ÁO HOODIE MÀU XANH DƯƠNG ĐẬM GIÁ TỐT T07/2023, ÁO HOODIE XANH DƯƠNG ĐẬM GIÁ TỐT T07/2023

-
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","caption":"","url":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","alt":"Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-700x700.jpg","srcset":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-700x700.jpg 700w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-430x430.jpg 430w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-150x150.jpg 150w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-300x300.jpg 300w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-800x800.jpg 800w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-768x768.jpg 768w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-860x860.jpg 860w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg 900w","sizes":"(max-width: 700px) 100vw, 700px","full_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-430x430.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":430,"src_w":700,"src_h":700,"image_id":8696,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":12,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SS0426465A","variation_description":"","variation_id":8789,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size":"l","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","caption":"","url":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","alt":"Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-700x700.jpg","srcset":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-700x700.jpg 700w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-430x430.jpg 430w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-150x150.jpg 150w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-300x300.jpg 300w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-800x800.jpg 800w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-768x768.jpg 768w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-860x860.jpg 860w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg 900w","sizes":"(max-width: 700px) 100vw, 700px","full_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-430x430.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":430,"src_w":700,"src_h":700,"image_id":8696,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":7,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SS0426465B","variation_description":"","variation_id":8786,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"xl","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","caption":"","url":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","alt":"Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-700x700.jpg","srcset":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-700x700.jpg 700w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-430x430.jpg 430w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-150x150.jpg 150w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-300x300.jpg 300w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-800x800.jpg 800w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-768x768.jpg 768w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-860x860.jpg 860w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg 900w","sizes":"(max-width: 700px) 100vw, 700px","full_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-430x430.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":430,"src_w":700,"src_h":700,"image_id":8696,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":18,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SS0426465C","variation_description":"","variation_id":8787,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"xxl","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","caption":"","url":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","alt":"Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-700x700.jpg","srcset":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-700x700.jpg 700w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-430x430.jpg 430w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-150x150.jpg 150w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-300x300.jpg 300w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-800x800.jpg 800w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-768x768.jpg 768w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-860x860.jpg 860w, https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg 900w","sizes":"(max-width: 700px) 100vw, 700px","full_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://localhouze.com/wp-content/uploads/2022/11/Hoodie-Basic-Xanh-Duong-9-430x430.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":430,"src_w":700,"src_h":700,"image_id":8696,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":17,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SS0426465D","variation_description":"","variation_id":8788,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size

trang chủ Kho Đồ Lót đồ lót Đồ Lót Xuất KhẩuÁo Ngực có GọngÁo Ngực ko Gọng
Bra - Bralette
Bộ Đồ Lót Nữ
Quần Lót Nữ
Đồ Ngủ Pyjama
Đồ Tập gym Thể Thao
Đồ Lót trẻ Em
Đồ Lót Nam
Phụ kiện Nội Y Quần Áo thời trang Áo mặc Nỉ
Thời Trang Nam
Thời Trang chị em Nhà cửa ngõ Và Đời sinh sống BẢN TIN CỬA HÀNGXU HƯỚNG CẨM NANG
*

ÁO KHOÁC NỈ HOODIE TRƠN NÓN 2 LỚP UNISEX 2TSTORE - CẢI TIẾN MỚI NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG - DÀY DẶN HƠN - MỀM MẠI HƠN - CHỐNG NẮNG - CHỐNG LẠNH - XUẤT KHẨU.

Bạn đang xem: Áo hoodie màu xanh dương

Hoodie là nhiều loại áo nỉ với dòng nón rộng với túi phệ trước áo, rất tiện dụng để đựng điện thoại, đồ vật nghe nhạc,... Trải qua sự trở nên tân tiến của thời trang, cái áo hoodie thời buổi này vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các tín vật dụng thời trang trên vắt giới. 

HOODIE 2T UNISEX với chất liệu nỉ bông cao cấp, đường chỉ may tỉ mỉ cùng màu sắc độc đáo. Áo hoodie được may theo công nghệ cách tân hoàn toàn mới, cứng cáp hơn, thướt tha hơn, được thiết kế với với làm từ chất liệu nỉ ngoại lót bông thời thượng cùng giá cả hợp lí. Sản phẩm kịch độc, áo khoác nỉ chui đầu Hoodie trơn unisex khôn xiết chất giao hàng bạn trẻ em nam người vợ chơi lễ và mặc hằng ngày. Làm áo cặp, áo nhóm, áo lớp cũng tuyệt rất đẹp nhé!

*

THÔNG TIN SẢN PHẨM:- chất liệu nỉ bông ngoại cao cấp mềm mại, dày dặn, mịn màng, không ngại bị xù lông.- phòng lạnh và kháng nắng hầu như tốt, nhoáng mát, ngấm hút những giọt mồ hôi tốt. - Được dệt nhuộm theo technology hiện đại. Đường may tỉ mỉ theo tiêu chuẩn xuất khẩu- Nón được may đắp 2 lớp lộn cùng màu và giấu kín đường may. Nón to xây đắp dựng sau gáy, không biến thành đổ sụp bè ra vai.- Túi trước bụng rộng nhân thể dụng. Dây nón dệt sợi kết xoắn chắc chắn chắn. - Cổ tay bao gồm khoét lỗ xỏ ngón loại sẽ là điểm đáng từ bỏ hào được trí tuệ sáng tạo độc quyền. Khi không xỏ ngón, lỗ vẫn khép kín, ống tay áo ôm kín vào cổ tay.- những gam color tha hồ cho chính mình lựa chọn: (1) Đen, (2) Xanh Dương Đen, (3) Xanh Dương Navy, (4) Xanh Rêu, (5) Trắng, (6) Xám Nhạt, (7) Xám Đậm, (8) Nâu Chocolate, (9) Đỏ Tươi, (10) Đỏ Ruou Nho, (11) Đỏ Đô, (12) Hồng Ruốc, (13) Hồng Sen, (14) Hồng Phấn, (15) Cam Cà Rốt, (16) vàng Hoa Mai, (17) domain authority Bò, (18) Kem Tan, (19) Kem Sữa, (20) Tím Mực, (21) Xanh Ngọc, (22) Cam Nghệ, (23) Tím Môn, (24) Xanh Crom.- Nhiều size giúp vừa vặn: M, L, XL, XXL. (size việt nam)- size unisex nam bạn nữ đều mang được. 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE VỪA VẶN:- M dưới 55kg cùng cao dưới 1m6- L bên dưới 65kg cùng cao dưới 1m7- XL bên dưới 75kg cùng cao dưới 1m75- XXL bên dưới 85kg với cao bên dưới 1m8Lưu ý:- khung áo unisex, bảng size dành riêng cho nam và nữ.- Các mình thích mặc rộng lớn chọn lớn hơn 1 kích cỡ nhé. - dấn may khung to big size cỡ mập XXXL, XXXXL cho bạn trẻ trên 100kg.

Xem thêm: 9 Kiểu Tính Các Tính Cách Của Con Người Là Gì? Và Sự Hình Thành Tính Cách Ở Trẻ

*

*

FREE SHIP ĐƠN 99K - MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN GIẢM TỐI ĐA 40K mang đến ĐƠN HÀNG 99K vào TOÀN QUỐC.

Hãy đặt đơn hàng trên www.shopee.vn/2t_store để được miễn phí tổn vận chuyển buổi tối đa 40k cho deals 99k toàn quốc, và áp dụng nhiều mã giảm giá và nhiều ưu đãi thu hút dành nhé.

*

ĐÁNH GIÁ PHẢN HỒI 5SAO TỪ HÀNG NGÀN KHÁCH HÀNG:

*
*
*
*
*

XIN CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG CỦA vinaglue.edu.vn ----