Xem Ngày Tốt Tháng 11 Năm 2022, Ngày Tốt Trong Tháng 11 Năm 2022 Là Ngày Nào

-

Bạn đang tìm kiếm ngày đẹp mắt tháng 11 năm 2022 để rất có thể thực hiện nay được các điều như: Xuất hành, xây nhà, cưới hỏi,… World Land Corp vẫn tổng hợp dưới đây đứng đầu 15 ngày đẹp tuyệt vời nhất – tốt nhất trong mon 11 năm 2022 sẽ giúp Bạn thực hiện được sự việc cần đáp án nhé!


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 11

Thứ Ba ngày 1 tháng 11

*

Tuất
Mùi
Nên làm những việc như: Xuất hành
Đính hôn
Ăn hỏi
Cưới gả
Chữa bệnh
Thẩm mỹ
Động thổ
Đổ mái
Sửa kho
Khai trương
Ký kết
Giao dịch
Nạp tài
Giờ tốt cho phần lớn việc:Tý (23:00-0:59)Sửu (1:00-2:59)Mão (5:00-6:59)Ngọ (11:00-13:59)Thân (15:00-17:59)Dậu (17:00-19:59)

Thứ tư ngày 2 tháng 11

Nên làm các việc như: thờ tế, giao dịch, hấp thụ tài, đào đất, an táng, cải táng
Giờ giỏi cho số đông việc: dần dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Bảy ngày 5 tháng 11

Nên làm những việc như: cúng tế, ước phúc, ước tự, lắp hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa trị bệnh, đổ mái, giao dịch, hấp thụ tài, mở kho, xuất hàng
Giờ giỏi cho đầy đủ việc: dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật ngày 6 tháng 11

Nên làm các việc như: cúng tế, san đường
Giờ tốt cho hầu hết việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ tía ngày 8 mon 11

Giờ xuất sắc cho đều việc: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu ngày 11 tháng 11

*

Nên làm những việc như: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Giờ giỏi cho mọi việc: dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật ngày 13 mon 11

Nên làm các việc như: bái tế, ước phúc, cầu tự, gắn thêm hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
Giờ xuất sắc cho những việc: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ nhị ngày 14 tháng 11

Nên làm các việc như: cúng tế, ước phúc, gắn thêm hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, cam kết kết, giao dịch, nạp tài
Giờ giỏi cho mọi việc: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Năm ngày 17 tháng 11

Nên làm những việc như: cúng tế, giải trừ, san đường, sửa tường
Giờ xuất sắc cho phần đông việc: dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu ngày 18 mon 11

Nên làm các việc như: bái tế, giải trừ
Giờ giỏi cho phần lớn việc: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), mùi hương (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật ngày đôi mươi tháng 11

*


Giờ giỏi cho đầy đủ việc: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ tứ ngày 23 tháng 11

Nên làm những việc như: bái tế, ước phúc, ước tự, thêm hôn, nạp năng lượng hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa trị bệnh, đổ mái, an táng, cải táng
Giờ giỏi cho hầu như việc: dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Sáu ngày 25 tháng 11

Nên làm các việc như: thờ tế, họp mặt, san đường
Giờ tốt cho hồ hết việc: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Chủ Nhật ngày 27 tháng 11

Nên làm các việc như: thờ tế, ước phúc, mong tự, gắn hôn, ăn uống hỏi, cưới gả, giải trừ, hễ thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, hấp thụ tài, đào đất, an táng, cải táng
Giờ xuất sắc cho số đông việc: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Thứ nhị ngày 28 tháng 11

Nên làm các việc như: bái tế, ước phúc, cầu tự, đính thêm hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, hễ thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết kết, giao dịch, hấp thụ tài, mở kho, xuất hàng
Giờ xuất sắc cho phần lớn việc: Tý (23:00-0:59), dần dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), mùi hương (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Đừng bỏ dở hãy xem tiếp: Top 17 Ngày đẹp mắt tháng 12 cuối năm 2022

Top 17 Ngày đẹp nhất tháng 12 cuối năm 2022

Bạn đang tìm xem phần đông ngày đẹp tháng 12 vào cuối năm 2022 để: Xuất hành, xây nhà, cưới hỏi, … World Land Corp sẽ tổng hợp tiếp ngay những ngày dưới đây giúp việc xem ngày đẹp xuất sắc tháng 12 năm 2022 trở nên dễ dãi hơn.

Thứ Năm – ngày 1 Tháng 12

*

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Bính Ngọ, sát Ngọ
Nên làm những việc như bái tế, thẩm mỹ, trị bệnh, đào đất, an táng, cải táng

Thứ Sáu – Ngày 2 tháng 12

Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi
Nên làm những việc như cúng tế, giải trừ, giao dịch, ạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng

Chủ Nhật – Ngày 4 mon 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, ất Mùi
Nên làm những việc như Xuất hành, lắp hôn, ăn uống hỏi, cưới gả, đụng thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết kết, giao dịch, hấp thụ tài, đào đất, an táng, cải táng

Thứ tứ – Ngày 7 tháng 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Canh Thân
Nên làm những việc như bái tế, gắn thêm hôn, ăn uống hỏi, cưới gả, sửa bếp, ký kết, giao dịch, hấp thụ tài, an táng, cải táng

Thứ Sáu – Ngày 9 mon 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: gần kề Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Xem thêm: Bình ga chống cháy nổ độc quyền miss gas, bộ bình gas an toàn chống cháy nổ

Nên làm những việc như Xuất hành, thêm hôn, ăn hỏi, cưới gả, đưa nhà, giải trừ, thẩm mỹ, trị bệnh, đổ mái, khai trương, cam kết kết, giao dịch, hấp thụ tài, an táng, cải táng

Thứ Bảy – Ngày 10 tháng 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Ất Mão, Quý Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi
Nên làm các việc như thờ tế, cam kết kết, giao dịch, hấp thụ tài

Thứ bố – Ngày 13 tháng 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, liền kề Thân, sát Dần
Nên làm những việc như bái tế, ước phúc, cầu tự, gắn thêm hôn, ăn uống hỏi, cưới gả, cồn thổ, đổ mái, giao dịch, hấp thụ tài

Thứ tứ – Ngày 14 mon 12

Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tự khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, ất Mão
Nên làm những việc như bái tế, mong phúc, thêm hôn, ăn hỏi, cưới gả, thừa nhận người, giải trừ, thẩm mỹ, chữa trị bệnh, ký kết, giao dịch, hấp thụ tài, an táng, cải táng

Thứ Sáu – Ngày 16 mon 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung khắc với ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão
Nên làm các việc như thờ tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cam kết kết, giao dịch, nạp tài

Thứ hai – Ngày 19 tháng 12
*

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung tự khắc với ngày: Mậu Tý, Canh TýNên làm các việc như ước phúc, lắp hôn, ăn uống hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết kết, giao dịch, hấp thụ tài, an táng, cải táng

Thứ tư – Ngày 21 tháng 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Canh Dần, gần kề Dần
Nên làm các việc như Xuất hành, gắn hôn, nạp năng lượng hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, cam kết kết, giao dịch, hấp thụ tài

Thứ Năm – Ngày 22 mon 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: Tân Mão, ất Mão
Nên làm các việc như chữa trị bệnh, thẩm mỹ, giao dịch, hấp thụ tài

Thứ Sáu – Ngày 23 tháng 12

Giờ Hoàng Đạo: dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung xung khắc với ngày: gần kề Thìn, Mậu Thìn, ngay cạnh Tuất, giáp Thìn
Nên làm những việc như thờ tế, ước phúc, mong tự, họp mặt, giải trừ, hễ thổ, đổ mái

Thứ Bảy – Ngày 24 mon 12

Nên làm những việc như thờ tế, san đường

Thứ tía – Ngày 27 mon 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)Tuổi xung tương khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh TýNên làm các việc như Xuất hành, giải trừ, chữa trị bệnh, hễ thổ, đổ mái, khai trương, ký kết kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng

Thứ tư – Ngày 28 tháng 12

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59), dần dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)Tuổi xung tự khắc với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu
Nên làm những việc như thờ tế, gắn thêm hôn, ăn uống hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ

Thứ Sáu – Ngày 30 tháng 12

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), hương thơm (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)Tuổi xung tự khắc với ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Tỵ, Quý Sửu
Nên làm các việc như cúng tế, san đường, sửa tường

Ngày đẹp với lịch âm mon 12 năm 2022

*
Ngày đẹp nhất ( Chấm cam ) với lịch âm mon 12 năm 2022

Kết luận

Trên đó là TOP 15 ngày đẹp nhất tháng 11 năm 2022 cùng 17 ngày đẹp tuyệt vời nhất tháng 12 năm 2022 nhưng World
Land
Corp vẫn tổng hợp lại ! ước ao qua nội dung bài viết này chúng tôi có thể góp quý fan hâm mộ chọn cho khách hàng được ngày tốt đẹp tuyệt vời nhất trong mon 11 tháng 12 năm 2022 nhằm mọi câu hỏi đều như mong muốn nhé! Đừng quên chia sẻ những tin tức hữu ích này mang đến với người thân và anh em cùng biết!

xin gửi tới quý độc giả danh sách số đông ngày tốt tháng 11 năm 2022. Dựa vào danh sách này các bạn có thể biết được vào thời điểm tháng 11/2022 gồm có ngày tốt, ngày xấu nào, tiếng hoàng đạo là gì..., nhằm từ kia các bạn cũng có thể lên kế hoạch và tiến hành các bước cho mình.Nếu bạn đã sở hữu dự định sẽ tiến hành một câu hỏi nào đó vào trong 1 ngày ví dụ trong tháng 11 năm 2022, các chúng ta cũng có thể tìm cho ngày khớp ứng và lựa chọn "Xem bỏ ra tiết" để xem ngày hôm đó ra làm sao nhé.


ngày tốt

ngày giỏi tháng 11

ngày tốt tháng 11/2022

ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

xem ngày xuất sắc trong tháng

ngày tốt xấu mon 11 năm 2022

ngày xuất sắc theo tuổi

ngày giỏi 12 con giáp


tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022Năm 2023Năm 2024Năm 2025Năm 2026Năm 2027Năm 2028Năm 2029Năm 2030
*

vào cuộc sống, không phải lúc nào bọn họ cũng hặm hụi làm việc, hiến đâng mà bạn dạng thân mọi cá nhân nên biết tìm bí quyết cân bằng cuộc sống thường ngày cho bao gồm mình. Bạn cần phải có sự sắp xếp về thời gian, công việc, quan tâm đời sống ý thức và thể chất. Cùng Ngaydep.com điểm qua 6 cách dễ dàng và đơn giản giúp bọn họ cân bằng cuộc sống đời thường nhé!
*

cuộc sống đời thường với vô vàn các nỗi lo lắng, bộn bề cuốn họ theo guồng xoay công việc, vật chất mà quên mất dành cho bản thân hầu hết khoảng thời hạn riêng tư. Mặc dù cuộc sống, công việc có mệt mỏi mỏi, bận rộn đến nút nào, chúng ta cũng buộc phải cho bản thân khoảng thời gian nghỉ ngơi để có thể quan tâm cho chính mình. Do chúng có thể giúp chúng ta vượt qua hết những cảm giác tiêu cực, quên đi đều khó khăn, mệt mỏi và tiếp thêm cho họ năng lượng để thường xuyên cống hiến. Hãy thuộc Ngaydep.com mày mò những tại sao bạn nhất định yêu cầu dành thời gian cho chính bản thân mình nhé!
*

lựa chọn hoa làm quà khuyến mãi ngay vào những thời điểm dịp lễ tết hay lưu niệm là thói quen của rất nhiều người. Bởi hoa không chỉ có mang những ý nghĩa sâu sắc tích cực mà hơn nữa mang lại cảm giác thoải mái, tươi trẻ, biểu lộ tấm lòng và thẩm mỹ và làm đẹp của tín đồ tặng. Hôm nay, hãy cùng Ngaydep.com lựa chọn ra 10 loại hoa chậu cân xứng làm quà tặng nhé!
*

vào công việc, họ luôn đề xuất một fan sếp vừa có tâm vừa tất cả tầm nhằm dẫn dắt đồng minh đi lên. Sự tài giỏi, tâm lý của một bạn sếp bộc lộ rõ ở biện pháp họ xử lý vấn đề trong quá trình và cả những xích míc không thân nhân viên. Vậy cố nào là một người sếp khéo léo, biết cách giải quyết và xử lý mâu thuẫn để hàn gắn nhân viên cấp dưới của mình?
*

Đối với rất nhiều người, việc tập trung một khoảng thời gian để kết thúc một cuốn sách quả thực không phải là điều dễ dàng. Hãy cùng Ngaydep.com vận dụng 10 cách dưới đây để việc đọc sách trở nên hiệu quả và nhanh hơn chúng ta nhé!
Nháy mắt phải,giật mắt phải thường xuyên theo giờ là điềm gì? Nháy mắt bắt buộc là điềm lành hay gở. Hãy cùng công ty chúng tôi giải mã vụ việc này nhé.
các bạn có biết gồm có vị trí nốt ruồi sẽ đem đến may mắn giúp cho người chủ sở hữu của nó gặp mặt nhiều mọi điều giỏi lành không? nếu bạn có những nhiều loại nốt ruồi này, đừng khi nào có dự định tẩy xóa chúng đi nhé.
Đôi đôi mắt được ví như một hành lang cửa số tâm hồn, vì vậy những tín hiệu từ đôi mắt cũng biến thành được xem như đoán trước trước tại đoạn tương lai. Hiện tượng nháy đôi mắt trái hoặc giật mắt trái liên tiếp thì có ý nghĩa như nắm nào. Hãy cùng shop chúng tôi tham khảo cách lý giải nháy mắt trái có điềm gì theo khoa học và trọng tâm linh nhé.
tướng mạo mạo vượng tài chính là nét tướng cách thể hiện nay nét phương diện con người có phúc, gặp mặt rất nhiều may mắn về vụ việc tài chính. Hãy cùng shop chúng tôi xem bạn dạng thân tất cả sở hữu đặc điểm nào trực thuộc về tướng vượng tài.
trường đoản cú vầng trán của một người, hoàn toàn có thể đoán định vận mệnh của tín đồ đó. Theo nhân tướng học qua tướng mạo trán có thể biết được vận mệnh phong lưu phú quý của tín đồ đó. Các bạn hãy cùng bọn chúng tôidự đoán vận mệnh nhiều sang, tuyệt nghèo hèn của 1 người trải qua độ cao thấp, rộng bé của trán.
bạn có đang ý muốn muốn gặp mặt được người lũ ông tốt và chung tình. Hãy cùng vinaglue.edu.vn đi khám phá những tướng mặt đàn ông chắc hẳn rằng sẽ là người ông xã người phụ thân tốt đặc biệt quan trọng họ rất thông thường thủy cùng với vợ để có lựa chọn đúng mực nhé!
mặt là một thành phần được quan tiếp giáp để nghiên cứu nhiều tốt nhất trong lĩnh vực Nhân Tướng học tập phương Đông. Chỉ việc bạn nhìn qua người đối diện thì chúng ta cũng có thể biết rõ vấn đề về mức độ khỏe, cá tính cũng như vận mệnh cả đời của bạn đó.
với nhiều người khi đưa ra quyết định làm ăn kèm ai thì họ thườngxem tướng mạo mắt. Việcxem tướng tá mắtsẽ góp cho họ có một chiếc nhìn tổng quan liêu về người bầy có tính biện pháp đoan chính, trí năng hay nhiều tình cảm.
Theo như nhân tướng học thì thông qua tướng mũi rất có thể đoán biết được số phận của người thiếu nữ là giàu có hay bựa hèn. Hôm nay, hãy thuộc vinaglue.edu.vn tò mò về 7 tướng tá mũi đem lại cho chị em cuộc sống cao sang, thịnh vượng.
vào nhân tướng tá học, tai tương tự như các bộ phận khác bên trên khuôn mặt, số đông mang những bí ẩn riêng về cuộc sống mỗi con người. Hãy thuộc vinaglue.edu.vn tò mò về những điểm lưu ý của song tai mang ý nghĩa phú quý.