biệt Dương giỏi Âm trường đoản cú 10 trở lên gọi là số sai biệt lớn, đem giảm những hàng chục đi, còn lại là số không đúng biệt nhỏ.Ví dụ trên: 26 – 20 sót lại 612 – 10 còn lại 2.d). đều số sai biệt lớn bởi 10 xuất xắc bội số 10 (như 20, 30, 40.v.v...) (1) trên nguyên tắc đều bị giảm hết không còn gì. Nhưng để tránh cho số không đúng biệt nhỏ khỏi bị số không (0) nó vẫn tiêu diệt cả con toán, nên đặc biệt giữ lại con số có nghĩa (2) của hàng chục đã trở nên bớt.Ví dụ: xứng đáng lẽ 20 – 20 sót lại số 0 thì được quánh ân giữ lại. Con số 2 (là số gồm nghĩa của 2 chục).Đáng lẽ 40 – 40 còn lại 0 thì được sệt ân giữ lại lại số lượng 4 (là số gồm nghĩa của 4 chục).Vì vậy mà xẩy ra sự ganh nạnh với trường hợp đặc ân bên trên là 20 giữ lại 2 thì cũng tương tự 22 trừ 20 còn sót lại 2.40 lưu giữ 4 thì cũng giống như 44 – 40 còn sót lại 4.e). Toàn bô Dương bởi 25 hay nhỏ tuổi hơn 25, thì theo trường phù hợp C làm việc trên (bớt những hàng trăm đi).Ví dụ: 25 – 20 còn lại 519 – 10 sót lại 9.g). Tổng số Âm bởi 30 thì theo trường hợp d) sinh hoạt trên.Ví dụ: 30 cất giữ 3.Tổng số Âm nhỏ dại hơn 30 thì cũng theo trường hòa hợp c) làm việc trên.Ví dụ: 28 – 20 sót lại 8.h). Trường hòa hợp phức tạp bao gồm nhiều trường đúng theo trên.Ví dụ Dương: 51 trừ 25 còn lại 26 (theo a).26 – 20 còn lại 6 (theo c).Ví dụ Âm: 60 – 30 sót lại 30 (theo b).30 giữ gìn 3 (theo d).Lưu ý 10: đông đảo trường thích hợp trên này đề xuất xem khôn xiết kỹ và thực tập nhiều thì mới có thể nhớ được. Nếu tính sai gần như trường thích hợp trên, thì cách làm Hà Lac của mỗi tuổi sẽ hầu như sai hết.Đoạn này sách Hà Lạc chỉ dạy sơ qua. Nhờ kinh nghiệm tay nghề của Thầy Truyền bắt buộc mới bao gồm sự so sánh ra các trường phù hợp như trên. Tuy nhiên, soạn giả sẽ khôn xiết cảm ơn nếu tất cả sự đối chiếu nào tốt hơn vì chưng học giả tư phương chỉ bảo:ÁP DỤNGVí dụ 1: Tuổi Âm thiếu nữ Kỷ Sửu (trang 36 cùng 37)Tổng số Dương: 28. 28 – 25 : không đúng biệt Dương là 3Tổng số Âm: không nên biệt Âm là 6.Ví dụ 2: Tuổi Âm nam Đinh Dậu (trang 36).Tổng số Âm 38. 38 không nên biệt Âm là 8Tổng số Dương không nên biệt Dương là 4.Hai tổng số đã bị bớt lần để biến hóa những số sản phẩm Đơn gọi là số không nên biệt Âm với sai biệt Dương sẵn sàng chuyển hình ra Quẻ.Đợt 2: Số sai biệt gửi hình ra quẻ.- chỉ cần nhớ bảng 10 Can phối Quẻ với hầu hết số của Quẻ thì đưa được ngay.Ví dụ trên

Xem thêm: Viêm mũi dị ứng mũi thời tiết : nguyên nhân, dấu hiệu & cách chữa

Sai biệt Dương 3 là Chấn
Sai biệt Âm 6 là Kiền
Sai biệt Âm 8 là Cấn
Sai biệt Dương 4 là Tốn.Đến đây new tạm biết tên Quẻ một cách 1-1 sơ thay thôi. Khi nào xem qua mấy Chương sau thì sẽ hiểu rằng hơn như:Quẻ Chấn trên, Kiền dưới, là quẻ Lôi Thiên Đại Tráng.Quẻ Cấn trên, Tốn dưới, là quẻ đánh Phong Cổ.Lưu ý 10: (Rất quan tiền trọng)Trên Lạc Thư, số 5 đứng thân một mình, không đi với quẻ nào.Vậy lúc tính tổng thể thấy 5 thì đưa ra quẻ gì?
Lại nên thuộc nguyên tắc Tam Nguyên như sau:Sanh vào Thượng nguyên thì bất luận Âm Dương.Cứ phái mạnh là Cấn, cô gái là Khôn.Sanh vào Hạ nguyên thì bất luận Âm Dương.Cứ nam là Ly, phụ nữ là Đoài.Sanh vào Trung Nguyên thì
vinaglue.edu.vn - Hà Lạc Lý Số hay có cách gọi khác là Bát từ Hà lạc là một trong những môn đoán mệnh của người xưa dựa vào Lý và Tượng của kinh Dịch – Chu Dịch. Dựa trên thông số kỹ thuật của Năm sinh-Tháng sinh-Ngày sinh-Giờ sinh của mỗi cá nhân quy đổi ra các yếu tố Can cùng Chi, tổng cộng tất cả 4 Can với 4 bỏ ra tạo thành 8 Chữ hay còn được gọi là Bát Tự.

Từ các Can đưa ra trong bát Tự lại quy đổi thành số ÂM với số DƯƠNG dựa trên mã số Hà Đồ và Lạc Thư, rồi nhờ vào đó kiếm được Quẻ Dịch Nhân Mệnh cho từng người. Trên từng Quẻ Dịch đó họ thấy rõ cát hung, phú quý, lịch sự hèn, lâu yểu… cho mỗi cá nhân. Đoán mệnh theo phương pháp Hà Lạc Lý Số giản dị và đơn giản nhưng khúc chiết, dễ hiểu và dễ dàng thực hành. Quẻ Dịch Nhân Mệnh chỉ cho từng người thấy hiên chạy dài của cuộc sống mình, từ kia tiến tới việc minh triết vào nhân sinh quan, vũ trụ quan tiền của mọi cá nhân – nhằm mục tiêu đạt được xem ưu sinh, theo lành tránh dữ…

*

1-CÀN

*

2-KHÔN

*

3-TRUÂN

*

4-MÔNG

*

5-NHU

*

6-TỤNG

*

7-SƯ

*

8-TỶ

 

*

9-T.SÚC

 

*

10-LÝ

 

*

11-THÁI

 

*

12-BĨ

 

*

13-Đ.NHÂN

 

*

 14-Đ.HỮU

 

*

 15-KHIÊM

 

*

16-DỰ

 

*

17-TÙY

 

*

18-CỔ

 

*

19-LÂM

 

*

đôi mươi QUÁN

 

*

21-P.HẠP

 

*

22-BÍ

 

*

23-BÁC

 

*

24-PHỤC

 

*

25-V.VỌNG

 

*

 26-Đ.SÚC

 

*

27-DI

 

*

 28-Đ.QUÁ

 

*

29-KHẢM

 

*

30-LY

 

*

31-HÀM

 

*

32-HẰNG

 

*

33-ĐỘN

 

*

34-TRÁNG

 

*

35-TẤN

 

*

36-M.DI

 

*

37-G.NHÂN

 

*

38-KHUÊ

 

*

39-KIỂN

 

*

40-GIẢI

 

*

41-TỔN

 

*

42-ÍCH

 

*

43-QUẢI

 

*

44-CẤU

 

*

45-TỤY

 

*

46-THĂNG

 

*

47-KHỐN

 

*

48-TỈNH

 

*

49-CÁCH

 

*

50-ĐỈNH

 

*

51-CHẤN

 

*

52-CẤN

 

*

53-TIỆM

 

*

54-Q.MUỘI

 

*

55-PHONG

 

*

56-LỮ

 

*

57-TỐN

 

*

58-ĐOÀI

 

*

59-HOÁN

 

*

60-TIẾT

 

*

61-TR.PHU

 

*

62-T.QUÁ

 

*

63-KÝ TẾ

 

*

64-VỊ TẾ

*
*
*
*
*

Hà Lạc Lý Số - vinaglue.edu.vn - About us

This e-mail address is being protected from spambots. You need Java
Script enabled lớn view it.